Mine foredrag:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Teknologioptimist:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Slik forbereder jeg mine foredrag

Jan Sollid Storehaug research

Grundige undersøkelser

Min bakgrunn fra IT-selskaper gjør at jeg har god innsikt i å bruke teknologi til grundig research. Jeg vil gjennomføre et grundig studie av din sektor og identifisere hvilke trender som vil drive endringer for deg, dine ansatte og dine kunder i privat sektor og brukere i offentlig sektor. Jeg leter og finner som regel relevante erfaringer fra virksomheter med lignende utfordringer. 

Jan Sollid Storehaug anbefalinger

Konkrete anbefalinger

Det er viktig å forstå hvordan samfunnet, teknologi og trender utvikler seg, men enda viktigere å forstå hvordan man kan forberede seg på endringene som kommer. Jeg presenterer konkrete anbefalinger for hvordan ditt publikum kan forberede seg personlig og ikke minst i sin jobb. Jeg gir gjerne «hjemmelekser» som er egnet for oppfølging i etterkant av mitt innlegg.

Jan Sollid Storehaug utfordrer publikum med vanskelige spørsmål

Utfordrende spørsmål

De aller fleste er positive til forandring, men veldig få tenker at det er de som må gjennomføre endringen. Jeg stiller provoserende og utfordrende spørsmål som er utformet for å skape videre diskusjon og refleksjon og som belyser endringsbehov. Målet med mine innlegg er alltid overføring læring og motivasjon til å lære mer!

Dette snakker jeg om

Eksempler på foredrag

Et typisk innlegg fra meg kan være fra 45 til 60 minutter, noen ganger også så korte som 10 til TED Talks formatet på 18 minutter. Jeg kan også holde 2 x 45 minutter, med en pause i mellom. Om ønskelig tar jeg spørsmål og deltar gjerne i diskusjon i etterkant. Kjernen i mine innlegg er hvordan nye teknologier påvirker oss som mennesker, privat og på jobb. Jeg tilpasser mine innlegg og gjør research så det er oppdatert, aktuelt og relevant for ditt publikum. Her er noen eksempler:

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Hvordan lykkes med gode presentasjoner

Forskjellen på en kunnskapsrik, men kjedelig foredragsholder og en som lykkes med å overføre læring til et engasjert publikum ligger i de små detaljene. Jeg deler erfaring fra min tid som foredragsholder og mine observasjoner etter å ha hørt hundrevis av andres foredrag. Jeg forklarer de viktigste endringene du bør gjøre for å engasjere og overbevise alle når du presenterer. Du får også en oversikt over alle verktøyene jeg bruker for å lage gode presentasjoner.

Hvor fort skjer endringene Jan Sollid Storehaug

Slik blir din digitale fremtid

Selvkjørende biler, droner, kunstig intelligens og 3D-printing er noen av mange teknologier som forandre livene våre, privat og på jobb. Digitaliseringen feier som en tsunami over det ganske land. Hvor raskt skjer endringene? Hvilken praktisk betydning får det for deg på din jobb? I dette foredraget forteller jeg om utviklingen som skjer akkurat nå og hvordan du kan forberede deg best for deg selv og din virksomhet, enten du er i privat eller offentlig sektor.

Hvordan lykkes i digitale møter

Hvordan engasjere i digitale møter

Skal du holde en «live» presentasjon for hundrevis av tilskuere på en digital konferanse?Forbereder du opptak til webinar? Leder eller deltar i du i digitale møter? Jeg deler fra min erfaring og forteller deg om viktige grep du kan ta for å engasjere i digitale flater. Du får innsikt i de 10 viktigste grepene i presentasjonsteknikk, og de viktigste forskjellene på digital kommunikasjon og den fysiske verden. Jeg gir deg innsikt i de verktøyene du trenger for å lære hva som skal til for å briljere i digitale møter!

Hvor digital er din virksomhet for morgendagens kunder

Hvor digital er din virksomhet?

Er du leverandør til kunder som du mener bør forstå mer om hva som skjer rundt digitalisering? Om du arrangerer samlinger eller seminar for dine kunder og ønsker en ekstern foredragsholder holder jeg gjerne et innlegg. Jeg tilpasser meg ditt øvrige program og tilpasser mitt budskap etter hva dere internt vil fokusere på og eventuelt andre eksterne foredragsholdere. Jeg gjør nødvendig research slik at jeg er relevant og oppdatert på det siste innen din bransje.

Digitalisering og nye teknologier i offentlig sektor

Offentlig sektor – Overblikk nye teknologier og digitalisering

Er du ansatt i offentlig sektor og holder samling blant ledere og ansatte som en del av en digital strategiprosess? Som ekstern foredragsholder gir jeg dine kollegaer et overblikk over hva som skjer i offentlig sektor og i næringslivet og hvordan teknologien påvirker oss alle på jobb og privat. Der det er relevant bruker jeg gjerne eksempler fra mine erfaringer som deltaker på andre arrangementer på Høyskoler, grunn -og videregående skoler, kommuner, fylkeskommuner og departementer. Jeg deler også mine funn fra research fra funn som har interesse for deg og ditt felt.

Jan Sollid Storehaug familie om generasjonene

Fremtiden kommer fortere enn du tror! De nye generasjonene

Generasjonen som er født og vekst opp med internett er på full fart inn i arbeidslivet. Hva skiller de forskjellige generasjonene som kollegaer, kunder og brukere av tjenester? Hvordan skal du best møte den nye generasjonen og samtidig ta med deg de som strever med å henge med på utviklingen? I dette foredraget går jeg gjennom hvordan digitaliseringen påvirker oss alle og hvordan de ulike generasjonene har ulike verdisyn og forventninger til hvordan de bør møtes. Hvordan kan vi sikre overføring av kompetanse begge veier fra de med lang erfaring i møte med den yngre digitale generasjonen?

Slik driver du selvledelse og egen kompetanseutvikling Jan Sollid Storehaug

Livslang læring: Ledelse og selvledelse i en digital fremtid

Hvordan kan du som leder løfte blikket og sørge for at du selv og dine medarbeidere har den rette kompetansen? Hva slags digital innsikt bør en ledergruppe ha? I dette foredraget gir jeg deg et et overblikk over de store endringene som skjer som følge av digitaliseringen. Du får mine eksempler på konsekvenser dette har fått og hvordan dere best møter teknologiutviklingen i tiden fremover. Jeg gir konkrete tips til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Hvem vinner digitalkappløpet menneske elelr maskin Jan Sollid Storehaug

Menneske eller maskin: Hvem vinner digitalkappløpet?

Futuristene hevder at millioner av arbeidsplasser vil forsvinne som følge av robotisering og automatisering. Andre mener at roboter og kunstig intelligens tvert i mot vil skape flere arbeidsplasser og skape mer meningsfulle jobber. Hva er riktig? I dette foredraget forteller jeg hvordan du kan styrke de kvalifikasjonene som maskinene ikke kan erstatte og gir eksempler på hvordan du kan bruke ny teknologi til å sikre og skape en bedre arbeidsplass.

Tenk som en startup Vinn eller forsvinn

Tenk som en startup – vinn eller forsvinn!

Kan en tjeneste digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Da kan du være sikker på at utviklere i de fem store teknologiselskapene Google, Amazon, Facebook, Microsoft og Facebook lager en løsning som er bedre. Jeg gir deg eksempler på innovative selskaper som har lykkes fordi de har tatt i bruk ny teknologi hurtigere og bedre enn konkurrentene. Stor eller liten virksomhet: Med mine 35 års erfaring som leder av internasjonale IT-selskaper deler jeg med deg hvordan du kan tenke som en startup!

Slik blir din digitale hverdag de neste 5 år

Slik blir vår digitale hverdag de neste 5 år

Uansett om du er leder, ansatt, student i offentlig eller privat sektor vil teknologiutviklingen påvirke dine valg. I dette foredraget forteller jeg hva som forventes å skje i hverdagen for deg personlig og hvordan dette vil påvirke ditt liv i de neste årene. Hvilke utfordringer og muligheter gir endringene? I hvilken hastighet skjer de og hva blir konsekvensene? Mitt mål med foredraget er å inspirere deg til å bli bedre rustet til å møte utfordringene digitaliseringen vil kreve på din fremtidige arbeidsplass. Jeg gir deg konkrete tips til hva du kan gjøre i dag.

Min første startup UNIC

Entreprenørskap og innovasjon: Hvordan lykkes som gründer?

I løpet av mine 35 år som næringslivsleder har jeg startet eller deltatt i oppstarten av til sammen 15 selskaper siden mitt første, UNIC. I dette foredraget forteller jeg om hva jeg har funnet ut er årsaken til hvorfor noen av disse selskapene var store suksesser, mens andre feilet. Foredraget går gjennom utfordringer og muligheter som møter gründere i det store teknologiskiftet vi lever i akkurat nå. Foredraget passer for deg som veileder gründere eller har en gründer i magen. Jeg gir deg konkrete eksempler på egne erfaringer der jeg har lyktes og feilet og gjør deg oppmerksom på feller du bør unngå.

Hvordan nå frem i digitale flater

Strategi for digital kommunikasjon: Hvordan bruke sosiale medier?

Hvordan lager du en praktisk digital kommunikasjonsstrategi? Hvordan kan du overføre den gode «analoge» dialogen med dine kunder og forbindelser til et budskap som når frem digitalt? Hvordan bør du og dine kollegaer opptre i sosiale medier? Hvilke kanaler er det som virker best for akkurat din virksomhet og hvorfor? Du får en oversikt over hvilke praktiske verktøy du kan bruke og gjerne et blikk på dine eksisterende nettsider og hvilke grep du kan ta for å få til en best mulig kommunikasjon. Jeg bruker mine egne erfaringer fra bruk av LinkedIn i mitt arbeide.

Finn ut om
Jan Sollid Storehaug
er tilgjengelig for ditt
arrangement

Her er noen eksempler på foredrag jeg har holdt

Seminar / fagdag for ansatte

Ledersamling i Fjellinjen

Fjellinjen inviterte meg til sin årlige ledersamling hvor jeg var ekstern foredragsholder med innlegget «Slik blir vår digitale hverdag».

Med innlegg og tilhørende debatt og plenumsdiskusjon deltok jeg nesten 3 timer den dagen, som ellers var fylt opp med interne foredrag og diskusjoner.

Minervaprosjektet i Skatteetaten

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene» Skatteetatens AI-prosjekt skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Oslo brann- og redningsetat

Jeg har personlig interesse for brannsikkerhet. Derfor var det spennende å dykke inn i alle mulighetene nye teknologier gir for fremtidens brannforebyggende arbeid, ikke bare alle mulighetene, men også nye utfordringer og trusler.

Signo skole- og kompetansesenter

For Signo skole- og kompetansesenter holdt jeg innlegget «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene».
Ansatte som jobber med barn med hørselshemming ønsket å forstå hva som skjer fremover, også fra ungdommens perspektiv.

Yrkesveiledere i Romerrike

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.
Mitt innlegg het «Vår digitaliserte verden» hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.

Frokostmøter og seminarer for kunder og ansatte

For Oracle formiddagsseminar for HR

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg var keynote speaker på en dag med et tettpakket faglig program.

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, kunstig intelligens og blockchain vil påvirke oss i årene som kommer.

HR-dagen 2019 i Ålesund

For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg holdt et 1 ½ times innlegg med fokus på digitalisering.

Åpning av GP Huset i Halden

Jeg var ekstern foredragsholder med innlegget “Slik blir din digitale hverdag” under åpningen av GP Huset i Halden. Vellykket digitalisering er en viktig suksessfaktor for deres kunder. Mitt oppdrag var å gi et perspektiv på de viktigste teknologiene og hvordan disse påvirker oss privat og på jobb i årene som kommer.

Ledersamling for Posti Messaging

Posti Messaging inviterte ledere blant sine kunder til to dags seminar i idylliske Sogndal.
Jeg ledet flere sesjoner med foredrag for å gi deltakerne et overblikk over emner innen digitalisering og kunstig intelligens. Jeg delte også mine erfaringer med bruk av LinkedIn.

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Sergel Norge

Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent. Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens på nivå med mennesket. Blir denne selvbevisst vil resultatet bli en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne. En verden hvor Homo Sapiens ikke lenger er i førersetet.

Innovasjon Norge – «Sølv i Håret»

For Innovasjon Norge “Sølv i håret – Gull for Norge” holdt jeg innlegg “Unge og Seniorer”.

Innovasjon Norge presenterte ferske tall om gründere over 50, en kartlegging foretatt av Ny Analyse.

I år viste Innovasjon Norge frem flere suksesshistorier.

Keynote speaker større arrangementer

Presentasjonsteknikk som får frem budskapet i webinarer

Webinarer krever en annerledes presentasjonsteknikk enn et ordinært foredrag. Selv om mye er grunnleggende likt, er det detaljer du bær være oppmerksom på når du står foran en skjerm og ikke et levende publikum.

AIM North Symposium – Connecting Artificial Intelligence, Minds + Machines

Jeg var Keynote Speaker på hovedscenen under årets AI-konferanse med innlegget  “The Future of AI – What´s Next”.
Konferansen samler mer enn 1.000 deltakere fra hele verden.

Plenumsforedrag på Juristkongressen

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.

Seniorestivalen Lier kommune – om velferdsteknologi

Frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterte for 11. gang til markering av den internasjonale eldredagen i Lier. Under overskriften «Et godt liv – livet ut» var det foredrag, underholdning og stands om seniorhelse og livsmestring.

NTNU TEFT- Fremtidens kunder i finansnæringen

I samarbeid med Sparebanken Møre arrangerte NTNU Teft-seminar hvor jeg holdt et 2 timers innlegg om Fremtidens kunder i finansnæringen.
Mitt innlegg ble holdt med fokus på nye teknologier som forandrer kjøpsadferd og nye krav til måten vi jobber fremover.

Kreditorforeningens Fagseminar i Praha

Under Kreditorforeningens fagseminar 2019 holdt jeg to innlegg, «Slik blir din digitale fremtid» og «Kunstig intelligens, menneske vs maskin».
Jeg snakket om de viktigste teknologitrendene og hva som skjer fremover som får størst betydning for deg på jobb og privat med en egen sesjon for AI.

Bergen Business Expo

BERGEN BUSINESS EXPO samler ledere fra næringslivet og offentlig sektor til en dag med tettpakket program og lokale utstillere.
Mitt innlegg var om «De 7 viktigste teknologiene som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer».

Salgs og Markedskonferansen 2019

På Salgs og Markedskonferansen 2019 samles salgs og markedssjefer som er opptatt av moderne salgsledelse. Seminaret gikk over to dager med et tettpakket program for praktisk læring, ny teknologi og de siste verktøyene. Seminaret arrangeres av Nordic Management Institute og arrangeres på Color Line.

Oslo Big Data 2019

Som Keynote Speaker på Oslo Big Data holdt jeg innlegget “Hyper Connected” på engelsk.

Jeg gikk gjennom nye teknologier i årene som kommer, sensorer og nye sikkerhetsutfordringer vi utfordres på.

Arrangementet er internasjonalt og hadde mer enn 1.000 deltakere.

Oslo Business Expo

Oslo Business Expo er et arrangement for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Paralellt med en større utstilling arrangeres det en konferanse i 2 spor med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Romsdalskonferansen

Jan Sollid Storehaug snakker om entreprenørskap og innovasjon i fremtidens delingsøkonomi hvor det meste blir gratis på Romsdalskonferansen 2018. Romsdalskonferansen er  er regionens største møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten årlig samlet over 200 næringslivsledere og andre fra Molderegionen. .

Næringslivets Sikkerhetskonferanse

Temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt. Hva er det som skjer ute i den store verden og hvordan påvirker det internasjonale verdensbildet det norske næringslivet? Det er forretningskritisk at ikke bare ledere og styret er opptatt av sikkerhet, men hver og en av oss i den jobben vi gjør til daglig.

Drivkraft Helgeland

Drivkraftkonferansen er en årlig næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland, der det søkes svar spesielt innen teknologi, kunnskapsutvikling og endringsledelse?

Skole og universiteter

Workshop / kurs

Digital kommunikasjon for iKuben

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Hel dags kurs i digital markedsføring med fokus på LinkedIn

Som innleid kursleder for K2-kompetanse i Sandefjord leder jeg kurs som strekker seg over en dag. Vi går gjennom de viktigste prinsippene i digital markedsføring og har spesiell fokus på praktisk bruk av LinkedIn. Deltakere får oppgaver i forkant som forberedelse og jobber med sin egen profil i løpet av dagen.

Amesto Consulting Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle

For en intern ledersamling i Amesto holdt jeg et med tittel «Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle: Om nye teknologier som forandrer våre hverdag og jobb. Jeg var også leder for en workshop i House of Consulting hvor tema var bruk av LinkedIn.

Talks in english

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend