Mine foredrag:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Teknologioptimist:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Slik forbereder jeg mine foredrag

Jan Sollid Storehaug research

Grundige undersøkelser

Min bakgrunn fra IT-selskaper gjør at jeg har god innsikt i å bruke teknologi til grundig research. Jeg vil gjennomføre et grundig studie av din sektor og identifisere hvilke trender som vil drive endringer for deg, dine ansatte og dine kunder i privat sektor og brukere i offentlig sektor. Jeg leter og finner som regel relevante erfaringer fra virksomheter med lignende utfordringer. 

Jan Sollid Storehaug anbefalinger

Konkrete anbefalinger

Det er viktig å forstå hvordan samfunnet, teknologi og trender utvikler seg, men enda viktigere å forstå hvordan man kan forberede seg på endringene som kommer. Jeg presenterer konkrete anbefalinger for hvordan ditt publikum kan forberede seg personlig og ikke minst i sin jobb. Jeg gir gjerne «hjemmelekser» som er egnet for oppfølging i etterkant av mitt innlegg.

Jan Sollid Storehaug utfordrer publikum med vanskelige spørsmål

Utfordrende spørsmål

De aller fleste er positive til forandring, men veldig få tenker at det er de som må gjennomføre endringen. Jeg stiller provoserende og utfordrende spørsmål som er utformet for å skape videre diskusjon og refleksjon og som belyser endringsbehov. Målet med mine innlegg er alltid overføring læring og motivasjon til å lære mer!

Dette snakker jeg om

Eksempler på foredrag

Et typisk innlegg fra meg kan være fra 45 til 60 minutter eller gjerne 2 x 45 minutter, med en pause i mellom. Om ønskelig tar jeg spørsmål og deltar gjerne i diskusjon i etterkant. Kjernen i mine innlegg er hvordan nye teknologier påvirker oss som mennesker, privat og på jobb. Jeg tilpasser mine innlegg og gjør research så det er oppdatert, aktuelt og relevant for ditt publikum. Her er noen eksempler:

Hvor fort skjer endringene Jan Sollid Storehaug

Slik blir din digitale fremtid

Selvkjørende biler, droner, kunstig intelligens og 3D-printing er noen av mange teknologier som forandre livene våre, privat og på jobb. Digitaliseringen feier som en tsunami over det ganske land. Hvor raskt skjer endringene? Hvilken praktisk betydning får det for deg på din jobb? I dette foredraget forteller jeg om utviklingen som skjer akkurat nå og hvordan du kan forberede deg best for deg selv og din virksomhet, enten du er i privat eller offentlig sektor.

jan-sollid-storehaug-foredrag

Hvor digital er din virksomhet?

Er du leverandør til kunder som du mener bør forstå mer om hva som skjer rundt digitalisering? Om du arrangerer samlinger eller seminar for dine kunder og ønsker en ekstern foredragsholder holder jeg gjerne et innlegg. Jeg tilpasser meg ditt øvrige program og tilpasser mitt budskap etter hva dere internt vil fokusere på og eventuelt andre eksterne foredragsholdere. Jeg gjør nødvendig research slik at jeg er relevant og oppdatert på det siste innen din bransje.

Digitalisering og nye teknologier i offentlig sektor

Offentlig sektor – Overblikk nye teknologier og digitalisering

Er du ansatt i offentlig sektor og holder samling blant ledere og ansatte som en del av en digital strategiprosess? Som ekstern foredragsholder gir jeg dine kollegaer et overblikk over hva som skjer i offentlig sektor og i næringslivet og hvordan teknologien påvirker oss alle på jobb og privat. Der det er relevant bruker jeg gjerne eksempler fra mine erfaringer som deltaker på andre arrangementer på Høyskoler, grunn -og videregående skoler, kommuner, fylkeskommuner og departementer. Jeg deler også mine funn fra research fra funn som har interesse for deg og ditt felt.

Jan Sollid Storehaug familie om generasjonene

De nye generasjonene – er du født digitalt eller digital innflytter?

Generasjonen som er født og vekst opp med internett er på full fart inn i arbeidslivet. Hva skiller de forskjellige generasjonene som kollegaer, kunder og brukere av tjenester? Hvordan skal du best møte den nye generasjonen og samtidig ta med deg de som strever med å henge med på utviklingen? I dette foredraget går jeg gjennom hvordan digitaliseringen påvirker oss alle og hvordan de ulike generasjonene har ulike verdisyn og forventninger til hvordan de bør møtes. Hvordan kan vi sikre overføring av kompetanse begge veier fra de med lang erfaring i møte med den yngre digitale generasjonen?

Kunstig intelligens kan lese dine tanker Jan Sollid Storehaug

Livslang læring: Ledelse og selvledelse i en digital fremtid

Hvordan kan du som leder løfte blikket og sørge for at du selv og dine medarbeidere har den rette kompetansen? Hva slags digital innsikt bør en ledergruppe ha? I dette foredraget gir jeg deg et et overblikk over de store endringene som skjer som følge av digitaliseringen. Du får mine eksempler på konsekvenser dette har fått og hvordan dere best møter teknologiutviklingen i tiden fremover. Jeg gir konkrete tips til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Hvem vinner digitalkappløpet menneske elelr maskin Jan Sollid Storehaug

Menneske eller maskin: Hvem vinner digitalkappløpet?

Futuristene hevder at millioner av arbeidsplasser vil forsvinne som følge av robotisering og automatisering. Andre mener at roboter og kunstig intelligens tvert i mot vil skape flere arbeidsplasser og skape mer meningsfulle jobber. Hva er riktig? I dette foredraget forteller jeg hvordan du kan styrke de kvalifikasjonene som maskinene ikke kan erstatte og gir eksempler på hvordan du kan bruke ny teknologi til å sikre og skape en bedre arbeidsplass.

Tenk som en startup før dine konkurrenter gjør det Jan Sollid Storehaug

Tenk som en startup – vinn eller forsvinn!

Kan en tjeneste digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Da kan du være sikker på at utviklere i de fem store teknologiselskapene Google, Amazon, Facebook, Microsoft og Facebook lager en løsning som er bedre. Jeg gir deg eksempler på innovative selskaper som har lykkes fordi de har tatt i bruk ny teknologi hurtigere og bedre enn konkurrentene. Stor eller liten virksomhet: Med mine 35 års erfaring som leder av internasjonale IT-selskaper deler jeg med deg hvordan du kan tenke som en startup!

Slik blir din digitale hverdag de neste 5 år Jan Sollid Storehaug

Slik blir vår digitale hverdag de neste 5 år

Uansett om du er leder, ansatt, student i offentlig eller privat sektor vil teknologiutviklingen påvirke dine valg. I dette foredraget forteller jeg hva som forventes å skje i hverdagen for deg personlig og hvordan dette vil påvirke ditt liv i de neste årene. Hvilke utfordringer og muligheter gir endringene? I hvilken hastighet skjer de og hva blir konsekvensene? Mitt mål med foredraget er å inspirere deg til å bli bedre rustet til å møte utfordringene digitaliseringen vil kreve på din fremtidige arbeidsplass. Jeg gir deg konkrete tips til hva du kan gjøre i dag.

HVordan lykkes som grunder Jan Sollid Storehaug

Entreprenørskap og innovasjon: Hvordan lykkes som gründer?

I løpet av mine 35 år som næringslivsleder har jeg startet eller deltatt i oppstarten av til sammen 16 selskaper. I dette foredraget forteller jeg om hva jeg har funnet ut er årsaken til hvorfor noen av disse selskapene var store suksesser, mens andre feilet. Foredraget går gjennom utfordringer og muligheter som møter gründere i det store teknologiskiftet vi lever i akkurat nå. Foredraget passer for deg som veileder gründere eller har en gründer i magen. Jeg gir deg konkrete eksempler på egne erfaringer der jeg har lyktes og feilet og gjør deg oppmerksom på feller du bør unngå.

Hvordan nå frem i digitale flater

Strategi for digital kommunikasjon: Hvordan bruke sosiale medier?

Hvordan lager du en praktisk digital kommunikasjonsstrategi? Hvordan kan du overføre den gode «analoge» dialogen med dine kunder og forbindelser til et budskap som når frem digitalt? Hvordan bør du og dine kollegaer opptre i sosiale medier? Hvilke kanaler er det som virker best for akkurat din virksomhet og hvorfor? Du får en oversikt over hvilke praktiske verktøy du kan bruke og gjerne et blikk på dine eksisterende nettsider og hvilke grep du kan ta for å få til en best mulig kommunikasjon. Jeg bruker mine egne erfaringer fra bruk av LinkedIn i mitt arbeide.

Finn ut om
Jan Sollid Storehaug
er tilgjengelig for ditt
arrangement

Her er noen eksempler på foredrag jeg har holdt

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend