Mine foredrag:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Teknologioptimist:

Jan Sollid Storehaug

Mitt mål som foredragsholder er alltid å engasjere, overraske og overføre læring. Med innsikt og gjerne litt humor ønsker jeg at publikum etter å ha hørt meg tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!» 

Slik forbereder jeg mine foredrag

Jan Sollid Storehaug research

Grundige undersøkelser

Min bakgrunn fra IT-selskaper gjør at jeg har god innsikt i å bruke teknologi til grundig research. Jeg vil gjennomføre et grundig studie av din sektor og identifisere hvilke trender som vil drive endringer for deg, dine ansatte og dine kunder i privat sektor og brukere i offentlig sektor. Jeg leter og finner som regel relevante erfaringer fra virksomheter med lignende utfordringer. 

Jan Sollid Storehaug anbefalinger

Konkrete anbefalinger

Det er viktig å forstå hvordan samfunnet, teknologi og trender utvikler seg, men enda viktigere å forstå hvordan man kan forberede seg på endringene som kommer. Jeg presenterer konkrete anbefalinger for hvordan ditt publikum kan forberede seg personlig og ikke minst i sin jobb. Jeg gir gjerne «hjemmelekser» som er egnet for oppfølging i etterkant av mitt innlegg.

Jan Sollid Storehaug utfordrer publikum med vanskelige spørsmål

Utfordrende spørsmål

De aller fleste er positive til forandring, men veldig få tenker at det er de som må gjennomføre endringen. Jeg stiller provoserende og utfordrende spørsmål som er utformet for å skape videre diskusjon og refleksjon og som belyser endringsbehov. Målet med mine innlegg er alltid overføring læring og motivasjon til å lære mer!

Dette snakker jeg om

Eksempler på foredrag

Et typisk innlegg fra meg kan være fra 45 til 60 minutter, noen ganger også så korte som 10 til TED Talks formatet på 18 minutter. Jeg kan også holde 2 x 45 minutter, med en pause i mellom. Om ønskelig tar jeg spørsmål og deltar gjerne i diskusjon i etterkant. Kjernen i mine innlegg er hvordan nye teknologier påvirker oss som mennesker, privat og på jobb. Jeg tilpasser mine innlegg og gjør research så det er oppdatert, aktuelt og relevant for ditt publikum. Her er noen eksempler:

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Hvordan lykkes med gode presentasjoner

Forskjellen på en kunnskapsrik, men kjedelig foredragsholder og en som lykkes med å overføre læring til et engasjert publikum ligger i de små detaljene. Jeg deler erfaring fra min tid som foredragsholder og mine observasjoner etter å ha hørt hundrevis av andres foredrag. Jeg forklarer de viktigste endringene du bør gjøre for å engasjere og overbevise alle når du presenterer. Du får også en oversikt over alle verktøyene jeg bruker for å lage gode presentasjoner.

Hvor fort skjer endringene Jan Sollid Storehaug

Slik blir din digitale fremtid

Selvkjørende biler, droner, kunstig intelligens og 3D-printing er noen av mange teknologier som forandre livene våre, privat og på jobb. Digitaliseringen feier som en tsunami over det ganske land. Hvor raskt skjer endringene? Hvilken praktisk betydning får det for deg på din jobb? I dette foredraget forteller jeg om utviklingen som skjer akkurat nå og hvordan du kan forberede deg best for deg selv og din virksomhet, enten du er i privat eller offentlig sektor.

Hvordan lykkes i digitale møter

Hvordan engasjere i digitale møter

Skal du holde en «live» presentasjon for hundrevis av tilskuere på en digital konferanse?Forbereder du opptak til webinar? Leder eller deltar i du i digitale møter? Jeg deler fra min erfaring og forteller deg om viktige grep du kan ta for å engasjere i digitale flater. Du får innsikt i de 10 viktigste grepene i presentasjonsteknikk, og de viktigste forskjellene på digital kommunikasjon og den fysiske verden. Jeg gir deg innsikt i de verktøyene du trenger for å lære hva som skal til for å briljere i digitale møter!

Hvor digital er din virksomhet for morgendagens kunder

Hvor digital er din virksomhet?

Er du leverandør til kunder som du mener bør forstå mer om hva som skjer rundt digitalisering? Om du arrangerer samlinger eller seminar for dine kunder og ønsker en ekstern foredragsholder holder jeg gjerne et innlegg. Jeg tilpasser meg ditt øvrige program og tilpasser mitt budskap etter hva dere internt vil fokusere på og eventuelt andre eksterne foredragsholdere. Jeg gjør nødvendig research slik at jeg er relevant og oppdatert på det siste innen din bransje.

Digitalisering og nye teknologier i offentlig sektor

Offentlig sektor – Overblikk nye teknologier og digitalisering

Er du ansatt i offentlig sektor og holder samling blant ledere og ansatte som en del av en digital strategiprosess? Som ekstern foredragsholder gir jeg dine kollegaer et overblikk over hva som skjer i offentlig sektor og i næringslivet og hvordan teknologien påvirker oss alle på jobb og privat. Der det er relevant bruker jeg gjerne eksempler fra mine erfaringer som deltaker på andre arrangementer på Høyskoler, grunn -og videregående skoler, kommuner, fylkeskommuner og departementer. Jeg deler også mine funn fra research fra funn som har interesse for deg og ditt felt.

Jan Sollid Storehaug familie om generasjonene

Fremtiden kommer fortere enn du tror! De nye generasjonene

Generasjonen som er født og vekst opp med internett er på full fart inn i arbeidslivet. Hva skiller de forskjellige generasjonene som kollegaer, kunder og brukere av tjenester? Hvordan skal du best møte den nye generasjonen og samtidig ta med deg de som strever med å henge med på utviklingen? I dette foredraget går jeg gjennom hvordan digitaliseringen påvirker oss alle og hvordan de ulike generasjonene har ulike verdisyn og forventninger til hvordan de bør møtes. Hvordan kan vi sikre overføring av kompetanse begge veier fra de med lang erfaring i møte med den yngre digitale generasjonen?

Trenger du en rådgiver for raske diskusjoner

Livslang læring: Ledelse og selvledelse i en digital fremtid

Hvordan kan du som leder løfte blikket og sørge for at du selv og dine medarbeidere har den rette kompetansen? Hva slags digital innsikt bør en ledergruppe ha? I dette foredraget gir jeg deg et et overblikk over de store endringene som skjer som følge av digitaliseringen. Du får mine eksempler på konsekvenser dette har fått og hvordan dere best møter teknologiutviklingen i tiden fremover. Jeg gir konkrete tips til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Hvem vinner digitalkappløpet menneske elelr maskin Jan Sollid Storehaug

Menneske eller maskin: Hvem vinner digitalkappløpet?

Futuristene hevder at millioner av arbeidsplasser vil forsvinne som følge av robotisering og automatisering. Andre mener at roboter og kunstig intelligens tvert i mot vil skape flere arbeidsplasser og skape mer meningsfulle jobber. Hva er riktig? I dette foredraget forteller jeg hvordan du kan styrke de kvalifikasjonene som maskinene ikke kan erstatte og gir eksempler på hvordan du kan bruke ny teknologi til å sikre og skape en bedre arbeidsplass.

Tenk som en startup Vinn eller forsvinn

Tenk som en startup – vinn eller forsvinn!

Kan en tjeneste digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Da kan du være sikker på at utviklere i de fem store teknologiselskapene Google, Amazon, Facebook, Microsoft og Facebook lager en løsning som er bedre. Jeg gir deg eksempler på innovative selskaper som har lykkes fordi de har tatt i bruk ny teknologi hurtigere og bedre enn konkurrentene. Stor eller liten virksomhet: Med mine 35 års erfaring som leder av internasjonale IT-selskaper deler jeg med deg hvordan du kan tenke som en startup!

Slik blir din digitale hverdag de neste 5 år

Slik blir vår digitale hverdag de neste 5 år

Uansett om du er leder, ansatt, student i offentlig eller privat sektor vil teknologiutviklingen påvirke dine valg. I dette foredraget forteller jeg hva som forventes å skje i hverdagen for deg personlig og hvordan dette vil påvirke ditt liv i de neste årene. Hvilke utfordringer og muligheter gir endringene? I hvilken hastighet skjer de og hva blir konsekvensene? Mitt mål med foredraget er å inspirere deg til å bli bedre rustet til å møte utfordringene digitaliseringen vil kreve på din fremtidige arbeidsplass. Jeg gir deg konkrete tips til hva du kan gjøre i dag.

Min første startup UNIC

Entreprenørskap og innovasjon: Hvordan lykkes som gründer?

I løpet av mine 35 år som næringslivsleder har jeg startet eller deltatt i oppstarten av til sammen 15 selskaper siden mitt første, UNIC. I dette foredraget forteller jeg om hva jeg har funnet ut er årsaken til hvorfor noen av disse selskapene var store suksesser, mens andre feilet. Foredraget går gjennom utfordringer og muligheter som møter gründere i det store teknologiskiftet vi lever i akkurat nå. Foredraget passer for deg som veileder gründere eller har en gründer i magen. Jeg gir deg konkrete eksempler på egne erfaringer der jeg har lyktes og feilet og gjør deg oppmerksom på feller du bør unngå.

Hvordan nå frem i digitale flater

Strategi for digital kommunikasjon: Hvordan bruke sosiale medier?

Hvordan lager du en praktisk digital kommunikasjonsstrategi? Hvordan kan du overføre den gode «analoge» dialogen med dine kunder og forbindelser til et budskap som når frem digitalt? Hvordan bør du og dine kollegaer opptre i sosiale medier? Hvilke kanaler er det som virker best for akkurat din virksomhet og hvorfor? Du får en oversikt over hvilke praktiske verktøy du kan bruke og gjerne et blikk på dine eksisterende nettsider og hvilke grep du kan ta for å få til en best mulig kommunikasjon. Jeg bruker mine egne erfaringer fra bruk av LinkedIn i mitt arbeide.

Finn ut om
Jan Sollid Storehaug
er tilgjengelig for ditt
arrangement

Her er noen eksempler på foredrag jeg har holdt

Seminar / fagdag for ansatte

Ledersamling i Fjellinjen

Fjellinjen inviterte meg til sin årlige ledersamling hvor jeg var ekstern foredragsholder med innlegget «Slik blir vår digitale hverdag».

Med innlegg og tilhørende debatt og plenumsdiskusjon deltok jeg nesten 3 timer den dagen, som ellers var fylt opp med interne foredrag og diskusjoner.

Minervaprosjektet i Skatteetaten

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene» Skatteetatens AI-prosjekt skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Oslo brann- og redningsetat

Jeg har personlig interesse for brannsikkerhet. Derfor var det spennende å dykke inn i alle mulighetene nye teknologier gir for fremtidens brannforebyggende arbeid, ikke bare alle mulighetene, men også nye utfordringer og trusler.

Signo skole- og kompetansesenter

For Signo skole- og kompetansesenter holdt jeg innlegget «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene».
Ansatte som jobber med barn med hørselshemming ønsket å forstå hva som skjer fremover, også fra ungdommens perspektiv.

Yrkesveiledere i Romerrike

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.
Mitt innlegg het «Vår digitaliserte verden» hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.

Frokostmøter og seminarer for kunder og ansatte

For Oracle formiddagsseminar for HR

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg var keynote speaker på en dag med et tettpakket faglig program.

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, kunstig intelligens og blockchain vil påvirke oss i årene som kommer.

HR-dagen 2019 i Ålesund

For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg holdt et 1 ½ times innlegg med fokus på digitalisering.

Åpning av GP Huset i Halden

Jeg var ekstern foredragsholder med innlegget “Slik blir din digitale hverdag” under åpningen av GP Huset i Halden. Vellykket digitalisering er en viktig suksessfaktor for deres kunder. Mitt oppdrag var å gi et perspektiv på de viktigste teknologiene og hvordan disse påvirker oss privat og på jobb i årene som kommer.

Ledersamling for Posti Messaging

Posti Messaging inviterte ledere blant sine kunder til to dags seminar i idylliske Sogndal.
Jeg ledet flere sesjoner med foredrag for å gi deltakerne et overblikk over emner innen digitalisering og kunstig intelligens. Jeg delte også mine erfaringer med bruk av LinkedIn.

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Sergel Norge

Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent. Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens på nivå med mennesket. Blir denne selvbevisst vil resultatet bli en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne. En verden hvor Homo Sapiens ikke lenger er i førersetet.

Innovasjon Norge – «Sølv i Håret»

For Innovasjon Norge “Sølv i håret – Gull for Norge” holdt jeg innlegg “Unge og Seniorer”.

Innovasjon Norge presenterte ferske tall om gründere over 50, en kartlegging foretatt av Ny Analyse.

I år viste Innovasjon Norge frem flere suksesshistorier.

Keynote speaker større arrangementer

Presentasjonsteknikk som får frem budskapet i webinarer

Webinarer krever en annerledes presentasjonsteknikk enn et ordinært foredrag. Selv om mye er grunnleggende likt, er det detaljer du bær være oppmerksom på når du står foran en skjerm og ikke et levende publikum.

AIM North Symposium – Connecting Artificial Intelligence, Minds + Machines

Jeg var Keynote Speaker på hovedscenen under årets AI-konferanse med innlegget  “The Future of AI – What´s Next”.
Konferansen samler mer enn 1.000 deltakere fra hele verden.

Plenumsforedrag på Juristkongressen

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.

Seniorestivalen Lier kommune – om velferdsteknologi

Frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterte for 11. gang til markering av den internasjonale eldredagen i Lier. Under overskriften «Et godt liv – livet ut» var det foredrag, underholdning og stands om seniorhelse og livsmestring.

NTNU TEFT- Fremtidens kunder i finansnæringen

I samarbeid med Sparebanken Møre arrangerte NTNU Teft-seminar hvor jeg holdt et 2 timers innlegg om Fremtidens kunder i finansnæringen.
Mitt innlegg ble holdt med fokus på nye teknologier som forandrer kjøpsadferd og nye krav til måten vi jobber fremover.

Kreditorforeningens Fagseminar i Praha

Under Kreditorforeningens fagseminar 2019 holdt jeg to innlegg, «Slik blir din digitale fremtid» og «Kunstig intelligens, menneske vs maskin».
Jeg snakket om de viktigste teknologitrendene og hva som skjer fremover som får størst betydning for deg på jobb og privat med en egen sesjon for AI.

Bergen Business Expo

BERGEN BUSINESS EXPO samler ledere fra næringslivet og offentlig sektor til en dag med tettpakket program og lokale utstillere.
Mitt innlegg var om «De 7 viktigste teknologiene som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer».

Salgs og Markedskonferansen 2019

På Salgs og Markedskonferansen 2019 samles salgs og markedssjefer som er opptatt av moderne salgsledelse. Seminaret gikk over to dager med et tettpakket program for praktisk læring, ny teknologi og de siste verktøyene. Seminaret arrangeres av Nordic Management Institute og arrangeres på Color Line.

Oslo Big Data 2019

Som Keynote Speaker på Oslo Big Data holdt jeg innlegget “Hyper Connected” på engelsk.

Jeg gikk gjennom nye teknologier i årene som kommer, sensorer og nye sikkerhetsutfordringer vi utfordres på.

Arrangementet er internasjonalt og hadde mer enn 1.000 deltakere.

Oslo Business Expo

Oslo Business Expo er et arrangement for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Paralellt med en større utstilling arrangeres det en konferanse i 2 spor med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Romsdalskonferansen

Jan Sollid Storehaug snakker om entreprenørskap og innovasjon i fremtidens delingsøkonomi hvor det meste blir gratis på Romsdalskonferansen 2018. Romsdalskonferansen er  er regionens største møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten årlig samlet over 200 næringslivsledere og andre fra Molderegionen. .

Næringslivets Sikkerhetskonferanse

Temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt. Hva er det som skjer ute i den store verden og hvordan påvirker det internasjonale verdensbildet det norske næringslivet? Det er forretningskritisk at ikke bare ledere og styret er opptatt av sikkerhet, men hver og en av oss i den jobben vi gjør til daglig.

Drivkraft Helgeland

Drivkraftkonferansen er en årlig næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland, der det søkes svar spesielt innen teknologi, kunnskapsutvikling og endringsledelse?

Skole og universiteter

Workshop / kurs

Digital kommunikasjon for iKuben

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Hel dags kurs i digital markedsføring med fokus på LinkedIn

Som innleid kursleder for K2-kompetanse i Sandefjord leder jeg kurs som strekker seg over en dag. Vi går gjennom de viktigste prinsippene i digital markedsføring og har spesiell fokus på praktisk bruk av LinkedIn. Deltakere får oppgaver i forkant som forberedelse og jobber med sin egen profil i løpet av dagen.

Amesto Consulting Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle

For en intern ledersamling i Amesto holdt jeg et med tittel «Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle: Om nye teknologier som forandrer våre hverdag og jobb. Jeg var også leder for en workshop i House of Consulting hvor tema var bruk av LinkedIn.

Talks in english

Etter pandemien: Helseteknologi som investering

Det skjer hele tiden nyvinninger i helseteknologi og nye, spennende områder vokser frem. Spesielt spennende er feltet for genetikk og personlig tilpasset medisin. Les mer om hvorfor en investering i e-helse kan være en investering for fremtiden.

Helseteknologi blir en av vinnerne etter pandemien

Andre næringer har slitt i løpet av pandemien og mange har blitt permittert. Men helsesektoren har stått i søkelyset, og blitt utfordret til raskt å implementere flere digitale løsninger. Når forbrukere først blir vant til digitale løsninger, vil det bli større etterspørsel etter slike tjenester

Nå kan du snart møte din lege i 3D sanntidsvideo fra Google

Googles prosjekt Starline: I stedet for å se på en skjerm, ser du gjennom glasset og direkte på en person på den andre siden av glasset. Som om vedkommende sitter i samme rom som deg, bak et pleksiglass.

Uløste oppgaver i helsetjenesten like viktig som nye arbeidsplasser

I helsepolitisk barometer 2021 kommer utfordringer i helsesektoren rett bak arbeidsledighet som det viktigste velgerne er opptatt av i dag. Les om hovedfunnene og last ned hele rapporten her.

Morgendagens helsetjenester – levert i dag

Er pandemien det startskuddet vi har ventet på for å for alvor ta i bruk digitale helsetjenester ? I Norge er vi bedre rustet enn de fleste land til å ta i bruk ny teknologi. Covid19 har demonstrert hvor viktig det er å få helsetjenester også på avstand

Pandemien setter fart på bruk av AI i helsesektoren

Pandemien har for alvor fremskyndet bruk av AI som verktøy. 84% av leder i Intels undersøkelse bekrefter egne AI satsninger. Selv om skepsis fortsatt finnes, er det mye å hente i effektivisering og kostnadsbesparelser

Styrets veikart for digitalisering

Hvor digitalt moden er din virksomhet? Er du og din virksomhet forberedt på disruptive teknologier? Les mer om hvordan du kan lage et veikart for digitalisering: 7 stegs guide og verktøy for å analysere din virksomhet i nødvendige digitaliseringsprosesser.

Digital transformasjon er mer enn digitalisering

Er digital transformasjon nok et moteord? Vi har snakket om nødvendigheten av digitalisering i mange år, så hva er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Hvorfor er digitalisering en forutsetning, men ikke tilstrekkelig for din konkurranseevne?

Hvordan er verden i 2040?

Hva mener Eirik Norman Hansen, professor Morten Goodwin og August Winther om hvordan verden ser ut i 2040? Teknologiporten på NTNU inviterte oss til den times debatt. Hør mer om hvilke fantastiske muligheter vi står foran og samtidig noen spørsmål som enda er uavklart.

Til salgs: Se siste video med robothunden Spot Mini

Boston Dynamics er kjent for å lage svært så funksjonelle roboter. I sin siste video viser de en imponerende oppdatering hva «hunden»  Spot Mini kan gjøre. Du kan du bestille Spot Mini i dag i Boston Dynamics nettbutikk uten annet krav enn kommersielt formål.

Rett på sak – 3 møter for å løse dine utfordringer

Trenger du en rådgiver for raske diskusjoner? Med 35 års erfaring som leder av norske og internasjonale bedrifter hjelper jeg deg å unngå feilene jeg selv har gjort og deler med deg det jeg har gjort riktig. Bestill direkte i min kalender her

Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

Hvilke nye ferdigheter kreves for morgendagens arbeidsmarked? Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som fundamentalt vil endre måten vi lever, jobber og forholder oss til hverandre på. For mange er utviklingen skremmende. For andre byr den på helt nye muligheter.

Forskere viser hvordan roboter kan relatere til fysiske objekter

Det som gjør det mulig for oss å samhandle med fysiske objekteer er vår intuitive, umiddelbare forståelse av hva vi kan gjøre med en bestemt gjenstand. Dette er ikke enkelt å programmere inn i et AI-system. Nå har forskere kanskje knekt koden.

Google AI – 6 ganger større enn open AIs GPT-3

Nå er Google på banen med en milliard-milliard parametre i sin AI-modell for tekst, som langt overgår OpenAIs GPT-3, som til sammenligning snaue 175 milliarder parametere.
Se praktiske eksempler på hva slags tekst som kan lages og prøv selv!

Topp 20-listen utdanning i verden

Kina er for første gang på topp-20 listen over de ledende utdanningsintsitusjonene i verden. De satser tungt for å ta igjen USA som dominerer. USA leder også suverent i AI-kappløpet om man teller de beste forskerne. Kina vinner på implementering av praktisk AI.

Savner du The Beatles? – AI med nytt album

Nå har OpenAI lansert Jukebox, et nevralnett som genererer musikk i en rekke artiststiler – også The Beatles. Hør det «nye albumet» her.
Fake CV, Fake bedriftspresentasjon, – fake «alt».
Se eksempler på alt som «ikke finnes» som GPT-3 lager.

Gratiskurset Elements of AI del II er her

Nær sagt uansett hva du jobber med eller ser for deg å jobbe med i fremtiden, kan det være verdt å lære mer om koding og kunstig intelligens. Harvard tilbyr 5 spennende kurs aldeles gratis og Elements of AI finnes nå også på norsk. – Meld deg på i dag!

Hva betyr Covid-19 for fremtidens jobber?

COVID-19 og global lavkonjunktur i 2020 har skapt stor usikkerhet i arbeidsmarkedet. Forsvinner jobbene for aldri å komme tilbake? Blir det nye jobber og hva slags ferdigheter kreves?
Les mer om hva pandemien betyr for fremtidens jobber. Les om 8 viktige trender for det nye arbeidslivet.

Alle kunstige intelligenser er psykopater

Det er stor enighet om hva kunstig intelligens er og kan brukes til i dag. Forskere klarer likevel ikke å enes om definisjonen av hva intelligens faktisk er. Mange mener kunstig intelligens er farlig, og at all kunstig intelligens i dag må sees på som psykopater. Hva skjer om AI blir selvbevisst?

Kan kunstig intelligens forstå vårt kroppsspråk?

AI begynner å bli ganske så god på talegjenkjenning, men så lenge det ikke er mulig å lese hva vi gjør med hendene våre, vil til og med den mest sofistikerte AI mangle et viktig aspekt av menneskelig kommunikasjon. Nå har vi funnet ut hvordan man får AI til å gjenkjenne bevegelsene vi bruker i hverdagen.

Ti berømte sitater om kunstig intelligens

Kunstig intelligens har stadig større betydning for hver enkelt av oss i vår hverdag, på jobb og privat. Diskusjonene pågår om hvor viktig, farlig eller ikke AI er som teknologi. Synspunktene til kjente forskere og personligheter i denne bransjen utfordrer ofte disse diskusjonene og mener de ofte er overdrevne.

OpenAI’s GPT-3 er sjokkerende effektiv, men helt uten intelligens

Se hva slags artikler GPT-3 kan skrive. Morsomt nok mener den kunstige intelligensen i min test at kunstig intelligens ikke er noen trussel for mennesker. Last ned appen du kan teste med selv og tenk hav det kan bety for din virksomhet. Registrer deg i køen så du får tilgang til en API for ditt prosjekt.

De beste AI-mulighetene for din virksomhet

Ingen virksomheter bær ta risikoen på å ignorere potensialet i kunstig intelligens. Likevel kan det å ta i bruk AI bare fordi teknologien eksisterer, også være ditto skadelig for de fleste virksomheter. Kanskje bør også din tilnærming være ganske så annerledes enn dine konkurrenter?

Lær deg først som sist: AIoT – Artificial Intelligence of Things

AIoT: En kombinasjon av kunstig intelligens og tingenes internett.
Utviklingen innen kunstig intelligens endrer nesten alle bransjer i hele verden.

Artikkelsamling kunstig intelligens

Her har jeg samlet en del gode artikler om kunstig intelligens (AI) gjennom første halvåret av 2020. Har du noen forslag du vil legge til listen? Legg gjerne tittel og link i kommentarfeltet!

Selvkjørende biler uten passasjerer

Selvkjørende leveransesystemer, helt uten passasjerer, er en voksende bransje. Les rapporten som forteller om 3,4 millioner nye arbeidsplasser og en verdiskapning på nær 40 milliarder kroner i USA alene.

Kroppssnær teknologi og neste pandemi

Forskere tegner et dramatisk bilde av verden etter Covid-19. 500 millioner mennesker kan bli drevet ut i ekstrem fattigdom. Kan kroppsnær teknologi hjelpe oss og advare verden på et tidligere tidspunkt?

Kan kunstig intelligens være kreativ?

Kan AI være kreativ på egenhånd? Kunstig intelligens utfordrer oss på nye områder. Nå lager AI kunst, musikk, litteratur, design og resepter for mat.

LinkedIn 2020: De 15 mest etterspurte ferdighetene

Her er de 15 viktigste ferdighetene som er etterspurt i 2020 i følge LinkedIn. Hva slags kunnskap er etterspurt i dagens arbeidsmarked? Les mer og finn linker til kurs og utdanning du kan ta.

Livslang læring og fremtidens jobber

Alder, kjønn og nasjonalitet blir mindre viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du blir ditt eget varemerke, og det er først og fremst hva du kan i dag som er viktig og mindre hva slags utdannelse du tok i går. Hva bør du tenke på for å være i førersetet når fremtidens jobber digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes?

AI gjenskaper ansikter fra skulpturer

Med AI-drevne Artbreeder kan du skape helt nye bilder ved å kombinere dine egne og 70 millioner andre bilder. Kunstneren Daniel Voshart har gjenskapt romerske keisere i fotorealistiske portretter. Sjekk verktøyet og slipp løs din egen kreativitet. Se deg selv som yngre, eldre og tykkere med noen få tastetrykk.

Social Progress Index: Norge nummer 1 i verden

Norge troner toppen på 2020 listen Social Progress Index. Ikke overraskende for mange rykker USA ned til nummer 28. plass. Vi leder i de fleste kategorier, men det er likevel områder vi kan forbedre oss som nasjon.

6G-nettet blir 100 ganger raskere

Mens vi venter på 5G-nettet gjøres neste generasjon klar. Den disruptive kraften i 5G-nettet har sannsynligvis samme betydning som oppfinnelsen av trykkpressen, dampmaskinen, strøm og internett. Hvordan vil din bransje endres om kort tid?

Lifespan: Når aldring er en sykdom vi kan helbrede

Få bøker som jeg har lest har gjort et så stort inntrykk at de har fått praktiske konsekvenser for mitt eget liv. «Lifespan» av professor David Sinclair, en ledende forsker på Harvard University, er en av disse. Med overbevisende dokumentasjon, fikk jeg for eksempel min fastlege til å gi meg resept på Metformin.

Se Elon Musks Neuralink chip koblet til levende gris

Elon Musk demonstrerer hvordan Neuralink chip kan lese data fra en levende gris. Han hevder han er klar til å koble mennesker direkte til datamaskiner allerede i mai 2022. Det ultimate målet for Neurolink er å utvide den menneskelige hjernes kapasitet ved å koble den til en kunstig intelligens.

Storbritannia: selvkjørende biler i 2021

Storbritannia vurderer å tillate selvkjørende biler på veiene allerede neste år. Forslaget er oppe til behandling i regjeringen. Dette kan være et betydelig skritt fremover for selvkjørende biler. Teknologien vil gjøre kjøringen tryggere, jevnere og enklere for bilistene.

Oppdag hjertesykdommer med en selfie

Kunstig intelligens som bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi kan oppdage hjertesykdom bare ved å analysere fire fotografier av en pasients ansikt.Forskerne har store forventninger til den nye teknologien og mener vi om kort tid kan avdekke hjertesykdom bare ved å be pasientene om å ta selfies før de besøker  en klinikk.

Apple satser tungt på kunstig intelligens

Apple har designet dedikerte databrikker for å kunne kjøre AI-programvare lokalt på smarttelefoner, nettbrett og smartklokker og forventes å ta disse i bruk også på sine laptops i kommende modeller.

Topp 9 vanvittige 3D-printede objekter

3D-printere blir enklere å ta i bruk, prisene stuper og kostnadene til materialer for alle slags prosjekter er på vei nedover. Vi er ikke langt unna at en 3D-printer kan forsvares til hjemmebruk og selv de minste bedrifter med kreative prosjekter.

Kan droner redde oss fra avskoging?

Susan Graham har et hårete mål om å plate ut 500 milliarder trær ved hjelp av AI-styrte droner. For å lykkes med dette, kan vi ikke basere oss på tradisjonelle metoder. Vi har rett og slett ikke tid til å vente. En enkelt drone kan plante ut titusener av frø på en dag.

Slik 3D-printet Sterling sin egen fullskala Lamborghini

Sterling og hans sønn har bygd sin egen fullskala Lamborghini, riktignok uten motor. De har brukt ett og et halvt år på prosjektet og mindre enn 20.000 dollar

Nixon om astronautene som ble igjen på månen

Jeg var 9 år gammel og husker den intense spenningen foran TV-apparatet 20. juli 1969. Neil Armstrong var den første mannen som satt sine ben på månen. Månelandingen ble fulgt av 650 millioner mennesker over hele verden og var mitt første teknologiske vendepunkt.

Er det slik iGlass fra Apple vil se ut?

I denne konseptvideoen fra Iskander Utebayev ser du et eksempel på hvordan Apples iGlass kan se ut. Briller med utvidet virkelighet (AR) som ikke ser stort annerledes ut enn de vi bruker til vanlig som skifter fra ordinært syn til solbriller.

Amazon roboter med hjemlevering

Amazons leveringsroboter er på veien med pakker til kunder i USA. Ser vi snart en i Norge også? Er du kunde av Amazon, kan du gjøre bestilling som vanlig og der det er mulig, vil roboten bli sendt ut for å levere den. Spørsmålet er ikke om det kommer til Norge, men hvem som tar alternativer i bruk i konkurransen med Amazon.

Vil du 3D-printe ditt nye hus?

Har du en idé du vil teste ut? Et design du vil produsere? Med 3D-printing kan du uten særlig tekniske ferdigheter få hjelp til å gjøre om din idé og design til et funksjonelt produkt til en brøkdel av prisen. Les hvordan du designer og bestiller på nett! 

Webinar: Livslang læring med Jan Sollid Storehaug og Silvjia Seres

Blir 100 det nye 60? -Hør mer om eksponensielle teknologier som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer.
Utviklingen skjer i et rasende tempo, også innen helse! Må vi forberede oss på å være yrkesaktive mye lenger enn vi kanskje har tenkt?

Slik får du hjelp til din oppstartsbedrift

Kvalifiserer du for 30 timers gratis mentor, betalt av Innovasjon Norge? Les mer om hvordan du kan få hjelp fra erfare gründere og 750.00 i støtte til din oppstartsbedrift.

Presentasjonsteknikk som får frem budskapet i webinarer

Webinarer krever en annerledes presentasjonsteknikk enn et ordinært foredrag. Selv om mye er grunnleggende likt, er det detaljer du bær være oppmerksom på når du står foran en skjerm og ikke et levende publikum.

AI får Frank Sinatra til å synge «Toxic» av Britney Spears

Jukebox fra OpenAI er et AI-verktøy som lar kunstig intelligens produserer helt ny musikk. Du kan faktiske bruk verktøyet selv og prøve AI til å komponere musikk for deg. Velg blant alle sjangre fra popmusikk til klassisk musikk. Hør Frank Sinatra synge Toxic av Britney Spears. Prøv selv!

Robothunden Spot Mini i kampen mot Covid-19

Robothunden til Boston Dynamics er nå på vei inn i sykehus i kampen mot Covid-19. Fjernstyrte Spot Mini, utstyrt med iPads gjør at helsepersonell kan gå inn i rommene til koronaviruspasienter uten å risikere infeksjoner.

Slik lager du en plan for markedsføring i sosiale medier

Bruk av sosiale medier til markedsføring kan være veldig effektivt om du gjør det riktig. Faktisk viser våre undersøkelser at det kan være ti ganger mer effektivt enn tradisjonell markedsføring.

Webinar: Slik kommer du i gang

Planlegger du å arrangere et webinar? Et interaktivt, overtalende og informativt webinar trekker mer oppmerksomhet enn annet innhold.Her får du tipsene til hvordan du kommer i gang.

Webinarløsninger – topplisten for programvare

Skal du arrangere webinar? Her finner du de beste wbinarløsningene og programvare for å arrangere ditt webinar: Topp 10-listen over de beste programmene du kan velge rangert etter bruk, pris og ytelse.

Markedsføring av webinar i digitale kanaler

Skal du arrangere webinar er effektiv markedsføring av webinaret viktig for å få deltakere. Les mer om hvordan du går frem og finner de viktigste digitale kanalene du kan bruke for å nå din målgruppe.

9 grep du kan ta for å få mer trafikk til nettsidene dine

Har du funksjonelle, informative nettsider men for lite trafikk? Les hvilke grep du kan ta for å få mer besøk til dine nettsider.

Slik lykkes du med digital markedsføring

Den største forskjellen på tradisjonell og digital markedsføring er at mesteparten av arbeidet kan automatiseres og at du kan gjennomføre en dialog med mange mennesker med skreddersydde budskap som oppleves relevant for de du snakker med. Les mer om hvordan du lykkes med digital markedsføring!

Covid-19: 10 gode nyheter

Norge og resten av verden er i tidenes krise og vi leser nesten bare dårlige nyheter om Koronaviruset om dagen. Den gode nyheten er at vi nå vet mer og at det faktisk er mange gode nyheter! Her har jeg samlet 9 gode nyheter med linker til dokumentasjon.

Kan du hjelpe oss til å gjøre sjåføren mer intelligent?

Målet er ikke å gjøre bilen intelligent, men å ta i bruk teknologier som kan gjøre sjåføren smartere! Teamet jobber for å kvalifisere seg til å komme til finalen i den globale Shell Eco-Marathonkonkurransen, med en bil som går 200 km på 1 liter drivstoff. 

AI-startups Topp 100-listen for 2020

CB Insight  har akkurat publisert sin liste over de 100 mest spennende AI-startups. Til sammen USD 7,4 milliarder er investert fra mer enn 600 unike investorer. Listen inkluderer alt fra godt finansierte selskaper til helt nye AI-startups

Leseliste digital transformasjon

Leselisten for å lykkes med digitalt transformasjon: Det er et krav at styre, administrerende direktør og ledelsen har et overblikk over de viktigste teknologiene. Her får du mine tips til bøker du og din ledelse bør lese og opplæringsprogram for ansatte.

Digitalisering – «Fra Buzzword til Business» – foredrag

I dette times foredraget går jeg gjennom digitalisering og de viktigste endringene som har skjedd og gir deg innsikt i de viktigste disruptive teknologiene du vil bli utsatt for i de neste 5-10 årene. Jeg gir deg 8 konkrete punkter for å komme i gang med digital transformasjon.

Googles chatbot Meena snakker (nesten) som et menneske

AI-drevne tjenester utvikler seg så fort at det ikke er lenge før du vil føre en dialog uten å tenke at det er en kunstig intelligens som svarer deg.Et eksempel på en ny tjeneste som viser dette i praksis er TalkToTransformer.com.  Den er bygget på en AI-versjon av OpenAIs tekstgenerator og skriver ferdig et forslag til en tekst du har begynt på.

AI-trender og kunstig intelligens i 2020

AI-trender for 2020 peker på at etikk og tillit til hvordan AI-systemer fungerer vil være ett av de største temaene. Vi vil se enklere bruk av AI-systemer, AI som en tjeneste og flere automatiserte prosesser. En god nyhet for mindre virksomheter er også at du vil kunne trene AI-systemer med langt mindre datasett enn tidligere.

Hvordan verdivurderer du en oppstartsbedrift?

Før du kan drømme om store verdier på din egen oppstartsbedrift bør du forstå de grunnleggende mekanismene i aksjemarkedet. Du bør også forstå hvordan profesjonelle investorer tenker når de vurderer å investere i akkurat din bedrift

Regjeringens AI-strategi i sandkassen

Nå kan du laste ned regjeringens etterlengtede AI-strategi. Vi følger Europa, oppretter sandboks for uttesting av AI-systemer og diskuterer om næringslivet skal tvinges til å dele data.

Topp 10-listen med AI-folk du bør følge

Vil du være med på å forandre verden? Eller bli forandret helt uten å forstå hva som skjedde? Motgiften til uønsket endring starter med egen kompetanse. Følg med, hold deg oppdatert og delta i debatten! Her får du topplisten de viktigste personene å følge i kunstig intelligens og oversikt over resurser du kan ta i bruk i dag.

Hvordan vil EU stå i mot USA og Kina i AI-kappløpet?

Etter lange og kompliserte diskusjoner har EU omsider bestemt seg for hvordan de planlegger å ta igjen forspranget til USA og Kina.
AI kan skape store verdier, men det også er høy risiko mener Ursula von der Leyen.

NEON – Samsungs kunstige menneske ble lansert i dag

NEON er Samsungs prosjekt for å lage kunstige datagenererte mennesker. De er fremstilt av kunstig intelligens og ser helt ekte ut. Se video og se om du kan se forskjell?.

Kan kunstig intelligens være levende?

Kvier du deg for å slå av strømmen på en robot eller slå av en kunstig intelligensalgoritme? Ikke for øyeblikket. Men hva vil du tenke om dette når datamaskinene våre blir like smarte – eller smartere – enn oss?

Filosof Borna Jalšenjak fra Luxembourg School of Business har tenkt på det.

Nevrale nettverk er ikke veien til selvbevisst AI

Hvordan har mennesket utviklet selvbevissthet? Hva vil det kreves for en maskin å gjøre det samme?

I avhandlingen diskuteres sentrale menneskelige verdier som ikke finnes i en maskin: følelser, verdier og sosialt fellesskap.

Din sjef vil bli automatisert (bort)

Ifølge Gartner vil hovedtyngden av lederens oppgaver – manuelle oppgaver, skjemaer, oppdatering av informasjon og godkjenning av arbeidsoppgaver – forsvinne.

PwC har vist frem en prosessautomatiseringsapp som arkiverer fakturaer og skannede uttalelser på få sekunder, en jobb som for et menneske ville tatt timer å utføre.

AI – hva er definisjonen av et menneske?

Bokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter.

Sentrert i en fremtidig verden der virtuelle verdener og generalisert AI har blitt vanlig, er boken et godt eksempel på spekulativ fiksjon som tvinger oss til å konfrontere alle slags grunnleggende spørsmål.

AI lærer av seg selv ved å scanne internett

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsider.

Diffbot tar en annen tilnærming enn GPT-3 fra Open AI. Den bygger en AI som leser hver enkelt side på alt som er tilgjengelig på nettet, på flere språk, og trekker ut så mange fakta fra disse sidene som mulig.

OpenAI tilbyr API

Unlike most AI systems which are designed for one use-case, the API today provides a general-purpose “text in, text out” interface, allowing users to try it on virtually any English language task…. Given any text prompt, the API will return a text completion, attempting to match the pattern you gave it.

AI vil dominere: myndigetene må sikre etisk utvikling

Science fiction-forfatteren Isaac Asimov spådde i romanen «I, Robot» i 1950 at roboter og kunstig intelligens ville bli utestengt fra jorden i år 2030.

Spådommene er erstattet av store fremskritt innen AI, og dette vil sannsynligvis fortsette inn i det neste tiåret.

Intelligence of Things (AIoT)

«Tingenes internett» er ganske så upresist: Hvilke ting? Og hva har tingene med internett å gjøre?

I morgen vil vi omtale tingenes internett (IoT) «Internet of things» som tingenes intelligens (AIoT) «Intelligence of Things».

6G vil gi oss AI over alt

Mens fokus i hele verden er å distribuere og forbedre ytelsen til 5G-nettverk, jobber små grupper med telekomingeniører for å etablere og forstå hva 6G-nettverket vil bety et tiår frem.

Utsikter for kunstig intelligens i 2021

Vi vil se store investeringer og økt interesse for AI, drevet frem av nytteverdi i nye bruksområder. Eksempler er selvkjørende teknologier (alt som kan tenkes kjørt på egenhånd) og nye områder, dag for dag, innen helsesektoren.

De 8 viktigste trendene for AI i 2020

Kunstig intelligens er en av de teknologiene hvor endringene skjer raskeste og hvor utviklingen fremover er uforutsigbar.

Tenk bare på alt som var utenkelige for noen få år tilbake: deepfakes, AI-drevet maskinoversettelse og algoritmer som vinner over mennesker i de mest kompliserte spill.

Nye AI verktøy i 2020

Kunstig intelligens (AI) har blitt integrert i praktisk talt over alt blant ledende IT-selskaper. AI brukes i de fleste ledende applikasjoner, utviklingsverktøy, plattformer, databasesystemer, administrasjons- og overvåkingsverktøy – nesten alt innen IT. AI-verktøy blir også brukt til å videreutvikle annen AI.

Det landet som vinner AI-kappløpet vil styre verden

Brookings Institution har publisert en rapport fra den globale økonomieksperten Indermit Gill som spår at den som leder AI-kappløpet i 2030 vil herske over kloden fram til minst 2100. De fremste kandidatene inkluderer USA, Kina og EU. Kunstig intelligens vurderes å være blant de fire store disruptive teknologiene som har kommet siden 1800-tallet.

Ny kompetanse, ny teknologi, nye utfordringer

I paneldebatten etter mitt foredrag for Oracle ble det reist en rekke spørsmål Hva slags ny kompetanse trenger vi for morgendagens arbeidsliv? Hvordan organiserer vi oss, og hvem har ansvaret?
Hør paneldebatten her og se opptak av mitt foredrag.

Finland gir bort gratis AI-kurs til alle innbyggere i Europa

Som årets julegave har den Finske regjering valgt å gi bort det populære AI-kurset «Elements of AI» til alle EU-borgere. Målet er at 1% av alle i EU, eller rundt 5 millioner mennesker, skal gjennom et grunnleggende AI-kurs innen utgangen av 2021. Nå skal det oversettes til 20 språk. Du kan ta det allerede i dag, på engelsk. Her er også andre kurs du kan ta!

Hva skal til for å lykkes med din startup?

Om du spør deg selv hva som skal til for å lykkes med din startup kan det være lurt å spørre seriegründere. Lær av suksesser og unngå feilene de har gjort i selskaper de kanskje ikke snakker så høyt om i dag. Les mer om hvordan du sikrer suksess for akkurat din oppstartsbedrift!

Hvordan kunne fem BI-studenter skape Norges raskest voksende bedrift?

Kan dagens gründere lære noe av historien om de 5 BI-studentene som startet norges raskest voksende bedrift på 80-tallet? Få år etter oppstarten solgte vi flere datamaskiner enn alle våre konkurrenter. Hvordan var dette mulig?

Hvordan sikre at digitaliseringen gir langsiktig verdi?

I dette webinaret hos Triple-S diskuterer jeg digitalisering, bruken av teknologi og hva som kreves for å sikre et kontinuerlig konkurransefortrinn.
I studio finner du meg sammen med Eiliv Elvebakk, Tom-Roger Stensberg og Lars Rinnan

Digital modenhet: Hvor digital er DIN virksomhet?

Hvor digital moden er din virksomhet? Digitaliseringen er nådeløs og berører alle sektorer i næringslivet og offentlig forvaltning. Har du en digital strategi for å møte nye krav fra dine kunder og brukere? Er du klar i konkurransen ikke bare fra norske konkurrenter, men de store internasjonale plattformeierne?

Norge faller fra, nå på 10. plass i digital readiness index

AI er blant de viktigste driverne i Norges teknologiutvikling i årene som kommer. Norge er i dag rangert i verdenstoppen blant digitale nasjoner, men rykker nedover, år for år. Nå på 1. plass. Vi sakker akterut og trenger en god nasjonal digital strategi og enda mer trykk på innovasjon.

Webcast: Slik blir din digitale fremtid

Din digitale fremtid byr på fantastiske muligheter, men også utfordringer. Ser vi tilbake de siste 5-10 årene har det skjedd store endringer som nesten umerkelig har blitt en del av våre liv. I denne webcasten med Sergei Pedersen i Virtuell Hverdag våger jeg å spå hva som vil skje de neste 10 årene. Hør hvordan nye teknologier drevet frem av kunstig intelligens vil snu opp ned på hvordan du jobber og lever de neste årene!

Blir du snart forstått av din stemmestyrte assistent?

Alexa, Google, Amazon og Microsoft kjemper om å gi deg stemmestyrte personlige assistenter. Snart vil du få stemmestyrt naturlig dialog som forstår kontekst. Nå lover Google 10 ganger raskere assistenter som kan kjøres lokalt. Se Amazons demonstrasjon av «conversations» som forstår spørsmålene dine og forstår disse i kontekst. Når får vi se dette i Norge?

Facebooks kryptovaluta Libra – hva betyr det for deg?

Libra er ved sin spede begynnelse. Lykkes Facebook kan Libra gi nye muligheter og samtidig nye utfordringer for banker og finansinstitusjoner i Norge. I et globalt perspektiv kan Libra gi en kickstart til utviklingsland som sliter med en dårlig utbygd finanssektor og svake sentralbanker. Hva betyr Libra for deg og din virksomhet?

Nevrale nettverk: Slik er vår hjerne inspirasjon

Vil du lage en datamaskin som skal gjøre noe intelligent, har du to alternativer: Du kan programmere, eller du må lage et system som kan lære. Nevrale nettverk er inspirert av den menneskelige hjerne. Ett problem er likevel at vi ikke forstår fullt ut hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Slik er det også med nevrale nettverk, vi ser resultatet men ikke hvorfor.

Bærekraftig AI: Europeiske etiske retningslinjer for kunstig intelligens

Europa er riktignok en miniputt i AI-racet hvor kineserne og USA totalt dominerer. Men vi er opptatt av personvern og etikk. Derfor er det av stor interesse når EU utvikler et regelverk for å bidra til fortsatt utvikling og bruk av kunstig intelligens. Verden lytter til Europa.

Disse menneskene eksisterer ikke

Nå som vi alle er vår egen redaktør gjelder det mer enn noensinne å være skeptisk til hva som blir sagt og vist av bilder og video på nett. Før var det slik at det var sant «fordi det sto i avisa». Nå må du spørre om det er sannsynlig at det er sant fordi det ligger på nett.

Personlighetstest basert på din LinkedIn-profil

Kunstig intelligens vil være i stand til å spore så mye data om oss i tiden fremover at den vil bli mer treffsikker enn den beste psykolog i å beskrive hvem vi er, hvordan vi samarbeider med andre og hvilke jobber vi er egnet til eller ikke. Jeg har testet et verktøy som gjør dette i dag.

Gründerreisen startet med et NRK-innslag i 1983

23 år gammel var jeg da jeg hadde mitt gjennombrudd på NRK i beste sendetid. Stor humor å se unge meg med helskjegg i dette filmopptaket jeg snublet over. Det jeg ikke visste den gang, var at dette intervjuet var starten på min lange gründerkarriere.

Unicorns: Endelig en norsk startup verdt mer enn en milliard dollar

Kahot kan smykke seg med tittelen første norske Unicorn – En startup med verdi mer enn en millard dollar. Hvorfor er det ikke flere norske Unicorns?

Hvordan lage en god LinkedIn profil for jobbsøkere

I enkelte yrker kan det være et stort pluss at du har en god profil og nyttige kontakter på LinkedIn. Har du mange følgere og er aktiv i debatten, kan det ha stor verdi for en ny arbeidsgiver. Les hvordan du bruker LinkedIn for å finne din neste jobb!

Roboter du kan bestille i dag

Boston Dynamics har forsøkt å knekke koden for for mobilitet i flere tiår. Nå er de der. Morgendagens roboter vil være fleksible og dynamiske. De vil være kapable til å jobbe sammen med mennesker og reagere på endrede omgivelser og menneskelig atferd. Les siste nytt om roboter her!

LAST NED RAPPORT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030

Last ned rapporten «The One Hundred Year Study på Artificial Intelligence» fra Stanford her. Diskusjonen rundt kunstig intelligens har pågått i snart 70 år. Perspektivene har vært lovende, men fremskrittene har vært få. Inntil for noen få år siden. Les hvordan smartere algoritmer, maskinlæring og dyp læring vil påvirke våre liv de neste 15 år.

Slik blir fremtidens nye jobber

Bruk verktøyene som er tilgjengelig på din arbeidsplass til å styrke deg i konkurransen med kunstig intelligens. Her er fremtidens viktigste ferdigheter.

Savner du øyekontakt med Siri?

I en fremtid ganske så nær deg er det ikke bare «fake news» i nyhetsstrømmen vi må stå i mot. Du må være kritisk til alle sanseinntrykk, enten det er film, telefonoppringinger eller tilsynelatende ekte personer som ikke er annet enn en datasimulert avatar.

Ledig plass i garasjen for en robotfarmer?

Har du en kjøkkenhage, stor garasje eller kanskje tilgang på et nedlagt industrilokale? Iron Ox har startet et prosjekt med fullautomatisert landbruksproduksjon i San Carlos i Carlifornia. Sammen lignet med tradisjonelt landbruk hevder de å kunne produsere 30 – tredve – ganger mer effektivt, og med 90 % mindre vann!

5 teknologitrender og ett spørsmål om kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) er den viktigste teknologitrenden.
Les mer om de 5 viktigste teknologitrendene som driver frem ny teknologi. Nye teknologier som er virksomhetskritisk for din fremtidige konkurransekraft og ett viktig spørsmål om kunstig intelligens.

Er du senior og vil starte din første bedrift?

Er du en godt voksen senior som tenker på å starte på nytt som gründer? Konkurransen er større enn noensinne, men det er også verktøyene og mulighetene!

Slik blir hverdagen lettere for gründere

De viktigste grepene regjeringen kan ta for å hjelpe gründere er gjennom skattepolitikken, ikke ved bevilgninger og støtte. Her er mine 9 konkrete råd til næringsministeren.

Når alt blir gratis og verden blir en eneste stor datamaskin

Hva om prisen på energi, mat, helse, forsikring og sågar kostnadene til å bo og leie inn arbeidskraft blir gratis? 

Intervjuet av Sergei Pedersen

En verden hvor alle digitaliserte tjenester blir gratis er det mest optimistiske scenarioet som jeg diskuterer i dette intervjuet med Sergei Pedersen

Går den første 1000-åringen blant oss?

Hva tenker du om en verden hvor selv døden er en «sykdom» som kan bekjempes? Kan du se for deg å leve i hundrevis av år? Her får du en status på teknologien.

Nye produkter tas mye raskere i bruk

En bransje er moden for total disrupsjon når ny teknologi er 10 ganger bedre til en tiendedel av prisen, mener Tony Seba i dette innlegget på rEVolution 2018 i Amsterdam.

AI-kappløpet tilspisser seg og din verden i en fart du ikke vil tro

Fremtiden er kunstig intelligens. Og det skjer fortere enn du kan telle. Sats på matte, fysikk, koding og kunstig intelligens og du er sikret godt betalt jobb

Når roboter bestemmer seg for å drepe

Hva skjer når drapsdroner blir utstyrt med kunstig intelligens og tar selvstendige beslutninger? Se videoen som viser hvor langt våpen industrien har kommet.

Nå monterer en robot dine IKEA-møbler

Forskere ved Nanyang Technological University i Singapore har laget en robot som skrur sammen flatpakkede møbler fra IKEA

Tankestyrt internett: AI kan visualisere våre tanker

Elon Musk mener at den eneste måten vi kan unngå å bli utslettet av en kunstig superintelligens er å koble oss til den. «If you can´t beat them, join them».

Obama: President Trump is a total dipshit!

«We’re entering an era in which our enemies can make anyone say anything at any point in time»

Norge i ferd med å miste digital ledelse

Norge fortsatt i ledelsen blant digitale nasjoner, men vi sakker akterut for land som New Zealand, Singapore og Dubai

Selvkjørende biler – når kommer de?

Selvkjørende biler vil forandre mye i måten vi organiserer transport på, men også helt nye bransjer vil se dagens lys. Når kan vi forvente å se de første selvkjørende bilene på veien i Norge?

Hvordan er Norge i 2030?

Hvilket samfunn tror du vi beveger oss mot? Et selvtidfreds Norge som tærer på gamle bragder eller et innovativt «Silicon Norway»?

Slik er verden i 2025 – de 9 viktigste teknologiene

Det er først når nye teknologier blir alminnelig brukt at de forandrer ditt liv og din arbeidssituasjon. Mange store teknologier har sitt gjennombrudd akkurat nå.

Nye teknologier som utfordrer din bransje de neste 5 år

Hvilke teknologier må du mestre de neste 5 år for å være ledende i din bransje, forandre den eller sågar forandre verden?

Begreper i kunstig intelligens

Mange leverandører promoterer sine tjenester som om de er utstyrt med kunstig intelligens, mens det ofte i beste fall er en mer eller mindre smart algoritme de egentlig burde snakke om. Her er en nyttig oversikt som rydder opp i noen av begrepene

Kjøp din neste bil på en automat

Ali Baba tester ut helautomatisk bilsalg. Alt styres fra en App og forutsatt at du har høy nok sosial scoring kan du kjøpe bilen ved hjelp av en bilautomat.

Blockchain som gamechanger

I det mange karakteriserer som «hype» finnes det faktisk hundrevis om ikke tusenvis av blockchainprosjekter spredt over en rekke bransjer. Ikke uventet er det innen finansnæringen vi i dag ser fleste initiativer, men Gartner med flere mener at samtlige industrier vil bli utsatt for disruptive endringer de neste ti år

Lad din Tesla mens du kjører

Si hei til Qualcome Halo Road – veien som lader din Tesla og andre el-biler mens du kjører. Induktiv lading på samme måte som trådløs lading av din mobiltelefon. Får vi snart induktive ladere på parkeringsplasser også?

Møt Siren – animasjon som nærmer seg ekte mennesker

Enda er det små detaljer som avslører at «Siren» ikke er ekte, men teknologien utvikler seg svært raskt. Om ikke lenge kan du skape animerte mennesker på en ordinær arbeidsstasjon.

Får vi droner for person- og varetrafikk i Norge?

Amazon er i gang med droneleveranser levert rett hjem til deg i USA og i et prøveprosjekt i Finland. Vil vi se dette snart i Norge? Hva vil det gi av muligheter og utfordringer?

Regjeringen klar med etterlengtet dronestrategi

Norge har potensial for å bli et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi fordi vi er i en unik posisjon med mye luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse i bransjen.

Foredrag digital markedsføring – lag nettsider som virker!

Vil du lære grunnprinsippene i digital markedsføring vil jeg anbefale deg å se opptaket av mitt foredrag. Jeg går gjennom de mest vanlige feilene på norske nettsider og forteller hvilke grep du kan ta for å få økt trafikk og lage nettsider som faktisk virker. Du får også helt konkrete tips til verktøy du kan ta i bruk på egenhånd.

Oslo Airport City – Norges første «smartby»

Blir det bygget en helt ny by rett ved Oslo Gardermoen flyplass? Den ambisiøse planen er å skape verdens første by med positiv energifosyning og svært så fotgjengervennlig.

Sender du fortsatt “no-reply-mail” til dine kunder?

Jeg kan godt leve med at Skatteetaten sender ut “no-reply-mail”, men ikke at flyselskaper, nettbutikker og mobilleverandører driver med énveis kommunikasjon i digitale kanaler.

Teknologier som forandrer din hverdag og Jobb

Hvilke teknologier vil prege utviklingen i årene som kommer? Er du forberedt på de store endringene som er i ferd med å skje akkurat nå?

Slik får du tusenvis av riktige kontakter på LinkedIn

Slik går du frem for å lykkes på LinkedIn. Skap innhold som har verdi for leserne. Husk at du belønnes med mer synlighet for innlegg hvor du får mange reaksjoner og blir ignorert for innhold som det ikke reageres på.

Podcast om mine erfaringer med LinkedIn

Linkedin er ikke bare et medium for å bygge karriere, men også en potensielt fantastisk kanal for B2B-markedsføring. I denne podcasten kan du høre Jan Sollid Storehaug beskrive hvordan han fikk 70.000 visninger av en Linkedin-post.

5 steg for å lage en god nettbutikk

Drømmer du om en salgsmaskin som aldri sover? Med riktig valg av løsninger for netthandel kan din forretning holde åpent 24/7 – i hele verden. Har du en god strategi for digital markedsføring kan dette bli din beste salgskanal

Workshop – slik lykkes du med en vellykket samling

Workshop kan være et krevende arrangement å gjennomføre og ikke minst følge opp i etterkant. I denne artikkelen forklarer jeg som skal til for en vellykket workshop.

Hvorfor lykkes ikke norske oppstartsbedrifter internasjonalt?

Hvorfor lykkes ikke norske bedrifter internasjonalt? Bare 1 av 20 norske oppstartselskaper med tilsynelatende gode idéer lykkes

3D-PRINT: LOKAL PRODUKSJON VS MASSEPRODUKSJON

3D-printere kan nå skrive ut nær sagt hva som helst i hvilke som helst materiale. De blir raskere, rimeligere og enklere i bruk. Med enklere programvare kan vi simulere hva som helst og teste det ut virtuelt før det skrives ut. Det ligger enorme kostnadsbesparelser i teknologien og den vil snu opp ned på verdikjeder som vi kjenner i dag.

MENNESKE VS MASKIN – ER DU KLAR FOR ROBOTENE?

Vil den økte verdiskapningen robotene bidrar til komme «alle» til gode, eller kun noen få? Spørsmålene er mange og meningene like mange. Du må selv ta ansvar for din egen teknologiforståelse for å holde deg relevant og skape et meningsfullt arbeide for deg og dine etterkommere.

Intervjuet av Edgar Valdmanis

Digitaliseringen kommer som en tsunami over det ganske land, og den leder som ikke tar dette innover seg gir seg selv et rødt kort.

Intervjuet av Eric Løe

Hva man skal gjøre for å være relevant i ett marked med kunstig intelligens, robotisering og disruptive løsninger på agendaen, spør Eric Løe?

Verden i 2045

Kunstig intelligens vil prege det meste av nye teknologier vi omgis med i de neste tiårene. Slik ser verden ut i 2045 i følge Pentagon

Ordliste for digital markedsføring

Her finner du ord, forkortelser og uttrykk som du ofte møter på når du jobber med digital markedsføring. Kom gjerne med forslag til flere ord på listen!

Formueskatten dreper innovasjonen i Norge

Formueskatten og dagens skattepolitikk er direkte ødeleggende for Norge og mulighetene til å lykkes med nye selskaper internasjonalt. Gründere må selge selskapet for å betale skatt

Skatteskjerpelse som rammer grundere spesielt hardt

Vet politikere hvor hardt skatteskjerpelsene treffer oppstartsbedriftene? Norge er i omstilling. Regjeringen sier de vil satse på gründere, men ord følger ikke handling.

Gründervennlige gratisverktøy for oppstartsbedrifter

Bruk gratisverktøy til din oppstartsbedrift og bli god på nett. Her er noen tips til verktøy jeg selv bruker og kan anbefale.

10 vanvittige ideer som ble milliardbedrifter på noen få år

Ofte er det en tilfeldighet som er starten på en vellykket oppstartsbedrift. Vi har lett for å tenke at det ligger en brilliant gründer og idé bak hver eneste suksessfulle start-up. Her er ti ville ideer som ble megasuksesser

Hvordan kan du lykkes digitalt og globalt med din oppstartsbedrift?

Jeg har gründet mange it-selskaper de siste 30-årene, og for hver oppstart har nye erfaringer blitt med over til neste idé. Det handler on kontinuerlig innovasjon.

Slik leier vi rimelige frilansere for vår oppstartsbedrift

De teknologiske plattformene blir produsert i land der timeprisen bare er en brøkdel av det norske kostnadsnivået. Slik går du frem for å leie rimelig arbeidskraft blant internasjonale frilansere

Åtte trekk som beskriver en vellykket gründer med suksess

Etter 500 intervjuer med vellykkede gründere som har suksess kan Richard St. John fortelle deg hva som skal til for å lykkes.

Sosiale medietrender, chatbots og kunstig intelligens

Sosiale medier har utviklet seg voldsomt i løpet av det siste året. Trender som Chatbots og kunstig intelligens forandrer måten vi kommuniserer på nett. Hva bør du og din virksomhet gjøre for å henge med i utviklingen? 

Kan maskiner bli selvbevisste?

Vi forstår ikke hvordan bevissthet oppsto i mennesket og hva som skjer i hjernen som gjør oss bevisste. Er dyr bevisste? Kan maskiner oppnå selvbevissthet?

Når Kennedy vinner valget i 2024

Dyktige markedsførere vet nøyaktig hvor mange potensielle velgere som har sett et budskap i digitale kanaler. De samler inn data, måler og analyserer. Deretter bygger de velgerprofiler, såkalt digitalt DNA.

10 teknologiske vendepunkter som vil forandre din hverdag og jobb

10 store teknologiske vendepunkter med større kraft hver for seg enn endringene som har skjedd de de to hundre år. Utviklingen skjer i et rasende tempo.

Kunstig Intelligens og teknologier for digital markedsføring

Del 1 – I dette foredraget går jeg gjennom de tre feilene nesten alle norske bedrifter gjør. De har ikke en gjennomtenkt strategi for digital kommunikasjon, de har et nettsted som ikke konverterer og gjør ikke det de burde for å drive trafikk til nettstedet sitt.

Kunstig intelligens – en større trussel enn atombomben?

Elon Musk advarer mot kunstig intelligens. Han mener kunstig intelligens i verste fall kan bli menneskehetens undergang. Er dette fremtidsscenarioer som kun hører hjemme i science fictionlitteraturen eller noe vi bør ta på alvor?

Kunstig intelligens og teknologier i digital markedsføring DEL 2

Del 2 – I dette foredraget går jeg gjennom de tre feilene nesten alle norske bedrifter gjør. De har ikke en gjennomtenkt strategi for digital kommunikasjon, de har et nettsted som ikke konverterer og gjør ikke det de burde for å drive trafikk til nettstedet sitt.

Når vil Erna Solberg forstå hvor viktig opsjoner er for gründere?

Regjeringen sier de satser på gründerbedrifter. De bevilger millioner til gründere, men glemmer det viktigste virkemiddelet; Skattepolitikken

Digitaliseringen og motstandskampen

Digitaliseringen feier over det ganske land som en tsunami og møter både motstand og applaus. Vil dagens luditter vinne motstandskampen?

Ett enkelt grep for å gjøre livet enklere for norske gründere: frivillig MVA registrering

Ett enkelt grep i skattepolitikken: Frivillig registrering i MVA-registeret hadde gjort hverdagen mye enklere for norske gründere. I dag låner i realiteten svært mange gründere penger til staten.

Topp 10 disruptive teknologier

Disruptive teknologier slår inn i energisektoren og mange sektrer. Er du entreprenør, i produksjon, logistikk eller i mat, hotell og restaurantnæringen? Da bør du ta en sjekk på hvordan det står til med din strategi for disse teknologiene

AIM North Symposium – Connecting Artificial Intelligence, Minds + Machines

Jeg var Keynote Speaker på hovedscenen under årets AI-konferanse med innlegget  “The Future of AI – What´s Next”.
Konferansen samler mer enn 1.000 deltakere fra hele verden.

Plenumsforedrag på Juristkongressen

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.

Ledersamling i Fjellinjen

Fjellinjen inviterte meg til sin årlige ledersamling hvor jeg var ekstern foredragsholder med innlegget «Slik blir vår digitale hverdag».

Med innlegg og tilhørende debatt og plenumsdiskusjon deltok jeg nesten 3 timer den dagen, som ellers var fylt opp med interne foredrag og diskusjoner.

Digital kommunikasjon for iKuben

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

For Oracle formiddagsseminar for HR

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

The future of AI – what´s next?

AIM2 «Connecting Artificial Intelligence, Minds+Machines» 7. 11. 2019 på Oslo Metrolpolitan University Hvordan utfordrer kunstig intelligens våre liv og våre barns fremtid? Hva har skjedd av fremskritt med kunstig intelligens de siste årene? Vil vi noensinne få maskiner med kunstig intelligens på nivå med mennesket? Kan maskiner bli selvbevisste?

Minervaprosjektet i Skatteetaten

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene» Skatteetatens AI-prosjekt skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Hel dags kurs i digital markedsføring med fokus på LinkedIn

Som innleid kursleder for K2-kompetanse i Sandefjord leder jeg kurs som strekker seg over en dag. Vi går gjennom de viktigste prinsippene i digital markedsføring og har spesiell fokus på praktisk bruk av LinkedIn. Deltakere får oppgaver i forkant som forberedelse og jobber med sin egen profil i løpet av dagen.

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg var keynote speaker på en dag med et tettpakket faglig program.

Oslo brann- og redningsetat

Jeg har personlig interesse for brannsikkerhet. Derfor var det spennende å dykke inn i alle mulighetene nye teknologier gir for fremtidens brannforebyggende arbeid, ikke bare alle mulighetene, men også nye utfordringer og trusler.

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, kunstig intelligens og blockchain vil påvirke oss i årene som kommer.

Signo skole- og kompetansesenter

For Signo skole- og kompetansesenter holdt jeg innlegget «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene».
Ansatte som jobber med barn med hørselshemming ønsket å forstå hva som skjer fremover, også fra ungdommens perspektiv.

Seniorestivalen Lier kommune – om velferdsteknologi

Frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterte for 11. gang til markering av den internasjonale eldredagen i Lier. Under overskriften «Et godt liv – livet ut» var det foredrag, underholdning og stands om seniorhelse og livsmestring.

HR-dagen 2019 i Ålesund

For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg holdt et 1 ½ times innlegg med fokus på digitalisering.

Hva skal til for å lykkes med din forretningsidé

Hvordan lykkes du som gründer? Hva kreves av dagens gründere? Kan du lære noe fra mine 35 års erfaring som leder av oppstartsvirksomheter?

Bør du ta større ansvar for sikkerheten i din virksomhet?

Ny teknologi vi stille enda større krav til sikkerhet i årene som kommer. Jeg mener også at det er forretningskritisk at ikke bare ledere og styret er opptatt av dette, men hver og en av oss i den jobben vi gjør til daglig.

Hvordan vil kunstig intelligens endre hverdagen innen B2B salg- og markedsføring de neste årene?

Hvordan vil ny teknologi påvirke din hverdag både privat og på jobb i årene som kommer? Står vi foran et teknologisk vendepunkt uten sidestykke?

NTNU TEFT- Fremtidens kunder i finansnæringen

I samarbeid med Sparebanken Møre arrangerte NTNU Teft-seminar hvor jeg holdt et 2 timers innlegg om Fremtidens kunder i finansnæringen.
Mitt innlegg ble holdt med fokus på nye teknologier som forandrer kjøpsadferd og nye krav til måten vi jobber fremover.

Åpning av GP Huset i Halden

Jeg var ekstern foredragsholder med innlegget “Slik blir din digitale hverdag” under åpningen av GP Huset i Halden. Vellykket digitalisering er en viktig suksessfaktor for deres kunder. Mitt oppdrag var å gi et perspektiv på de viktigste teknologiene og hvordan disse påvirker oss privat og på jobb i årene som kommer.

Kreditorforeningens Fagseminar i Praha

Under Kreditorforeningens fagseminar 2019 holdt jeg to innlegg, «Slik blir din digitale fremtid» og «Kunstig intelligens, menneske vs maskin».
Jeg snakket om de viktigste teknologitrendene og hva som skjer fremover som får størst betydning for deg på jobb og privat med en egen sesjon for AI.

Ledersamling for Posti Messaging

Posti Messaging inviterte ledere blant sine kunder til to dags seminar i idylliske Sogndal.
Jeg ledet flere sesjoner med foredrag for å gi deltakerne et overblikk over emner innen digitalisering og kunstig intelligens. Jeg delte også mine erfaringer med bruk av LinkedIn.

Bergen Business Expo

BERGEN BUSINESS EXPO samler ledere fra næringslivet og offentlig sektor til en dag med tettpakket program og lokale utstillere.
Mitt innlegg var om «De 7 viktigste teknologiene som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer».

Salgs og Markedskonferansen 2019

På Salgs og Markedskonferansen 2019 samles salgs og markedssjefer som er opptatt av moderne salgsledelse. Seminaret gikk over to dager med et tettpakket program for praktisk læring, ny teknologi og de siste verktøyene. Seminaret arrangeres av Nordic Management Institute og arrangeres på Color Line.

10 tips til tenåringer som vil ha digital sommerjobb

Slik får tenåringen sommerjobb: Jeg husker at i min barndom var det lett å tjene sine egne penger. I dag hører jeg at det er nesten umulig å få sommerjobb for skoleungdom.

Seks råd for å nå flere følgere på Facebook

Hver dag publiseres enorme mengder av innhold på Facebook, og det blir vanskeligere og vanskeligere å skille seg ut i mengden. Synes du det er vanskelig å spre innhold til din målgruppe? Jeg har knekt deler av koden og deler den med deg her

Yrkesveiledere i Romerrike

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Amesto Consulting Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle

For en intern ledersamling i Amesto holdt jeg et med tittel «Eksponensiell teknologiutvilkling treffer oss alle: Om nye teknologier som forandrer våre hverdag og jobb. Jeg var også leder for en workshop i House of Consulting hvor tema var bruk av LinkedIn.

Oslo Big Data 2019

Som Keynote Speaker på Oslo Big Data holdt jeg innlegget “Hyper Connected” på engelsk.

Jeg gikk gjennom nye teknologier i årene som kommer, sensorer og nye sikkerhetsutfordringer vi utfordres på.

Arrangementet er internasjonalt og hadde mer enn 1.000 deltakere.

Oslo Business Expo

Oslo Business Expo er et arrangement for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Paralellt med en større utstilling arrangeres det en konferanse i 2 spor med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Romsdalskonferansen

Jan Sollid Storehaug snakker om entreprenørskap og innovasjon i fremtidens delingsøkonomi hvor det meste blir gratis på Romsdalskonferansen 2018. Romsdalskonferansen er  er regionens største møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten årlig samlet over 200 næringslivsledere og andre fra Molderegionen. .

Næringslivets Sikkerhetskonferanse

Temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt. Hva er det som skjer ute i den store verden og hvordan påvirker det internasjonale verdensbildet det norske næringslivet? Det er forretningskritisk at ikke bare ledere og styret er opptatt av sikkerhet, men hver og en av oss i den jobben vi gjør til daglig.

Sergel Norge

Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent. Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens på nivå med mennesket. Blir denne selvbevisst vil resultatet bli en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne. En verden hvor Homo Sapiens ikke lenger er i førersetet.

Stavanger Business Expo

Stavanger Business Expo er for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Parallelt med en større utstillingsarena arrangeres det en stor flerspors konferanse med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Drivkraft Helgeland

Drivkraftkonferansen er en årlig næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv. Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland, der det søkes svar spesielt innen teknologi, kunnskapsutvikling og endringsledelse?

Innovasjon Norge – «Sølv i Håret»

For Innovasjon Norge “Sølv i håret – Gull for Norge” holdt jeg innlegg “Unge og Seniorer”.

Innovasjon Norge presenterte ferske tall om gründere over 50, en kartlegging foretatt av Ny Analyse.

I år viste Innovasjon Norge frem flere suksesshistorier.

Bestill Jan Sollid Storehaug for ditt neste foredrag

Med innsikt og gjerne litt humor er mitt mål at publikum tenker «Nå lærte jeg noe nytt, dette visste jeg ikke, dette var interessant og nå må jeg finne ut mer!»

Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.
Mitt innlegg het «Vår digitaliserte verden» hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.

Må jeg kjøpe en Pokemon GO-konto for å imponere kidsa?

Kjent teknologi trenger ofte en killer-app for å slå gjennom. iPhone var gjennombruddet for touchscreen. Er Pokemon GO gjennombruddet for utvidet virkelighet?

Når Siri flytter inn på Hvaler

Utvendig skal lokale byggeskikker ivaretas, innvendig realiseres drømmen om et digitalt smart hus. Apples HomeKit er foretrukket teknologi. Det betyr at Siri også flytter inn sammen med storfamilien.

Den smarte jakten på kundene i digitale kanaler

Hvordan drive internasjonal markedsføring uten altfor mye penger? Kan det også være noen fordeler knyttet til økonomiske begrensninger? Her skal du få et innblikk i hvordan vi tenker noen uker før den norske start-upen Cloudnames  lanseres i Storbritannia.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend