Seniorestivalen Lier kommune – om velferdsteknologi

Frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterte for 11. gang til markering av den internasjonale eldredagen i Lier.  Under overskriften «Et godt liv – livet ut» var det foredrag, underholdning og stands om seniorhelse og livsmestring.

Hensikten med seniorfestivalen er å bevisstgjøre seniorer til selv å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.

Jeg holdt et innlegg om nye teknologier, utfordringer og muligheter for Norge og hver enkelt især, spesielt vinklet mot velferdsteknologi.

Les mer om seniorfestivalen her.

«Det er tydelig at Jan Sollid Storehaug er kunnskapsrik og en erfaren foredragsholder!»

Vivi Haugli, Lier Kommune

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Jan Arve Aarseth Jan Sollid Storehaug HR-dagenJan Sollid Storehaug for Signo Kompetansesenter
Send this to a friend