Hvordan verdivurderer du en oppstartsbedrift?

Hvor mye er din oppstartsbedrift verdt? Hva er en rettferdig prising? Hvordan tenker de du vil skal investere i din bedrift?

Før du kan drømme om store verdier på din egen oppstartsbedrift bør du forstå de grunnleggende mekanismene i aksjemarkedet. Du bør også forstå hvordan profesjonelle investorer tenker når de vurderer å investere i akkurat din bedrift.

De viktigste vurderingskriteriene

I denne artikkelen skal jeg forklare de viktigste vurderingskriteriene investorer bruker for å vurdere verdien i et selskap. Jeg vil også gå gjennom hvordan disse kriteriene gir de store ulikhetene i verdifastsettelse av noen kjente selskaper. Til slutt vil jeg gi deg oppskriften på hvordan du kan verdivurdere oppstartsbedriften din når du snakker med potensielle investorer.

Man kan kanskje si at den generelle verdien i et selskap er forventningene til fremtidig fortjeneste. Det er imidlertid litt mer komplisert enn som så. På samme måte som du kan sette pengene dine i banken og få renter kan du kjøpe aksjer i et selskap du regner med vil ha en verdistigning. De fleste allmennaksjeselskap betaler også utbytte. Når banker tilbyr lave renter, blir aksjer mer attraktive for investorer. Når inflasjonen er høyere enn rentene i banken, taper du relativt sett penger ved å spare penger på en bankkonto.

Ustabile markeder fører til en mindre etterspørsel etter aksjer. Fra tid til annen kommer det store økonomiske tilbakeslag, som finanskrisen i 2008, noe som gjør at aksjemarkedet kollapser. Dette gjør at stort sett alle selskaper synker i verdi. Det vil åpenbart være et dårlig tidspunkt for å prøve å skaffe penger til en oppstartsbedrift. Jeg vil derimot påstå at akkurat nå er et godt tidspunkt for det.

De mest vanlige kriteriene for en verdivurdering

 • Magefølelse
 • Markedet generelt
 • Naturlig egenverdi
 • Pris på aksjen / fortjeneste per aksje
 • Forventet vekst i resultater
 • Verdibasert prising

Magefølelse

Jeg synes det er ganske merkelig at folk som skal forklare de ulike metodene for å sette en pris ikke begynner med å forklare at prisen på aksjer er basert på psykologien i markedet. For selvsagt er de det! Det er også grunnen til at man har dager på børsen der nesten alle aksjer stiger eller synker i verdi.

Det er fordi investorer kjenner på magefølelsen. Dersom aksjemarkedet i Kina faller på grunn av at arbeidsledigheten øker, vil de europeiske og amerikanske markedene sannsynligvis også falle. Om et selskap i en bransje rapporterer om lav fortjeneste, vil sannsynligvis andre selskaper i samme bransje synke på børsen. Dette fordi investorer regner med at fortjenesten til disse selskapene også vil synke.

En kjent teori innen aksjeprising kalles “teorien om en større idiot” (The greater fool theory). Denne teorien viser hvordan magefølelsen styrer. Teorien forklarer at investorer kjøper aksjer som de tror de kan selge videre på et senere tidspunkt til en høyere pris enn det de ga for dem. Med andre ord: Selge dem til en større idiot!  

Naturlig egenverdi

Dette er en måte å beskrive den faktiske verdien. Den naturlige egenverdien til et selskap er summen av den neddiskonterte fremtidige kontantstrømmen. Dette betyr at selskapet er verdt all dets fremtidige fortjeneste i sum, minus nåverdien (justert for forventet inflasjon).

Om den naturlige egenverdien er kalkulert til minst 25 % mindre enn aksjekursen kan det være en god investering. Om aksjeverdien er høyere enn den faktiske verdien vil investorer se seg om etter noe annet.

Å kalkulere den naturlige egenverdien er litt komplisert, da den er basert på fremtidig fortjeneste. Den er som kjent ukjent. En vanlig metode er å beregne utviklingen i en diskontert kontantstrøm for de neste fem årene. Deretter legges “restverdien” til for fremtiden og så kalkuleres den nåværende verdien av den.

Pris/ fortjeneste og vekst

En av de enkleste måtene å vurdere en aksje på er å se på PE (Pris/Fortjeneste eller Price/Earning) og fremtidig forventet vekst og så å sammenligne den med andre selskaper i samme bransje. Legg til en kvalitativ vurdering av immaterielle verdier, som ansatte, konkurransefortrinn og omdømme og du har en god indikasjon på utviklingen fremover.

Historisk sett har den gjennomsnittlige S&P 500 PE indeksen ligget på 15,58 % i snitt siden 1870. Akkurat nå er den på cirka 22. PE indeksen endres raskt og var på sitt laveste i 1970 med 5,31 og på topp i mai 2009 med utrolige 123,73! Riktignok på et tidspunkt da mange selskaper leverte dårlige resultater etter finanskrisen i 2008.

“Shiller PE indeksen” er basert på gjennomsnittlig fortjeneste over ti år, justert for inflasjon (se illustrasjon). De siste 20 årene har indeksen variert mellom 15 og 45, og akkurat nå ligger den rundt 25.

De siste 20 årene har Shiller PE indeksen stort sett ligget i intervallet 20 til 30, så dette er et godt utgangspunkt for verdien på en aksje.

Shiller PE indeksen Verdibasert prising

Utgangspunktet for verdibasert prising er å finne aksjer som er underpriset i forhold til den reelle verdien, for så å få fortjenesten av dette når markedet korrigerer feilen. Den verdibaserte investoren ser etter selskaper med sterke “grunnmurer”, som solid fortjeneste, utbetaling av utbytte, verdier på bok og kontantstrøm.

Dette betyr ikke at en investor som baserer seg på verdibasert prising vil kjøpe en aksje som har falt i verdi fordi den virker billig. En investor som baserer seg på verdibasert prising vil se på naturlig egenverdi og ikke historisk verdi. Warren Buffett er kjent for sine verdibaserte investeringer og selskapet hans Berkshire Hathaway har slått S&P indeksen med 13 % årlig, de siste 48 årene! “Effektive markedshypoteser” påstår at priser alltid reflekterer relevant informasjon. Verdiinvestorer stolerpå det motsatte. De ser etter ineffektivitet hvor markedet har priset en aksje feil.

En kjempe med rabatt

I skrivende stund er Apple verdt 617 milliarder USD. Det er en nedgang på 19 % fra deres høyeste pris i Februar i fjor (711 mrd.) Apple hadde en fortjeneste på 234 mrd USD i 2015, driftsinntekter på 71 mrd USD og en vekst på 28 % sammenlignet med året før. I tillegg har Apple 216 mrd USD i kontanter.

Med en nåværende pris på 116 USD per aksje betyr dette at hver aksje gir en fortjeneste på 8,27 USD. Om du sammenligner det med sparing i bank, vil det gi deg mer enn 9 % i fortjeneste på investeringen din, i USD. Ganske gode odds om ikke aksjemarkedet var involvert.

Apple har en PE på 14,2, noe som er lavt sammenlignet med gjennomsnittet på Nasdaq indeksen som er på cirka 26. Om du tar kontantbeholdningen ut av ligningen, har Apple en PE på 5,8. For oss høres det ut som en god investering.

Hvorfor får så Apple en så lav vurdering? Magefølelse.

Apple holder kortene tett til brystet og holder alle planer om fremtidige produkter hemmelig. Det blir derfor vanskelig for investorer å vurdere om inntjeningen vil øke eller falle. Apple investerer vanvittige 80 mrd USD i forskning og utvikling, mer enn noen andre bedrifter i verden. Men ettersom investorene ikke aner hva de planlegger, er det stort sett suksessen til den siste iPhone som avgjør aksjekursen. Dette er fordi iPhone står for omtrent 70 % av deres nåværende omsetning. Investorer tror med andre ord at antallet solgte iPhones vil synke.

Apple har en PE på 14,2, noe som er lavt sammenlignet med gjennomsnittet på Nasdaq indeksen som er på cirka 26. Om du tar kontantbeholdningen ut av ligningen, har Apple en PE på 5,8. For meg høres det ut som en god investering.

Apple holder kortene tett til brystet

Apple er kjent for å holde alle planer om fremtidige produkter hemmelig. Det blir derfor vanskelig for investorer å vurdere om inntjeningen vil øke eller falle. Apple investerer vanvittige 80 mrd USD i forskning og utvikling, mer enn noen andre bedrifter i verden. Ettersom investorene ikke aner hva de planlegger, er det stort sett suksessen til den siste iPhone som avgjør aksjekursen. Dette er fordi iPhone står for omtrent 70 % av deres nåværende omsetning. Investorer tror med andre ord at antallet solgte iPhones vil synke.

Med så store investeringer i forskning og utvikling er det grunn til å tro at Apple investerer i andre produkter enn iPhone, iPad, Mac, Apple klokken og tjenester. Det ryktes at Apple holder på å lage en bil under prosjektnavnet Titan, men dette er ikke bekreftet. Vi skulle ønske vi fikk se en versjon av Siri i levende live, en robot med kunstig intelligens, men det er vill spekulasjon.

Årsaken bak de tilsynelatende lave prisene er investorenes fremtidige forventninger til Apple.

Investorer forventer at Apple vil gi lavere fortjeneste i fremtiden.

Største markedsverdi for en kort stund

Google restrukturerte i fjor og grunnla Alphabet som morselskap. Alphabet er holding selskapet som eier alle selskapene, både under Google-navnet og alle andre investeringer. Alphabet har lavere vekst (14 % vs 28 % hos Apple), lavere omsetning 74,5 mrd USD (32 % av Apples omsetning), lavere fortjeneste 23,4 mrd USD (33 % av Apples fortjeneste) og lavere kontantbeholdning 73 mrd USD (34 % av Apple). Så hvordan i all verden kan det ha høyere verdi?

Ser du etter en inspirerende, kunnskapsrik og underholdende foredragsholder til ditt neste arrangement?

Les mer om mine foredrag her

Svaret er fremtidige forventninger og magefølelse. Alphabet investerer store summer i forskning og utvikling for å møte store utfordringer i fremtiden. I fjor rapporterte de et tap på andre investeringer på 3,6 mrd USD, noe som er nesten 5 % av omsetningen! Alphabet investerer store summer i viktige og meningsfulle utfordringer og søkemotoren Google er nå bare en av mange virksomheter.

Google har nå sju produkter som har mer enn en milliard brukere (Google – søkemotoren, Android – mobil plattform, Maps – kart, Chrome – nettleser, YouTube – video tjeneste, Play Store – App butikk og GMail – epost tjeneste). Med dette utgangspunktet har de også en unik posisjon til å introdusere nye produkter og tjenester.

Alphabet har kjøpt mer enn hundre selskaper de siste årene.

De har også investert store summer i kunstig intelligens, robotikk, virtuell virkelighet, internettilgang, tingenes internett, helse og fornybar energi.

Ti-doblet fortjenestepotensiale for Alphabet 

Med alle disse investeringene vil Alphabet kunne lansere mange nye produkter og potensielt øke omsetning og inntjening vesentlig. Fremtidige forventninger til muligheter i markedet er store, og vil potensielt kunne ti-doble fortjenesten til Alphabet. 

Alphabeth I dag har Alphabet en markedsverdi på 554 mrd USD noe som tilsvarer en PE på 29.6 Det er høyere enn gjennomsnittet på Nasdaq indeksen, men investorer spekulerer i at Google vil øke fortjenesten sin med alle prosjektene sine. vi er enig og mener Alphabet er en investering med stort potensial.

Skyhøye forventninger til fremtiden

Facebook har hatt en enorm vekst og bare i fjor økte de omsetningen med 44 % til 18 mrd USD og hadde en nettoinntekt på 3,7 mrd USD. I dag har Facebook en markedsverdi på 348 mrd USD og en PE på 46.8

Facebook er det ledende sosiale nettverket med 1,7 mrd aktive brukere. De eier også Oculus Rift (VR-teknologi), WhatsApp og Messenger (meldingstjenester), Instagram (bilde deling) og noen andre selskaper som har gode muligheter for hyggelige resultater i fremtiden.

Facebook er Googles største utfordrer når det kommer til fortjeneste på digital markedsføring, og har stort potensiale for vekst siden de fleste bedrifter ikke har forstått fordelene med digital markedsføring enda.

Facebook har akkurat begynt å tjene penger på Instagram og har store planer for WhatsApp

Oculus Rift har akkurat lansert sine første VR-briller. Det er ikke tvil om at Facebook vil vokse mye de neste årene. Men sammenlignet med Apple og Alphabet er det likevel en større investeringsrisiko.

Så hvorfor er investorer villige til å betale mange ganger mer for resultat per aksje for Facebook enn for Apple? Det handler selvfølgelig om magefølelse og forventninger til inntekter i fremtiden. Eller kanskje er det teorien om den største idioten? Investorer forventer at Apple får dårligere resultater i fremtiden, som en konsekvens av mindre salg, mens de forventer at Facebook fortsetter å vokse raskere enn resten av markedet.

Verdifastsettelse av din oppstartsbedrift

Så hvordan kan du beregne verdien på oppstartsbedriften din? De fleste oppstartsbedrifter har ikke store fortjenesten eller store nettoinntekter. Den vanligste grunnen til at du trenger investorer er gjerne at du taper penger mens du bygger opp bedriften og da er ikke PE eller egenverdien noe investorer kan bruke som indikator.

Vi er tilbake på magefølelsen. Du må overbevise potensielle investorer om at ideén din kommer til å gjøre bedriften din til noe stort, at teamet ditt er de rette til jobben og at den fremtidige fortjenesten vil være enorm. 

Forenklet er det tre type oppstartsvirksomheter:

 • Har du en helt ny idé med et helt nytt produkt eller tjeneste som ingen andre før deg har tenkt ut?
 • Har du en ny måte å løse et problem for kunder på hvor du bruker eksisterende løsninger, satt sammen på en ny måte?
 • Er det en ny bedrift med kjente produkter eller tjenester som du har tenkt å levere på en ny måte? Bedre og kanskje rimeligere enn dine konkurrenter?

Disse tre eksemplene finansieres gjerne i oppstarten av gründeren selv, kanskje med hjelp fra familie og venner. Mange benytter seg også av diverse offentlige bidrag, eksempelvis Innovasjon Norge. På et tidspunkt trenger du gjerne mer kapital og du ser etter eksterne investorer. For førstegangsgründeren er det vanskelig å orientere seg i dette landskapet. Det er ofte også vanskelig å forstå hva man skal legge vekt på og vite hvordan en profesjonell investor tenker.

Ubetalt arbeide – ofte viktigste startkapital

I den aller første fasen handler det ofte om å skaffe noen hundre tusen. De fleste som lykkes med sin oppstart har med seg en eller flere medgündere. Sammen investerer man det man har, men den aller viktigste innsatsen er gjerne ubetalt arbeide. De fleste forstå også det håpløse i å skyte inn egne penger for så å ta de ut som lønn. Lønn er noe man tar ut først når man har omsetning eller når man har noen som vil investere i bedriften uten selv å bidra med arbeide.

Hvordan priser man en idé?

Det blir litt som å spørre om hvor mye koster en bil?Avgjørende for å få presentert ideen og testet den er at man har nødvendig kompetanse med på laget. Ofte mangler førstegangsgründeren mye på spørsmål som gjelder finansiering, hvordan skaffe investorer, interne aksjonærforhold, opsjonsavtaler, formaliteter og så videre.

Finn en seriegründer som kan bli med i den aller tidligste fase? Kanskje som styreleder eller styremedlem? Da gjelder det å ikke være for grådig, men å verdsette ikke bare pengene som investeres, men erfaringen vedkommende investor bringer til torgs.

Den typiske investoren her er en som du kjenner fra før, eller en som kjenner en som kjenner deg som kan gå god for deg.

Et konkret eksempel kan være som følger:

Du og dine medgründere har investert 300.000,- lagt ned tre årsverk i utvikling av ideen uten å ta ut lønn. Kanskje har dere søkt og fått markedsavklaringspenger, Fase I fra Innovasjon Norge, kr. 100.000,- Dere har testet ideen og kundene responderer positivt. Du har med andre ord kommet et stykke på vei, så det er stor sannsynlighet for at dere får Fase II fra Innovasjon Norge på kr. 500.000,- Det er bare at dere trenger sårt litt hjelp og ytterligere 300.000,- for å komme i mål med Fase II fra Innovasjon Norge.

Hvordan priser du bedriften og ideen? En nybegynnerfeil mange gjør, er å invitere venner og kjente i en tidlig fase og priser selskapet alt for høyt. Ofte må man gå tilbake og be om enda mer penger. De som investerer til en høy verdi blir skuffet og utålmodige. Kommer du et steg videre og møter profesjonelle investorer med mer edruelig eller “riktig” verdifastsettelse, sitter du der med dine “nærmeste” som hjalp deg på veien. Det blir feil om de opplever at de kanskje betalte alt for mye for aksjene.

I den tidlige fasen er det avgjørende å få med de beste på laget

Ikke bare dine medgründere, men også de riktige menneskene som investerer i selskapet. Gjerne noen som kan bidra med mer enn penger. Er du heldig, finner du en seriegründer som har erfaring både med å starte selskaper, men også erfaring med verdsettelse og investorer.

Budskapet til seriegründeren er at dere vil ha med vedkommende for kompetansen vel så mye som de rene pengene. Invitasjonen kan være til pari kurs. Og da mener jeg ikke nødvendigvis pålydende aksjekurs, men summen av verdier som er tilført selskapet til nå. Gjør det enkelt og bruk Innovasjon Norges timepris på egeninnsats, kr. 600,- per time når du regner verdien av ubetalt arbeide. Skal du kjøpe tjenester fra “din” seriegründer, betaler du 1.050,- per time, som også er veiledende sats fra Innovasjon Norge når det gjelder betaling til mentorer. (Og langt unna hva proffene tar seg betalt som konsulenter.) Ett årsverk (selv om du sannsynligvis har jobbet døgnet rundt) verdsettes på denne måten til 593.250,-

Kan du dokumentere at dere meningsfylt har brukt 3 årsverk på å utvikle ideen, kan en “nominell” verdi på selskapet se slik ut:

 • Aksjeinnskudd kr. 300.000,-
 • Ubetalt 3 årsverk: kr. 1.779.750
 • Støtte fra IN: kr. 600.000,-

Sum avrundet 2.7 millioner kroner.

Du inviterer din seriegründer inn med kr. 300.000,- og totalt vil verdien etter emisjonen eller et konvertibelt lån) være 3 millioner kroner. Seriegründeren får 10 % andel av selskapet til en “rimelig” pris. (Det forutsetter at alt annet er “på plass”.)

Avtal på forhånd hvor mye tid som skal brukes på selskapet

Så kommer det viktige: Seriegründere som investerer i slike selskaper har gjerne mye relevant kompetanse, men de har ofte lite tid. Derfor er det viktig på forhånd å avklare hvor mye tid som skal det forventes at seriegünderen/investoren faktisk skal bruke på selskapet i de neste 1-2 år.

En måte å avtale dette på, kan f.eks være 2 styremøter i uken á 4 timer samt å være tilgjengelig inntil 8 timer i måneden de neste 1-2 år uten å bli honorert. Det vil si at for å få investere til “pari” kurs må vedkommende stille med inntil 200 timer påfølgende år uten å bli honorert. Dette forutsetter at gründerne heller ikke tar ut lønn (eller minimalt av lønn) Skulle økonomien i selskapet tillate at gründerne tar ut lønn, kan man avtale at seriegründeren får betalt som en brøk av den lønnen gründerne (øvrige aksjonærer) tar ut.

Er vedkommende også aktuell som leverandør av timer inn til prosjektet ut over “dugnaden”, avtal på forhånd at det skal betales etter avtale med kr. 1.050,- per time.

Ha orden fra første stund, så oppstår det ikke unødvendige konflikter i den krevende oppstartsperioden!

Hva skal til for at du får en investor til å investere?

Har du å gjøre med en seriegründer som har lykkes og feilet i sine egne prosjekter vil han/hun og andre profesjonelle investorer gjerne se etter to faktorer når de vurderer forretningsmodellen til en oppstartsbedift:

 • Er virksomheten skalerbar? Med andre ord: Er den rigget for eller kan den rigges slik at den tåler vekst? Ikke bare i Norge, men også internasjonalt?
 • Er inntektsstrømmen gjentagende? (Recurring) Med andre ord: Selger bedriften et produkt eller en tjeneste som innebærer månedlig eller årlig fakturering av samme kunde?

Tilfredsstiller din oppstart ett eller begge disse kriteriene har du sannsynligvis en oppstartsbedrift som kan attrahere investorer utover din nærmeste krets.

I motsatt fall kan du likevel ha en god forretningsidé og et spennende prosjekt. Problemet kan da være at det er vanskelig å verdifastsette bedriften basert på en forventet, økende inntjening.

En investor vil (eller bør) nemlig alltid spørre seg selv: Hvilken forskjell vil mine tilførte midler og kompetanse utgjøre for oppstartsbedriften?

Dette ser “engleinvestorer” etter:

 • Timingen for realisering av din idé
 • Teamet som skal realisere ideen
 • Forretningsplanen din
 • Sin egen potensielle fortjeneste
 • Tillit til deg og de du har rundt deg
 • Risiko i prosjektet

1. Timingen

Historien er fulle av ideer som har vært glimrende, men som er realisert for tidlig. En profesjonell investor vil derfor ikke bare evaluere ideen i seg selv, men spørre deg og seg selv om det er rette tidspunktet å satse?

2. De ansatte

Det første en “engleinvestor” ser etter et folkene bak ideén. Vanligvis vil oppstartsbedrifter hele tiden utvikle foretningsplanen sin, produktene sine og tjenestene sine. Investorer som kommer inn tidlig er mer opptatt av ledergruppen i en oppstartsbedrift. Har de tidligere resultater å vise til? Har de erfaringen som trengs for å ta på seg ansvaret med å håndtere investeringen? Har de lederegenskaper og forstår næringslivet?

3. Foretningsplan

Hvor god er foretningsplanen? Foretningsplanen din trenger ikke være et 50-siders dokument, faktisk er de beste under 10 sider lange, der en av sidene er et kortfattet sammendrag. Men du må dokumentere ideén din, strategien din og planen for markedsføring og salg. Det aller viktigste kriteriet du kan vise til er at du faktisk har salg. At det er kunder der ute som kjøper dine produkter og tjenester.

Skal du løse et stort problem som folk er villige til å betale for? Hvor stort er markedet? Hva er din potensielle markedsandel og fortjeneste? Hva er marginen din og nettoinntekten? Hva er konkurransefordelen din? Er produktet eller tjenesten din noe folk “må ha” eller noe folk synes er “fint å ha”? Hvor skalerbar er forretningsmodellen din? Vet du anskaffelseskostnaden per kunde og livstidsverdi? De første kundene dine: Hva er tilbakemeldingene? Anbefaler de produktet eller tjenesten din?

4. Investorens potensielle fortjeneste

Avhengig av hvor langt du er kommet med oppstartsbedriften din vil investoren selvfølgelig være mer interessert i å investere i bedriften din om verdifastsettelsen er på et rimelig nivå. Selv om du forventer et overskudd på 10 millioner etter tre år, holder ikke et excel ark med flott utvikling i PE, med mindre du har beviser som støtter dette.

Engleinvestorer generelt støtter oppstartsbedrifter selv om risikoen er høy fordi de vil kjøpe seg inn til en rimelig pris og delta i verdiskapningen. Du må legge frem en rimelig pris basert på hva du allerede har investert i foretningsideén din, så deres potensielle fortjeneste blir stor. Husk at du konkurrerer med kanskje hundrevis av andre spennende prosjekter! Alternativet for en profesjonell investor vil alltid være å investere i børsnoterte selskaper med en “oversiktelig” risiko og perspektiv på mulig avkastning.

5. Tillit

Det er selvfølgelig veldig viktig at du bygger tillit hos den potensielle investoren. Den beste måten å gjøre det på er å være brutalt ærlig. Du må vise investoren at du kan tallene dine og at du har gjort grundige undersøkelser av konkurrentene.

Den dummeste kommentaren du må unngå er at “ingen gjør det vi gjør”. For mange engleinvestorer betyr det at møtet er over, siden de ikke stoler på at du har gjort grundige nok undersøkelser. Det finnes alltid alternativer!

6. Risiko

3 av 4 oppstartsbedrifter mislykkes i løpet av de første tre årene. Det vet selvfølgelig investorene og du må kunne forklare hvordan du skal håndtere risikoen. Generelt sett ønsker investorer å unngå å investere i selskaper som vil mislykkes. Ingen overraskelse!

Du bør som et minimum kunne forklare hvordan du planlegger å finansiere selskapet i neste fase dersom du vil trenge ytterligere investeringer før selskapet tjener penger. Hvordan vil du lede selskapet dersom du ikke klarer å skaffe mer kapital?

Neste steg: Modell for prising av oppstartsbedrifter som er i gang

Når din oppstartsbedrift nå skal finne finansiering har du kommet så langt at du er i “business”. Du har klare indikasjoner på at ditt produkt eller tjeneste er noe markedet vil ha, men du trenger å få opp farten.

“Din” seriegründer som kanskje er styreformann fronter selskapet sammen med deg og har tatt kontakt med profesjonelle investorer som kanskje hverken kjenner han/hun eller dere.

Det er tre typiske stadier en oppstartsbedrift vil gå gjennom.

 • Tidligfase: Validering av foretningsideén din
 • Skaleringsstadiet: skalere bedriften din
 • Exit: Klargjøre for salg, eventuell børsnotering og fremtidig vekst.

Tidlig fase

I den tidlige fasen er tommelregelen at du må ha nok penger til å kunne bære kostnadene i minst seks måneder mer enn du trenger for å nå dekningspunktet “break even”. (der hvor inntektene dine dekker løpende kostnader).

For investorer i oppstartsbedrifter i tidlig fase gir det ikke mening å vurdere selskapet ut i fra egenverdi. Det er fordi regnearket som viser stor fortjeneste etter tre eller fem år bare blir sett på som å “leke med tall”. Det er derfor fokuset ditt bør være å bevise for investorene hvor mye de vil tjene (som fremdeles vil være å leke med tall).

Som forklart over: De ansatte er den største verdien din og du må etablere tillit hos investoren. I den tidlige fasen til en oppstartsbedrift er det stort sett gründerne selv, familie og venner som investerer. I tillegg finnes det engleinvestorer, inkubatorer og såkornfond.Du kan også se etter muligheter for offentlig finansiering.

En typisk verdivurdering av en oppstartsbedrift er gjerne mellom 2-10 millioner kroner. Dette avhenger selvsagt av gründerne, forretningsplanen, hva som allerede er investert og hvor langt man har kommet med kunder. På det tidlige stadiet blir investorer typisk tilbudt mellom 5-20 % av aksjekapitalen (på investeringer fra 100.000 til 2 millioner kroner)

Som vi nevnte tidligere er det sannsynligvis umulig å beregne egenverdien på dette stadiet, så fokuset ditt må være hva investorer vil tjene på en eventuell suksess. Med tanke på høy risiko, må muligheten til fortjeneste være veldig bra. Det er ikke uvanlig at en investor i denne fasen vil forvente minimum 10 ganger avkastning/verdistigning over 2 år. Din utfordring blir å sannsynliggjøre at dette er mulig uten at det nevnte excel arket blir for svulstig.

En veldig vanlig løsning er å tilby et konvertertibelt lån

Et konvertibelt lån gjør at en investor kan få en høy rente (typisk mellom 10 og 20 %) på lånet og velge å få tilbakebetalt lånet om utviklingen ikke ble som forventet. (Men god nok til at bedriften kan betale tilbake lånet.) Alternativt får långiver en rett til å konvertere lånet til aksjer og velger gjerne dette om forventningene blir innfridd. Lånet kan typisk løpe i en periode på 2 til 5 år.

Her er et eksempel på konvertibelt lån:

 • Verdivurdering av selskapet: 20 Millioner kroner
 • Konvertibelt lån: 2 millioner kroner – 2 år – 10% årlig rente med rett til å konvertere aksjer til en verdi av 2.4 millioner etter to år. (Tilsvarer 0,10.8 % av aksjene)
 • Målet er å skaffe kapital for skaleringsstadiet innenfor 2 år, med et mål på verdiutvikling av selskapet til 80 millioner kroner
 • Potensiell fortjeneste for investorer: Drøyt fire ganger investert beløp som vil være en god betaling for risikoen.

Skaleringsstadiet

Den virkelige hensikten til en oppstartsbedrift er å finne en “repeterbar og skalerbar forretningsmodell”. Dette vil vanligvis ta ett til tre år. Når oppstartsbedriften din har finjustert forretningsmodellen er den klar til å begynne skaleringen av bedriften går inn i “skaleringsstadiet”.

På dette tidspunktet bør du ha alle detaljene du trenger for å beregne en riktig verdifastsettelse av din oppstartsbedrift. Det kan fortsatt være for tidlig til å beregne egenverdien, så investorer bruker vanligvis andre modeller.

Modell for verdifastsettelse i fase II

 • Finn andre selskaper innen din bransje med kjente transaksjonsverdier.
 • Beregn verdifastsettelsen målt mot forventet fortjeneste
 • Vis gode beregninger for forventede resultater de neste 3-5 åreneLag evalueringer for: et “verst tenkelig” scenario, en grunnlinje og et “best tenkelig” scenario

Eksempel på verdivurdering i skaleringsstadiet

 • Lignende selskaper er verdivurdert til 3-5 ganger omsetningen fra året før.
 • Selskapet ditt forventer at salget øker fra 12 millioner kroner i fjor til 40 millioner på tre år. En vekst på 50% årlig.
 • Du kan sannsynliggjøre en fortjeneste på 8 millioner kroner dersom målet blir oppnådd.
 • Du må skaffe 16 millioner kroner i ny kapital for å skalere forretningen din
 • Nye aksjeeiere blir tilbudt 20 % av selskapet for 16 millioner kroner
 • Verdsettelsen av selskapet ditt før emisjonen er 64 millioner kroner
 • Ditt nye mål er exit innen tre år, med et selskap priset til mellom 150 og 250 millioner kroner. Når du kan sannsynliggjøre en årlig vekst på 50 % og nettoinntekt på 20 % kan investoren doble eller tredoble investeringen sin på tre år.

EXIT

For de fleste investorer og gründere ligger den virkelige fortjenesten i å selge selskapet. Jeg sier selge fordi at det er veldig få børsnoteringer sammenlignet med andre transaksjoner. Dette er uansett det spørsmålet profesjonelle investorer vil stille seg selv: hvor mye kan dette selskapet selges for om tre-fem år?

Det neste spørsmålet er sannsynligvis “hvor mye penger må selskapet ha tilgjengelig for at det skal vokse til en interessant størrelse?” Og så: Hva tjener vi på det? De færreste profesjonelle investorer gjør en investering uten å være forberedt på å måtte gjøre ytterligere investeringer.

Når du går inn i utgangsstadiet mot EXIT er du ikke lenger en oppstartsbedrift. Videre må evalueringen av selskapet ditt være underlagt dagens marked, tallene dine og mest av alt beregninger for fremtiden. Som vi ser fra eksemplene med Apple, Alphabet og Facebook er den viktigste variabelen beregninger for fremtiden og investorenes magefølelse.

Vil du arrangere en workshop for å kaste ball rundt din kreative oppstartsidé eller simpelthen få gode innspill fra ditt nettverk? Les om flere verktøy og hvordan du kan lykkes med dette i denne artikkelen: «Workshop – slik lykkes du med en vellykket samling»

Er du førstegangsgründer og har en oppstartsbedrift i magen? ta gjerne kontakt med meg på jan@storehaug.no eller ring meg på 97512077 om du vi slå av en prat. Uansett hvilken forretningsidé du har, så øker du sjansene om du har en digital strategi fra dag én og er god på nett.

Se gjerne mitt foredrag om digital markedsføring

Klikk her for å laste ned din kopi av foredraget (slides) om digital markedsføring

Gratis verktøy og guider

Her finner du gratis E-bøker og guider samt en samling av nyttige verktøy du kan ha utbytte av. Du kan teste nettsidene dine og finne ut om nettsiden din er rask nok, tilpasset SEO og mobil og verktøy for å kjøre analyser eller undersøke nøkkelord.

Du finner også e-bøker og guider om alt du trenger å vite om digital markedsføring. Alt kan lastes ned gratis.

Klikk her for å finne gratis nyttige verktøy og ressurser for digital markedsføring  

Om du mener alvor med digital markedsføring vil jeg også anbefale deg å lese denne artikkelen som utdyper det jeg gikk gjennom under mitt foredrag:

Slik lykkes du med digital markedsføring

Andre artikler jeg anbefaler:

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

Er du senior og vil starte din første bedrift? Jan Sollid Storehaug Hvorfor er det ingen norske unicorns? Jan Sollid Storehaug

Send this to a friend