Med AI-verktøy kan du lettere skape en bærekraftig virksomhet

Slik utvikler du en bærekraftig bedrift med AI

Fra venstre: Janne Aas-Jakobsen (Consigli), Tom Vatland (AI VISIONS) og Jan Sollid Storehaug på konferansen “Kunstig Intelligens i Næringslivet” med arrangør Monica Grønli (Quality Norway).

En bærekraftig bedrift vil alltid ha et konkurransefortrinn, og AI kan hjelpe deg med å utvikle bærekraft på alle plan. Les hvordan din bedrift klargjøres for fremtiden nå.

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) har forvandlet mange sider av næringslivet, ikke minst mulighetene for bærekraftige forretningsmodeller. Fokuserer du på bruk av AI-verktøy i din strategi, kan du utvikle din bedrift hvor bærekraft inngår som et lønnsomt element i din strategi og større sjanse for å overleve fremtidens teknologiske skifter.

I denne artikkelen tar jeg for meg hvordan AI endrer landskapet for små og mellomstore bedrifter (SMBer). Samtidig forklarer jeg konkret hvordan du kan gå frem, så din bedrift kan bruke kunstig intelligens for å oppnå miljømessig og økonomisk bærekraft.

Innhold:

 1. Relevansen av AI-verktøy for ambisiøse virksomheter
 2. Hvordan velge et lønnsomt fokus blant FNs bærekraftsmål
 3. Slik finner du AI-prosjekter for inspirasjon i din bedrift
 4. Organisasjoner du kan jobbe sammen med
 5. Mindre datasett og enklere å komme i gang med AI
 6. Hvordan AI endrer landskapet for SMBer
 7. Identifisering av konkurransedyktige fortrinn gjennom bærekraft
 8. Bruk av AI for bærekraftsanalyse
 9. Bærekraftig produktutvikling med AI
 10. Effektiv energi- og ressursstyring med AI
 11. Hvordan bygge et bærekraftige partnerskap med AI
 12. Bærekraftig markedsføring med AI
 13. Etablering av bærekraftsmål med målbare resultater
 14. Risikohåndtering og AI
 15. Implementeringsstrategier
 16. Fallgruver å unngå
 17. Hvor kan min bedrift få offentlig støtte til bærekraftsarbeide?
 18. Oppsummert om utvikling av en bærekraftig bedrift med AI

Les også: AI og bærekraft – Er kunstig intelligens miljøets redning?

1. Relevansen av AI-verktøy for ambisiøse virksomheter

En “bærekraftig bedrift” er mye mer enn et moteord; det er en absolutt nødvendighet. Økende forventninger fra kunder, investorer og lovgivere krever omstilling og innovative løsninger i de fleste bransjer, og her kommer AI-verktøy inn i bildet.

“Fredag 15. september holder jeg et digitalt innlegg for TEAL AS og Næringshagene i Norge med Temaet “AI & bærekraft – verktøy for for fremtidens virksomhet”. Det er mange spennende innlegg hele uken for deg som er opptatt av bærekraft. Deltakelse er gratis og du finner arrangementet her: https://barekraftsuka.no/

Teknologiens innvirkning på forretningsmodeller

AI har potensialet til å revolusjonere din forretningsvirksomhet. Fra automatisering av rutineoppgaver til å forutsi trender; AI kan hjelpe bedrifter med å bli mer effektive, redusere kostnader og forbedre kundetilfredshet.

Det krever innsats og investering i både utstyr og opplæring. Men i det lange løp vil det effektivisere driften, tilpasse virksomheten til nye behov, og forvandle ditt foretak til en mer bærekraftig bedrift både økonomisk og miljømessig.

AI kan for eksempel hjelpe deg med å analysere store mengder data som kan identifisere utfordringer i produksjonslinjen. Videre kan AI-verktøy hjelpe bedriften din med å forutsi etterspørsel og forhindre overproduksjon, eller analysere behovene til spesifikke kundegrupper.

Kort sagt kan AI hjelpe deg med å oppnå både økonomisk og miljømessig bærekraft, men spørsmålet er hvordan du finner en bra balanse mellom begge deler. I den forbindelse kan det være hjelpsomt å studere hva FN har å si om saken.

2. Hvordan velge et lønnsomt fokus blant FNs bærekraftsmål

Ledere i SMBer og gründere i oppstartsvirksomheter finner det ofte vanskelig å fokusere på bærekraft i sin virksomhet. Hvordan kan du bidra, hva er relevant for din virksomhet og hvordan kan du bidra til FNs ambisiøse bærekraftsmål?

Selv om de fleste sjeldent har innvendinger mot målene slik de er formulert, er det ofte vanskelig å finne konkret hva man selv kan gjøre og ikke minst, se dette som en lønnsom del av ens egen forretningsmodell.

Liste over FNS bærekraftsmål finner du lenger ned i teksten, men før du kommer så langt må vi snakke om hvordan du utvikler en bærekraftig forretningsmodell for din bedrift.

Slik går du frem for å integrere bærekraft i din forretningsmodell

1. Selvrefleksjon og analyse: Kartlegg bedriftens nåværende aktiviteter, produkter og tjenester. Vurder hvilke av bærekraftsmålene som naturlig korresponderer med bedriftens kjernevirksomhet.
2. Avklar hvem som skal engasjeres: Involver dine ansatte, kunder, leverandører og andre som står bedriften nær i en dialog om bærekraftsmål. Deres innsikt og innspill vil gi verdifull informasjon om hvilke mål som er mest relevante og gjennomførbare.
3. Gjør prioriteringer: Velg 2-3 mål som både er relevante for deg og din virksomhet som du mener vil ha størst mulig effekt. Eksempelvis for en produksjonsbedrift kan “Ansvarlig forbruk og produksjon” være relevant.
4. Inkluder bærekraftsmål i virksomhetens strategi: Lag klare retningslinjer og handlingsplaner for hvordan bedriften kan bidra til de valgte målene. Dette kan inkludere nye produkter/tjenester, endringer i produksjonsprosessen, samarbeid med ditt lokalmiljø, eller konkrete investeringer i bærekraftige teknologier.
5. Måling og rapportering: Finn måter du best måler fremdrift og oppnådde resultater i forhold til de valgte målene, f.eks gjennom nye KPIer (Key Performance Indicators) eller andre relevante målemetoder. Sørg for å oppdatere alle involverte om din fremdrift og oppnådde mål. Dette bygger tillit og demonstrerer din bedrifts forpliktelse til bærekraft.
6. Kontinuerlig evaluering: Gjennomgå regelmessig bedriftens innsats og resultater i forhold til de valgte bærekraftsmålene. Så er det viktig som for all strategi, å gjøre justeringer basert på erfaringer og eventuelle endringer i forhold utenfor virksomheten.

Sporing av fremskritt gjennom KPI-er og analyser

Når bærekraftsmålene er satt, er neste trinn å spore fremgangen. Ved hjelp av nøkkelindikatorer (KPI-er) kan bedrifter overvåke og måle sine bærekraftige prestasjoner over tid. AI kan automatisere denne overvåkningen, analysere dataene og gi innsikt i hvor bedriften står i forhold til sine mål.

Dette gir bedrifter muligheten til å justere sine strategier etter behov, sikre kontinuerlig forbedring og opprettholde sin status som en bærekraftig bedrift. Følger du denne strategien kan du, som leder av en SMB eller gründer, ikke bare bidra til global bærekraft, men også styrke din egen merkevare, bygge tillit blant kunder og alle engasjerte og ikke minst oppnå konkurransefortrinn i markedet.

3. Slik finner du AI-prosjekter for inspirasjon i din bedrift

Det er tusenvis av initiativer i verden hvor AI-verktøy er i bruk eller under utvikling. Siden FNs bærekraftsmål er såvidt omfattende, kan det være vanskelig å orientere seg i landskapet og finne riktige ressurser.

Et sted å begynne, er hos FN. På nettstedet Ai for Good finner du hundrevis av seminarer, sortert på ulike emner. Du kan spille av opptak av tidligere samlinger og melde deg på nye i deres kalender.

Du kan også laste ned “AI for Good Neural Network”-appen, som er bygget for å hjelpe deg med å kobles med innovatører og eksperter og for å utforske og skape nye innovative ideer.

Du finner tusenvis av timer med innhold og virtuelle utstillinger, i tillegg til ukentlige direktesendinger og interaktivt innhold.

AI designer ditt personlige program med smarte innholdsforslag og med en smart-matching quiz kan du finne AI-partnere. Du kan også delta på egne sesjoner blant nettverkets medlemmer.

The AI for Good NEURAL NETWORK | AI-powered Networking Community Platform | Learn, Build & Connect

United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI) 2022

Oversikten går gjennom nær 300 eksempler og AI-prosjekter drevet av FN-systemet, som dekker alle 17 bærekraftsmålene, fra smart landbruk og matproduksjon til transport, finans, helsevesen og AI-løsninger for å bekjempe COVID-19.

I rapporten ble 46 FN organisasjoner invitert, 40 deltok, og 281 prosjekter ble gjennomgått.

Rapporten er et felles arbeid mellom ITU og over 40 FN-organer og -organer, alle partnere av AI for Good og medlemmer av FNs tverrsektorielle arbeidsgruppe for AI (IAWG-AI).

FN understreker at rapporten ikke har som hensikt å gi en uttømmende oversikt over FNs arbeid med AI. Den er likevel verdt å gå gjennom for egen inspirasjon og læring om AI-teknologier og nye løsninger bærekraftsmålene. Du kan laste ned rapporten og et sammendrag på denne linken.

Start i dag, – finn ditt fokus med en gjennomgang av FNs bærekraftsmål. Tilpass ambisjonene etter virksomheten din og velg gjerne 1-3 mål som er mest relevante i din forretningsstrategi.

Her er en oppsummert liste over FNs bærekraftsmål:

1. Ingen fattigdom: Avskaffe all form for fattigdom i hele verden.
2. Ingen sult: Avskaffe sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
3. God helse: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god kvalitetsutdanning, og fremme livslang læring for alle.
5. Likestilling mellom kjønnene: Avskaffe alle former for diskriminering av kvinner og jenter overalt.
6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre tilgang til vann og sanitærforhold for alle, og sørge for bærekraftig vannforvaltning.
7. Ren energi for alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting, og anstendig arbeid for alle.
9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og stimulere til innovasjon.
10. Redusert ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
14. Liv under vann: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
15. Liv på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land, forvalte skoger bærekraftig, bekjempe ørkenspredning, og stoppe og reversere landforringelse, samt stanse tap av biologisk mangfold.
16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med tanke på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettferdighet for alle, og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
17. Partnerskap for målene: Styrke implementeringsmidlene og fornye det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

4. Organisasjoner du kan jobbe sammen med

Det finnes en rekke non-profit organisasjoner og kommersielle rådgivere som du og din bedrift kan lære av og ikke minst nettverk du kan engasjere deg i.

Du finner store, internasjonale organisasjoner med avdelinger og nettverk som er etablert i Norge.

Finn ut hvor din bedrift har størst påvirkning

Hva kan du og din virksomhet forbedre og hvordan kommer du i gang? Et sted å orientere seg er hos de mange organisasjonene som jobber med dette på internasjonalt og nasjonalt plan.

Er du i startfasen og usikker på hvordan du skal gripe dette an, er stiftelsen Miljøfyrtårns verktøy “Vesentlig” et godt startpunkt for å orientere seg i landskapet og finne ut hvor du står og hvor du skal.

Det er et verktøy som er utarbeidet for å hjelpe deg til å identifisere hvor bedriften har størst påvirkning på en bærekraftig utvikling. Analysen gir deg og din bedriften et innblikk i hvilke områder dine interessenter synes å være er mest viktig

Gjennom analysen får du nyttig innsikt for bedriften til å prioritere og effektivisere bærekraftarbeidet. Analysen gir deg et grunnlag for å gjennomføre forbedringer i praksis og gjør det enklere å iverksette effektive tiltak.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering

Hos Miljøfyrtårn kan du sertifiseres og dokumentere din miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

De tilbyr en miljøsertifisering som gjør grønn omstilling konkret og effektivt og hjelper virksomheter med å gjennomføre bærekraftige tiltak i sin daglige drift gjennom et digitalt styringsverktøy. Verktøyet gir virksomheter muligheten til å sette miljømål, definere tiltak, samle inn data for å måle effekten, og vurdere om innsatsen har gitt ønsket resultat.

Sertifiseringen er anerkjent av EU og legger vekt på kontinuerlig forbedring, transparens, og innsyn i virksomhetens miljøprestasjoner.

I deres register finner du alle virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn, fordelt på kommuner og bransjer, og med kontaktinformasjon.

Næringshagene

Andre eksempler på norske organisasjoner som bistår SMBer i arbeidet med bærekraft er NHO, Innovasjon Norge, lokale næringsforeninger og Næringshagene.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk som består av 47 næringshager over hele landet.
De er organisert for lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å hjelpe deg med å orientere deg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Fokus fremover er bærekraft.

TEAL AS er programoperatør i Næringshageprogrammet med spesiell fokus på bærekraftig forretningsutvikling.

TEAL har fokus på bærekraft og bedrifter og gründere med utviklingspotensial. Gjennom TEAL kan din bedrift bli målbedrift og få en egen utviklingsavtale.

En slik avtale gir deg tilgang til ulike typer kompetanse, og koblinger inn mot relevante nettverk og ressursmiljøer.

Eksempler på internasjonale og norske organisasjoner som jobber med bærekraft

Norske organisasjoner

Ledende Internasjonale organisasjoner

 • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): UNFCCC er en internasjonal miljøtraktat vedtatt i 1992. Hovedmålet er å “stabilisere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt forstyrrelse av klimasystemet.”
 • United Nations Global Impact: En initiativ startet av FN for å oppfordre bedrifter over hele verden til å vedta bærekraftige og samfunnsansvarlige retningslinjer og rapportere om deres implementering.
 • CDP (Carbon Disclosure Project): En veldedig organisasjon som tilbyr en plattform for alle leverandører for å håndtere deres miljøpåvirkninger. Den regnes som gullstandarden for bedrifters miljørapportering.

Andre viktige internasjonale organisasjoner

 • CDP (Disclosure Insight Action): En internasjonal organisasjon som hjelper bedrifter og byer med å avdekke deres miljøpåvirkning og bistå med tiltak for å redusere den.
 • CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation: En global allianse som jobber for å styrke samfunnsaktivisme.
 • European Environmental Bureau (EEB): Europas største nettverk av miljøorganisasjoner med rundt 140 organisasjoner i over 30 land.
 • Consumers International: En organisasjon som representerer forbrukergrupper rundt om i verden.
 • Action for Sustainable Development: En global organisasjon som jobber for bærekraftig utvikling.
 • Dianova International: En organisasjon basert i New York som jobber for bærekraftig utvikling.
 • LAUDATO SI’ MOVEMENT: Denne bevegelsen jobber for å inspirere og mobilisere for å oppnå klima- og økologisk rettferdighet.
 • WWF: Verdens største bevaringsorganisasjon med over fem millioner støttespillere over hele verden. De jobber i mer enn 100 land og støtter rundt 1,300 bevarings- og miljøprosjekter.
 • 350.org: En av de største globale bevegelsene som adresserer klimaendringer. Målet deres er å redusere atmosfærisk karbondioksid til 350ppm fra det nåværende nivået på 400 ppm.

LES OGSÅ: Top 23 Global Nonprofits Protecting the Environment

5. Mindre datasett og enklere å komme i gang med AI

AI-systemer, enten du bygger de selv, eller bruker eksterne leverandører og integrerer disse med egne systemer, “lever” av data. Tidligere var det komplisert å bygge modeller som kunne dra praktisk nytte av innsamlede data. Mange bedrifter har store datamengder som i dag ikke benyttes, fordi de er dårlig organisert, eller man har simpelthen ikke har oversikt.

Kanskje sitter du allerede på et skattkammer: Den gode nyheten er at det utvikles enklere løsninger med lavere terskler som kan håndtere og lese verdifull informasjon ut av mindre datasett.

Metas åpne kildekode finnes p.t i to utgaver, hvor den ene er fokusert på koding. Med en kraftig PC til godt under 50.000 kan du laste ned og trene med dine egne lokale datasett. Har du noen med kjennskap til maskinlæring blant dine ansatte, kan du få dette opp og stå på kort tid.

Du finner fremgangsmåten på for eksempel Youtube eller ved å spørre ChatGPT. Her er et eksempel på hvordan du går frem.

Eksempler på AI-verktøy som kan brukes til analyse

Tableau: Et datavisualiseringsverktøy som lar brukere lage interaktive og delbare dashbord. Disse dashbordene gir innsikt og lar brukerne dra konkret nytte av bedriftens data.
Power BI: Et analyseverktøy fra Microsoft som gir interaktive visualiseringer med et grensesnitt der sluttbrukere kan lage rapporter og dashboard selv.
QlikView: En plattform som lar brukerne visualisere data fra flere kilder, fremheve skjulte trender og mønstre, og utforske mulige fremtidige scenarier.
Domo: En skybasert plattform som spesialiserer seg på optimalisering ved å koble ansatte til de dataene de trenger for å forbedre resultater.
Sisense: Forberedelse, analyse og visualisering av komplekse datasett. Sisense er kjent for sin evne til å integrere data fra flere kilder og gi innsikt i store datasett.

Sensorer og kamerasyn for datainnsamling

Mange bedrifter har store og ubenyttede muligheter for å samle inn data fra hele sin verdikjede, ikke kun fra eksisterende systemer, men ved å tenke helt nytt, f.eks ved bruk av sensorer eller bruk av kamerasyn.

I dag kan du sette sensorer på “nesten alt”. Sensorer som kan gi deg data og innsikt, også for å evaluere bærekraftsmål. Sensorer og kameraer utvikles i et stort tempo, med mindre enheter, bedre kvalitet, batteri og lavere priser. Kanskje oe du bør se nærmere på?

 1. RFID-tags: Disse kan festes på dine produkter eller komponenter for å spore dem gjennom hele forsyningskjeden. De kan gi deg sanntidsinformasjon om produktets plassering og tilstand.
 2. Temperatursensorer: Viktig for bedrifter som transporterer temperaturfølsomme varer, som for eksempel mat eller medisiner.
 3. Vibrasjonssensorer: Oppdager unormale vibrasjoner i maskiner, som kan indikere behov for vedlikehold.
 4. Fuktighetssensorer: Nyttig for å overvåke lagringsforhold, spesielt for varer som er følsomme for fuktighet.

Vi i Tenk Digitalt er stolte over å samarbeide med det norske selskapet El-Watch, som for tiden gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Med sine trådløse IoT-sensorer tilbyr de sikrere og smartere overvåking av maskiner og utstyr. Disse sensorene er raskt installert og sikrer en økonomisk gevinst over mange år.

Eksempel på bærekraftig bedriftsutvikling med El-Watch Neuron sensorer

Kort tid etter at El-Watch installerte de første trådløse testsensorene hos trelastprodusenten Bergene Holm, forhindret sensorene et potensielt havari ved å gi verdifull informasjon etter en kritisk hendelse. Dette førte til at Bergene Holm raskt så verdien og utvidet bruken av sensorer på alle sine produksjonssteder.

Ved hjelp av IoT-sensorer kan Bergene Holm nå sikre driften med prediktivt vedlikehold, noe som betyr at de kan reparere utstyr basert på sanntidsdata i stedet for gjetninger. Dette er mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle vedlikeholdsmetoder.

Bergene Holm har en offensiv tilnærming til ny teknologi, med fokus på digitalisering for å forbedre produksjonseffektiviteten. Sensorene har hjulpet selskapet med å redusere nedetid, forlenge maskinenes levetid, og forbedre kvaliteten på sluttproduktene, noe som bidrar til både økonomisk og miljømessig bærekraft.

Les hele saken her: ​​Maskinovervåking forhindret havari i Bergene Holms produksjonslinje

Eksempler på AI i bruk for å prosjektere bedre bygg for en bærekraftig fremtid

Den norske bedriften Consigli AS er et eksempel på en norsk bedrift som utvikler AI-verktøy med fokus på bærekraft. Bedriften er etablert av Janne Aas-Jakobsen og har på kort tid gjennomført en rekke imponerende prosjekter i Norge og UK som har vekket oppsikt internasjonalt. 

Nå tar de verden med storm.

Consigilis “selvprosjekterende ingeniør” bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje ved å bruke AI og matematikk til å prosjektere og kvalitetssikre eiendomsutviklingsprosjekter. De tilbyr en rekke verktøy for å redusere risiko, kostnad og karbonfotavtrykk eiendomsprosjekter. Verktøyene reduserer mengden materialer i planleggingsfasen og tar bort risiko i det skrevne materialet.

Målet er å redusere karbonutslipp med bruk av generativ AI.

Consigili bruker AI og finner det tverrfaglige, optimale og koordinerte prosjekterte underlaget for et utviklingsprosjekt. 

I tillegg kan du for eksempel laste opp konkurransegrunnlaget for en totalentreprise og la AI-verktøyet finne manglende krav, misvisende referanser, vage formuleringer og motstridende informasjon i innholdet. 

Dermed kan  prosjektet startes med lavere risiko og bedre lønnsomhet. 

Consigli’s leveranse til Halsen Skole i Stjørdal er et lønnsomt eksempel. Utfordringen bestod i å optimalisere plasseringen og omfanget av tekniske rom på taket, den tekniske himlingsplanen, i tillegg til å vurdere det programmerte arealet sammenlignet med det prosjekterte arealet.

Med sin løsning leverte CONSIGLI samme nivå som ingeniørteamet, men et imponerende 95 % lavere tidsforbruk og 20 millioner i materialbesparelse.

Les mer om Consigili og se flere prosjekter på deres nettsider.

Eksempel på bruk av AI med kamerasyn og sensorer

Sentralt når du er opptatt av bærekraftstiltak er at du må løse flere problemer enn de du skaper.

Bruk av vindmøller til å produsere energi er et eksempel på et bærekraftig tiltak som reduserer avhengigheten av ikke-fornybare ressurser og som minsker miljøpåvirkningen fra energiproduksjon.

Som kjent er likevel vindmøller svært omdiskutert, på grunn av alle problemene som skapes, for eksempel for dyrelivet.

Vår partner, Tom Vatland leder det norske selskapet AI VISIONS AS som har spesialkompetanse på utvikling og installasjon av prosjekter der det benyttes kunstig intelligens, kamerasyn og sensorer for datainnsamling.

AI VISIONS jobber med en rekke prossjekter i Norge hvor sensorer i kombinasjon med kameraer samler data som maskinlæringsmodeller kan hente ut verdifull innsikt.

Deres prosjekt “Fuglefred”, er en nyskapende løsning for å beskytte fuglelivet rundt vindmøller ved hjelp av AI-teknologi. Fugler som kommer i nærheten av vindmøller, står i fare for å bli skadet av møllebladene.
Målet er å utvikle og implementere et integrert varslingssystem som effektivt identifiserer og skremmer bort fugler som nærmer seg vindmøller. Gjennom bruk av kamerateknologi, maskinlæring og varslingssensorer reduseres risikoen for kollisjoner mellom fugler og møllebladene.

Styringssystemer kontrollerer kamerabevegelser og lys- og lydanlegg.

Dette inkluderer dimensjonering og tilpasning av programvare for å oppnå presis rotering og bevegelse for å varsle innkommende fugler.

En vesentlig del av prosjektet er utviklingen av maskinlæringsmodeller som er i stand til å gjenkjenne og klassifisere fugler i stereosyn. Dette vil gir muligheten til å estimere avstanden mellom fuglene og vindmøllene nøyaktig. Resultatene av maskinlæringsmodellen brukes så til å utløse riktig varsel for å skremme fuglene bort.

Nå søker AI VISIONS partnere til et pilotprosjekt for testing av prototype. De leter etter partnere som kan samarbeide om kvalitetssikring av varslingsmetodene med lyd og lys, bistand til montering av kamera for registering av bilder til annotering av spesialtilpasset datasett for deteksjon av fugl med mer.

Første ferdigstilte testanlegg er beregnet klart for montering sensommer/høst 2025. Om dette har interesse, kan du kontakte prosjektet på epost fuglefred@aivisions.no eller ringe Tom Vatland på telefon 95700095.

6. Hvordan AI endrer landskapet for SMBer

For små og mellomstore bedrifter kan tanken på å ta i bruk AI-verktøy virke overveldende. I dag er verktøykassen større enn noensinne, enklere å ta i bruk og i mange tilfeller aldeles gratis.

Utfordringen er å orientere seg i landskapet og velge AI-verktøy som hjelper akkurat din virksomhet til effektivt å kunne konkurrere på lik linje med større aktører.

Ved å utnytte nye AI-verktøy kan du forbedre din beslutningstaking, automatisere tidkrevende oppgaver og tilby skreddersydde løsninger for dine kunder. SMBer som tar i bruk AI-verktøy kan forvente en økning i produktivitet, effektivitet og innovasjon. Dette kan igjen føre til økt lønnsomhet og en sterkere posisjon i markedet.

ChatGPT snudde satt fart på AI-bruk

Et eksempel på AI-verktøy som har fått stor effekt, er ChatGPT fra OpenAI. Om du enda ikke har tatt dette i bruk, sjekk ut artikkelen ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide.

I mine mange år i IT-bransjen, har jeg aldri sett et så transformativt verktøy, og bruker dette selv daglig som min “altvitende medarbeider”.

Merk at det er himmel og hav i forskjell på betaltversjonen med ChatGPT 4 (USD 20 per måned og gratisversjonen. I betalversjonen får du ChatGPT til å hente informasjon fra nettet i sanntid, tilgang til betaversjoner og hundrevis av plugins som vesentlig øker resultatet.

Merk at dette er en “AI-assistent” som du ikke kan stole helt på. Selv om den blir bedre og bedre i bruk, produserer den likevel svar som virker helt troverdige, men som er direkte feil. Jeg ber alltid om link til kilder og ettergår disse når jeg bruker den i artikler jeg skriver. (Som den jeg har skrevet her.)

Enorm produktivtitetsvekst

Selv med tidligere versjoner av ChatGPT er det dokumentert stor effekt i bruk av verktøyet.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) publiserte en studie der de ba 444 ledere om å utføre skrive- og redigeringsoppgaver relatert til markedsføring, søknadsskriving, dataanalyse og menneskelige ressurser. Deltakerne ble delt i to grupper: en som brukte ChatGPT og en som ikke gjorde det.

Gruppen som brukte ChatGPT var 37% raskere til å fullføre oppgavene (17 minutter sammenlignet med 27 minutter for den andre gruppen) med samme kvalitet. Når oppgavene ble gjentatt for å forbedre resultatet, økte kvaliteten for ChatGPT-gruppen betydelig raskere.

Forskerne ba også deltakerne om å fullføre en viss mengde arbeid på en fastsatt tid. De viste at produksjonsvolumet økte mens kvaliteten på arbeidet forble konstant.

LES MER HER: Josh Bersin: “New MIT Research Shows Spectacular Increase In White Collar Productivity From ChatGPT”

Alternative språkmodeller

ChatGPT fra OpenAI brukes som integrert del av tusenvis av tjenester på nett. De har gjerne satt den i kontekst innenfor et bestemt område. Min erfaring er at jeg med gode instruksjoner, eller “prompts” klarer meg fint uten.

Det finnes mange språkmodeller med chatfunksjonalitet som alternativ til ChatGPT fra OpenAI. Noen av de mest kjente er Bard fra Google og Bing fra Microsoft. Sistnevnte bygger på ChatGPT og gir deg tilgang til ChatGPT 4 uten at du må betale for pro-versjonen.

Er du redd for sikkerhet og sporbarhet, og nøler med å laste opp sensitiv informasjon, er et alternativ å laste ned åpen kildekode fra Meta. Da kan du kjøre kildekoden lokalt på egen server og trene på egne, lokale data. Det krever imidlertid at du har forståelse av maskinlæring, tilgang til passende data, og ofte spesialisert programvare eller rammeverk.

Modellene har ulik tlnærming til læring. Meta er åpen kildekode og designet for å raskt tilpasse seg nye oppgaver, mens både Bard, ChatGPT-4 og Bing er mer spesialiserte for chat-samtaler.

Bard bygger på Googles Lamda-modell, mens ChatGPT-4 og Bing bygger på OpenAI’s GPT-arkitektur.

7. Identifisering av konkurransedyktige fortrinn gjennom bærekraft

Dine kunder blir mer bevisste på miljø og samfunnsansvar. Derfor er fokus på bærekraft en nøkkelfaktor for suksess. Men spørsmålet er ikke egentlig om du skal utvikle en bærekraftig bedrift for å tiltrekke deg kunder og investorer. Spørsmålet er om du kan risikere å bli forbigått av alle konkurrentene som allerede har innsett verdien av bærekraft.

Bærekraft som en unik verdifaktor i markedet

Alle virksomheter, uansett størrelse, kan tjene på å integrere bærekraft i sin forretningsmodell. Ved å ta dette steget kan bedriften din redusere sin miljøpåvirkning og samtidig tiltrekke seg bevisste forbrukere som verdsetter en bærekraftig bedrift.

For mange kunder er ikke bærekraft en bonus, men et krav for at de skal handle. Ved å posisjonere din virksomhet som en bedrift med fokus på bærekraft, skaper du lojale kunder som verdsetter din innsats for å gjøre verden til et bedre sted.

Bygging av en bærekraftsbasert konkurransestrategi

For å bygge en effektiv bærekraftsbasert konkurransestrategi, må du først identifisere bærekraftige tiltak som er mest relevante for din virksomhet, som beskrevet foran.

I denne artikkelen fokuserer jeg på miljøavtrykk, klima, energi, forbruk og produksjon som strategi for din bedrifts overlevelse inn i fremtiden, men de samme teknikkene kan brukes for alle FNs bærekraftsmål.

Neste trinn er å integrere disse tiltakene i virksomhetens daglige drift. Dette kan gjøres ved hjelp av AI-verktøy som kan analysere data og gi innsikt i hvordan du best kan oppnå bærekraftige mål.

8. Bruk av AI for bærekraftsanalyse

Med den økende mengden data tilgjengelig, blir det stadig viktigere å kunne analysere denne informasjonen for å ta informerte beslutninger. AI kan spille en nøkkelrolle i denne prosessen, spesielt når det gjelder bærekraftsanalyse.

Analyse av miljøpåvirkning med AI-drevne verktøy

AI-drevne verktøy hjelper bedrifter med å analysere miljøpåvirkning på en måte som tidligere var umulig. For eksempel kan AI brukes til å overvåke energiforbruk, vannforbruk, og avfallsproduksjon i sanntid. Dette gir bedrifter muligheten til å identifisere problemområder og implementere tiltak for å redusere sitt fotavtrykk.

Ved å bruke AI for å analysere miljødata, kan du forutsi fremtidige trender og tilpasse deg endringer i markedet. Dette kan gi deg et konkurransefortrinn i en verden hvor bærekraftige bedrifter blir stadig flere og konkurransen stadig hardere.

Identifisering av områder for forbedring innen bærekraft

Å identifisere mønstre og trender i store datamengder kan være spesielt verdifullt når det gjelder bærekraft. Ved å analysere data fra forskjellige kilder, kan AI hjelpe deg med å identifisere områder hvor du kan forbedre din virksomhets bærekraftige ytelse.

Enten det er å redusere energiforbruk, optimalisere forsyningskjeder, eller finne nye måter å resirkulere avfall på, kan AI gi deg de verktøyene du trenger for å bli en mer bærekraftig bedrift.

9. Bærekraftig produktutvikling med AI

Kunstig intelligens gir muligheter for å designe og innovere produkter som ikke bare møter dine kunders behov, men også minimerer miljøpåvirkningen.

Designprosesser drevet av AI for produkter med lav miljøpåvirkning

AI kan hjelpe designere med å ta informerte beslutninger ved å analysere data relatert til materialer, produksjonsmetoder og livssyklusanalyser. Med denne informasjonen kan du velge de mest bærekraftige materialene og produksjonsmetodene, som resulterer i produkter med lavere karbonavtrykk.

Ved å integrere AI i designprosessen kan bedrifter også forutsi produktets levetid, vedlikeholdsbehov og muligheter for resirkulering. Slik tar du enda et steg mot å utvikle en bærekraftig bedrift ved å produsere varer som varer lenger og etterlater seg mindre avfall ved slutten av produktets livssyklus.

Innovasjon med bruk av maskinlæring i produktutvikling

Maskinlæring – en gren av AI – kan brukes til å identifisere trender, mønstre og kundebehov. Ved å analysere data fra markedsundersøkelser, kundeomtaler og sosiale medier, kan maskinlæring gi innsikt i hva dine kunder etterspør.

Dette kan føre til innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester som ikke bare er bærekraftige, men også mer etterspurte i markedet. Ved å kombinere bærekraftig design med forbrukerbehov, kan din virksomhet utvikle nye, innovative produkter og tjenester som er både miljøvennlige og lønnsomme.

10. Effektiv energi- og ressursstyring med AI

For enhver bærekraftig bedrift er effektiv styring av energi og ressurser avgjørende. Med AI kan du overvåke, analysere og optimalisere forbruk på en måte som tidligere var utenkelig.

Overvåking og optimalisering av energiforbruk med AI

AI-drevne systemer kan overvåke energiforbruk i sanntid, identifisere ineffektiviteter og foreslå tiltak for reduksjon. For eksempel kan AI analysere data fra HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg), belysning og maskineri, for å finne måter å redusere energiforbruket på.

Ved å bruke AI til å optimalisere energiforbruket, reduserer du ikke bare dine driftskostnader, men utvikler samtidig en mer bærekraftig bedrift.

Ressursfordeling basert på prediktive analyser

Ved hjelp av prediktive analyser kan AI forutsi fremtidige ressursbehov. Dette kan hjelpe deg og din virksomhet med å fordele ressurser mer effektivt, redusere avfall og minimere overforbruk. Enten det er råmaterialer, vann eller arbeidskraft, kan valg av riktige AI-verktøy gi bedriften din de verktøyene du trenger for å bruke dine ressurser på den mest bærekraftige måten.

11. Hvordan bygge et bærekraftige partnerskap med AI

I en global økonomi er det viktig for bedrifter å bygge sterke partnerskap. Men for de som ønsker å være en bærekraftig bedrift, er det også viktig at disse partnerskapene deler de samme verdiene.

AI-drevne verktøy for å finne og samarbeide med bærekraftige partnere

Ved hjelp av AI kan bedrifter identifisere potensielle forretningsforbindelser som deler deres bærekraftige visjon. En enkel fremgangsmåte er å spørre ChatGPT.

AI kan analysere data fra potensielle medspillere, fra deres karbonavtrykk til deres forsyningskjedepraksis, for å sikre at de er i tråd med bedriftens bærekraftsmål.

Videre kan AI hjelpe bedrifter med å samarbeide mer effektivt med disse partnerne, enten det er gjennom automatisert kommunikasjon, deling av data eller koordinering av felles initiativer.

“Ser du etter en konferansier eller foredragsholder til ditt neste arrangement? Jeg kan også lede en intern workshop for deg og din ledergruppe og hjelpe deg med å komme i gang. Ring meg på 97512077 eller finn en tid for et nettmøte direkte i min kalender her.“

Styrking av forsyningskjeden med bærekraftige metoder og teknologier

En bærekraftig bedrift krever en bærekraftig forsyningskjede. Med riktig AI-verktøy kan bedrifter overvåke og optimalisere sin forsyningskjede for å sikre at den er så bærekraftig som mulig. Dette kan inkludere alt fra å spore råmaterialer til å sikre at transportmetodene er energieffektive.

Ved å bygge et bærekraftig partnerskap med AI, kan bedrifter sikre at hele deres operasjon, fra råmaterialer til ferdige produkter, reflekterer deres bærekraftige verdier.

12. Bærekraftig markedsføring med AI

I en verden hvor dine kunder blir stadig mer miljøbevisste, er det viktig å kommunisere ditt bærekraftige budskap effektivt. Med AI kan markedsførere målrette og tilpasse sine kampanjer for å nå nye kunder blant de mest miljøbevisste forbrukerne.

AI-drevne verktøy for segmentering av miljøbevisste målgrupper

Ved å analysere data fra sosiale medier, kjøpshistorikk og nettatferd, kan AI identifisere de mest miljøbevisste segmentene i din målgruppe. Dette gir markedsførere muligheten til å skreddersy kampanjer for å appellere direkte til disse potensielle nye kundene øke sjansene for suksess.

Tilpasning av markedsføringsstrategier basert på kundeadferd

AI kan også brukes til å analysere hvordan kunder reagerer på forskjellige kampanjer. Ved å forstå hva som resonnerer med målgruppen, kan markedsførere tilpasse sine strategier for å være mer effektive. Dette betyr ikke bare høyere avkastning på investeringen, men også en sterkere forbindelse med kunder som verdsetter en miljømessig bærekraftig bedrift.

13. Etablering av bærekraftsmål med målbare resultater

For at en bedrift skal kunne kalle seg bærekraftig, er det ikke nok å bare ha gode intensjoner. Det krever klare, målbare mål og en plan for å nå dem. Med riktig bruk av AI kan bedrifter definere, spore og oppnå sine bærekraftsmål mer effektivt.

Implementering av SMART-mål for bærekraft i oppstartsvirksomheter

SMART-mål (Spesifikke, Målbare, Akseptable, Realistiske, Tidsbestemte) er en bevist metode for å sette klare og oppnåelige mål. For oppstartsvirksomheter som ønsker å være en bærekraftig bedrift, kan implementering av SMART-mål for bærekraft være en god fremgangsmåte.

AI kan bidra til denne prosessen ved å analysere data og gi innsikt i hva som er realistiske mål for virksomheten. Enten det er å redusere karbonavtrykket, øke resirkuleringen eller forbedre energieffektiviteten, kan AI hjelpe deg med å sette og oppnå SMART-mål for bærekraft.

14. Risikohåndtering med AI

I enhver virksomhet er det viktig å identifisere og håndtere risiko. Med AI kan bedrifter få en bedre forståelse av potensielle trusler og utvikle strategier for å håndtere disse.

Datakilde for AI: I Bergene Holms tilfelle (fra eksemplet ovenfor) hentes data fra trådløse sensorer installert i produksjonslinjen. Disse sensorene overvåker maskinene kontinuerlig og gir verdifull informasjon om maskinens tilstand. Ved å samle inn denne dataen kan AI-analyser identifisere avvik, som økende vibrasjoner eller temperatur, som kan indikere et potensielt problem eller havari.

AI i Risikoanalyse: Ved å analysere data fra slike sensorer kan AI identifisere potensielle risikoer i sanntid. For eksempel, hvis en maskin begynner å vise tegn til slitasje eller feil, kan AI varsle vedlikeholdsteamet før problemet blir kritisk. Dette er spesielt viktig i industrielle miljøer som Bergene Holms, hvor et maskinhavari kan ha alvorlige økonomiske og operasjonelle konsekvenser.

Proaktiv Risikohåndtering: Med denne informasjonen kan bedrifter som Bergene Holm ta proaktive skritt for å minimere disse risikoene. Dette kan inkludere planlagt vedlikehold, justeringer i produksjonsmetoder, eller endringer i forsyningskjeden for å sikre kontinuerlig drift.

Kontinuitetsplaner basert på AI-analyser: Basert på innsikt fra AI kan bedrifter utvikle kontinuitetsplaner som tar hensyn til identifiserte risikoer. For Bergene Holm betyr dette å kunne planlegge vedlikehold til gunstige tider, minimere nedetid, og sikre at produksjonen fortsetter jevnt. Dette sikrer ikke bare virksomhetens overlevelse, men også dens bærekraftige vekst på lang sikt.

15. Implementeringsstrategier

Å etablere eller forbli en bærekraftig bedrift krever mer enn bare gode intensjoner. For å etablere bærekraftige praksiser kreves en god plan så du kan integrere riktig teknologi og AI verktøy for analyse og oppfølging. For SMBer og startups kan dette virke overveldende, men med riktig strategi behøver det ikke være vanskelig.

Trinnvis tilnærming til å integrere AI-verktøy og bærekraft

 1. Behovsanalyse: Før du kaster deg over alt av AI-verktøy, identifiser virksomhetens spesifikke behov. Hvor vil AI påvirke driften mest i forhold til bærekraftige mål?
 2. Velg riktig verktøy: Basert på analysen, velg AI-verktøy som er skreddersydd for din virksomhets behov.
 3. Opplæring: Sørg for at teamet ditt er godt opplært i å bruke disse verktøyene effektivt.
 4. Integrering: Integrer AI-verktøyene i daglige operasjoner, fra forsyningskjedeoptimalisering til markedsføringsstrategier.
 5. Mål og juster: Overvåk fremdriften mot bærekraftsmålene, og juster strategien basert på resultater og tilbakemeldinger.

Tilpasning av strategier etter størrelse og bransje

Ikke alle AI-løsninger passer for alle typer virksomheter. Enten du er en etablert virksomhet eller en startup i motebransjen, så vil du ha ulike bærekraftige utfordringer sammenlignet med en tech-startup. Tilpass derfor AI-strategien basert på virksomhetens størrelse, bransje og spesifikke behov. Dette vil sikre at du får mest mulig ut av din investering og blir en bærekraftig bedrift innen ditt felt. For mange kan noe så enkelt som en betalt versjon av ChatGPT-4 alene være en ny “kollega” som du kan få god hjelp av til å komme i gang.

16. Fallgruver å unngå

Som med enhver ny teknologi eller strategi, er det potensielle fallgruver når det gjelder å integrere AI med bærekraftige praksiser.

Vanlige feil og misforståelser knyttet til bruk av AI for bærekraft

 1. Overforbruk av teknologi: Bare fordi du kan bruke AI, betyr det ikke at du alltid bør. Bruk teknologien der den gir mest verdi.
 2. Finn AI-eksperter: De færreste SMBer i Norge har ansatt mange AI-eksperter. Bygg nettverk, søk inspirasjon og finn AI-eskpertise med dokumenterte, vellykkeder prosjekter.
 3. Manglende forståelse: Uten en klar forståelse av hvordan AI-verktøyene fungerer, kan du ende opp med feilaktige analyser eller beslutninger.
 4. Å overse etiske hensyn: AI kan noen ganger føre til etiske dilemmaer, spesielt når det gjelder datainnsamling og personvern. Vær alltid oppmerksom på disse aspektene.

Hvordan overvinne hindringer og utfordringer

 1. Kontinuerlig opplæring: Teknologi utvikler seg raskt. Sørg for at du og teamet ditt er oppdatert med de nyeste trendene og beste praksisene.
 2. Motiver ansatte til kompetansebygging: Som leder må du gå foran med et godt eksempel. Det er tusenvis av kurs og seminarer du kan delta på, ofte aldeles gratis.
 3. Etabler en tverrfaglig tilnærming: Kombiner ekspertise fra både bærekraft og teknologi for å sikre en helhetlig strategi.
 4. Vær tålmodig: Som med enhver ny implementering, kan det være vekstproblemer. Vær tålmodig, lær av feilene, og juster strategien etter behov.

17. Hvor kan min bedrift få offentlig støtte til bærekraftsarbeide?

For mindre bedrifter kan det være nyttig å ta kontakt med Fylkeskommunen, hvor du kan få støtte til kompetanseheving i bedriften og også Innovasjon Norge for støtte til spesifikke prosjekter.

Ofte er den korteste veien til støtte, private organisasjoner og stiftelser som for eksempel Sparebankstiftelsen.

Søknader til offentlige midler, for eksempel fra Innovasjon Norge, kan være krevende, men har du et godt prosjekt, er det absolutt verdt å ta kontakt med en rådgiver.

EU har betydelige midler og en rekke programmer du kan søke, primært i samarbeide med forskningsinstitusjoner og virksomheter i andre land. 

Å finne slike programmer som passer din bedrift og selve søknadsprosessen kan være veldig krevende i tid, og ofte er konkurransen stor og nåløyet trangt for å vinne frem. 

Tenk Digitalt AS samarbeider med Halvor Kalve i Grants4SME som bistår bedrifter med å orientere seg i dette landskapet, finne partnere og skrive søknader. 

LES MER: Våre spesialister skriver EU-søknader for suksess

18. Oppsummert om utvikling av en bærekraftig bedrift med AI

Det viktigste spørsmålet du må spørre deg selv er om du har samvittighet til å overse miljømessig bærekraft når verden omkring oss ber på sine knær om et pusterom. Når alt kommer til alt handler det tross alt om du vil bidra til å redde verden eller å ødelegge den.

Om det kan hjelpe oss å snu trenden slik at våre barn får en bedre fremtid, ja da velger jeg å alliere meg med AI. Men det handler ikke bare om å “ta rett valg”; det handler om å forstå at bærekraft kan være en drivkraft for innovasjon, kundelojalitet og økt lønnsomhet.

Le meg derfor avslutte med en huskeliste på fire punkter som oppsummerer de viktigste måtene AI kan hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig bedrift:

Sentral AI-bruk for å utvikle en bærekraftig bedrift

Den enkleste oppsummeringen er “gjør mer

1. Dataanalyse: AI gir muligheten til å analysere store mengder data raskt og effektivt, noe som kan gi verdifull innsikt i alt fra forsyningskjedeoptimalisering til kundeadferd.
2. Automatisering: Gjennom automatisering av prosesser kan du redusere avfall, øke effektiviteten og sikre at ressurser brukes på best mulig måte.
3. Prediktiv analyse: AI kan hjelpe startups med å forutsi fremtidige trender, utfordringer og muligheter, slik at de kan være proaktive i stedet for reaktive.
4. Etiske overveielser: Som med all teknologi, er det viktig å bruke AI på en etisk og ansvarlig måte, spesielt når det gjelder datainnsamling og personvern. Husk, følg med på alt av lovgiving og regelverk rundt AI, og rapporter alt som kreves til rett tid.

Å være en bærekraftig bedrift i dagens digitale tidsalder kan virke som en utfordring, men med riktig bruk av AI-verktøy kan det være enklere. For bedrifter som ønsker å utgjøre en forskjell, kan kombinasjonen av AI og bærekraft være nøkkelen til suksess.

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN