En leder står foran sitt team og ser fornøyd ut etter å ha iverksatt god endringsledelse.

Endringsledelse: Slik skapes godt arbeidsmiljø mellom ansatte og AI

God endringsledelse fostrer et godt arbeidsmiljø, og det starter med å innse en universell sannhet; teknologiutviklingen stopper aldri. Dette er min erfaring om hva som kreves for å lede teamet ditt trygt mot en mer produktiv fremtid: Du må spille på lag med ny teknologi.

Om du synes at kunstig intelligens (AI) og nye AI-verktøy forstyrrer arbeidsflyten er du allerede på tynn is, for det vi ser i dag er bare starten.

I min første startup, da jeg etablerte UNIC, lanserte vi PC-en i det norske markedet. Det var min første erfaring med disruptiv teknologi. I rekordfart etablerte vi oss som bransjens største utfordrere. Vi ble Norges raskest voksende bedrift på 80-tallet, uansett bransje, med dobling og tredobling av omsetningen i syv strake år.

Tilfeldig endringsledelse var nøkkelen til vår suksess

Mye av årsaken til at vi lykkes var at vi var helt “blanke”. Vi var unge og ivrige på lære alt som var nytt. Det var ingen etablert organisasjon med etablerte rutiner eller krav til endringer fra toppen. Alt måtte bygges fra start.

Hele selskapet ble etablert og endret i takt med teknologiene etterhvert som vi møtte endringene. Nye produkter og tjenester ble lansert på løpende bånd. HR-sjef? Vi hadde aldri hørt begrepet, og rakk aldri å etablere en (i ettertid erkjent) viktig funksjon, selv om vi raskt passerte 200 ansatte. Men jeg ser jo i ettertid at mye av årsakene til vår suksess var at vi omfavnet prinsippene til endringsledelse.

Om du vil lese mer om historien rundt oppstarten av UNIC har jeg skrevet en egen artikkel som du finner her: Veien fra gründer i UNIC til oppstart av Tenk Digitalt

Etter den gang har jeg sett nye disruptive teknologier bli lansert i stadig økende hastighet, etterhvert med kun noen få års mellomrom og i disse dager ukentlig. Det har skjedd i en hastighet som gjør at en nesten mistet pusten. Nå, derimot, holder jeg pusten!

Du styrer selv om ny teknologi skal utfordre eller skape et godt arbeidsmiljø

Vi lever i en verden hvor det lanseres AI-verktøy som kan skape disrupsjon nesten daglig! Verktøy som kan snu fullstendig opp/ned på måten du jobber og lever. Verktøy som for alltid vil endre driften av mange bransjer og simpelthen disrupte etablerte aktører som raskt forsvinner.

Det holder ikke å ta i bruk ny teknologi, det må en holdningsendring til.

Hvordan skal du møte frykten hos ansatte for at jobben forsvinner eller endres til noe helt annet? 

Selv om vi ikke har kommet dit helt enda, er du snart nødt til å tenke på AI som et nytt teammedlem. 

Det holder ikke å “kun” se på kunstig intelligens som et verktøy på lik linje med all ny teknologi.

Nye AI-verktøy vil ikke bare utfordre etablerte virksomheter. De angriper også kjernen i hver enkelts arbeidsflyt på tvers av virksomhetene. Ikke bare i din virksomhet, men måten du samhandler med alle, enten det er samarbeidspartnere, leverandører, brukere, kunder eller offentlige myndigheter. Vi vil alle måtte jobbe på helt nye måter, uavhengig av hvilken virksomhet vi jobber i.

Den store elefanten i rommet? Rett rundt hjørnet vil kunstig intelligens overgå oss mennesker i alle slags kognitive tankeprosesser. Da gjelder det å stålsette seg og være forberedt på store endringer. 

La meg fortelle deg hvordan jeg går frem med mitt team. Lær av mine erfaringer slik at du er rustet for fremtiden med endringsledelse som ivaretar et godt arbeidsmiljø.

Les også: Teambuilding for fremtiden: Slik forbereder du dine ansatte på teknologiske skifter

Innhold:

   1. Forståelse av det moderne arbeidsmiljøet og innføringen av AI

   1. Hvorfor endringsledelse er nøkkelen til å håndtere overgangen til AI

   1. Hverdagen med AI som nytt teammedlem

   1. Endringsledelse i praksis

   1. Bygge bro mellom mennesker og AI

   1. Case-studier

   1. Fremtiden for arbeidsmiljøet med AI

   1. Hvordan mine foredrag kan styrke din endringsledelse i møte med AI

   1. Oppsummering om endringsledelse for et godt arbeidsmiljø

  Forståelse av det moderne arbeidsmiljøet og innføringen av AI

  For å skape et godt arbeidsmiljø mellom ansatte og AI, må du først forstå dynamikken i dagens arbeidsliv. Over tid integreres ny teknologi løpende i det meste av oppgaver som utføres. Fra kommunikasjon og samarbeid til prosjektledelse og kundeservice, nye teknologier har blitt uunnværlige ressurser. Henger din virksomhet ikke med i utviklingen, blir du utkonkurrert. 

  Først gradvis og så helt plutselig! 

  Slik har det alltid vært. Forskjellen er at nå skjer det mye raskere.

  Kunstig intelligens (AI) er en av de mest transformative teknologiene vi har sett til nå. Den har potensialet til å endre måten vi jobber på, på en måte vi aldri har sett før.

  Digitalisering har vi snakket om i mange tiår. Gjennomført digitalisering av alt som kan digitaliseres er en forutsetning for enhver virksomhet som er opptatt av å utvikle seg, men ikke tilstrekkelig. For å vinne i konkurransen eller i det minste beholde din posisjon, må du gjennom en total digital transformasjon med alle de utfordringer du møter i en slik prosess. Å innføre AI i arbeidsmiljøet er ikke bare et spørsmål om teknologi. Det handler aller mest om mennesker. Og det er her forståelse av endringsledelse er så viktig for å lykkes. 

  Hvorfor endringsledelse er nøkkelen til å håndtere overgangen til AI

  Endringsledelse er prosessen med å lede et team eller en organisasjon gjennom en betydelig endring. Det kan være alt fra en omstrukturering av selskapet til innføringen av en ny teknologi, som AI. God endringsledelse er avgjørende for å sikre at overgangen skjer jevnt og effektivt. God endringsledelse sikrer at alle i teamet jobber mot samme mål, og ikke minst føler seg trygge på at jobbene deres er sikre.

  Når det gjelder AI, er endringsledelse spesielt viktig. AI er ikke bare en ny teknologi, det er en helt ny måte å jobbe på. Det krever en endring i tankesett, en endring i arbeidsflyt, og kanskje viktigst av alt, en endring i kulturen på arbeidsplassen.

  Det er en så stor endring at den må koordineres nøye på tvers av hele organisasjonen for å unngå at virksomheten blir utsatt for disrupsjon fra andre aktører med helt nye løsninger. Selv om jeg foran skrev at du ikke må se på AI som forstyrrende, så kan AI  skape mye uro dersom ikke alle omfavner bruk av nye AI-drevne verktøy i din virksomhet.

  God endringsledelse for et godt arbeidsmiljø mellom mennesker og AI handler om å se muligheter der andre ser problemer. Ansetter du en ny person til å dele arbeidsoppgavene til teamet ditt, vil det nødvendigvis kreve at alle tilpasser seg de nye forholdene.

  I slike tilfeller forklarer du til dine teammedlemmer at de får en ny hverdag med nye ansvarsområder. Ofte vil det motivere veldig om du legger frem disse endringene som forfremmelser. Det samme kan du gjøre når virksomheten tar i bruk nye AI-verktøy.

  Kunstig intelligens kommer til å ta over mange arbeidsoppgaver. Til gjengjeld får de andre teammedlemmene mulighet til å stige i gradene og bruke sine talenter på en mer konstruktiv måte. Det må kanskje opplæring til, men kompetanseutvikling er en virksomhets beste våpen for å holde seg konkurransedyktig gjennom teknologiske skifter.

  Hverdagen med AI som nytt teammedlem

  Å se på AI som et nytt teammedlem kan være en nyttig måte å forstå og håndtere endringene AI bringer. Akkurat som når du introduserer en ny kollega til teamet, krever introduksjonen av AI forståelse, tilpasning og samarbeid.

  Hvordan AI integreres i dagens arbeidsmiljø

  AI blir stadig mer integrert på dagens arbeidsplasser. Fra automatisering av rutinemessige oppgaver til avansert dataanalyse, blir AI brukt til å forbedre effektiviteten og produktiviteten.

  Men det er mer enn bare et verktøy. AI har potensialet til å bli en aktiv deltaker i arbeidsprosessene, bidra med innsikt og løsninger, og til og med ta avgjørelser basert på komplekse algoritmer.

  Som leder er det din oppgave å sikre at denne integrasjonen skjer på en jevn og effektiv måte. Det betyr å forstå hva AI kan og ikke kan gjøre, å være klar over potensielle utfordringer, og å sørge for at teamet ditt er forberedt og støttet gjennom endringene.

  Hvis du synes det er utfordrende å motivere teamet eller å sette deg inn i teknologien som styrer dagens endringsledelse kan jeg hjelpe deg. Jeg har lang erfaring med å motivere team gjennom inspirerende foredrag. Ta kontakt om du trenger et lærerikt og motiverende innslag til din teambuilding.

  Fordelene AI bringer til arbeidsplassen

  AI bringer mange fordeler til arbeidsplassen. For det første kan AI automatisere rutinemessige og tidkrevende oppgaver, noe som frigjør tid for ansatte til å fokusere på mer komplekse og kreative oppgaver. Dette kan føre til økt produktivitet og effektivitet, og kan også bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

  For det andre kan AI gi verdifull innsikt og analyse som kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger. Fra markedsanalyse til personalledelse, kan AI gi deg data og innsikt som kan forbedre din forståelse og beslutningstaking.

  For det tredje kan AI bidra til å forbedre kundeservice ved å gi raskere og mer nøyaktige svar, og ved å gi personlig tilpassede løsninger basert på kundens behov og preferanser.

  Utfordringer med AI-integrasjon

  Selv om AI kan bringe mange fordeler, er det også utfordringer knyttet til å innføre nye AI-verktøy i arbeidsmiljøet. Disse utfordringene kan inkludere behovet for nye ferdigheter og opplæring, praktiske og tekniske problemer og ikke minst motivasjon og behov for endringer i arbeidsroller og rutiner.

  I tillegg kan det være etiske og juridiske spørsmål knyttet til bruk av AI, som personvern, datasikkerhet og ansvar for AI-beslutninger. Som leder er det viktig at du er klar over disse utfordringene og er forberedt på å håndtere dem.

  God endringsledelse kan hjelpe deg gjennom disse utfordringene og sikre at overgangen til AI skjer på en måte som skaper og styrker et godt arbeidsmiljø. Med min erfaring og kunnskap om endringsledelse og AI, kan jeg gi deg råd og veiledning for å sikre en jevn og effektiv overgang til AI. Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan jeg og mitt team i Tenk Digitalt kan hjelpe deg og din organisasjon.

  Endringsledelse i praksis

  Endringsledelse er ikke bare en teoretisk øvelse, det er en praktisk prosess som krever strategi, kommunikasjon, opplæring og kontinuerlig tilpasning. 

  Hvordan kan vi sikre at AI ikke erstatter menneskelige jobber?

  En av de største bekymringene når det kommer til kunstig intelligens er at AI  vil erstatte menneskelige jobber. Men i stedet for å se på AI som en trussel, kan vi se på det som en mulighet til å omforme og forbedre måten vi jobber på. Enn så lenge kan vi se på kunstig intelligens som  et svært effektivt verktøy i vår teknologiske verktøykasse. 

  Som jeg gjerne sier i mine foredrag: 

  – “Du bør ikke frykte at AI kommer til å ta over din jobb med det første, men du kan være sikker på at om du ikke selv forstår og tar verktøyene i bruk, så du blir en enda bedre utgave av deg selv, så mister du jobben til en som gjør nettopp det!”

  AI er best på å utføre rutinemessige og forutsigbare oppgaver, mens mennesker er best på kreative, komplekse og følelsesmessige oppgaver. Ved å la AI ta seg av de rutinemessige oppgavene, kan vi frigjøre tid for ansatte til å fokusere på det de er best på.

  Som leder kan du bidra til å lette denne overgangen ved å være åpen og ærlig om endringene, ved å gi ansatte muligheten til å utvikle nye ferdigheter, og ved å skape en kultur der kontinuerlig læring og tilpasning er normen.

  Hvordan forberede teamet på å jobbe med AI

  Forberedelse er nøkkelen til en vellykket overgang til effektiv bruk av nye AI-verktøy. Det kan dreie seg om opplæring og kursing i nye ferdigheter, endring av arbeidsrutiner, og kultivering av en kultur der AI blir sett på som en hjelper, ikke en trussel.

  En viktig del av forberedelsen er å forstå hva AI er og hva det kan gjøre. 

  Dette hjelper dine ansatte til å se verdien av AI, og hvordan det kan gjøre jobben deres enklere og mer effektiv. Det kan også hjelpe dem å forstå at AI er et verktøy, ikke teknologi som alene vil erstatte dem.

  Klar og konsekvent kommunikasjon er veien til god endringsledelse

  Kommunikasjon er en av de viktigste aspektene ved endringsledelse, men det er også på dette feltet at ledere flest undervurderer hvor mye som skal til. Det er viktig å kommunisere klart og konsekvent om hva endringene vil innebære, hvorfor de skjer, og hva fordelene vil være.

  Dette vil hjelpe dine ansatte til å forstå og akseptere endringene, samt bidra til å redusere usikkerhet og motstand. Det viktigste er å skape en følelse av samhold og å passe på at ingen faller utenfor.

  Hvordan opplæring og kontinuerlig læring skaper godt arbeidsmiljø

  Opplæring og kontinuerlig læring er avgjørende for å hjelpe ansatte til å tilpasse seg bruk av nye AI-verktøy. Dette kan inkludere teknisk opplæring i hvordan man finner og bruker utvalgte AI-verktøy, samt opplæring i nye ferdigheter som dataanalyse og maskinlæring.

  Dersom noen havner på sidelinjen, er det disse du må gi ekstra oppmerksomhet og gjerne investere i ekstra opplæring. Dette vil både motivere vedkommende og vise teamet at du ikke akter å la noen bli forbigått av ny teknologi.

  Hva er de etiske hensynene ved å bruke AI på arbeidsplassen?

  Bruk av AI medfører etiske spørsmål, som personvern, datasikkerhet og ansvar for AI-beslutninger. Som leder er det viktig at du er klar over disse spørsmålene og har strategier på plass for å håndtere dem.

  Eksempelvis kan det være lurt å utvikle retningslinjer for bruk av AI, opplæring i AI-etikk, og etablering av en kultur der etiske hensyn er en integrert del av beslutningsprosessen.

  EU AI Act – det neste GDPR?

  I første omgang er den nye AI-lovgivningen fra EU noe som de aller største virksomhetene må kjenne til. I likhet med GDPR, vil dette etterhvert være retningslinjer og lovverk som alle virksomheter i Norge må ha et aktivt forhold til og fullt ut forstå. 

  Les mer her: EU AI Act: first regulation on artificial intelligence

  Bygge bro mellom mennesker og AI

  Å bygge bro mellom mennesker og AI er en av de største utfordringene du møter i morgendagens arbeidsmiljø. Det handler ikke bare om teknologi, men mest om mennesker, kultur og etikk. Her er noen strategier for å bygge denne broen og fremme et godt arbeidsmiljø mellom ansatte og AI.

  Hvordan fremme samarbeid mellom menneskelige ansatte og AI

  Samarbeid er nøkkelen til et vellykket samspill mellom mennesker og AI. Som leder kan du fremme dette samarbeidet på flere måter. For det første kan du sørge for at både menneskelige ansatte og AI har klare roller og ansvar.

  For det andre kan du oppmuntre til åpen kommunikasjon og feedback om hvordan AI blir brukt og hvordan det påvirker arbeidet. Sist, men ikke minst kan du skape muligheter for ansatte til å lære om bruk av AI-verktøy og utvikle de ferdighetene som behøves for å jobbe effektivt i samspill. 

  Tillit er en annen viktig faktor i samspillet mellom mennesker og AI. For å bygge tillit, er det viktig å være åpen om hvordan AI fungerer og benyttes av virksomheten, hva AI kan og ikke kan gjøre, og hvordan det påvirker arbeidet. Det kan også være nyttig å gi ansatte muligheten til å eksperimentere med personlige AI-verktøy selv, og se selv hvordan det kan hjelpe dem i sitt daglige arbeide.

  Case-studier

  Å lære fra andre er en av de mest effektive måtene å forstå og navigere i nye utfordringer. Her er noen case-studier som illustrerer både suksesser og utfordringer med å integrere AI i arbeidsmiljøet.

  Virksomheter som har lykkes med å integrere AI i arbeidsmiljøet

  Et eksempel på en offentlig virksomhet som har lykkes med å integrere AI, er Helsedirektoratet i Norge. De har brukt AI til å analysere store mengder helsedata for å forutsi sykdomsutvikling og tilpasse behandlinger. Dette har bidratt til å forbedre pasientbehandlingen og effektivisere helsevesenet.

  Et annet eksempel er Skatteetaten, som har brukt AI til å forbedre kundeservice ved å gi raskere og mer nøyaktige svar på henvendelser om skattespørsmål.  Dette har ikke bare forbedret kundeservicen, men også økt effektiviteten og nøyaktigheten i skatteinnkrevingen.

  Eksempler på vanskeligheter med å tilpasse seg AI-integrasjon

  Selv om det er mange suksesshistorier, er det også eksempler på offentlige virksomheter som har møtt utfordringer med AI-integrasjon. For eksempel har enkelte organisasjoner opplevd motstand fra ansatte som frykter at AI vil ta over jobbene deres. Dette har krevd en betydelig innsats i endringsledelse for å bygge tillit og forståelse for bruk av AI-verktøy i virksomheten.

  Andre virksomheter har møtt tekniske problemer eller etiske spørsmål knyttet til personvern og datasikkerhet. Dette har understreket viktigheten av å ha klare retningslinjer og prosedyrer for bruk av AI, samt å sørge for at ansatte har den nødvendige opplæringen og støtten for å jobbe med AI-verktøy.

  Fremtiden for arbeidsmiljøet med AI

  Å se fremover er en viktig del av all endringsledelse. AI-teknologien utvikler seg raskt, og derfor er det viktig å ha en forståelse av hva fremtiden kan bringe slik at du kan forberede deg og din organisasjon på disse endringene.

  Hva vi kan forvente av AI i arbeidsmiljøet i fremtiden

  AI-teknologien fortsetter å utvikle seg i et raskt tempo, og vi kan forvente at bruk av kunstig intelligens vil fortsette å påvirke arbeidsmiljøet på mange nye måter. For eksempel vil AI bli enda mer integrert i våre daglige arbeidsprosesser, mens avanserte AI-systemer tar over mer komplekse og kreative oppgaver.

  Vi kan også forvente at AI vil bli mer tilpasset og personlig, med AI-systemer som vil lære og tilpasse seg individuelle arbeidsstiler og preferanser. Dette kan føre til mer effektive og produktive arbeidsprosesser, men det vil også reise nye etiske og juridiske spørsmål.

  Hvordan du kan forberede din virksomhet på fremtidige endringer i AI-teknologi

  For å forberede deg på fremtiden, er det viktig å ha en proaktiv tilnærming til endringsledelse. Hold deg oppdatert på de nyeste trendene og utviklingen innen AI. Invester i opplæring og utvikling for å sikre at ansatte har kompetanse til å jobbe med nye AI-teknologier. Ikke minst, etablere fleksible og adaptive arbeidsprosesser som kan tilpasse seg nye teknologier og metoder.

  Det er også viktig å ha en klar strategi for etikk og ansvar. Det dreier seg om å utvikle retningslinjer for bruk av AI. Eksempelvis bør du sørge for at AI-verktøy brukes på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte, samt ha klare prosedyrer for ansvarlighet for AI-beslutninger.

  Hvordan mine foredrag kan styrke din endringsledelse i møte med AI

  Å lede endringsprosesser, spesielt de som involverer integrasjon av AI, kan være en kompleks og utfordrende oppgave. Men du trenger ikke å ta alt ansvaret selv. Mine foredrag skreddersys for å gi deg den kunnskapen og innsikten du trenger for å lede teamet ditt trygt gjennom disse endringene.

  Jeg holder foredrag om en rekke emner knyttet til endringsledelse og AI. Blant annet snakker jeg om hvordan du kan forstå og utnytte potensialet i AI, utvikle effektive strategier for å integrere AI i arbeidsmiljøet, og fremme en kultur av tillit og samarbeid mellom ditt team og AI.

  Selv om jeg ofte diskuterer spennende teknologier som kunstig intelligens, ChatGPT, IOT, bærekraft i norsk næringsliv, robotikk, digitalisering og digital transformasjon, tilpasses dybden og bredden av disse temaene etter dine behov og hva som er mest relevant for din organisasjon.

  Fordelene ved å delta på mine foredrag deg og ansatte i din virksomhet

  Vil du engasjere meg som foredragsholder skreddersyr jeg gjerne et innlegg med fokus på:

    1. Oppdatert innsikt i de nyeste trendene innen AI og hvordan de kan påvirke din organisasjon.

    1. Praktisk læring om effektive strategier for endringsledelse i møte med AI.

    1. Innsikt i hvordan andre organisasjoner og ledere håndterer lignende utfordringer.

   Les mer om mine foredrag her, inkludert prisliste.

   Oppsummering om endringsledelse for et godt arbeidsmiljø

   Å bygge tillit mellom dine ansatte og AI er en av de største utfordringene på dagens arbeidsplasser. Det krever åpenhet og ærlighet om hva AI er og hva AI-verktøy kan gjøre, klare retningslinjer for bruk av AI og en kultur der ansatte føler seg støttet og verdsatt i møte med endringene. Det krever også en forpliktelse til etikk og ansvar, med klare prosedyrer for ansvarlighet og rettferdig bruk av AI.

   Endringsledelse er en kompleks prosess, men med riktig tilnærming og støtte, kan du skape et godt arbeidsmiljø der både mennesker og AI kan trives. 

   Jeg ser frem til dagen da vi har omfavnet våre nye AI partnere og samme jobber mot neste teknologiske skifte. Om du etterspør en diskusjonpartner for å hjelpe deg med din endringsledelse kan det løses gjennom en workshop med deg og dine utvalgte medarbeidere eller et motiverende foredrag for teamet. Finn gjerne tid som passer deg for et uforpliktende nettmøte direkte i min kalender

   Picture of Jan Sollid Storehaug

   Jan Sollid Storehaug

   Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

   Slik lykkes du bedre med dine foredrag

   Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

   Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

   MELD DEG PÅ NYHETSBREV

   SISTE POSTER

   Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

   HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN