Hva er digital transformasjon?

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon er en fullstendig omveltning av måten din bedrift organiseres for å imøtekomme nye markedsbehov.

Det er en holdningsendring som innbefatter total digitalisering av all forretningsdrift, inkludert organisasjon, markedsføring, salg og kundekontakt. Kall det gjerne teknologisk evolusjonsteori om du vil, for fremtidens næringsliv formes av «digital transformert seleksjon».

Digital transformasjon er ikke bare nøkkelen til din bedrifts overlevelse, det er svaret på hva som skal til for å henge med i tiden. Hverdagen blir stadig mer digitalisert.

Dagens kunder omfavner ny teknologi raskere enn noen gang. Konsekvensene påvirker alle og tvinger frem nye forhold mellom forbruker og leverandør.

Digital transformasjon angår ikke bare din bedrift, det vedrører alt fra bilverksteder til den norske stat.

Det er en digital omveltning som medfører reorganisering av forholdet mellom deg som leverandør og dine kunder. Tjenester utføres ikke lenger med øyekontakt og håndtrykk, du må gjøre deg fortjent til digital tillitt. De som stritter mot digital transformasjon skvises til slutt ut av sin egen bransje.

Er du helt i begynnelsen av din digitale reise og bedriftens digitale transformasjon anbefaler jeg deg å lese artiklene Hva er digitalisering? og Hvordan påvirker digitalisering din bedrift?  før du leser denne artikkelen.

Gi dine ansatte en peptalk! Bestill foredrag om digital transformasjon her!

Innhold:

  1. Fire bærebjelker i digital transformasjon
  2. Sentrale teknologier for digital transformasjon
  3. Hvordan lykkes med digital transformasjon?
  4. Ledelse gjennom digital transformasjon
  5. Konklusjon: Digital transformasjon er god bedriftsutvikling

Fire bærebjelker i digital transformasjon

Forståelse for hva digital transformasjon er starter med identifiseringen av fire bærebjelker. Disse er Oppdatering av IT-Infrastruktur, Digitalisering av Prosesser, Digital Markedsføring og Modernisert Forretningsutvikling.

1. Oppdatering av IT-Infrastruktur

I hovedsak dreier dette seg om å budsjettere for oppdatering av virksomhetens digitale systemer, inkludert mobil tilrettelegging, skylagring, og kommunikasjon via diverse plattformer. Målet er å øke bedriftens effektivitet, minske behov for digitalt vedlikehold og etablere gode arbeidsforhold.

Fleksibilitet er et sentralt nøkkelord for digital transformasjon, og det fordrer godt tilrettelagt IT-infrastruktur.

2. Digitalisering av Prosesser

Denne delen av digital transformasjon handler om å digitalt optimalisere, simplifisere og rasjonalisere bedriftens sentrale prosesser. Det kan være så enkelt som å skifte fra analoge til digitale verktøy, men ofte dreier det seg om å omorganisere hele virksomheter for kundenes opplevelse.

Enhver brems på kundereisen, uansett hvor liten eller ubetydelig den synes å være, kan resultere i at dine eksisterende eller potensielle nye kunder leter etter konkurrenter som har forenklet prosessen.

Det er ikke nok å digitalisere, du må aktivt søke nye metoder for optimalisering, som for eksempel bruk av Kunstig intelligens (AI) eller nye verktøy som smarte kontrakter i blockchain for å bedre møte kundenes behov.

Hva er blockchain? Det gjør internett mer pålitelig enn noen gang før. Les mer her: Blockchain som gamechanger

3. Digital Markedsføring

Digital markedsføring skiller seg fra de andre bærebjelkene til digital transformasjon ved å være direkte salgsrettet.

Samtidig er det viktig å være klar over at digital markedsføring i denne konteksten dreier seg om langt mer enn å sikre bedriftens digitale nærvær.

En viktig del av digital transformasjon er å benytte seg av analytiske verktøy for å forstå kundeoppførsel på kryss av alle bedriftens digitale plattformer.

Måten dette gjennomføres på er oppsamling av store mengder data som analyseres ved bruk av AI for å identifisere kundemønstre.

Denne informasjonen benyttes til å engasjere kundene og styrke bedriftens merkevare. Vil du vite mer om digital markedsføring? Les gjerne siste artikler på nettsidene til Tenk Digitalt.

4. Modernisert Forretningsutvikling

Dette er den mest krevende bærebjelken i digital transformasjon fordi det krever vidsyn, og i mange tilfeller betydelige grep.

Det dreier seg nemlig om å kapitalisere på bedriftens muligheter som ikke nødvendigvis er innenfor firmaets nåværende ekspertisefelt.

Litt enklere sagt handler det om forretningsmessig evolusjon.

Platekompaniet er et godt eksempel i så måte, et Norsk firma som har overlevd til tross for at tallene på salg av musikk og film på fysiske formater har dalt som en murstein i Oslofjorden over de siste 20 årene.

Platekompaniet holdt hodet over vannet ved å rette fokus mot dataspill og bøker, samtidig som nettbutikken ble mer strømlinjeformet for hvert år som gikk.

Nå er det bare en eneste fysisk butikk igjen i Norge, men Platekompaniet lever, enn så lenge.

Hvorvidt de klarer å tilpasse seg markedet via digital transformasjon gjenstår å se. Kanskje må det en Platekompaniet strømmetjeneste til?

Sentrale teknologier for digital transformasjon

Da har vi de fire bærebjelkene på plass, men det skal mer til for å forstå hva digital transformasjon er.

Det finnes bøttevis med teknologier som forsøker å kapitalisere på digital transformasjon, men husk at det aldri dreier seg om en teknologisk nyvinning alene. Essensen i digital transformasjonen er å tenke strategisk.

Det handler ikke om å ta i bruk ny programvare eller en ny tjeneste, det er snakk om en helhetlig endring av bedriftens styresett.

Med andre ord, de sentrale teknologiene i digital transformasjon vil forandre seg med tiden, derfor er det viktig å tenke ganske vidt når det kommer til bedriftens målsettinger.

For øyeblikket er følgende teknologier spesielt viktige:

  1. Skytjenester øker effektivitet med konstant tilgang til programvare og mulighet for umiddelbar oppdatering av funksjonalitet. I tillegg kan data lagres når som helst fra hvor som helst på kloden.
  2. Konkurransebasert informasjonsteknologi muliggjør målrettet investering i spesifikke løsninger som gir din virksomhet et fortrinn i markedet.
  3. Mobile plattformer tillater arbeid å foregå hvor som helst, når som helst.
  4. Kunstig intelligens og lærende maskiner gir foretak enorme fordeler når tilgangen på data er tilfredsstillende. Dersom dataene er omfattende nok kan algoritmer benyttes til å avgjøre strategiske valg for salg, markedsføring og produktutvikling. Kunstig intelligens (AI) kan også benyttes til automatisering av repetitive oppgaver slik at folk kan settes til mer produktive oppgaver.
  5. Nye transformative teknologier utvikles stadig for å forbedre digital effektivitet, sikkerhet og tjenesteløsning. For øyeblikket skjer det mye innen følgende teknologier som vil ha mye å si for digital transformasjon: Blockchain, AR/VR, IoT og Edge Computing.

Disse teknologiene skriver og snakker jeg gjerne om i mine artikler og foredrag.

Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Vi har allerede vært inne på dette spørsmålet, men for å være helt klar, så er digital transformasjon en komplett omveltning av gårsdagens forretningsmetoder.

Dagens løsninger for digitalt salg har rett og slett endret måten vi tenker på kjøp og salg.

Har du ikke endrer tankesettet i tråd med den teknologiske utviklingen, så vil virksomheten din slite på grunn av utdatert organisasjonsteori og lite hensiktsmessig forretningsstruktur.

Teknologien er allerede oppdatert, nå må du oppdatere deg selv.

Her er fem punkter som hjelper deg å gjennomføre en vellykket digital transformasjon:

1. Identifiser virksomhetens mål og forbedringspotensial

Det kan ikke gjentas for ofte, en vellykket digital transformasjon starter med overblikk.

Er du er opphengt i en spesifikk teknologi, er det stor sjanse for at du driver med digitalisering heller enn digital transformasjon.

Les denne artikkelen for å finne ut mer om forskjellene mellom digitalisering og digital transformasjon.

Poenget er at digital transformasjon omfavner hele bedriftens virke.

La oss vende tilbake til Platekompaniet. Om de setter seg som mål å ta i bruk det siste av AI-drevet teknologi for å engasjere flere kunder til rett tid i kjøpsprosessen, så er dette et hensiktsmessig grep. Men det er for snevert til å iverksette digital transformasjon.

Hvis Platekompaniet skal overleve via digital transformasjon må de først se på sine svakheter, som for eksempel at hovedfokuset er basert på salg av fysiske formater.

Antakelig vil ikke fysiske formater fullstendig forsvinne, men det er likefremt et seriøst faresignal at bedriften har nedlagt 24 av sine 25 butikker siden 2009.

En god målsetting som kan hjelpe Platekompaniet å lykkes med digital transformasjon er å styrke bedriftens innovasjon, generelle digitalisering og kundeservice.

Dette er gode overordnede målsettinger som fordrer omstilling av bedriftens grunnsteiner.

Eksemplet fra i sted, en Platekompaniet strømmetjeneste, ville dekket all disse tre målsettingene, men det krever en justering av bedriftens forretningsmodell.

2. Lytt først til dine kunder

Ingen vet bedre enn dine kunder hvilke mangler og irritasjonsmomenter et foretak har. Derfor er det viktig å kommunisere riktig med kundene.

En god start som øker sjansene for å lykkes med digital transformasjon er å utføre gode gammeldagse kundeundersøkelser.

Spør kundene hva som er dine største styrker og svakheter.

I tillegg kan det være smart å ta opp de samme styrker og svakheter med dine samarbeidspartnere i bransjen.

Undersøk nærmere hvilke behov dine kunder har, og hvilke behov dine partnerne har.

Antakelig vil du få en lang liste med større og mindre forslag til forbedring og effektivisering.

Her kan det være fristende å prioritere forslagene som flest folk var enige om, men det er en tabbe å overse små forbedringspotensialer som bare et fåtall nevner.

Effektiv løsning av små detaljer har i mange tilfeller vist seg å ha stor effekt på tilfredshet.

Små irriterende detaljer vil raskt få dine kunder til å se etter alternativer.

En viktig del av digital transformasjon er å strømlinjeforme virksomheten fra topp til tå, spesielt de små detaljene som blir oversett av dine konkurrenter.

3. Intern problemløsing er bedre enn ekstern eksperthjelp

Det kan være fristende å leie inn eksperter når virksomheten skal tenke nytt, men faktum er at ingen kjenner bedriften din bedre enn du, dine ansatte og dine kunder.

Før du spør andre til råds om hva som skal til for en vellykket digital transformasjon bør du derfor lytte til dine egne kunder og ansatte.

Dere vet selv best hva bedriftens største problemer er, og hva som burde vært gjort annerledes.

Det kan være snakk om «småting», men uansett hvor lite et irritasjonsmoment er, så kan det være nok til å gi konkurrentene et konkurransefortrinn.

La oss si at Platekompaniet, som del av sin oppdaterte kundeservice, bestemmer seg for å effektivisere sine betalingsløsninger.

Det første steget de bør ta er å snakke med alle som jobber med dagens betalingsløsning for å identifisere mulig forbedringspotensial. Deretter bør de snakke med kundeservice for å finne ut hva kundene sier.

Slik kan løsningen spesialdesignes for Platekompaniets kunder og gjøre handelen mer effektiv for alle parter.

4. Inkluder alle ansatte i virksomhetens digitale transformasjon

Digital transformasjon kan være skummelt, ikke bare for bedriftens eiere, men også for ansatte.

Det finnes mange eksempler der ansatte har motsatt seg digital transformasjon, rett og slett i frykt for å miste sine arbeidsplasser.

Dette vil gjøre transformasjonen tungrodd. Første bud er sette alle ansatte inn i dagens tema: Hva er digital transformasjon?

Det er viktig at hele virksomheten blir delaktig.

Som arbeidsgiver er det viktig å trygge dine medarbeidere og sikre delaktighet i arbeidet som skal gjøres. Fortell dem at bedriften går mot digital transformasjon.

Forklar at dette er en unik mulighet for den enkelte til å tilegne seg nye ferdigheter som ruster dem til å møte nye arbeidsoppgaver.

Digital transformasjon vil si å oppdatere kompetanse for å imøtekomme nye markedsbehov.

Spør dine ansatte hva de ser på som sitt viktigste bidrag til bedriften, og hvordan dette bidraget kan bli en del av virksomhetens digitale transformasjon.

Slik inkluderes alle i transformasjonen og alle jobber sammen mot en kollektiv holdningsendring.

5. Flat ledelse egner seg best for digital transformasjon

Nettopp fordi hele virksomheten trenger å være med på notene når en digital transformasjon gjennomføres, har tradisjonelle forretningshierarkier vist seg å være hemmende.

Flat organisasjonsstruktur legger bedre til rette for en synkronisert og sømløs omvelting.

Grunnen til at flat struktur er hensiktsmessig henger sammen med de usannsynlig mange mulighetene for spesialtilpassing.

Det finnes rett og slett så mange løsninger på markedet i dag at de aller fleste bedrifter må belage seg på prøving og feiling før du lander på de beste løsningene.

Dersom prosessen med å prøve seg frem må navigeres gjennom en labyrint av hierarkier, har det vist seg at problemløsingen blir langt mer ineffektiv.

I tillegg krever digital transformasjon at ny teknologi tas i bruk av alle virksomhetens avdelinger, og nye kommunikasjonsproblemer forbygges best med flat organisasjonsstruktur.

Ledelse gjennom digital transformasjon

En forutsetning for å lykkes med digital transformasjon er en god leder som holder bedriften på stø kurs mot sitt overordnede mål.

Som leder trenger du å holde fokus når digitaliseringer testes og nye løsninger iverksettes. Det er tross alt snakk om store forandringer.

Derfor er det viktig at du holder fatningen, slik at dine medarbeidere ikke mister fotfestet.

Delt ansvar styrker bedriften

Det jobbes mot et felles mål. Innsatsen til hver enkelt arbeider øker gjerne når den enkelte ser sammenhengen mellom sine oppgaver og målet som bedriften strekker seg etter.

Det er derfor avgjørende å gjøre alle ansatte klar over hvorfor de er med på en digital transformasjon, og hva de vil tjene på slik en forandring.

Det handler ikke bare om kollektivisert tankegang, men om å sette fokus på hvorfor digital transformasjon gjør virksomheten bedre for kundene.

Dine medarbeidere motiveres bedre av å jobbe med løsninger som gjør kundene fornøyde, enn å tenke på virksomhetens lønnsomhet.

Det er også viktig å være klar over at digital transformasjon innebærer en kontinuerlig oppdatering av alle ansattes digitale kompetanse.

Nye og bedre løsninger må tas i bruk raskere, noe som krever stadig opplæring og utvikling av bedriftens kollektive kompetanse. Les gjerne mer om dette i artikkelen Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

Godt lederskap er å gå foran med et godt eksempel

Du er nødt til å adoptere nye teknologer med et smil, og du er nødt til å forstå sammenhengen mellom de forskjellige løsningene og bedriftens fremdrift.

Først og fremst er du nødt til å videreformidle til dine medarbeidere hvordan nye teknologier hjelper bedriften med å dekke nye ønsker og behov hos bedriftens kunder.

Et opplæringsprogram med insentiver for den enkelte til å oppdatere og videreutvikle sine ferdigheter kan være enklere enn du tror.

Start gjerne med min leseliste for digital transformasjon.

Delt ansvar og formål legger til rette for sømløs digital transformasjon. Først når alle virksomhetens avdelinger har forståelse for hvordan virksomhetens omveltning gagner kundene, vil du effektivt kunne iverksette en helhetlig holdningsendring.

Digital transformasjon handler om å tilpasse virksomheter til en digitalisert hverdag.

Alt blir effektivisert, men samtidig skal det ivaretas gode kundeforhold. Derfor er det spesielt viktig å ivareta kundenes og medarbeidernes ve og vel.

Fordi alle prosesser blir digitalisert, setter digital transformasjon desto større krav til medmenneskelighet.

Konklusjon: Digital transformasjon er god bedriftsutvikling

Det har vært mye snakk om omveltinger og holdningsendringer i denne artikkelen, og med god grunn.

Det er nemlig svaret på spørsmålet «hva er digital transformasjon?»

Digital transformasjon er på mange måter et moteord for tech-nerder, men det har avgjørende betydning for alle virksomheter med ambisjoner om å utvikle seg.

Fremtidens teknologi er ustanselig.

Før eller siden vil alle bedrifter utsettes for digitalt transformert seleksjon.

Spørsmålet er om de lykkes med å gjennomføre digital transformasjon eller om de går til grunne.

Det er ikke tilfeldig at institusjoner som Skatteetaten, NAV og DNB tar digital transformasjon på alvor.

De leder oss mot en morgendag der alle transaksjoner av tjenester og varer er effektivisert og digitalisert. De forsøker som best de kan å yte personlig service på en sømløs måte.

De lykkes ikke alltid på første forsøk, men de prøver, feiler og er et godt eksempel på hvordan man må kjempe for å overleve fremtidens digitalt transformerte seleksjon.

Les mer om regjeringens initativ for å fremme digitalisering og digital transformasjon av norske bedrifter.

Prøv mye, tillat feil, men feil fort og unngå å gjøre samme feilen to ganger!

Fra Buzzword til Business

Se gjerne mitt foredrag om digitalisering og vår digitale fremtid “Fra Buzzword til Business” som jeg holdt for Viken Teknologiklynge

Foredraget var svært bra, antakelig det beste jeg har fått med meg om dette temaet. Jan er meget engasjert og engasjerende, og lykkes med å dekke det universelle, globale og nesten filosofiske aspektet, samtidig som han er konkret og «nær» i sine råd. Det er ganske unikt.

Tusen takk for et strålende foredrag! –  Tarald Nomeland, Oswo AS

Jan hold et svært inspirerende foredrag om vår digitale framtid. Foredraget var så spennende og innholdsrikt fra ende til annen, at jeg ble sittende og spisse ører for å få med meg alt det han sa. Dette var lærerikt, mye å ta med tilbake til designkontoret, ny kunnskap og nye ideer som jeg kan bruke i min hverdag.

Tusen takk, Jan. – Eva Widenoja, Widenoja Design AS

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Digitalisering - "Fra Buzzword til Business" Jan Sollid Storehaug for Viken Teknologiklynge

PS: Det er selvsagt bare hyggelig om du deler denne artikkelen med dine kollegaer og andre du tenker kan ha interesse! 

Kilder & Referanser:

CIO: What is digital transformation? A necessary disruption
The Government of Japan: Aiming for a Digital Society for Diverse Happiness
Harvard Business Review: The 4 Pillars of Successful Digital Transformations
Harvard Business School: Digital Transformation: A New Roadmap for Success
TechTarget: What is digital transformation?

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.