Leseliste digital transformasjon

Leseliste digital transformasjon

Alt som handler om IT og ny teknologi var tidligere gjerne noe som ble løst av bedriftens IT-avdeling. Behov som oppsto i organisasjonen ble løst som et problem definert av eller i samarbeid med IT-avdelingen, som så sto for innkjøp og implementering.

Det første du må erkjenne i en digital transformasjon, er at dette ikke handler om nye IT-anskaffelser. En digital transformasjon må drives frem av bedriftens toppleder og forankres i styret. Ledergruppen må eie prosessen og sørge for at absolutt alle i virksomheten tenker digitalt om alle prosesser.

Det betyr ikke at ledelsen skal lære seg koding.

Start med “håndboken” i digital transformasjon av Thomas M. Siebel.

I denne artikkelen skal jeg gi deg og din ledergruppe forslag til en leseliste med bøker og artikler som du kan starte med. Jeg vil også gi deg forslag til hvordan du kan komme i gang med et opplæringsprogram for dine ansatte. Til sist vil jeg dele med deg hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Les de andre bøkene for å forstå hvilke krefter som har bragt oss hit vi er i dag og hvorfor trendene er så sterke at de vil endre spillereglene med uforminsket styrke.

Les også bøker som gir deg og dine kollegaer en grunnleggende forståelse av teknologier som Kunstig Intelligens (AI), Big Data, Tingenes Internett og skytjenester.

Det er et krav at styre, administrerende direktør og ledelsen har et overblikk over de viktigste teknologiene. De må forstå hvordan nye teknologier og digitalisering vil påvirke selskapet og fremtidig konkurransesituasjon.

Håndboken om Digital Transformasjon - Hvordan Overleve og Lykkes i en Verden med Masseutryddelse

Tomas M. Siebel med boken “Digital Transformation – Survive and thrive in an era of mass extiction” er den mest komplette og konkrete bok jeg har lest om digitalisering vs. digital transformasjon. Han viser til konkrete eksempler fra navngitte og ikke navngitte selskaper som har trådt alvorlig feil, men også hvorfor noen lykkes. Han gir helt konkrete råd til hvordan du kan gripe an digitaliseringsarbeidet i din bedrift. Selv om den nok er best egnet for store virksomheter, så er det mye læring for virksomheter av alle størrelser. 

AI 2041 - Hvordan Verden "Nøkternt" Kan Se Ut om 20 År

Kai-fu Lee har slått seg sammen med science fiction forfatteren Chen Quifan og skrevet en høyst realistisk beskrivelse av fremtiden. Det er ikke science fiction, understreker Kai-Fu Lee, men derimot en fremskrivning av hva som vil bli mulig med kjente, eksisterende teknologier.  Innholdet presenteres som spennende, korte noveller, som deretter diskuteres og analyseres av Kai-Fu Lee. Boken favner vidt og gir et godt innblikk i etiske, tekniske og fascinerende muligheter rett rundt hjørnet. Er 20 år langt frem? Hvor lenge siden er det Apples iPhone snudde opp/ned på hva en mobiltelefon kunne brukes til?  

Om mennesker og fremtidens teknologier - et filosofisk overblikk

Forfatteren Yuval Noah Harari setter oss mennesker i et historisk perspektiv og peker på fremtidsscenarioer som til dels er skremmende, men også løfterikt. Som med det meste er det enda vi som er i førersetet. Vi må forstå hvor vi kommer fra om vi skal påvirke hvordan vi vil at verden skal se ut i morgen. Jeg oppdaget han med boken Sapiens – En kort historie om menneskeheten, deretter “Homo Deus”, omtalt som to av dette tiårets viktigste bøker. Den siste boken, “21 tanker for det 21. århundre diskuterer en rekke etiske dilemmaer og gir et tildels skremmende perspektiv på hvor galt det kan gå, om vi ikke følger med i timen.

Historien om informasjon

Historien om informasjon og hvordan data i dag styrer alt

James Gleick dekker med boken “The information- A history, a Theory, a flood” fem tusen år av menneskeheten historie og måten vi  kommuniserer. Fra oppfinnelsen av å skrive til bruk av data som den viktigste forutsetning for vitenskapen det siste halve århundre. Det er en fantastisk historie frem til det viktigste øyeblikket i 1948, da Claude Shannon, publiserte “A Mathematical Theory of Communication”  Informasjon er mer enn alt innholdet vi har samlet i litteratur og på nett. Det er blodet og drivstoffet, det vitale prinsippet for all fremgang i verden. Menneskelig bevissthet, samfunn, liv på jorden, kosmos – det koker ned til bits & bytes.

Fremtiden kommer fortere enn du tror

Fremtiden kommer fortere enn du tror

Med boken “The Future is faster than You Think” gir Peter Diamandis og Steven Kotler deg innsikt i nye disruptive teknologier og hvorfor utviklingen skjer raskere enn noen sinne. Vi er i et eksponensielt vippepunkt på så mange teknologiområder, argumenterer de. Livene våre, på jobb og privat, vil bli endret mer de neste 3-4 årene enn i all vår samlede historie. Optimister som Diamandis og Steven Kotler har stor innflytelse på utviklingen fremover, både som inspiratorer og gjennom Singularity University. Vi er  på vei inn i en periode med radikal transformasjon der nye teknologier vil heve levestandarden for alle på vår planet, hevder de i denne spennende boken.

TRender de siste 30 år og hvorfor de er dømt til å fortsette Jan Sollid Storehaug

Trender de Siste 30 År og Hvorfor De Er Dømt til å Fortsette

Kevin Kelly startet i sin tid mitt favorittmagasin Wired og imponerer med boken “The Inevitable” – Understanding the 12 technological forces that will shape our future.

Selv om det er en stund siden den ble utgitt, gir den deg god innsikt i kreftene som har formet oss til hvor vi har kommet i dag. Enda viktigere, den forklarer godt hvorfor disse kreftene fortsatt er med oss og vil forme kommende tiår. Teknologi fremover vil bestå av en serie med uendelige oppgraderinger. Vi vil alle være nybegynnere og med stadig større hyppighet.

Historien om den digitale revolusjon Jan Sollid Storehaug

Historien om den digitale revolusjonen

The Innovators av Walter Isaacson forteller historien om den digitale revolusjonen. Den tar deg med helt fra begynnelsen til hvordan internett ble skapt frem til Apples iPhone snudde opp ned på vår digitale hverdag med introduksjonen av smarttelefonen.  Historien forteller hvordan vår alltid-tilkoblede verden ble skapt av en gjeng kreative nerder – og hippier og hvorfor utviklingen er en evolusjon som fortsetter med uforminsket styrke. Det hele begynte med et forsøk på å skape liv, etterfulgt av ideen om å lage en maskin som kunne tenke.

Hvorfor Kina vil dominere AI Jan Solid Storehaug

Forstå Hvorfor Kina Vil Dominere

AI Super Powers: China, Silicon Valley and the new world order av Kai-fu Lee. Boken er mye omtalt og ble blant annet “The Economist’s books of the year”. Lee har hatt toppstillinger hos ulike amerikanske ledende teknologiselskaper og leder nå et kinesisk risikokapitalistfond. Han forklarer levende hvorfor Kina leder an i AI-kappløpet og hvorfor du vil bli utsatt for disruptiv kunstig intelligens i årene som kommer. Han mener at Kina vil knuse Silicon Valley fordi de har mer data, ikke bryr seg om personvern og konkurrerer mer hensynsløst. Tankevekkende og svært så ovebevisende forklart hvorfor vi må bry oss om og forstå kommende dominans fra Kinesiske teknologigiganter.

Forstå grunnleggende prinsipper i maskinlring og AI Jan Sollid Storehaug

introduksjon til maskinlæring, big data og AI

I boken The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World forklarer Pedro Domingos begrepene datavitenskap og maskinlæring på en forståelig måte. 

Du lærer om den  underliggende teknologien og dens implikasjoner for den digitale verden. Du får innsikt i hvordan IBMs Watson, det kognitive AI-systemet som ble kjent for å vinne mot mennesker i spillet Jeopardy, nå går nå løs på helsevesenet. Etter å ha lest denne boken forstår du bedre hva som menes med maskinlæring”, datavitenskap, big data og  hva som utgjør kunstig intelligens (AI)

Vedien av nye teknologier er mye større enn vi tror

Verdiskapning i en tid med disruptive teknologier

“Standardverket” av Erik Brynjolfsson, og Andrew McAffe boken The Second Machine Age – Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies.

Boken har allerede blitt noen år gammel, men forklarer hvorfor banebrytende teknologier blitt så billige at de er gjennomgripende og gjør det mulig for vanlige mennesker og selv de minste foretak å gjøre ting som tidligere var science fiction. De forklarer hvorfor det har oppstått et misforhold mellom den subjektive opplevelsen av innovasjon og objektive mål for den økonomiske verdien av vår tids banebrytende teknologiske gjennombrudd. effekten. Effekten på våre liv og samfunn er langt større enn de fleste later til å tro.

 

Digital transformasjon: tips til noen artikler for fordypning

 

Det er fascinerende hvor mye innhold man finner, om man bare spør Google. Problemet er at det kan bli i overkant mye om nær sagt hvilket som helst tema.

I min jobb som foredragsholder kommer jeg over mye og leser mange artikler av ymse kvalitet. Start gjerne med min egen artikkel “Digital transformasjon – hype eller kritisk nødvendig“. Deretter vil jeg anbefale deg å lese disse artiklene :

What to do before starting with Digital Transformation of your organisation

Digital Transformation in 2019: Lessons learned the hard way

Guide to Digital Business Transformation

The Ultimate Digital Transformation Roadmap

Guide to Digital Transformation.

Define, Price, and Plan a Digital Transformation Digital Transformation: A Cheat Sheet

A Step-by-Step Guide to Digital Transformation

Tech Republic Digital Transformation: A Cheat Sheet A CEO Cheat Sheet for Digital Transformation

Les mer om hvilke ferdigheter som må på plass for en digital transformasjon i artikkelen “Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked.”

Program for ansatte i arbeidstid eller på fritiden

I mine foredrag poengterer jeg at vi alle må ta ansvar for vår egen kompetanseoppdatering. Nesten uansett hva slags jobb du har i dag, kommer du til å bli berørt av digitaliseringen.

Teknologirådet har gått gjennom flere undersøkelser som antyder at innen 2030 så vil så mange som 6 til 33 % av eksisterende arbeidsplasser bli berørt. Det er 840.000 jobber som enten forsvinner, eller som vil få et nytt innhold med andre arbeidsoppgaver. Les mer om fremtidens jobber og kompetansen du bør skaffe deg i denne artikkelen.

Da gjelder det å finne ut hva slags oppgaver som må løses i fremtiden, og ikke minst, hva slags ny kompetanse og læring du trenger.

Enten blir jobben din automatisert helt og forsvinner, eller så vil den endre innhold. Kan det digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Ja, da vil de oppgavene du gjør i dag bli automatisert.

Enten forstår du det, og sørger for å frigjøre tid til å gjøre andre mer nyttige oppgaver, eller så er det en algoritme som gjør det for deg. Enten lærer du hvordan du skal bruke dette til din fordel, eller så gjør noen som har mer kunnskap jobben din.

Internett flommer over av gode kurs som kan tas i arbeidstiden om du vil gi dine ansatte tid til egenutvikling. Det kan være vel anvendt tid!

Om ditt tidsskjema ikke gir rom for tid til utdanning i arbeidstiden, hva om du motiverer med et belønningssystem for den enkelte til å ta kurs i et egen hastighet og på et eget program?

Gitt riktige incentiver vil mange gjøre dette i ren egeninteresse

Spør de ansatte om hva de er interessert i og om de har forslag til kurs som er relevant for jobben de gjør i dag, som de kan ta?

Det finnes mange grunnleggende introduksjonskurs som er av høy kvalitet og sågar gratis. Det kan være en forsiktig start mot en mer “formelt” program som kan være mer tidkrevende og koste mer.

Utarbeid en kursliste med et belønningssystem. Gi hver enkelt en premie eller en ren bonus for gjennomført/bestått kurs. Lag en “Hall of Fame” – og heng opp på veggen de som fullfører kurs!

Og ikke minst, – gå foran med et godt eksempel og sørg for at du ofte kommer på tavlen!

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens (AI) er den viktigste drivkraften bak de fleste disruptive teknologier. Å forstå hvordan AI vil påvirke oss i årene som kommer er et godt startpunkt for enhver kompetanseoppdatering. Vil du gå i dybden på temaet finner du oversikten over hvilke ferdigheter du må mestre for å bli god på kunstig intelligens.

Et åpent, allment tilgjengelig kurs om AI, er kurset “Elements of AI” fra Finland. Finske myndigheter har et mål om at minst 1 % av befolkningen skal ta dette kurset. Nå kommer det snart på norsk, kunne digtaliseringsministeren fortelle da de la frem regjeringens strategi for kunstig intelligens. I mellomtiden finner du kurset på engelsk her: “Elements of AI”

DigitalNorway Community

En kilde til kompetanseoppdatering og korte kurs for alle er DigitalNorway Community – nettsamfunnet for digitalisering. Der kan du og dine ansatte melde deg inn i grupper hvor du finner andre som er opptatt av de samme teknologiene og trendene. De har også grunnleggende teknologikurs som passer for de fleste.

MOC – Massive Online Open Course

Med utspring fra de anerkjente universitetene Stanford, Harvard og MIT er det laget online-plattformer som tilbyr alt fra gode gratiskurs til kurs med høyere studieavgifter.

Typisk kan du ta kurs gratis, eller betale litt, men du må betale for å få et diplom som dokumenterer ferdighetene dine. Titusenvis av kurs er tilgjengelige for nær sagt et hvilket som helst generelt eller dypt spesialiserende emne.

3 anbefalte plattformer for utdanning på nett

De tre ledende plattformene for online-utdanning er Coursera, Udacity og edX, alle initiert og drevet med utgangspunkt i anerkjente amerikanske utdanningsinstitusjoner. Mye er gratis og noe betaler du for. Sjekk ut selv!

Anbefalte kurs nettsider Andre gode plattformer for utdanning på nett

Khan Academy er en non-profit med formål å gi en “gratis, førsteklasses utdanning for alle, hvor som helst.” Khan Academy er gratis for både elever og lærere, og tilbyr leksjoner for studenter fra barnehage gjennom til universitetsnivå. Kurs inkluderer emner som matte, grammatikk, vitenskap, historie, AP eksamener, SAT og mer. Blant Khan Academys grunnleggere finner du blant annet Bill og Melinda Gates Foundation, Google, Ann & Jon Doerr og Reed Hastings.

Udemy haAr 30 millioner studenter, 100.000 kurs på 50 språk, 42.000 instruktører og 22 millioner minutter videoinstruksjon. I motsetning til andre nettbaserte utdanningsplattformer drevet av innhold fra høgskoler og universiteter, tillater Udemy innholdsskapere å tilbyr sine egne kurs.

TED-Ed prisbelønte platform for ungdoms som har som mål å dele og spre ideer fra lærere og studenter. TED-Ed har et globalt nettverk av mer enn 250 000 lærere som underviser millioner av lærere og studenter rundt om i verden hver eneste uke. TED-Ed inneholder nyskapende innhold med  animerte videoer og en plattform for lærere til å lage interaktive leksjoner.

Codeacademy er en interaktiv plattform som lærer deg hvordan du koder i flere forskjellige programmeringsspråk. De fleste gratiskurs kan fullføres på mindre enn 11 timer. Codeacademy har mer enn 45 millioner deltaker i emner som webutvikling, programmering, informatikk og datavitenskap. . Codeacademy tilbyr også en premium plan mot en månedlig avgift

Stanford Online fra Stanford University, tilbyr gratis nettbaserte kurs med  sertifikater, grader og praktisk utdanning. Stanford Online tilbyr kurs fra Stanfords bachelor- og utdanningsprogram, blant annet Stanford Law School, Stanford Business School og Stanford Medical School.

Slik holder jeg meg oppdatert

Selv finner jeg mye læring i å lytte på lydbøker. Jeg abonnerer på Amazon Audible hvor det ligger titusener av gode bøker. Et nylig funn, er appen “Blinkist” hvor det gis 15 minutters sammendrag av bøker. Finner jeg noe jeg liker, går jeg til Audible og hører på hele boken.

Nå som vi alle er redaktører, så er nettet fullt av innhold om nær sagt hvilket som helst emne.

Da gjelder det å orientere seg i kaoset av hva som er etterrettelig og kvalitetssikret. I et program for livslang læring er det viktig å kvalitetssikre kildene til din utdanning. 

Fra Buzzword til Business

Se gjerne mitt foredrag om digitalisering og vår digitale fremtid “Fra Buzzword til Business” som jeg holdt for Viken Teknologiklynge

  Foredraget var svært bra, antakelig det beste jeg har fått med meg om dette temaet. Jan er meget engasjert og engasjerende, og lykkes med å dekke det universelle, globale og nesten filosofiske aspektet, samtidig som han er konkret og «nær» i sine råd. Det er ganske unikt.

Tusen takk for et strålende foredrag! –  Tarald Nomeland, Oswo AS

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Flipboard – kvalitetsinnhold fra hele verden

Selv har jeg stor glede av Flipboard, en innholdsmoderator som viser artikler fra hundrevis av kjente publikasjoner. Dette er viktige kilder til min livslange læring.

Du lager dine egne tavler og samler artikler etter hva du er interessert i. Et lite tips: Jeg logger på for fagstoff med min Twitterkonto og bruker Facebook for å lese og samle innhold om emner som ikke har med jobb å gjøre. Anbefales! Du kan også lage tavler som du kan dele med andre, og holde de du ønsker skjult.

Du kan se mine offentlige tavler om en rekke emner her: Andre kilder til godt innhold er Ted.com hvor det ligger hundretusener av gode foredrag om nær sagt hvilket som helst emne, men for meg primært teknologi, innovasjon og kunstig intelligens. Jeg følger også CBinsight, som deler gratis, men også betalt kvalitetsinnhold. Andre kilder med mye bra innhold og gode nyhetsbrev er World Economic Forum. For lengre artikler abonnerer jeg på Wired, som også sender nyhetsbrev. Litt “lettere”, men mer underholdende er Futurism.

Kunstig intelligens

For kunstig intelligens, som er et felt jeg følger spesielt nøye, finner jeg mye interessant fra Swiss Cognitive. De publiserer ukentlige nyhetsbrev med det siste innen feltet.  Andre jeg følger innen kunstig intelligens kan du lese om i artikkelen Topp 10-listen med AI-folk du bør følge.

Abundance Digital

Den største investeringen jeg har gjort for å få tilgang til interessant innhold er medlemskap i “Abundance Digital“. Det er i regi av Peter Diamandis, en av grunnleggerne av Singularity University. For en årlig avgift på USD 1.495 får jeg tilgang til opptak av seminarer, grupper for diskusjoner og så mye innhold at jeg må medgi at jeg ikke er i nærheten av å dekke over en brøkdel.

Lykke til!

PS: Det er selvsagt bare hyggelig om du deler denne artikkelen med dine kollegaer og andre du tenker kan ha interesse!  

 

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN