En kontorarbeider smiler fordi digitalisering av bedriften gjør jobben hans lettere.

Hvordan påvirker digitalisering din bedrift?

Digitalisering av bedrifter påvirker arbeidslivet til stadig flere av oss. Mengden av nye verktøy, programvare og maskiner som kommer på markedet kan være overveldende.

Om din bedrift klarer seg greit uten digitalisering i dag, er det fristende å overse alle nye muligheter og fortsette som før.

Det er en tabbe!

Eksperimentering med digitalisering viser seg nemlig å ha positiv effekt på både lønnsomhet og  arbeidsmiljø.

Les denne artikkelen først om du lurer på hva digitalisering egentlig er?

Innhold:

  1. Digitaliserte forretningsmodeller øker din bedrifts lønnsomhet
  2. Digitalisering styrker bedriftens kunderelasjoner
  3. Seks grunner til at alle bedrifter bør digitalisere
  4. Vær OBS på digitaliseringsfeller for bedrifter!
  5. Konklusjon: Hvorfor skal du digitalisere bedriften?

Digitaliserte forretningsmodeller øker din bedrifts lønnsomhet

Et forskningsprosjekt mellom universiteter i Nederland, Spania og Finland i 2018 viste hvordan digitalisering i dagens bedriftsmarked leder til helt nye forretningsmodeller.

De nye modellene endrer forholdet mellom bedrifter, bedriftspartnere og kunder.

Årsaken til at nye forretningsmodeller oppstår er at konkurransen blir tøffere og at teknologien forandrer seg hyppigere.

Denne situasjonen har tvunget bedrifter til å endre sine strategier og tenke innovativt for å overleve.

Forskerteamet studerte hovedsakelig to digitaliseringsfenomener:

1) Bedrifters eksperimentering med bruk av nye sosiale medier

2) Bruk av analyseverktøy for å utnytte stordata til forretningens fordel.

For de fleste bedrifter er disse to typene digitalisering sentrale for en vellykket digital transformasjon.

Les mer om hva jeg mener er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon.

Ved å studere hvordan de nye forretningsmodellene påvirket bedriftens resultater, kom forskerteamet frem til at digitalisering har en positiv effekt på innovasjon.

I tillegg kunne de påvise en tydelig forbindelse mellom bedriftsdigitalisering og økt lønnsomhet.

Merk også at et annet forskerteam fra Universitetet i Ljubljana, Slovenia kom frem til at digitalisering forstyrrer balansen mellom arbeidsliv og privatliv.

Likevel ble det rapportert større trivsel på arbeidsplassen. Dette henger sannsynligvis sammen med større frihet for de ansatte til å styre sine egne arbeidsdager.

Det er ikke bare bedrifter og ansatte som tjener på digitalisering, men også kundene.

Dagens salg av tjenester og varer er sterkt preget av digitalisering. For bare et tiår siden trodde mange det ville bli drepen på alt som het kundeservice.

Digitalisering har derimot vist seg å ha stikk motsatt effekt.

Digitalisering styrker bedriftens kunderelasjoner

Har du tenkt på hvor annerledes du handlet selv, bare for 10 år siden?

I dag er ting ganske annerledes. Kanskje gjør du som meg?

– Jeg kjøper majoriteten av det jeg trenger av varer eller tjenester på nett, eller så undersøker jeg priser og alternativer i nettbutikker før jeg gjennomfører et kjøp.

Så godt som uten unntak.

Vil du gi deg selv, dine ansatte eller kunder et overblikk på teknologier som utfordrer din bransje? Vil du få bedre innsikt i nye muligheter ved bruk av riktig teknologi? Jeg holder gjerne et innlegg på din samling! Ring meg på 97512077 for en hyggelig samtale.

Andre ganger tar jeg turen til en fysisk butikk for å gjøre research før jeg drar hjem og handler ferdig på nett.

Da netthandelen først dukket opp var kanskje slike kjøpemønstre drepen på kundeforhold og kundeservice, men slik er det ikke lenger.

Fordi kundene konstant setter varer og tjenester opp mot hverandre, har det tvunget frem strengere krav til kvalitet og lavere priser i veldig mange bransjer.

Kundenes tilgang på informasjon har satt større krav til bedriftenes kunnskap og service.

Takket være digitalisering har listen blitt lagt høyere for en rekke bransjer, og de som lever opp til kundenes forventninger belønnes med trofaste kunder.

Det høres kanskje ut som at kundene tjener mest på digitalisering, men de aller fleste bedrifter har også stort å tjene på hensiktsmessige digitaliseringsgrep.

Seks grunner til at alle bedrifter bør digitalisere

Digitalisering er som oftest synonymt med effektivisering.

I tillegg har det vist seg at godt gjennomført digitalisering fremmer godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon, bedre strategi, og dessuten bedre digital sikkerhet.

Her er 6 fordeler du vil oppnå gjennom en vellykket digitalisering i din virksomhet:

1. Digitalisering får bedriftens daglige gjøremål til å gå på skinner

Rent praktisk sier det seg nesten selv at digitalisering promoterer effektivitet.

Digital tilgjengelighet, automatisering av repetitive arbeidsoppgaver og løpende kontakt med leverandører og kunder på kryss av ulike plattformer er bare noen av digitaliseringsmulighetene som fremmer effektiv drift.

Enkelt sagt, så legger digitalisering av bedrifen til rette for bedre utførelse av enkle oppgaver.

Slik får dine ansatte mer tid til konstruktivt og kreativt arbeide.

Les mer om fordeler og ulemper med digitalisering.

2. Det er menneskelig å feile, men det gjelder (oftest) ikke maskiner

Digitalisering av bedrifen er en ypperlig måte å luke bort rusk i maskineriet.

De ansatte kan brukes til langt mer nyttige ting enn repetitivt arbeide.

Du kjenner deg sikkert igjen. De mest håpløse feilene kommer gjerne når du sitter med den samme hjernelammende arbeidsoppgaven i time etter time.

Slike oppgaver kan så og si alltid automatiseres.

Gi dine ansatte ansvar og de vil våkne opp av transen og engasjere seg mer i både sin jobb og bedriftens oppgaver.

3. Bak skyen er dine data alltid på

Skybaserte tjenester er en velsignelse fordi dataene aldri går tapt i dataskyen.

I tillegg er dataene sikret i langt større grad, fordi datagiganter som Microsoft og Google fokuserer på sikkerhet i alle sine løsninger og derfor tilbyr sikrere lagring av dine data enn de fleste norske IT-avdelinger har utstyr og kompetanse til.

Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev, så sender jeg deg et varsel når nye artikler publiseres.

Overgang til skybasert drift er en viktig del av alle virksomheters digitalisering fordi det fremmer universell datatilgang.

Med andre ord, det gir alle de som skal ha tilgang til bedriftens data tilgang til enhver tid, uansett hvor de måtte befinne seg.

Dette fremmer effektivitet.

4. Digitaliserte arbeidsmaur skaper samkjørte bedrifter

Det høres kanskje kynisk ut, men god bedriftsdigitalisering handler om å strømlinjeforme dine ansatte.

Den universelle datatilgangen tillater at alle bedriftens ansatte får et større overblikk over virksomhetens ulike funksjoner.

Dette medfører at alle forstår viktigheten av hverandres arbeidsoppgaver og at alle kan komme med innspill til forbedringer på alle felt.

Resultatet blir et mer velfungerende team som hjelper hverandre og jobber med samme mål i sikte.

5. Forretningsstrategien er faktabasert, ikke fortidsbasert

Digitalisering av bedriften bør bygge på organisering og analyse av alle virksomhetens data. Der gårdagens bedriftsstrategier var basert på erfaring, er dagens strategier basert på dagsaktuelle data.

Ikke for å undervurdere erfaring og magefølelse, men faktum er at digitalisering slik den foregår i dag, utdaterer erfaring med rekordfart.

Det vil si at de erfaringene du gjorde i fjor, ofte er utgått i år fordi nye løsninger har effektivisert digitale prosesser.

Derfor er riktig organisering av store mengder data avgjørende.

Informasjonen du får fra analyser av disse dataene gjør det mulig å justere strategien i tråd med dagens faktiske kundemønster.

Slik holder du bedriften konstant oppdatert på det siste av teknologiske utviklinger i markedet.

6. Digitalisering promoterer bedrifters innovasjon

Digitalisering leder til større arbeidsfrihet og økt fokus på konstruktivt arbeid.

Ved bruk av automatisering, skybaserte tjenester og digitale analyseverktøy effektiviseres din daglige drift.

Slik får både du og dine ansatte tid til å tenke gjennom bedriftens ulike funksjoner, noe som igjen gir mer effektiv problemløsing.

Kall det gjerne forretningsevolusjon.

Digitalisering av bedrifer handler enklest sagt om å utvikle seg eller å forsvinne.

Når alle får tid til å ta et steg tilbake og vurdere hvordan ting gjøres, dukker det som oftest opp ideer til effektivisering av prosesser, eller til og med forslag til nye arbeidsoppgaver.

Når digitalisering gjøres riktig, leder det til digital transformasjon.

Dette kan videre lede til en total omvelting og revitalisering av hele din virksomhet.

Vær OBS på digitaliseringsfeller for bedrifter!

Eksperimentering med digitalisering er viktig, men pass på så det ikke tar overhånd.

Det er fort gjort å kaste seg på de siste løsningene på markedet, men ikke all digitalisering er like hensiktsmessig for alle bedrifter.

Mange har kastet bort store ressurser på overdigitalisering og implementering av ineffektive løsninger.

Den beste måten å forbygge mot overdigitalisering er nemlig å rådføre deg med dine ansatte.

Snakk sammen om hvilke løsninger som er hensiktsmessig for bedriften, og hvilke som kan droppes.

Nøkkelen til god digitalisering er god planlegging.

Det beste tipset for vellykket digitalisering er å sette av tid til å lage et veikart med en digitaliseringsplan.

Overilt digitalisering vil i mange tilfeller ha motsatt effekt og resultere i merarbeid og frustrasjon blant de ansatte.

Konklusjon: Hvorfor skal du digitalisere bedriften?

Digitalisering må til for å henge med i tiden.

Om du stritter imot digitalisering, skaper du hinder for din virksomhets digitale transformasjon.

Digitalisering er en avgjørende forutsetning for å være blant de bedriftene som overlever og utvikler seg i konkurransen de neste 3-10 årene.

Like viktig er det å være klar over at bedriften din har alt å tape på å stritte imot digitalisering.

Dine argeste konkurrenter vil utnytte alle digitale løsninger de kan for å vinne terreng i bransjen.

De store plattformselskapene som Amazon, Google – og etterhvert kineserne i AI-kappløpet med USA – utvider sine markeder med effektive digitale løsninger, teknologi og innsikt fra hele verden.

I tillegg kommer det nye startups inn fra sidelinjen. Gründere som er født med digitalisering i blodet.

Digitalisering av bedriften er med andre ord din beste mulighet til å holde tritt med dagens og morgendagens konkurrenter.

De fleste forskningsrapporter forteller oss at de aller fleste bedrifter har mye å tjene på digitalisering.

Det er en konstant prosess der nye løsninger dukker opp på løpende bånd og effektiviserer arbeid på stort sett alle områder.

Det kan virke forstyrrende å måtte lære nye ting hele tiden, men fortløpende oppdatering av deg og dine ansattes kompetanse bør være er en integrert del av din teknologisk turbulente hverdag.

Ikke se på digitalisering som forstyrrelser, men som mange små forbedringer på bedriftens vei mot digital transformasjon.

Om du nedprioriterer digitalisering, vil bedriften din bli akterutseilt før eller senere. 

Digitalisering er en forutsetning, men ikke tilstrekkelig for å overleve i konkurransen de neste 3-10 årene. For å lykkes, må du gjennom en fullstendig digital transformasjon.

Start planleggingen nå!

Hva er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Les min artikkel om hvorfor digitalisering er et første steg på vei mot digital transformasjon.

Fra Buzzword til Business

Se gjerne mitt foredrag om digitalisering og vår digitale fremtid “Fra Buzzword til Business” som jeg holdt for Viken Teknologiklynge

Foredraget var svært bra, antakelig det beste jeg har fått med meg om dette temaet. Jan er meget engasjert og engasjerende, og lykkes med å dekke det universelle, globale og nesten filosofiske aspektet, samtidig som han er konkret og «nær» i sine råd. Det er ganske unikt.

Tusen takk for et strålende foredrag! –  Tarald Nomeland, Oswo AS

Jan hold et svært inspirerende foredrag om vår digitale framtid. Foredraget var så spennende og innholdsrikt fra ende til annen, at jeg ble sittende og spisse ører for å få med meg alt det han sa. Dette var lærerikt, mye å ta med tilbake til designkontoret, ny kunnskap og nye ideer som jeg kan bruke i min hverdag.

Tusen takk, Jan. – Eva Widenoja, Widenoja Design AS

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Digitalisering - "Fra Buzzword til Business" Jan Sollid Storehaug for Viken Teknologiklynge

PS: Det er selvsagt bare hyggelig om du deler denne artikkelen med dine kollegaer og andre du tenker kan ha interesse! 

Kilder & Referanser:

Digital Policy, Regulation, and Governance: The impact of digitalization on business models
Dynamic Relationships Management Journal: How digitalization changes the workplace
Journal of Manufacturing Technology Management: Digitalization and its influence on business model innovation
Journal of Small Business Strategy: Assessing the benefits of digitalization in entrepreneurship
ResearchGate: Digitalization as a catalyst for lean production

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN