Fremtidens jobber og kurs du kan ta

Livslang læring og fremtidens jobber

Livslang læring er viktigere enn noensinne fordi kunstig intelligens vil skape så mange som 133 millioner nye arbeidsplasser i de neste 5 årene. Nye jobber som krever nye ferdigheter og kunnskap om hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre for oss.

85 millioner jobber forsvinner

Den gode nyheten er at World Economic Forum i sin siste rapport mener at tilveksten er positiv, og at fremveksten av kunstig intelligens faktisk ikke er en trussel for våre arbeidsplasser. Hvorfor er oppgradering av egen kompetanse likevel viktigere enn noensinne? Hvorfor er det avgjørende at vi fyller begrepet livslang læring med nytt innhold og satser på utdanning, uansett alder?

Pandemien fremskynder endringene

I sin siste rapport, The future of Jobs 2020 analyserer World Economic Forum også hva pandemien betyr for fremtidens jobber. De anslår at 85 millioner jobber vil forsvinne helt innen 2025. Av bestående jobber vil 97 millioner få nye roller som er mer tilpasset den nye arbeidsdelingen mellom mennesker, maskiner og algoritmer.

Leser du rapporten får du godt begrunnet hvorfor livslang læring er viktigere enn noensinne.

Les mer og last ned den siste rapporten i artikkelen Hva betyr Covid-19 for fremtidens jobber?

Stort behov for utdanning og dramatisk bortfall av jobber

Andre mener at nesten halvparten av dagens jobber vil bli automatisert bort eller erstattet av kunstig intelligens innen 2030.

De mer “moderate” analysene mener at tallene er nærmere 10 % og at jobbene ikke forsvinner, men at arbeidsoppgavene endres og helt nye stillinger og nytt innhold til eksisterende jobber vil oppstå. Vi trenger mer utdanning, hevdes det.

Hva er sant? Fakta er at ingen vet.

Amazon bruker 6.2 milliarder til oppgradering av ansatte

Automatisering og kunstig intelligens vil fjerne og endre arbeidsplassenes innhold. Amazon tar grep i et ambisiøst opplæringsprogram med fokus på livslang læring og vil ruste opp 100.000 av sine ansatte til å møte den nye verden. 

Nettkurset “Elements of AI” er nå er tilgjengelig på norsk. Kurset er gratis. Les mer om dette kurset og 500 andre gratis kvalitetskurs du kan ta i artikkelen “Elements of AI – gratis kurs nå på norsk

Bare i Norge I det neste 10-året er det ventet at så mange som 840.000 arbeidsplasser bli berørt. Enten automatisert helt bort eller med vesentlig endret arbeidsinnhold. 

Amazon har seks programmer, alle teknisk innrettet mot tekniske roller som f.eks programmering og forståelse av maskinlæring. 

Programmene retter seg mot ⅓ av ansatte som i dag utfører jobber Amazon ser for seg vil bli erstattet av roboter og AI. 

Ansatte tilbys deltakelse i programmene, uavhengig av hvilke ferdigheter de har fra tidligere,

Les artikkelen i Venture Beat her: “Amazon commits $700 million to ‘upskill’ a third of its U.S. workforce by 2025”

840.000 av dagens jobber i Norge forsvinner eller bli betydelig endret

Hva skjer med din jobb i Norge de neste 10 årene? Hva slags læring bør du satse på?

Teknologirådet har gått gjennom flere undersøkelse, blant annet McKinsey Global Institute i 2017 og Nedelkoska og Quintini fra 2018.

Anslaget viser at  innen 2030 vil fra 6 til 33 % av eksisterende arbeidsplasser blir berørt.

Det er svimlende 840.000 jobber som enten forsvinner, eller som vil få et nytt innhold med andre arbeidsoppgaver.

Da gjelder det å finne ut hva slags oppgaver som må løses i fremtiden, og ikke minst, hva slags ny kompetanse og læring du trenger.

Det store spørsmålet blir hva man gjør for å være blant de som tilpasser seg og ikke i jobber som erstattes?

De gode nyhetene er at alder, kjønn og nasjonalitet blir mindre viktig i fremtidens arbeidsmarked.

Du blir ditt eget varemerke, og det er først og fremst hva du kan i dag som er viktig og mindre hva slags utdannelse du tok i går.

Begrepet “livslang læring” får en helt ny mening når dagens 60-åringer ikke tenker på å pensjonere seg. Stadig flere  tenker heller på hvordan de kan oppgradere sin kompetanse for en enda lengre yrkeskarriere. Livslang læring må gis et konkret innhold. Du bør legge en plan for din personlige livslange læring. Start i dag.

Det er ikke bare myndighetene som har innsett at vi må stå lenger i jobb for å holde hjulene i gang. Lengre levetid, bedre helse og langt flere muligheter gjør at vi godt voksne (som meg selv) har lyst til og finner det meningsfylt å jobbe lengre og lære mer.

Kan din nåværende jobb digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes?

De store plattformeierne jobber med et enkelt perspektiv: Kan det digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Ja, da utvikler de eller en av deres hundretusener av partnere en tjeneste som gjør nettopp det.

På den en side har det alltid vært teknologiutviklingens utfordring og fordel.

Vi overlater det rutinepregede arbeidet til maskinene og frigjør tid til å jobbe med mer meningsfulle oppgaver. Da folk som jobbet i landbruket ble erstattet av maskiner flyttet de til byene og tok seg jobb i fabrikkene. Automatiseringen i fabrikkene flyttet folk ut i butikkene og så til tjenestesektoren.

Automatiseringen skjer raskere og raskere Jan Sollid StorehaugDet som skremmer mange er at utviklingen går så fort at det blir vanskelig for oss å bevege oss oppover i verdikjeden.

Rekker vi å omskolere oss? Hva slags læring og krav til kompetanse må vi fylle når kunstig intelligens nå automatiserer oppgaver mennesker tidligere kun kunne løse?

Amazon tar med seg kunnskapene om våre handlevaner på nett ut i den fysiske verden.

Med bruk av avanserte kameraer, sensorer, kunstig intelligens – våre mobilvaner og kunnskapen om våre handlevaner skaper de et helt nytt butikkonsept.

Hvor skal butikkmedarbeideren gå?

Hva skjer når selv varene i hyllene blir fylt opp av automatiserte roboter? Hva slags merverdi skal skapes i butikken? Hva slags kompetanse vil kreves?

Og ikke minst: Er detaljhandelen i Norge forberedt på dette?

For det er ikke et spørsmål om dette kommer til Norge. Det er et spørsmål om hvor raskt.

Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology

Uansett hvor du jobber og hva du jobber med i dag bør du stille deg spørsmålet om oppgavene dine kan digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes. Enten er du med på å utvikle en tjeneste som gjør akkurat det på din arbeidsplass eller så kommer garantert noen andre til å gjøre det.

Noen store spørsmål

Hvor mange av eksisterende arbeidsplasser blir berørt av automatisering og AI i Norge?

Anslaget viser at  innen 2030 vil fra 6 til 33 % av eksisterende arbeidsplasser blir berørt.

Hva baseres disse funnene på?

Teknologirådet har gått gjennom flere undersøkelse, blant annet McKinsey Global Institute i 2017 og Nedelkoska og Quintini fra 2018.

Hvor mange arbeidsplasser berøres i antall?

Samlet forventes det at så mange som 840.000 arbeidsplasser blir berørt neste tiåret

Hvor mange arbeidsplasser forventes å forsvinne helt i Norge som følge av automatisering?

I overkant av 150.000 arbeidsplasser vil bli automatisert og forsvinner helt

Hvor mange arbeidsplasser forsvinner i hele verden de neste 5 årene?

World Economic Forum sier i sin rapport The Future of Jobs at så mange som 75 millioner arbeidsplasser blir borte

Hva er de mest pessimistiske anslagene for arbeidsplasser som forsvinner?

Noen scenarier viser at nesten halvparten av dagens jobber vil bli automatisert bort eller erstattet av kunstig intelligens innen 2030.

Blir det skapt nye arbeidsplasser som følge av Kunstig Intelligens?

Kunstig intelligens vil skape så mange som 133 millioner nye arbeidsplasser i de neste 5 årene, mener World Economic Forum.

Får vi helt nye leger?

I dag hører vi ofte at leger klager over at de bruker alt for mye tid på byråkrati, journalføring og tid til å holde seg oppdatert på forskning på nye behandlingsformer.

Pasientene klager på at legen ikke har tid til de, og er oppgitt når legene bruker mer tid på å stirre inn i dataskjermene, i stedet for å holde øyekontakt og bli sett.

Kanskje blir en lege fortsatt kategorisert som lege i sin yrkestittel, men innholdet i yrket endres?  I alle fall for de legene som lykkes med å ta i bruk AI-verktøy og for de samfunn som tilrettelegger for det.

Vi er på vei inn i en verden hvor AI tar seg av automatisering av det som automatiseres kan. Det ønsker vi velkomment, om det betyr at AI hjelper legen med å holde seg oppdatert og vi  får en lege som kan bruke mer tid ansikt til ansikt med sine pasienter.

Kanskje fylles rollen som lege med innhold som “coach”, “livsmestring”, “terapeut”, “motivastor” og mer av det som handler om menneskelig dialog og støtte.

Ferdigheter som enda ligger langt unna hva en kunstig intelligens kan tilby.

I ditt program for livslang læring bør du finne hvilke personlige, menneskelige grunnverdier du vil styrke.

Hvilke yrker endres eller forsvinner helt?

Som kjent er det vanskelig å spå om fremtiden. Det forskes likevel mye på området. Mens mange har fokusert på jobber som forsvinner, så er det nå mer snakk om at jobbens innhold endres.

Ayomatiseringspotensialet i bransjer Jan Sollid Storehaug

Sett deg selv i førersetet. Hold deg oppdatert og følg med på hva som gjøres i din sektor.

Finn ut hva slags teknologier som tas i bruk. Hold deg oppdatert på kunstig intelligens og ligg foran de andre om du ønsker å behold din nåværende arbeidsplass.

Lærere i grunnskolen blir ikke erstattet med det første

Jeg bruker gjerne en lærer i grunnskolen som et eksempel på et yrke som er lite utsatt. Og da har jeg en spesiell lærer i tankene. Vår yngste sønns kontaktlærer på Skøyen Skole.

Om du har barn, så vet du hvor kaotisk en 2-3 timers guttebursdag kan være hjemme!

Selv om vi har til sammen 5 barn og har holdt mange barnebursdager, stopper jeg aldri å bli overrasket over hvilket kaos og støynivå det er hver eneste gang.

Vår yngste sønns kontaktlærer møter hver dag vår snart 9 å gamle gutt sammen med nesten 30 medelever.

Hun må øyeblikkelig skaffe seg et overblikk over situasjonen i klasserommet. Hun bruker intuisjon og kjenner stemningen i klasserommet på kroppen.

Ikke bare som gruppe, men for hver enkelt elev.

Hun må bruke alle sine ferdigheter til å holde ro, gi lynraske korrigeringer av uromomenter. Hun evner å organisere i grupper, skaper samspill mellom elevene, griper inn fysisk og mentalt og organiserer arbeidet. Hun må kontinuerlig jobbe med motivasjon. Hun har forståelse for hver enkelts situasjon – i dag –  og viser empati.

Og den listen kan fortsette og utvides og gjøres mye lengre.

Det som er sikkert, er at det er langt frem, om det noen gang vil skje, at en AI kan erstatte en lærer i denne situasjonen. 

Eksempler på yrker med stor sannsynlighet for å bli borte

Alle jobber som i dag er det “motsatte” av en lærer, og som handler om å behandle store datamengder er derimot utsatt.

Alt som kan løses raskere av en datamaskin basert på sannsynlighetsberegning, som ikker krever kontakt, menneske til menneske.

Med maskinlæring klarer en AI å se mønstre og gi langt mer presis prediksjon enn hva vi mennesker er i stand til. De siste årene har tilgjengelige data eksplodert, de er mer strukturerte og regnekapasiteten er ikke lenger en stor begrensning.

Eksempler på yrker som forsvinner Jan Sollid Storehaug

Yrker som først og fremst handler om det som i bunn og grunn karakteriserer det å være mennesker, som fantasi, oppfinnsomhet, krativitet og aller mest empati, er mindre utsatt. 

Livslang læring som forbereder deg på nye jobber som kommer

I min første startup, UNIC, introduserte vi den nye PCén i det norske markedet. Den personlige datamaskinen forandret våre liv, på jobb og privat.

Det var min første erfaring med disrupsjon, som feide det tidligere norske dataeventyret Norsk Data av banen. Du kan lese mer om historien i artikkelen “Gründerreisen startet med et NRK-innslag i 1983

Det interessante, i retroperspektiv, var at det etter at den personlige datamaskinen ble introdusert, så oppsto det 1.500 nye stillingstitler! Jobber som ikke eksisterte og som ble til som følge av et teknologisk gjennombrudd. 

Les denne artikkelen  om du vil du lese mer om det jeg mener er de 9 viktigste teknologiene som vil forandrer vår hverdag og jobb det neste tiåret.

Min bestefar levde av det nesten halvparten av nordmenn flest gjorde, en kombinasjon av landbruk og fiske.

Hadde jeg fortalt han, at når jeg ble på hans alder, så ville vi produsere mange ganger mer enn hva de gjorde på hans tid, men under 2 % av nordmenn jobbet med fisk og landbruk.

Ja, da hadde han ikke trodd meg. Hadde jeg ramset opp hva vi jobber med, hadde han antakeligvis ikke forstått noen ting.

Blir det sånn med de nye yrkene som kommer i det neste 10 årene? Vi kan simpelthen ikke forestille oss hva det er?

Jeg har lekt meg med noen forslag til nye yrkestitler. Har du noen andre? Legg de gjerne inn i kommentarfeltet!

Eksempler på nye yrker i fremtiden Jan Sollid StorehaugHva slags livslang læring og ferdigheter bør du satse på for morgendagens jobb?

Roboter har vi hatt i industrien i mange tiår. De har vært brukt til helt spesifikke, dedikerte oppgaver. De kan gjerne løse en bestemt oppgave svært så presist og hurtigere enn mennesker.

Prisene har falt og mange kjedelige, repetitive oppgaver har frigjort tid for mennesker til å gjøre annet.

Ser du etter en inspirerende, lærerik og underholdende foredragsholder til ditt neste arrangement?

Les mer om Jan Sollid Storehaug og foredrag og eksempler på foredrag jeg holder her

I de senere årene har vi sett fremvekst av maskinlæring og aner konturene av roboter som kan lære av egne og andres erfaring. På et tidspunkt i en fremtid ikke så langt unna kan vi se roboter med evner til å løse generelle oppgaver. Enda er det et stykke frem dit.

Se Boston Dynamics Spot Mini samarbeide med en “robothundkollega” i å åpne dører:

New dog-like robot from Boston Dynamics can open doors

Kunstig intelligens har takket være en eksponensiell utvikling i regnekapasitet, maskinlæring og nevrale nettverk også demonstrert en imponerende utvikling.

Googles AI-drevet assistent klarer med en troverdig «menneskelig» stemme utmerket godt å bestille en frisørtime i en frisørsalong uten at den som tar i mot bestilling aner at det er en AI.

Det er likevel ikke slik at du kan slippe den løs på så mange andre oppgaver. Enda.

I en fremtid ikke så langt unna er det likevel trolig at vi vil se AI som kan lære selv og av andre.

Kunstig intelligens vil utvikle seg fra å løse spesifikke oppgaver like godt som mennesker til å kunne løse generelle oppgaver.

Et eksempel på noe som bare for kort tid var umulig for en AI å konkurrere med mennesker er ansiktsgjenkjenning.

Nå gjør AI dette bedre enn mennesker.

 

Ferdigheter du bør utvikle

Det store spørsmålet er hvor det blir plass til oss i en slik verden?

Hva slags ferdigheter bør vi utvikle på kort og lengre sikt?

Jeg tenker vi bør fokusere på de ferdighetene som først og fremst gjør oss til mennesker. Vi må styrke våre emosjonelle, sosiale og kreative sider.

Lykkes vi med å holde overblikk og lede utviklingen i den retning vi selv ønsker, er det ingen maskin i dag eller i nær fremtid som slår vår egen superdatamaskin: Den menneskelige hjerne.

Vi er best til å ta initiativ, tenke nytt og analysere problemer som handler om det å være nettopp menneske.

Egenskaper og ferdigheter du bør satse på i livslang læring

Les også: Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

Det har aldri vært enklere å skaffe seg ny kunnskap

Du må ikke gå på en tradisjonell høyskole eller universitet for å skaffe deg ny kompetanse.

Executive programmer for oss godt voksne kostet tidligere (og fortsatt, mange steder) store summer. Nå kan du ta kurs fra anerkjente utdanningsinstitusjoner til småbeløp. Ja, til og med få tilgang til tusenvis til beløp ikke større enn et Netflix abonnement.

Du finner også tusenvis av kurs fra kjente og ukjente tilbydere som ligger fritt tilgjengelig på nett.

Uansett hva du interesserer deg for, finner du noe som passer.

LES OGSÅ: I artikkelen “LinkedIn 2020: De 15 mest etterspurte ferdighetene” finner du en oversikt over kurs du kan ta og hvor du finner de.

Sett deg inn i hva AI betyr for nettopp deg

Uansett hva du jobber med eller hvilken profesjon du har, vil jeg anbefale deg å lese deg opp på kunstig intelligens. Jeg tror at de fleste av oss i yrker som handler om mennesker, kan gå fremtiden ganske så trygt i møte. Vi vil fortsatt trenge leger og advokater. De vil jobbe mer effektivt og fylle tiden med andre oppgaver. Oppgaver som handler om menneske-til-menneskedialog. Men de legene og advokatene som tar i bruk AI-verktøy først, vil stå først i køen og vinne i konkurransen med de som ikke gjør det.

Og slik vil det være for de fleste profesjoner.

Etterspørselen etter kompetanse på kunstig intelligens har eksplodert. Nyutdannede studenter blir ansatt før de er ferdig med sin utdanning og får millionlønninger. I USA kan du med rette kompetansen legge til et dollartegn. Her er oversikten over hvilke ferdigheter du må mestre for å bli god på kunstig intelligens.

Et eksempel på et åpent, allment tilgjengelig kurs om AI, er kurset “Elements of AI” fra Finland. Finske myndigheter har et hårete mål om at minst 1 % av befolkningen skal ta dette kurset. Finland er fremoverlent og gjør konkrete tiltak for å fremme livslang læring.

Så viktig mener finske myndigheter at innsikt i kunstig intelligens er, at de gir kurset gratis til alle (også på engelsk for oss som ikke er finske). Fullført kurs gir 2 studiepoeng for de som er innrullert på et finsk universitet. Noe for norske myndigheter å tenke på?

I denne artikkelen finner du og din ledergruppe forslag til en leseliste som du kan starte med. Du finner også forslag til hvordan du kan komme i gang med et opplæringsprogram for ansatte. Til sist deler jeg hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Er vi på vei mot et “freelancer-samfunn”?

Det som er sikkert er at arbeidslivet står ovenfor store endringer. Vi kommer til å jobbe annerledes enn vi har vært vant til.

Vi vil jobbe med andre oppgaver som stiller andre krav til organisering av oss selv og samfunnet vi lever i.

I Intuit 2020 Report Twenty Trends that will Shape the Next Decade  hevdes det at så mye som 40 % av arbeidsstyrken i USA vil jobbe som freelancere allerede i 2020.

Mye kan tyde på at den trenden også er på vei til Norge.

Automatisering og digitalisering er den store kraften i utviklingen fremover. Måten vil lever og jobber på er i stor endring.

Arbeidsgivere vil etterspørre kompetansen der de kan finne den.

Hvor den befinner seg fysisk er mindre viktig. Kompetansen vil bli mer spesialisert og mange vil levere sine tjenester ikke til en arbeidsgiver, men flere oppdragsgivere. Er dette noe for deg? Tenk også på mulighetene flere oppdragsgivere vil gi deg for ditt eget prosjekt for livslang læring!

Bli enda mer spesialisert

Har du spisskompetanse som det tidligere var liten lokal etterspørsel etter der du bor eller i Norge?

Nå står hele verden bokstavelig talt for dine føtter. Ny teknologi og lave kostnader gjør det langt enklere og mer kostnadseffektivt å jobbe uavhengig av store avstander.

Skytjenester og mobile enheter gir deg all datakraft og de verktøy du trenger selv for de mest krevende oppgaver.

Bedre og raskere internettilgang over hele verden gjør at gratistjenester som Skype og Appear.in muliggjør møter med mange mennesker uten behov for kostbare reiser.

Det finnes programvare for nær sagt et hvilket som helst problem, og mye av det er gratis.  Effektive delings- og samarbeidsverktøy gjør det også mye enklere å jobbe sammen med andre uavhengig av hvor de befinner seg.

Ser du etter en foredragsholder til ditt neste arrangement?

Se eksempler på foredrag jeg holder her

Sett fra arbeidsgivers perspektiv representerer bruk av freelancere større fleksibilitet og bedre styring av kostnader. Som freelancer er motivet gjerne å skape seg en hverdag med større fleksibilitet. Du kan jobbe med faglig utfordrende oppgaver – ikke bare ett prosjekt, men flere prosjekter i flere selskaper. Du kan jobbe internasjonalt og treffe mennesker du ellers aldri ville møtt. En glimrende arena også for livslang læring!

Her finner du jobb som freelancer

General Freelance Jobs (Websites)

Freelance Writing Jobs (Websites)

Freelance Design Jobs (Websites)

Freelance Developer Jobs (Websites)

Freelance Photographer Jobs (Websites)

Freelance Marketing Jobs (Websites)

Virtual Assistant Jobs (Websites)

Freelance Video Editing Jobs (Websites)

Freelance Sales Jobs (Websites)

Freelance Customer Support Jobs (Websites)

(Kilde: Ryan Robinson)

Les også professor Andrew Burkes rapport: The Role of Freelancers in the 21st Century British Economy

Du kan markedsføre deg selv som varemerke – gratis

Det er også mye lettere å få synlighet for din kompetanse for hele verden, for eksempel gjennom nettverket LinkedIn.

Gjort riktig kan du målrette din kommunikasjon mot akkurat de menneskene du ønsker skal bli kjent med deg slik at du får frem hvem du er og hva du kan.

Kostnadene til å markedsføre deg selv som ditt eget varemerke er tilnærmet gratis.

LES OGSÅ: Slik får du tusenvis av riktige kontakter på LinkedIn

Bedriftene er mindre opptatt av hvilken bakgrunn og formell utdannelse du har, men først og fremst hva du har av faktiske ferdigheter i dag. En åpenbar ferdighet som er etterspurt er generell teknologiforståelse og om du ønsker å spesialisere deg: Kunstig intelligens.

Du må ta ansvar for din egen livslange læring Jan Sollid StorehaugSkaff deg en mentor enten du er 25 eller 50 år gammel

Livslang læring handler ikke kun om udanningen eller kursene du tar.

De unge fremadstormende “digitalt fødte” 25-åringene har digitale ferdigheter som den eldre generasjonen ikke mestrer, men som må læres. Kunsten er å ta med seg all den erfaring, kompetanse og overblikk som en har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv og toppe dette med å oppdatere seg på praktiske verktøy.

Jeg oppfordrer alltid unge innovative gründere til å skaffe seg en eldre mentor. De fleste som er førstegangsgründere har utbytte av å snakke med en som har vært gjennom samme reise. Slik kan en unngå å gjøre de samme feilene som andre har gjort før deg. I møte med en eldre mentor kan du fylle opp med kunnskap som gjør at det som virker vanskelig kanskje kan gjøres raskere om du får veiledning og læring av en med erfaring.

Les gjerne rapporten fra World Economic Forum:  The Future of Jobs Report 2018

Samtidig sier jeg til godt voksne “digitale innflyttere” at det kan være lurt å skaffe seg en ung digital mentor. Selv får jeg mye praktisk hjelp av våre barn i alderen 8 til 19 år. Selv 8-åringen i huset har en annen tilnærming til bruk av apper på mobil og iPad enn det jeg selv har. Ikke sånn, men slik, – pappa! En digitalt innfødt 25-åring har også rukket å få noen år bak seg i arbeidslivet.

Les også: Slik skaffer du deg en gratis mentor

Livslang læring er enklere enn noensinne

Om de store plattformeierne leverer på sine løfter om å gi hele verden tilgang til internett vil vi snart få 3 milliarder nye mennesker på nett.

Tenk hva det representerer av nye kunder og talenter!

En 10-åring i et utviklingsland med tilgang til en smarttelefon til noen hundrelapper har tilgang til mer informasjon enn en Harvardprofessor hadde for 10 år siden. Med gratis verktøy og tilnærmet ubegrenset datakraft i skyen representerer hun en ny spennende fremtidig kunde – men også en konkurrent!

Verden er i ferd med å bli en stor markedsplass. Også for kurs og utdanning.

Terskelen for å starte en helt ny virksomhet har også blitt mye lavere. Har du en løsning på et problem som gjelder en milliard mennesker på planeten? Ja, da kan du i dag starte en milliardbedrift.

Økonomi, kjønn, språk og kultur er ikke lenger noen begrensning.

Hver og en av oss kan gjøre en forskjell og skape helt nye muligheter. Enten det er å løse verdensproblemer, starte en ny bedrift med andre eller forme din nye arbeidsdag slik du vil ha den.  

Så gjelder det å ta ansvar for sin egen kompetanseoppdatering. Livslang læring er enklere og mer nødvendig enn noensinne!

Nye teknologier, Nye utfordringer, Ny kompetanse

Se gjerne mitt foredrag om vår digitale fremtid og livslang læring som jeg holdt for Oracle.

Jan har en evne til å underholde publikum gjennom sine foredrag så du nesten skulle ønske du jobbet med han. Han deler villig vekk trender, sine egne erfaringer og gode tips. Jan er strukturert og godt forberedt- kommer tidlig, tester utstyr og utfordrer også oss til å bruke ny teknologi. Ofte har jeg oppkevd etter foredrag – been there done that. Jan derimot evner å gjøre et varig inntrykk på deltakerne- og det er jo akkurat det du ønsker. Får vi mennesker til å gå ut av rommet med å være nysgjerrig på mer kunnskap, ønske om å endre og lære. Ja da har du lykkes- og her er Jan en god bidragsyter.

Stine Fjell,  Oracle

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Fremtiden kommer fortere enn du tror! Jan Sollid Storehaug for Oracle

Les mer om samlingen og se paneldebatt med Anders Fremming Anderssen, i Kompetanse NorgeTrond Myhrvold, partner i AssesitTore Karlsen, partner i PWC Consulting og Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk her

Vil du lære mer?

Sjekk gjerne min leseliste for digital transformasjon. Der ser du bøker jeg har lest som jeg anbefaler at du deler med din ledergruppe og ansatte. Du finner også et forslag til et opplæringsprogram og noen kilder til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Om du vil holde deg oppdatert på utviklingen som skjer innen kunstig intelligens, anbefaler jeg deg å følge AI-toppene.

Jobber du ikke med kunstig intelligens i dag, men gjerne vil få oversikten? Her finner du et 30-timers gratis innføringskurs i kunstig intelligens på norsk. (Nå er også del II tilgjengelig på engelsk) For deg som vil gå i dybden er det også link til 5 gratiskurs på Harvard og 500 andre kurs du kan melde deg på.

Les gjerne også min artikkel om AI-trender og kunstig intelligens i 2020 og min samling av de beste artiklene om kunstig intelligens så langt i 2020.

Lykke til på reisen!

 

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN