Digitalisering er nødvendig men ikke tilstrekkelig digital transformasjon

Digital transformasjon er mer enn digitalisering

Skal du overleve som virksomhet må du gjennom en fullstendig digital transformasjon.

I denne artikkelen vil jeg gå gjennom hva som er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon og oppsummere med konkrete 8 tiltak du kan iverksette for å komme i gang.

Jeg vil også diskutere årsakene til at digitalisering er så viktig i møte med disruptive krefter, enten konkurransen kommer fra de store digitale plattformene, nye startups fra sidelinjen eller fra dine eksisterende konkurrenter.

Innhold:

 1. Tjen mer og spar mer med digitalisering og digital transformasjon
 2. Hva er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon?
 3. Definisjon digitalisering
 4. Digitalisering i offentlig sektor
 5. Hvor godt er du skodd for konkurranse i dagens digitale verden?
 6. Digitalisering er en nødvendig forutsetning for digital transformasjon
 7. Definisjon digital transformasjon
 8. Digital transformasjon er digitalisering av dine kjerneverdier
 9. Fire sentrale pilarer i digital transformasjon
 10. Status digital transformasjon på verdensbasis
 11. Digital transformasjon i norske selskaper
 12. Den siste bølgen: digitalisering med AI-systemer
 13. Nye uventede konkurrenter som kommer inn fra sidelinjen
 14. De store plattformselskapene
 15. Digital transformasjon gir kundeopplevelse i verdensklasse
 16. Kina gjennomdigitaliserer markedet
 17. Hvordan orientere seg i jungelen av verktøy
 18. Digital transformasjon er ikke en endestasjon
 19. Åtte stegs guide for en vellykket digital transformasjon
 20. Morgendagens kunde
 21. Digital transformasjon – Tør du la være?
 22. Prøv noe som kanskje virker i morgen

Tjen mer og spar mer med digitalisering og digital transformasjon

I en spørreundersøkelse av Gartner blant 460 toppledere anslås det at så mye som halvparten av inntektene ville komme fra digitale kanaler i 2020.

Så mange som 62 prosent svarte at de hadde et program for å gjøre virksomheten mer digital.

Drøyt halvparten (54 prosent) fortalte at deres mål var digital transformasjon, mens 46 prosent sa at målet er effektivisering.

World Economic Forum forventer at den samlede verdien av digital transformasjon i næringsliv og samfunn vil øke til svimlende 100 milliarder dollar innen 2025.

I Norge viser en rapport fra Accenture mulige innsparinger bare i offentlig sektor på 100 milliarder kroner fram mot 2025

Er du helt i begynnelsen av din digitale reise og bedriftens digitale transformasjon anbefaler jeg deg å lese artiklene Hva er digitalisering?, Hvordan påvirker digitalisering din bedrift? og Hva er digital transformasjon? før du leser denne artikkelen.

Hva er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon?

Fortsatt sender mange, ja selv store virksomheter, dokumenter som PDF og ber mottakere skrive ut, signere, scanne og sende i retur.

Det skal ikke mye fantasi til å forstå at det ligger store innsparinger og færre frustrerte kunder om en slik øvelse kan fjernes.

For noen handler digitalisering om å lykkes med integrering av alle virksomhetens verktøy som kundebehandling, økonomi, HR og produksjonssystemer, for å nevne noen.

Er det godt integrert og gjerne skybasert, ja da har vi kommet langt, mener de.

For andre handler det om å få til effektiv digital markedsføring og god dialog med kunder i sosiale medier.

Digitalisering handler om å finne gode digitale løsninger.

Du må legge til rette for en overgang fra analoge løsninger og erstatte disse med gode digitale tjenester.

Du må bruke digital teknologi der du kan automatisere informasjonsflyten i alle ledd, ikke bare mellom deg og dine ansatte.

Digital informasjon må flyte lett med alle dine kunder og leverandører i hele verden.

Forskjellen på digitalisering og digital transformasjon er omfanget.

Digitalisering handler om effektivisere drift med overgang til digitale løsninger.

Digital transformasjon handler om å omvelte hele virksomheten til komplett digitalisert drift på alle plan, inkludert bedriftsstrategi, firmastruktur og fokusområde.

I visse tilfeller må bedrifter se seg nødt til å finne helt nye arbeidsoppgaver for å henge med i tiden.

LES MER OM DETTE: HVA ER DIGITAL TRANSFORMASJON?

Definisjon på digitalisering

Digitalisering kan være litt forvirrende på norsk fordi det ofte brukes til å beskrive to forskjellige ord på engelsk: «Digitalisation» og «Digitization». Digitalisation handler om effektivisering av bedrifter. Digitization er konvertering av analogt lagrede data til digitalt format.

I forretningsøyemed handler digitalisering om å effektivisere bedriftens prosesser ved å ta i bruk digitale løsninger.

Det kan være så enkelt som å opprette en kommunikasjonskanal med kundene dine på et sosialt medium, eller så komplisert som å innstallere kunstig intelligens i datasystemet ditt for å eliminere unødvendig bruk av arbeidskraft.

Det finnes mange definisjoner på hva digitalisering er både i privat og offentlig sektor.

For mindre virksomheter kan målet være så enkelt som å ha nettsider som fungerer optimalt med en effektiv nettbutikk og gode betalingsløsninger.

I større virksomheter og i offentlig forvaltning er temaet digitalisering straks mer komplisert og omfattende.

Digitalisering i offentlig sektor

Norge ligger helt i toppen i verden i digital score, mye takket være høy tillit blant befolkningen til våre myndigheter, god infrastruktur og bruk av effektive digitale tjenester i offentlig sektor.

Dessverre faller vi fra på listen når vi evalueres på hvor godt rustet vi er for fremtiden. Sverige, Danmark, Finland og Island ligger foran Norge på listen sammen med som USA, Sør-Korea, Singapore og Nederland.

Digitaliseringsdirektoratet (DIFI) har et overordnet mål om å støtte statlige virksomheter til å digitalisere sine tjenester. De har en sentral rolle for nasjonale fellesløsninger og støtter digitaliseringsprosjekter i staten. De holder også oversikt over status og planer for digitalisering i sektorene.

Les mer om hvordan regjeringen definerer digitalisering i offentlig sektor sin definisjon av digitalisering.

Hvor godt er du skodd for konkurranse i dagens digitale verden?

De viktigste spørsmålene du bør stille deg er hvilke krav dine eksisterende kunder stiller til din virksomhet? Hva forventer de av deg og dine leveranser? Hvor godt har du integrert digitale løsninger og eksisterende teknologier i din virksomhet?

Like så viktig er det å spørre deg selv om hvor digitaliserte dine konkurrenter er?

hvor godt har du integrert eksisterende teknologier i din virksomhet?

Hvor godt har du integrert eksisterende teknologier i din virksomhet?

Har du gjennomført en digitalisering av din virksomhet og tatt i bruk de beste og siste av tilgjengelige verktøy?

Da har du fått til nødvendig flyt i interaksjon med dine kunder og ansatte og sannsynligvis en langt mer effektiv virksomhet enn hva som var tilfelle bare for noen få år siden.

Har du kommet deg gjennom den første digitaliseringsbølgen, har du tatt i bruk alle muligheter for deling av informasjon.

Du bruker multimediainnhold i sosiale medier og du har interaktive nettsider som endrer seg mens kundene bruker de.

Du evner også å måle effekten av tiltak og får innsikt fra data fra all interaksjon.

Vellykkede digitale virksomheter har outsourcet de fleste av sine støttefunksjoner til partnere som kan dette bedte enn de selv.

Det er oftest en forutsetning for en vellykket digitaliseringsprosess. Men merk at dette likevel er marginalt viktig for å skape konkurransefortrinn utover de nærmeste årene.

Hvorfor er det slik? Jo, fordi dine konkurrenter har tilgang til akkurat de samme verktøyene.

LES OGSÅ: Digitalisering: Hvor digitalt moden er din virksomhet?

Digitalisering er en nødvendig forutsetning for digital transformasjon

Dagens konkurransekraft handler for de fleste om i hvilken grad de har tatt i bruk eksisterende teknologier.

Det ligger vel i kortene, men må ofte likevel gjentas: Digitalisering av eksisterende prosesser er en forutsetning for en vellykket digital transformasjon, men ikke tilstrekkelig.

Morgendagens konkurransekraft handler om å forstå hvordan morgendagens kunder og konkurrenter tar i bruk disruptive nye teknologier.

Skal du overleve som virksomhet de neste 5 – 10 årene må du gjennom en fullstendig digital transformasjon.

Definisjon Digital Transformasjon

Digital transformasjon er en total digital forvandling av virksomheten på alle nivåer. Det handler om å justere bedriftens overordnede struktur og strategi for å holde seg konkurransedyktig og møte forventingene til fremtidens kunder. Om du og din bedrift har som mål å henge med i tiden, må ansatte, prosesser, teknologi og styring gjennomgå en digital transformasjon.

Digital transformasjon kan involvere mange forskjellige teknologier. De mest aktuelle er bruk av skytjenester, tingenes internett og kunstig intelligens.

Digital transformasjon er digitalisering av dine kjerneverdier

Hva er kjernen i din virksomhet? Det som ikke kan outsources, men som skiller deg fra dine konkurrenter?

Det som faktisk gjør at nye kunder velger deg, fremfor dine konkurrenter?

Hva er din egentlige konkurransekraft?

Digital transformasjon handler om å identifisere og digitalisere alle dine interne prosesser som gir deg økt konkurransekraft i morgen: De bedrifter som vinner, er de som klarer å forenkle og fokusere på kjernen i hvorfor kundene handler.

Ikke bare i dag, men i møte med morgendagens kunder og helt nye krav.

Du må evne å forestille deg hvordan nye teknologier vil snu opp/ned på måten du løser eksisterende og helt nye problemer.

Du må undersøke og iverksette tiltak for å løse dine eksisterende oppgaver annerledes enn i dag.

Alt du gjør må tenkes på nytt; hva kan du digitalisere for bli raskere, bedre, mer effektivog billigere?

Fire sentrale pilarer i digital transformasjon

Digital transformasjon handler i mange tilfeller om å ta et steg tilbake og se på hvordan virksomheten fungerer i dagens marked.

Finn ut hva som er bedriftens kjernevirksomhet, og spør deg selv hva som har forandret seg i din bransje de siste 10 årene.

Når du har dette klart for deg, kartlegg hvordan kjernevirksomheten kan digitaliseres, og hvordan alle andre oppgaver kan outsources til partnere som kan gjennomføre disse oppgavene mer effektivt.

1. Kundekommunikasjon foregår på mobile flater

Dialogen foregår på mobile plattformer og det er ikke lenger kun en trend: det er et opplagt krav at all dialog er mobiltilpasset.

Kravstore kunder forventer å bli møtt og gjenkjent i alle kanaler hvor du møter de.

Snakker en kunde med deg via sentralbordet, chat på Facebook og svar på en Twittermelding eller via kontaktskjema på dine nettsider, så forventes det at du har oversikt og tilpasser dialogen deretter. Dine nettsider må ha kundetilpasset dialog og gjenkjenne kunden fra siste besøk.

2. Personalisering av kundeopplevelsen

En digital kunde handler ikke i én kanal. De gjør research online, handler på nettet, gir tilbakemeldinger i apper og forumer, og stiller spørsmål og forventer svar i sosiale medier.

Den digitale kunden vil behandles personlig som individer.

Google har gitt kundene makt til å vite alt om alt de ønsker informasjon om, når de ønsker det og levert på den måten de vil.

Kunden forutsetter at du kjenner deres personlige preferanser og kjøpshistorikk.

Du og dine systemer må ha som ambisjon å kjenne til all historikk og også evne å forutsi fremtidige forventninger.

Accenture har gjennomført undersøkelser som forteller at så mange som 75 % av kundene vil handle fra en bedrift som de gjenkjenner navnet til eller kjenner tidligere historikk.

De forventer at du er i stand til å anbefale produkter, basert på tidligere kjøp og har ikke noe i mot at du bruker data om dem om du levere innhold som er relevant for dem personlig.

Glem likevel ikke at om du lykkes med automatisert kundedialog må du balanserer personalisering mellom det automatiserte digitale og den personlige, menneskelige dialogen.

3. Digital transformasjon betyr å være tilgjengelig i sanntid

Kunder forventer å få umiddelbar respons fra kundeservice, også i helger som på ukedager. Alt skjer i sanntid.

Du må kunne tilby umiddelbar tilgjengelighet og personlig tilpasning på individuelt, kundetilpasset behov.

Spør deg selv hvordan du kan bruke teknologier som muliggjør lokalisering av kunder, AI-drevne chatbots som snart snakker strøkent norsk og prediktive analyser av kjøpsbehov hos eksisterende og potensielle nye kunder? Hvordan kan du nyttiggjøre deg av alle innsamlede data fra CRM-systemer og andre verktøy så du kan knytte alle de digitale kanalene sammen?

Målet må være en enhetlig og brukervennlig kundeopplevelse hvor du overgår kundens forventninger.

Det er en fattig trøst at de aller færreste norske virksomheter har kommet dit at de får til dette.

Vær likevel trygg, – det er her slaget vil stå i fremtiden. De store digitale plattformselskapene er i posisjon og angriper bransje for bransje, snart også din.

4. Alt som ikke er din kjernevirksomhet bør outsources

Med mindre det er din kjernevirksomhet, bør du sette bort – outsource – alt som kan settes bort til partnere som kan dette bedre enn deg selv. Høres det brutalt ut?

Skytjenester skjøt fart ganske raskt etter at Amazon lansere AWS som første på markedet med Amazon Elastic Compute Cloud i 2006. Det tok ikke lang tid før samtlige av de store plattformselskapene lanserte konkurrerende tjenester.

Selskaper som Microsoft og IMB tenkte at de som teknologiselskaper hadde de aller beste forutsetning for å utvikle egne skybaserte systemer for alle støttefunksjoner.

Hundrevis av millioner av dollar ble brukt på å utvikle skybaserte systemer for alt fra digital markedsføring, CRM, HR, ERP og så videre, helt til de innså at dette ikke var deres kjernevirksomhet.

Status digital transformasjon

Undersøkelsen “The Sorry State Of Digital Transformation“, gjennomført av analyseselskapet Forrester blant 1.600 bedrifter i USA og Europa fikk følgende svar:

 • 56 % Underveis
 • 21 % Fullført digital transformasjon
 • 15 % Undersøker
 • 7 % Digitaliseres, men er ikke transformert

Selv om 56 % av virksomhetene hevdet at de var underveis i en fullstendig digital transformasjon, mener Forrester at deres investeringer og tiltak fremdeles er begrenset. Kun 34% av bankene og forsikringsselskapene bryr seg med nødvendig digital transformasjon av markedsføring, og kun 45% for kundebehandling. Alt for få, mener Forrester.

Digital transformasjon i norske selskaper

Alle selskaper må i dag tenke på seg selv som programvareselskaper, hevder Satya Nadella, adm. dir i Microsoft.

Du må begynne å tenke og handle som et digitalt selskap.

– Det er ikke nok bare å anskaffe og ta i bruk én løsning. Det handler ikke om én enkelt programvareløsning.

Det handler om at du selv må tenke på fremtiden for selskapet ditt som et digitalt selskap.

Microsoft har kartlagt hvordan ledere i norske virksomheter forholder seg til digital transformasjon. I rapporten gjennomgås intervjuer med toppledere fra 29 store norske virksomheter for å forstå hvordan de jobber med digital transformasjon fra et forretningsperspektiv.

Her kan du laste ned rapporten som går gjennom konkrete eksempler på digital transformasjon av eksisterende forretningsmodeller i 8 bransjer. «Digital transformasjon i praksis. Hva gjør de ledende i Norge?»

Den siste bølgen: digitalisering med kunstig intelligens (AI)

Innsamling av data fra hele verdikjeden og gode analyseverktøy er et must for en vellykket digitaliseringsprosess.

Nye AI-systemer gjør det enklere å analyserer enorme mengder av data samlet inn fra virksomheten. Kunstig intelligens kan være svært så nyttig til å automatisere og effektivisere alle digitale prosesser.

For de fleste er utfordringen med digitalisering å orientere seg og velge blant de titusener av verktøy som er tilgjengelig. Fokuset blir ofte på hva som er mulig å gjøre.

Hvilket kan være å begynne i feil ende.

Nye uventede konkurrenter kommer inn fra sidelinjen

En ny generasjon startups tar i bruk nye teknologier og setter opp sin virksomhet 100 % i skyen fra dag en.

Til en kostnad som er en brøkdel av hva den var bare for noen få år siden.

Startups kan klare seg med langt lavere marginer enn etablerte aktører i en bransje.

Verktøykassen blir større og større, enklere å ta i bruk og i mange tilfeller helt gratis.

Startups starter opp helt fri fra gammel teknologi og har ingen krav eller kostnader til å vedlikeholde eller oppgradere eldre systemer.

Smarte gründere står klare og brenner for å forstyrre eksisterende markeder med nye, disruptive teknologier.

De tar i bruk nye teknologier hver for seg, eller setter de sammen og skaper nye, innovative løsninger på gamle og nye problemer.

De angriper og snur gjerne opp/ned på eksisterende forretningsmodeller for å sette kundens behov helt først.

De store plattformselskapene

Hvem hadde trodd for få år siden at Airbnb nesten over natten tok halvparten av overnattingene som tidligere gikk til hotellene i Norge?

Hvordan kunne Facebook og Google på få år ta over 6 milliarder av annonseomsetningen i Norge?

Hvilke konsekvenser får det for din virksomhet om dine kunder kan gjøre direktebetalinger til hvem som helst i hele verden, via alle Facebooks tjenester inkludert Messenger og WhatsApp?

Digital transformasjon gir kundeopplevelse i verdensklasse

De nye digitale generasjonene har vokst opp med selskaper som Amazon, Google, Facebook og Airbnb.

De fleste kjøp i B2B-markedet starter med et Googlesøk. Målrettet markedsføring skjer på Facebook og Google.

Visste du at Amazon nå står for nesten en tredjedel av alt salg som skjer via internett i Tyskland? Ikke overraskende er de nå i gang i Sverige.

Hva skjer når de for alvor satser i Norge?

Amazon går inn i nye markeder og dominerer de bransjene de angriper.

Amazons ambisjoner er langt forbi netthandel. Med sin ekspertise innen kompleks logistikk og konkurransefortrinn med datainnsamling, angriper Amazon en hel rekke nye bransjer.

Mange bransjer du i dag ikke ser Amazon som konkurrent vil bli utfordret. Vi har bare såvidt sette begynnelsen.

Kina gjennomdigitaliserer markedet

Alibaba solgte for 279 milliarder kroner – på 90 minutter – under salgsdagen «Singles Day». Hvor mye av dette salget som gikk til Norge, vites ikke.

Heller ikke hvor mye av omsetningen som forsvinner fra Norge til plattformer som Wish.com – med over 700.000 registrerte brukere i Norge.

Når kineserne har rast fra seg på hjemmemarkedet, vil vi høre mye fra selskaper som Tencent, Baidu og JD.com

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Vil du jeg skal utfordre deg og dine ansatte på digital transformasjon? Ring meg gjerne på 97512077

Felles for disse er at de opererer i et gigantisk gjennomdigitalisert marked.

De lærer fra kundene i Kina og angriper markeder i hele verden. De har enorme datasett og avanserte AI-systemer som gir læring og effektiv dialog på kundenes premisser.

Det er kun spørsmål om (kort) tid før vi for alvor vil merke konkurransen også i Norge.

Hvordan orientere seg i jungelen av verktøy

Titusener av digitale verktøy og prosesser kan ofte føre til beslutningslammelse. Hva skal man velge?

Hvordan skal man gripe dette fatt? Det kan være vanskelig å skille nye trender fra umiddelbare muligheter.

Hvilke muligheter gir nye teknologier som blockchain, tingenes internett, så rimelige sensorer at de kan brukes på «alt» og autonome roboter som tas i bruk in industrien og i private hjem?

Hvilke muligheter gir intelligente chatboter som snart snakker strøkent norsk og består Turing-testen?

Hva kan du gjøre med bruk av ansiktsgjenkjenning, VR/AR-briller, 3D-printing som snart skriver ut 100 ganger raskere og autonome kjøretøy som vil snu opp/ned på måten vi tenker logistikk?

Og kanskje enda viktigere:

Hva gjør dine nåværende konkurrenter og helt nye konkurrenter som dukker opp med disruptive løsninger på gamle og helt nye problemer?

Disruptive teknologier de neste 10 år

Det skjer en så rivende utvikling innen så mange områder at det er lett å miste oversikten.

Digital transformasjon er ikke en endestasjon

Hvorfor? Det er en pågående konflikt mellom den «gamle skolen» som er teknologifokusert, og de som er opptatt av å drive innovasjon med utgangspunkt i kundens behov – og kundens opplevelse i samspill med bedriften.

Digital transformasjon handler om din virksomhets organisasjonskultur, forretningsprosesser og disruptive nye teknologier.

Du må strømlinjeforme dialog på sosiale plattformer, være 100 % mobil og evne å analysere og ta i bruk funn og skaffe deg innsikt fra innsamlede data fra hele din verdikjede.

Dette gjelder alle systemer, enten de kjøres lokalt, i skyen eller på hybridløsninger.

Du må tørre å disrupte deg selv og se for deg helt nye måter å løse dagens og morgendagens problemer.

8 STEGS GUDE FOR EN VELLYKKET DIGITAL TRANSFORMASJON

 1. Begynn på toppen. Oppdater deg selv og ledergruppen. Utnevn en CDO – chief digital officer med budsjett og vide fullmakter

 2. Kartlegg virksomhetens digitale modenhet og beskriv din bedrift og bransjens verdikjeder som er, eller forventes å bli digitalisert.

 3. Formuler og kommuniser en digital visjon som beskriver din ideelle fremtidige organisasjonsstruktur, produkter og tjenester, kultur og bruk av teknologi.

 4. Lag et digitalt veikart med en konkret plan hvor du kan oppnå konkrete resultater på kort sikt, ett steg av gangen.

 5. Bygg en transformativ innovativ kultur hvor alle tenker digitalt og belønn og motiver tiltak som lykkes.

 6. Lag et opplæringsprogram for alle ansatte i tråd med visjonen. Rekrutter ny kompetanse der hullene er for store.

 7. Våg å outsource det som outsources kan, men vær nøye i valg av partnere. Velg de som kan vise til dokumenterte ferdigheter for digitale prosesser med kort horisont.

 8. Tenk kortsiktig: Gå etter prosjekter for digital transformasjon som vil gi resultater senest innen ett år. Prøv mye, feil, ofte – men avslutt raskt det som ikke gir resultater på kort sikt.

1. Begynn på toppen

Det første du og din ledergruppe må erkjenne, er at dette ikke handler om nok en IT-investering.

Tidligere var det gjerne slik at behov som oppsto i organisasjonen ble løst som et problem definert av eller i samarbeid med IT-avdelingen som så sto for innkjøp og implementering.

En digital transformasjon må forstå, eies og drives fram av toppledelsen med administrerende direktør i førersetet.

Utnevn gjerne en leder med særskilt ansvar for digitale initiativ og prosjekter, en Chief Digital Officer (CDO).

Avhengig av hvor stor virksomhet du leder, kan det også være nyttig å opprette en egen gruppe for digital kundetilfredshet, ledet av Chief Digital Officer.

Digital transformasjon fremmes av flat struktur og samarbeid

Gruppen bør settes sammen med ansatte på tvers av organisasjonen, fra kundestøtte, produktutvikling, økonomi og ledelse – representanter fra alle som har erfaring og synspunkter i møte med kundens behov.

Selv om ledelsen har en klar visjon om hva som må skje for å transformere selskapet, må alle ansatte involveres og være med på å drive frem nødvendige endringer. De som står nærmest kunden, er gjerne de som best vet hvor skoen trykker.

Det er et krav at du som leder og ditt styre sammen med ledergruppen har et overblikk over de viktigste teknologiene. Ledelsen må forstå hvordan nye teknologier og digitalisering vil påvirke selskapet og fremtidig konkurransesituasjon.

Start med et felles minimumsutgangspunkt, og begynn gjerne med min «leseliste for digital transformasjon

Det enkleste er for de fleste å starte med kundeopplevelsen.

Små selskaper vil gjerne erfare at prosessen er enklere enn store bedrifter som forsøker å tilpasse eldre IT-systemer.

Desto større din virksomhet er, desto mer data har du i forsvar mot startups og tilpasningsdyktige mindre virksomheter som angriper deg og din bransje.

Skal du lykkes i forsvar, bør du også spørre deg selv om hvordan du kan nyttiggjøre deg av virksomhetens data med kunstig intelligens og maskinlæring.

2. Kartlegg virksomhetens digitale modenhet

Hva er dagens reelle status?

Hvordan er din nåværende verdikjede digitalisert i dag?

Hvordan står det til med dine konkurrenter?

Se på din egen verdikjede og hvordan dine nåværende konkurrenter har digitalisert eller kan digitalisere sine prosesser. Slik kan du finne prosjekter egnet for digitalisering i din egen virksomhet.

Finn de viktigste og gå etter de med kortest mulige horisonter og størst verdi for dine nåværende kunder.

Les mer og finn verktøy for måling av bedriftens modenhet i artikkelen «Digitalisering: Hvor digitalt moden er din virksomhet?»

3. Formuler og kommuniser en digital visjon

Dokumenter hvilken retning din bedrift skal ta de neste årene og hvilke prosesser i verdikjeden som skal digitaliseres.

Hva skjer med dine produkter og hva slags tjenester vil bli digitalisert?

Hvor er du på vei?

Hva skjer med din organisasjon, bedriftskultur, produkter og tjenester? Hvordan vil du ta i bruk nye teknologier og hvordan ser dine kunder ut et stykke frem i tid?

Visjonen må forankres i styret og settes ut i livet av ledergruppen.

4. Lag et digitalt veikart

For å lykkes med digitalisering må du ha oversikt over hvor digitalt moden din virksomhet er i dag; Hva er dagens reelle status? Deretter må du lage et digitalt veikart for prosessen videre.

Alle i organisasjonen må kjenne innholdet og forstå hvorfor og sin plass i realisering av den digitale visjonen.

Ta utgangspunkt i din egen og dine konkurrenters verdikjede og finn konkrete prosjekter som er egnet for digitalisering i din egen virksomhet.

Finn de viktigste og gå etter de med kortest mulige horisonter og størst verdi for dine nåværende kunder.

Ditt digitale veikart må være konkret med målbare prosjekter i en realistisk tidslinje med klart ansvar.

5. Bygg en transformativ innovativ kultur

De nye digitale generasjonene er på full fart inn i arbeidslivet.

Du vil ha et lappeteppe av ulike generasjoner i jobb, alle med ulik motivasjon og erfaring. Den utålmodige generasjonen forventer svar på alt med en gang.

De vil ha tydlige anbefalinger og en kultur som tillater endringer og tilpasninger straks behovet viser seg.

Skal du beholde den type kompetanse du trenger for å lykkes med digital transformasjon, må du bygge en kultur som møter og oppfordrer til det samme.

Prøv mye, feil fort og lag et miljø hvor det er lov å gjøre hyppige endringer!

Du som leder må eie prosessen og sørge for at absolutt alle i virksomheten tenker digitalt om alle prosesser.

6. Lag et opplæringsprogram for alle

Du har i dag garantert ikke tilstrekkelig kompetanse i din virksomhet i møte med digital disrupsjon.

Rett og slett fordi endringene skjer så raskt at det ikke er menneskelig mulig å holde seg oppdatert på alt som skjer.

Det er uansett kostbart og upraktisk å tette hull med nyansettelser. Sats i alle fall på et opplæringsprogram for dine eksisterende ansatte.

Gjort riktig kan du motivere til egeninnsats, ikke bare i arbeidstiden, men også for den enkelte på egen tid.

I artikkelen «leseliste for digital transformasjon» går jeg gjennom de viktigste læringsplattformene og kommer med forslag til et opplæringsprogram for dine ansatte.

Les gjerne også min artikkel Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

7. Våg å outsource det som outsources kan

Finn partnere, enten de er i Norge eller du finner de internasjonalt, som kan hjelpe deg med det som du ikke definerer som din egen kjernevirksomhet.

Du må simpelthen erkjenne at det i den digitale tidsalder er avgjørende å stole på andre som kan det de kan, bedre enn deg.

En grei regel er å sørge for å velge partnere som kan dokumentere verdiskapning i konkrete digitaliseringsprosjekter med kortere horisont enn under ett år.

8. Tenk kortsiktig

Uansett hvilke systemer du tar i bruk, men kanskje særlig AI-systemer, er det viktig at effekten er tydelig og kan forstås av deg og de av dine som er ansvarlige.

Gå etter de enkleste prosjektene som gir størst gevinst på kort sikt. Endringene skjer så raskt at om du engasjerer deg i prosjekter som strekker seg over år kan du være sikker på at pengene blir kastet ut av vinduet og prosjektet er dømt til å lykkes.

Forstår du det ikke, dropp det.

Kan du ikke se tydlige, kortsiktige gevinster for din bedrift og dine kunder innen kort tid? Dropp det.

Morgendagens kunde

En vellykket digital transformasjon handler om å begynne hos kunden.

Du må identifisere hva som er din virksomhets kjerneverdier i dag og hva som er den virkelige årsaken til at dagens kunder velger deg i dag, fremfor dine konkurrenter.

Skal du bygge morgendagens konkurransekraft, må du tørre å disrupte alle dine nåværende prosesser.

Du må se fremover i tid og ha en visjon deg for hvilke krav dine fremtidige kunder vil ha til dine produkter og tjenester.

Disruptive teknologier og morgendagens konkurrenter

Disruptive teknologier og morgendagens konkurrenter. Hvordan vil nye teknologier skape helt nye løsninger for dagens og morgendagens problemer? Hvordan vil dine nåværende og ukjente konkurrenter ta disse teknologiene i bruk?

Digital transformasjon – Tør du la være?

Skal du overleve i årene som kommer er du nødt til å se med helt nye øyne på din eksisterende forretningsmodell.

Digitaliseringen skjer med uforminsket styrke, og kun de beste vil overleve.

Alt som kan digitaliseres, markedsføres, leveres og betales på nett vil møte lavere marginer.

Effektiv digitalisering vil gi store kostnadsbesparelser.

Digital transformasjon handler ikke bare om å levere digitale tjenester, å effektivisere innkjøp og din egen produksjon eller drift.

Aller mest handler det om selve kundeopplevelsen.

Det handler enkelt og greit om hvordan du møter kundens behov. I dag, men enda mer hvordan du skal møte morgendagens krevende kunder.

Du vil bli angrepet av startups, fremadstormende globale plattformer – eller smartere aktører blant dine etablerte konkurrenter.

Prøv noe som kanskje virker i morgen

Skal du overleve som bedrift må du skifte fokus fra det som fungerer i dag.

Du må våge å endre til noe som kanskje kan virke bedre i morgen.

Det er avgjørende at du skaffer deg nødvendig innsikt og forstå hvordan nye teknologier automatiserer og skaper helt nye løsninger.

Det som tidligere var langsomme og kostbare prosesser, kan nå kjøpes som hyllevare.

En datadrevet virksomhet kan ta i bruk avanserte skytjenester og modelldrevet AI-arkitektur i løpet av måneder – ikke år.

Du må våge å disrupte – forstyrre – din virksomhet. Du må se med helt nye øyne på din eksisterende forretningsmodell, eller se at andre gjør det for deg.

Lykke til!

Fra Buzzword til Business

Se gjerne mitt foredrag om digitalisering og vår digitale fremtid “Fra Buzzword til Business” som jeg holdt for Viken Teknologiklynge

Foredraget var svært bra, antakelig det beste jeg har fått med meg om dette temaet. Jan er meget engasjert og engasjerende, og lykkes med å dekke det universelle, globale og nesten filosofiske aspektet, samtidig som han er konkret og «nær» i sine råd. Det er ganske unikt.

Tusen takk for et strålende foredrag! –  Tarald Nomeland, Oswo AS

Jan hold et svært inspirerende foredrag om vår digitale framtid. Foredraget var så spennende og innholdsrikt fra ende til annen, at jeg ble sittende og spisse ører for å få med meg alt det han sa. Dette var lærerikt, mye å ta med tilbake til designkontoret, ny kunnskap og nye ideer som jeg kan bruke i min hverdag.

Tusen takk, Jan. – Eva Widenoja, Widenoja Design AS

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Digitalisering - "Fra Buzzword til Business" Jan Sollid Storehaug for Viken Teknologiklynge

PS: Det er selvsagt bare hyggelig om du deler denne artikkelen med dine kollegaer og andre du tenker kan ha interesse! 

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN