Styrets veikart for digitalisering

Digitalisering – styrets veikart

Digitalisering og teknologiske gjennombrudd har vært viktige vendepunkter for meg i mitt liv siden jeg startet min første bedrift på begynnelsen av åttitallet. Teknologi som har gjort meg nysgjerrig og utfordret meg både privat og på jobb.

Vi er utsatt for eksponensielle utviklingsløp på en rekke områder og med en hastighet ulikt noe tidligere i menneskehetens historie.

Nye teknologier vil skape en verdiskapning uten sidestykke og berøre alle bransjer og alle virksomheter, nær sagt uansett hva de driver med. I løpet av noen få år vil vi se bedrifter komme med verdiforslag og løsninger på problemer som vi knapt evner å formulere.

Er din bedrift endringsvillig? Oppdatert på nye teknologier? Har du en bedriftskultur som er innovativ, kreativ hvor ledelsen og ansatte tør å prøve og feile?

Vi vil nemlig se startups fra alle deler av verden, også Norge – som vil utfordre ikke bare de store, etablerte bedriftene og utkonkurrere de på noen få år. Desto raskere ny teknologi kan tas i bruk, kombineres og innoveres, desto større utfordringer får alle etablerte bedrifter som ikke henger med.

Digitalisering reduserer bedrifters levetid

En undersøkelse gjort av McKinsey viste at den gjennomsnittlige levetiden til selskapene som er listet opp i «Standard & Poors 500» var 61 år i 1958. For kort tid siden be prognosen justert til under 18 år, mens Innosight mener at levetiden vil være så kort som 12 år allerede i 2027.

McKinsey tror at 75 prosent av selskapene som nå er listet opp i «S&P 500» vil være forsvunnet innen 2027. De vil enten bli kjøpt opp, fusjonere eller gå konkurs.

Noen selskaper klarer derimot å unngå denne masseødeleggelsen.

Gjennomsnittlig levealder på en bedrift
Illustrasjon: Innosight

Hva kan du i utøvelsen av ditt ansvar i styret gjøre for å sikre at nettopp din virksomhet ikke er blant disse?

Ny teknologi har vært den fremste drivkraften i all innovasjon jeg har sett i mine 40 år som næringslivsleder. Enten det har vært i rollen som leder av bedriften, investor, styreleder eller som styremedlem, så har nye teknologier utfordret det bestående.

De smarte har innovert, mens de som er utsatt for disrupsjon har forsvunnet.

Innovasjon som forpliktelse

Uansett hva slags rolle vi fyller er vi forpliktet til å innovere. Som styremedlem er en av dine viktigste oppgaver å passe på at innovasjon er en kontinuerlig prosess.

Men det er ikke tilstrekkelig.

Innovasjon er slik jeg ser det å ta tak i noe som allerede fungerer, se på det med en annen vinkel og ta i bruk de verktøyene som er tilgjengelig til å forbedre og skape nye og bedre løsninger.

Disrupsjon, på den annen side, snur opp/ned på måten ting løses. En enkel regneregel er at om det du skaper kan løse et eksisterende problem til en tiendedel av prisen eller ti ganger mer effektivt – ja da disrupter du – eller du blir utsatt for disrupsjon.

Forutsetningen for å være skodd i møte med dine konkurrenters innovasjon og disruptiv teknologi med potensiale til å snu opp/ned på hvordan din bransje jobber, er at din virksomhet er gjennomdigitalisert.

Digitalisering er en forutsetning for konkurransekraft de neste årene, men ikke tilstrekkelig for å være blant de lønnsomme bedriftene de neste 5 – 10 år. Les mer om hvorfor jeg mener du må gjennom en digital transformasjon i artikkelen Digital transformasjon – hype eller kritisk nødvendig?

Skal du lykkes med digitalisering må du ha en digitalt moden bedrift og et digitalt veikart.

Digitalisering – definisjon

Det er naturligvis ikke noen presis definisjon på hva som menes med begrepet digitalisering. Her er 3 definisjoner fra næringsliv, akademia og det offentlige:

Sintef definerer digitalisering til å være bruk av teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon.

Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI beskriver digitalisering som en transformasjon fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi”

Kommunal- og moderniseringsdepartementet beskriver digitalisering som en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger.

Industri 4.0

Endringene skjer nesten umerkelig og digitaliseringen sniker seg inn i vår hverdag og forandrer måten vi jobber på. Tenk bare hva smarttelefonen har betydd for våre arbeidsvaner?

Vi går alle rundt med en superdatamaskin i lomma og de fleste av oss kjenner på panikken om batteriet går tomt eller telefonen er gjenglemt.

Med digitaliseringen endrer vi våre kjøpsvaner og det gjør også dine kunder. Digitalisering og ny teknologi gir deg og din bedrift enorme muligheter i besparelser, effektivisering og nye inntektsmuligheter.

Har du et digitalt veikart for din bedrift?

Griper du mulighetene for digitalisering?

Om jeg for 10 år siden hadde sagt at du i en nær fremtid ville kunne ringe og holde videokonferanser gratis ville du kanskje ikke trodd meg? Likeså om jeg sa at musikk og film, programvare og datalagring også ville være gratis?

Joda, du betaler fortsatt for tjenester, men Skype, Appstore, Spotify, YouTube og Google og tusenvis av andre leverandører tilbyr vel fungerende tjenester aldeles gratis.

Hvem hadde trodd at Google og Facebook vil stikke av med 6 milliarder av annonsebudsjettene til norske annonsører for 10 år siden? Eller at Uber, Tesla, Google og snart kanskje Apple ville utfordre bilindustrien?

Skytjenester og en eksponensiell utvikling i datakraft har åpnet for et vell av nye tjenester for oss som brukere og forenklet og gitt helt nye muligheter for deg som leverandør.

Om du ikke ser mulighetene, kan du være sikker på at en av dine konkurrenter vil ta det i bruk, og det raskere enn du kanskje trodde.

Nike og Starbucks – analoge selskaper med digitale kundereiser

Nike har gått fra å være en skoprodusent til å digitalisere hele verdikjeden med fokus på kundenes behov.

TNW konferansen erklærte Michael Martin, Global Head of Digital Products at “Nike nå er et teknologiselskap – ferdig snakka”.

Siste skudd på stammen er Nike Fit – et digitalt fotmåleverktøy som er en app til din smarttelefon og som sikrer at du kjøper riktig størrelse til dine sko.

NIKE har forstått at de som kjøper sko ikke bare er opptatt av at skoene har et fint design og passer dine føtter, men digitaliserer hele verdikjeden med alt du trenger å måle for god helse, kosthold, trening og sosial deling med andre i ditt nettverk.

Disruptive teknologier

Ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring og computer vision kan skanne dine føtter på din telefon med Nike-appen og så avgjøre riktig skostørrelse.

NIKE og Starbucks er to eksempler på tilsynelatende analoge produkter hvor selskapene har tatt fatt i hele verdikjeden og digitalisert kundeopplevelsen med fokus på kundens handleopplevelse.

Selv opplevelsen av å kjøpe verdens mest analoge produkt, en rykende varm kopp kaffe, er gjennomdigitalisert.

Digitalisering med IoT og kunstig intelligens

De siste få årene har maskinlæring for alvor gitt resultater. Etter mange tiår med store forventninger men få resultater har kunstig intelligens for alvor kommet på alles radar.

Våre datamaskiner og mobile enheter er knyttet sammen i store nettverk, lokalt eller i skyen. Smarte systemer har fått tilgang på enorme datasett som gjør at de med maskinlæring og “intelligente” algoritmer selv tar beslutninger.

Roboter som før var svært dyre og spesialiserte faller i pris og kan etterhvert også løse generelle oppgaver.

Kunstig intelligens sniker seg umerkelig inn i vår hverdag og jobb. Utviklingen skjer så gradvis at revolusjon kanskje er misvisende. Vi er utsatt for en teknologisk evolusjon.

IoT (Internet of Things) er et nettverk av fysiske enheter med sensorer som er knyttet sammen og som kan kommunisere og og utveksle data. Sensorene blir mindre og mindre og kostnadene faller tilsvarende. Sensorer plassert på nær sagt hva som helst vil i i årene som kommer gi deg ny innsikt for kostnadsreduksjoner, effektivisering og skape helt nye forretningsmuligheter.

I det neste 10-året vil mengden data tilgjengelig for AI eksplodere.

Les gjerne min artikkel og last ned rapporten om hvordan Kunstig intelligens (AI) vil påvirker oss som mennesker og samfunnet rundt oss i de kommende femten år

Digitalisering og kunstig intelligens Jan Sollid StorehaugVi er på vei inn i en fremtid der de fleste fysiske objekter vi omgis med vil kommunisere med hverandre og smarte skytjenester. Ikke bare maskiner, men “klokker”, klær og gjenstander vi har i hjemmet. 5G-nettet vil gi presis informasjon i en hastighet vi aldri før har sett. Internett vil for alvor bli trådløst og selvkjørende biler, droner og satellitter vil med sensorer og kameraer gi oppdaterte data i sanntid til alt og alle.

Sensorer vil i prinsippet kunne registrere alt

Små sensorer vil registrere i prinsippet alt og med en presisjon som langt overgår menneskelige sanser. Bevegelse, puls, fuktighet, temperatur, lys, kjemisk sammensetning og spesifisert kvalitet på et sammensatt produkt for å nevne noe blant mange. Hva vil du måle? Hvilke data kan du bruke?

Er dine data en oljebrønn for effektiv digitalisering?

Mange bedrifter har ikke hverken oversikt eller fokus på en av sine viktigste assets. Data. 

Hvilke datakilder har du i din virksomhet? Hva kan de brukes til? Hvordan samles eller kan de samles inn og struktureres?

Du sitter kanskje allerede i dag på store mengder av data som ikke brukes til noe? Kan du få tilgang på data fra leverandører og kunder? Kan du kombinere disse med åpent tilgjengelige data?

Det neste steget er å tenke kreativt rundt hvordan disse dataene kan benyttes i eksisterende og innovative nye aktiviteter.

Ny innsikt med maskinlæring

Hvordan kan du bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å få innsikt på en ny måte? Jo mer komplekse dine prosesser er, desto større utbytte vil du kunne ha med maskinlæring.

Jobber du med produksjon hvor det inngår mange ulike komponenter? Kan nye sensorer på gamle maskiner eller behandling av råvarer tas i bruk? Jobber du i servicenæringen og kan kombinere data fra brukeradferd for dine kunder på nett med hvordan de opptrer i den fysiske verden?

Er styret forberedt på disruptive teknologier? Jeg ser frem til å holde innlegg for StyreAkademiet på deres frokostmøte onsdag 24. mars klokken 08:00 -09:00! Webinaret er åpent for alle. Meld deg på

Gunn Kristin Vambheim i Digital Norway  vil lansere den nye veiviseren for styrearbeid og digitalisering. Veiviseren er spesielt rettet inn mot små og mellomstore virksomheter, og er utarbeidet av DigitalNorway og StyreAkademiet i samarbeid.

Mulighetene er store allerede i dag med eksisterende teknologi. Har du et innovativt miljø etablert på din arbeidplass? Kan du tenker du fremover i en verden hvor du gjør deg klar deg for en datamengde som i dag ikke finnes? Vil du lage systemer som står klare når behovet melder seg?

Om du ikke ser og griper mulighetene med ny teknologi kan du være sikker på at dine konkurrenter vil gjøre det. Konkurrenter du i dag kanskje ikke kjenner. Og kanskje raskere enn du liker å tro.

Hvordan skal du gå frem for å sikre at din virksomhet er tilstrekkelig digitalt moden?

Hvordan kan du lage et digitalt veikart for å komme i gang?

Nødvendig å forankre digital visjon i styret og ledelse

Bedriften må ha klare visjoner og mål som hele organisasjonen kan samle seg rundt.

Digitale strategier tar ofte ikke inn over seg helheten i visjonen. Det er derfor viktig at en digitaliseringsprosess ikke blir en rekke usammenhengende prosjekter.

Trenger du til ditt neste arrangement en inspirerende foredragsholder som snakker om digitalisering?

Se eksempler på foredrag jeg holder her.

Det er også selvsagt at din digitale visjon støtter opp under selskapets eksisterende visjon og forretningsstrategi.

Ny teknologi skal støtte eksisterende prosesser og forretningsstrategi for hele virksomheten.

Er din organisasjon klar for endring?

Er din organisasjon klar og strukturert slik at endringsvilje og muligheter for faktiske endringer er på plass? Har dine ansatte tilstrekkelig kompetanse til å forstå og evne å ta i bruk ny teknologi?

Les gjerne min artikkel Hva blir din nye jobb i fremtiden?”

Start med et digitalt veikart. Hva gjøres i dag og hvilke planer foreligger? Hvordan samhandler dere med andre aktører? Leverandører og kunder?

Har du etablert retningslinjer for deling og bruk av data?

Et digitaliseringsprosjekt må forankres i toppledelsen i styret og ledergruppen, gjerne med en prosjektleder.

Ta med ledere og representater fra ulike avdelinger og bedriftens tillitsvalgte. Det kan også være riktig å involvere kunder og leverandører.

Hvordan lage et veikart for digitalisering

1. Bevisstgjøring av behov

Start med nåværende posisjon. Kartlegg kompetanse internt. Har du nødvendige verktøy og hvordan er de tatt i bruk?

Hvilke teknologier gir nye muligheter for din bransje? Hvem har tatt de i bruk? I Norge og internasjonalt?

Hva slags produkter og tjenester er det kundene etterspør? Hvilke nye tjenester og produkter vil bli etterspurt i fremtiden?

Er det kombinasjoner av produkter og tjenester du i dag ikke bruker som kan bli aktuelle fremover?

2. Undersøke konkurrenter og muligheter med digitalisering

Skaffe deg et overblikk. For å formulerer en digital visjon må du kjenne til hva som skjer ute blant konkurrenter.

Ikke bare i Norge men også internasjonalt. Ikke begrens deg til din bransje, men la deg inspirere av hva andre aktører jobber med av nye innovative løsninger.

Teknologiutviklingen skjer i et rasende tempo og mange eksisterende forretningsmodeller blir angrepet fra uventet hold.

Følger du med på hva som skjer innen kunstig intelligens, særlig maskinlæring?

Har du oversikt over de store fremskrittene innen 3D-printing, bruk av roboter, blockchain, droner, ansiktsgjenkjenning, stemmestyring, nye betalingsløsninger for å nevne noen teknologer blant mange?

Les gjerne min artikkel om de 9 viktigste teknologiene som forandrer din jobb her.

3. Gjøre analyse av eksisterende styrker og svakheter

Hvor digitalt moden er din organisasjon for å gjennomføre en digitaliseringsprosess? Modenhetsanalysen er viktig for å få avklart status for styrke og svakheter i din organisasjon.

Det finnes en rekke verktøy du kan benytte for denne gjennomgangen, blant annet InnoCAPE DMA-verktøyet. Det er utviklet gjennom et samarbeide mellom akademia og næringsliv for å sikre at det hviler på et solid teoretisk grunnlag.

PWC har laget et selvhjelpsverktøy for analyse av din virksomhet basert på hvilken bransje du er i, land og størrelse på selskapet. Du blir ledet gjennom verktøyet steg for steg. Du finner PWC modenhetsamnalyse Industry 4.0 – Enabling Digital Operations her.

 Hvor digitalt moden er din virksomhet Jan Sollid Storehaug

I Norge kan du med Difis verktøy  gjøre modenhetsanalysen på norsk. Analysen tar for seg fem områder der du plasserer deg selv på en skala fra «minimalt» til «transformert».

Skalaen er godt forklart med hva som kreves for digitalisering på de ulike nivåene slik at du kan vurdere hvor din virksomhet ligger på skalaen.

  1. Styring og ledelse
  2. Mennesker og kultur
  3. Kapasitet og evner
  4. Innovasjon
  5. Teknologi

Detaljert fremgangsmåte for å gjøre en modenhetsanalyse slik Difi har definert den finner du her.

4. Kalkulere kostnader, innsparing og inntektsmuligheter

Skal du lykkes med ditt digitaliseringsprosjekt må du ha fokus på økonomien i prosjektet.

Det er lett å miste oversikten om du iverksetter prosjekter uten overordnet styring. Digitalisering som prosjekt må ses på som et eget prosjekt vurdert etter ordinære lønnsomhetskriterier.

Hvor mye koster det i form av penger og personaltid? Hva slags investeringer er det snakk om i nytt utstyr og programvare? Hvilke besparelser kan oppnås og hvilke nye inntekter kan forventes.

Sett helt konkrete mål som kan evalueres.

5. Organiser virksomheten for digitalisering

Modenhetsanalysen for digitalisering bør brukes som utgangspunkt for diskusjon i ledelsen.

  • Finn konkret hva som skiller dere fra konkurrenter og andre aktører?
  • Hva er de viktigste årsakene til disse forskjellene?
  • Hvordan opplever ledelse og ansatte bedriftens viktigste styrker?
  • Hvor er de største svakhetene?
  • Hvilke konkrete endringer bør iverksettes?

6. Legg en konkret plan med klar ansvarsfordeling

Det er viktig at ansvar og eierskap til digitaliseringsprosessene er på plass og at resultatene løpende rapporteres og evalueres av styret og ledelsen.

Start gjerne med et konkret prosjekt som kan tjene som eksempel for påfølgende prosjekter. Finn det prosjektet som har størst umiddelbar gevinst og som er blant de enkleste å gjennomføre.

Hva slags kompetanse mangler? Hvilke ferdigheter skal utvikles? Hvem skal lære hva og hvordan organiseres dette?

Glem ikke at aktiviteter skal være konkrete og målbare slik at de kan evalueres.

7. Gjennomfør planen

Få plass rutiner som gjør det mulig å korrigere underveis etter målte resultater og erfaringer.

Husk at digitalisering som prosjekt er noe som aldri tar slutt. Skal du lykkes, må sirkelen sluttes, helheten og de enkelte delprosjektene må evalueres og startes på nytt i praksis i en evigvarende prosess.

Teknologien er ikke der for teknologiens egen skyld.

Ny teknologi skal tas i bruk for å skape bedre kundeopplevelser, forenkle prosesser, effektivisere, spare kostnader og øke lønnsomheten. 

Styrets veikart for digitalisering
(Illustrasjon av  i )

Automatisering, nettverk og cyber security

Utfordringen er gjerne å finne ut av hvordan en skal gå frem for å realisere og nærme seg bedriftens digitale visjon.

Industri 4.0(Illustrasjon av  i )

i Triple-S forteller at de har definert 3 teknologiområder som de  mener det er viktig å jobbe med i digitaliseringsprosesser. Disse er automatisering, nettverk og cybersecurity.

For å jobbe i retning av Industri 4.0 visjonen er det nødvendig å jobbe med alle disse 3 teknologiområdene, mener Stensberg. Du må automatisere, og for de fleste vil det være nødvendig å øke automatiseringsgraden i produksjonen.

Du må også investere i infrastruktur som nettverk i produksjonen. Og du må etablere løsninger innenfor digitalisering for å samle, lagre, visualisere og analysere data.

Uten infrastruktur og nettverk i produksjonen er det ikke mulig å samle data fra produksjonen. Uten digitaliseringsløsninger er det ikke mulig å analyser produksjonen og skaffe seg innsikt i hvor en skal legge innsatsen for å produsere bedre.

Derfor må det jobbes med alle disse 3 teknologiområdene samtidig.

Fullt utbytte kommer først når en jobber strukturert med alle 3 områder. Så er det også viktig å påpeke at det er ikke teknologien i seg selv som skaper verdi, det er fortsatt menneskene og organisasjonen som skaper verdiene. Vi må derfor ha organisasjonen og prosessene på plass for å få ut gevinstene.

Digitaliseringens største fallgruver

I følge Forbes mislykkes helt eller delvis så mye som 84 % av alle digitaliseringsprosesser. I artikkelen “Why 84% Of Companies Fail At Digital Transformation” pekes det spesielt på manglende innsikt i endringer som skjer hos ansatte. Det er avgjørende at alle har grunnleggende forståelse for hva som driver digitaliseringsprosesser.

Dagens Næringsliv viser til i artikkelen “Åtte fallgruver for digitalisering” at så mye som tre av fire IoT-prosjekter feiler, og seks av ti aldri kommer forbi proof of concept-fasen.

Så få som 23 prosent av selskapene oppnådde topplinjevekst som følge av investeringer i digitalisering (Simon-Kucher & Partners, 2017) og på Harvard nøyer de seg med å si at mange mislykkes med eksempler som GE, Lego, Burberry og Ford.

Digital transformasjon

Digitalisering er en forutsetning for konkurransekraft i årene som kommer, men ikke tilstrekkelig om din virksomhet skal overleve på lengre sikt.

Da må du gjennom en fullstendig digital transformasjon.

Fra Buzzword til Business

Se gjerne mitt foredrag om digitalisering og vår digitale fremtid “Fra Buzzword til Business” som jeg holdt for Viken Teknologiklynge

Foredraget var svært bra, antakelig det beste jeg har fått med meg om dette temaet. Jan er meget engasjert og engasjerende, og lykkes med å dekke det universelle, globale og nesten filosofiske aspektet, samtidig som han er konkret og «nær» i sine råd. Det er ganske unikt.

Tusen takk for et strålende foredrag! –  Tarald Nomeland, Oswo AS

Jan hold et svært inspirerende foredrag om vår digitale framtid. Foredraget var så spennende og innholdsrikt fra ende til annen, at jeg ble sittende og spisse ører for å få med meg alt det han sa. Dette var lærerikt, mye å ta med tilbake til designkontoret, ny kunnskap og nye ideer som jeg kan bruke i min hverdag.

Tusen takk, Jan. – Eva Widenoja, Widenoja Design AS

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Digitalisering - "Fra Buzzword til Business" Jan Sollid Storehaug for Viken Teknologiklynge

Hva kan du gjøre videre?

Søk kunnskap. Spør Google, Ted Talks og YouTube. Det finnes tusenvis av gode artikler, videoer og podcaster som gir god innsikt. Det finnes også en rekke kursleverandører internasjonalt som tilbyr rimelig opplæring innen de fleste emner.

Selv har jeg stort utbytte av gratistjenesten Flipboard som samler artikler fra kvalitetsmagasiner innen de fleste felt. Du finner min samling av gode artikler på Fliboard her.

Vi har snakket om nødvendigheten av digitalisering i mange år, men hva er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Hvordan kan forskjellen ha betydning for din virksomhets overlevelse de neste 5 årene? Hvorfor er dette så viktig og kritisk for en virksomhet? Les mer i artikkelen Digital transformasjon – hype eller kritisk nødvendig?

Ikke glem LinkedIn

En annen viktig kilde til gode artikler og nettverk er LinkedIn. Bruker du LinkedIn riktig kan du knytte kontakter med kompetente personer som deler dine interesser i grupper og som poster artikler du kan lære av.

Les gjerne min artikkel om hvordan du kan bruke LinkedIn til å få tusenvis av riktige kontakter på LinkedIn

Triple-S AS er en norsk bedrift som fokuserer på automatisering, digitalisering, nettverk og OT-sikkerhet. De publiserer en rekke interessante artikler om digitalisering, spesielt for industribedrifter.

Til denne artikkelen har jeg hatt stort utbytte av å høre på Tom-Roger Stensberg i Triple-S webinarserie med titlene “Industri 4.0 og din digitale visjon” og “Planlegg din digitale produksjon” 

På nettsidene til Tenk Digitalt AS finner du også mange artikler om ny teknologi og digital markedsføring.  Her finner du nyttige gratis verktøy og ressurser for digital markedsføring

Digitalisering gir store muligheter men også fallgruver

Skal du gripe mulighetene som byr seg i fremtiden må du ta grep i dag! Finn ut hvordan det står til i din bedrift. Gjennomfør en modenhetsanalyse og iverksett ditt digitaliseringsprosjekt.

Skal du unngå fallgruvene må du forsikre deg om at styret, ledelsen og alle dine ansatte er klar over utfordringene og endringene som er i ferd med å skje.

De må forstå hva som er driverne i en digitaliseringsprosess og vite hvor tid og resurser brukes best.  Teknologien er ikke til for teknologiens egen skyld.

Gjort riktig kan du redusere kostnader, drive en mer lønnsom og effektiv organisasjon for deg og dine kunder.

Vil du lære mer om digitalisering?

Sjekk gjerne min leseliste for digital transformasjon. Der ser du hvilke bøker jeg har lest som jeg gjerne anbefaler at du deler med din ledergruppe og ansatte. Du finner også et forslag til et opplæringsprogram for ansatte og noen kilder til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Dette er et sted å starte for så å lage din egen leseliste med bøker for din bedrift og bransje som gir deg og dine kollegaer en grunnleggende felles forståelse av disruptive teknologier som Kunstig Intelligens (AI), Big Data, Tingenes Internett og skytjenester.

LES OGSÅ: Digital transformasjon – hype eller kritisk nødvendig?

Lykke til!

PS: Det er selvsagt bare hyggelig om du deler denne artikkelen med dine kollegaer og andre du tenker kan ha interesse! 

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN