Topp 10 tegnlogigejnnombrudd i 2021

Topp 9 teknologigjennombrudd i 2021

Gjennombruddsteknologier løfter oss raskere frem og byr samtidig på utfordringer vi knapt rekker å vurdere.

Kunstig intelligens, disruptive teknologier og ikke minst nye forskningsfunn i kjølevannet av Covid-19 gir nye håp for en bedre verden. En verden hvor hver og en av oss også kan se frem til et lengre liv med bedre helse.

Historien har lært oss at ny teknologi ofte møter motstand, særlig når den utfordrer eksisterende arbeidsplasser. På lengre sikt er gjerne ny teknologi til menneskehetens beste. Etterhvert frigjøres arbeidsresurser, som kan brukes til andre nyttige formål. Vi blir mer effektive og kan overlate jobber vi selv ikke må gjøre til maskiner.

Teknologiske fremskritt skjer løpende med innovasjon og skjer med små, gradvise skritt, nærmest umerkelig for de fleste.

Disruptiv teknologi snur opp ned på arbeidsprosesser og noen ganger hele bransjer.

Det norske selskapet eClinic er et eksempel på en aktør som bruker kunstig intelligens i sin symptomsjekker. Ved riktig bruk kan nær 80 % av brukerne unngå å oppsøke venteværelset på legevakten eller står i kø hos sin fastlege for a avklare om opplevde symptomer krever medisinsk oppfølging.

eClinics symptomsjekker er et eksempel på hvordan kunstig intelligens kan spare tid, kostnader og effektivisere et medisisnk forløp for oss alle.

Her er min høyst private topp-9 liste over teknologier sortert etter hva som har betydning i mitt liv, og som jeg har store forventninger til i årene som kommer:

  1. RNA-vaksine
  2. AI med sanser
  3. GPT-3 – AI drevet naturlig språk
  4. Hele verden online
  5. Smarte kontrakter
  6. Datatrusts
  7. Millimeter posisjonering
  8. Miljøvennnlig hydrogen
  9. Lithiumbatterier

Les også: Breakthrough Technologies 2021

Mine 3 første på listen mener jeg vil fundamentalt endre våre liv de neste 10 år. Med nye medisinske forskningsfunn og eksponensiell teknologiutvikling vil kunstig intelligens ta et kvantesteg mot min visjon om at “100 er det nye 60”. Ikke bare lever vi lenger, vi vil også få bedre helse i våre siste leveår.

Vi er på vei inn i en verden hvor vi ikke, som i dag, oppsøker og får medisinsk behandling etter at vi har blitt syke. Vi vil med biometriske data, avlesning av vårt DNA og kunstig intelligens kune opdage og komme helseutfordringer i god tid og iverksette tiltak basert på hva som er vår individuelle situasjon.

Med data fra millioner av andre med lignende status vil AI bli mer og mer effektiv i sine anbefalinger.

Sentralt i dette er utvikling i kunstig intelligens demonstrert med GPT3 samt forskning i kjølevannet av Covid-19.

De øvrige 7 teknologigjennombruddene på listen for 2021 forteller hvordan vi “hele verden” gikk gjennom et digitalt kræsjkurs i fjoråret, løsninger for sikkerhet og enda smartere og bedre løsninger for transaksjoner på nett. Miljøvennnlig hydrogen og rimligere, mer effektive lithiumbatterierer er løfteriket for miljøet. Kunstig intelligens driver ned kostnader og vil svare på enda flere spørsmål til vårt alles beste i årene som kommer.

Løfterik forskning i kjølevannet til RNA-vaksiner

Det er ikke vanskelig å sette RNA-vaksine øverst på listen. Det er mildt sagt imponerende hva forskere, verden over, klarte å finne frem til av løsninger når Covid-19 angrep oss alle og snudde opp/ned på våre liv.

Det mange ikke reflekterer over, er hvor mye av denne forskningen som spiller over på andre områder innen medisin.

Messenger RNA – eller mRNA – er molekyler som instruerer celler til å lage proteiner. De har fått hele verdens oppmeksomhet med utrullingen av mRNA covid-19-vaksiner.

Krymper kreftceller

Newscientist rapporterte nylig om gjennombrudd ved bruk av den samme teknologien i kreftbehandling.

Messenger-RNA brukes til å sette i gang et immunangrep på kreftceller og kan krympe svulster hos mus fullstendig. Nå tester BioNTech, det tyske selskapet som utviklet Pfizers mRNA covid-19-vaksinen, om mRNA også kan brukes til å behandle kreft hos mennesker.

Aldersreversering

Takket være forskning rundt Covid-19 oppdaget forskere fra Technion-Israel Institute of Technology en måte å forynge aldringsprosessen til kroppens immunsystem.
Utgangspunktet var å forstå hvorfor den eldre befolkningen er mer utsatt for alvorlige tilfeller av COVID-19 og hvorfor vaksinene ser ut til å være mindre effektive og avta raskere.

Nå mener de israelske forskerne at de kan ha funnet en viktig mekanisme som kan reversere aldring i våre celler.

LES OGSÅ: Når aldring er en sykdom vi kan helbrede

Er GTP3 et steg nærmere at maskiner resonnerer som mennesker?

Organisasjonen som står bak GPT-3 («Generative Pre-trained Transformer») er Open AI. Den finner data på nettet og kan lage nær sagt hva som helst basert på hva algoritmen finner på nettet. Også musikk og selvstendige kunstverk. Nå er verktøyet tilgjengelig for kommersielt bruk med APIér for ditt formål.

GPT-3 er det største kunstige nevrale nettverket verden til nå har sett. Den genererer tekst ved hjelp av forhåndstrente algoritmer og kan lage alt tenkelig som er basert på tekst,  svare på spørsmål, skrive noveller, oppsummere lange tekster, oversette språk, ta notater og til og med lage kode basert på forespørsel.

Les mer og finn linker til eksempler på hva du kan gjøre med GPT3 i artikkelen Savner du The Beatles? – AI med nytt album.

 

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN