Norge på 10. plass i verden i digital readiness index fra Cisco

Norge faller fra, nå på 10. plass i digital readiness index

I Digital Readiness Index fra Cisco ligger vi nå på 10. plass i verden. Vi har rykket nedover på listen og må se oss slått av Sverige, Danmark, Finland og Island. Ikke overraskende er land som USA, Sør-Korea, Singapore og Nederland på topp-10-listen. 

Cisco Digital Readiness Index måler et lands digitale posisjon i verden. Indeksen gir også konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle en inkluderende digital økonomi.

Les og last ned Cisco Digital Readiness Index her.

Digtal index viser Norge på 10. plass bak Sverige, Danmark, FInland og Island Indeksen måler et lands posisjon i forhold til følgende 7 kriterier:

  1. Dekning av grunnleggende behov

  2. Investeringer i det offentlige og i næringslivet

  3. Hvor enkelt det er å drive forretninger

  4. Tilgjengelige menneskelige ressurser

  5. Muligheter som startup 

  6. Teknologiferdigheter og bruk av nye teknologier

  7. Digital infrastruktur

For å bygge Norges posisjon må næringslivet og myndigheter bygge nødvendige ferdigheter, fremme innovasjon og ikke minst entreprenørskap.

International Digital Economy and Society Index

I International Digital Economy and Society Index (I-DESI) fra 2016 lå Norge er helt i toppen med digital score som nasjon, knapt slått av Sør Korea og Danmark.

Måler vi digital score på en innovasjonsakse med gjennomføringskraft er vi en kategori vi bør være bekymret for: Vi sakker akterut.

Land som Kina, Dubai, Malaysia og Saudi Arabia har en digital score som overgår Norge og andre vestlige land.

Nå er jeg sjeleglad for at jeg lever i et demokrati som Norge. Vi tar oss tid til høringer og utreder og deltar i og utvikler standarder og respekterer internasjonale avtaler. Det tar tid, men alle blir hørt.

Er vår dårlige digitale score så bekymringsfull at vi må justere beslutningsmodellene våre for å henge med på teknologiutviklingen?

Norges digitale score

Indeksen viser hvordan EU (og Norge) er rangert sammenlignet med 17 land utenfor Europa.

Den digitale score på 73.0 er basert på en indeks som måler hvor digitalt samfunnet er og vurderer landets digitale økonomi langs en rekke detaljerte områder.

Den måler ytelse i fem dimensjoner eller politikkområder: Grad av internett-tilkobling, menneskelig kapital (digitale ferdigheter), faktisk bruk av internett av landets innbyggere og integrering av teknologi i næringslivet og det offentlige samt digitale offentlige tjenester.

Norge i toppen av digitale nasjoner

Denne rapporten veier en rekke faktorer som frem til og med 2016 i sum gir en gjennomsnittlig digital score for Norge på 73, rett bak de 4 ledende EU-landene og Sør-Korea helt på toppen.

For 2017 rykket vi frem sammenlignet med andre EU-land, kun forbigått av Danmark.

Årsaken til økt digital score er utbredelsen av internett, fast og mobil tilkobling.Norge rykker frem som digital nasjon

Last ned hele rapporten her: Study: International Digital Economy and Society Index 2018

Digital score og evolusjon: Hvordan ser fremtiden ut?

Hvordan står det til i Norge når vi tar med faktorer som innovasjonsgrad, rammebetingelser for teknologi og nasjonal digital strategi?

Digital Planets DEI 17 er en evaluering av digital utvikling i 60 land med til sammen 170 indikatorer som rangerer landene på en akse for digital evolusjon. 

Som det fremgår av oversikten er norges digitale score fortsatt helt i toppen.

Vi er imidlertid i en bekymringsfull kvadrant, stall out – vi faller fra.

Indeksen vurderer nasjonenes “digitale evolusjon” og ser på investeringer, innovasjon og politiske prioriteringer.

Rapporten analyserer også risikoene som skapes av vår fortsatte avhengighet av digital teknologi. Mot dette formål dekker studien et sentralt spørsmål om “digital tillit.”

Faktorene som vurderes er foruten digital tillit, det digitale miljøet for hvert land, kvaliteten på brukernes opplevelse, holdninger til de viktigste nasjonale institusjonene og organisasjoner og brukernes atferd i den digitale verdenen.

Kilde: The Fletcher School, Tufts University

LAST NED hele rapporten for å forstå digital score “How Competitiveness and Trust in Digital Economies Vary Across the World

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

AI kommer til å være blant de viktigste driverne i Norges teknologiutvikling i årene som kommer og avgjørende for vår fremtidige digitale score.

Teknologirådet med mange var bekymret da regjeringen uttrykte manglende interesse for en egen strategi for AI, fordi “vi har jo en digital strategi“.

Heldigvis snudde Erna Solberg og innså at nasjonen Norge ikke bare kunne “nøye seg med en digital strategi”, men innså at området krever en egen strategi. Se pressemeldingen om kunstig intelligens fra Regjeringen.

Norge deltar som det eneste ikke-medlemmet av EU i gruppen som utarbeider etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året og er ment som veiledning for næringsliv og offentlige etater. Senere kan vi se at elementer fra dette arbeidet kan innarbeides som en del av lovverket, som for GDPR.

LES: Du kan lese mer om foreløpige resultater i artikkelen “Europeiske etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Digitalisering krever en digitalt moden bedrift og et digitalt veikart

Teknologiutviklingen de siste årene har skutt fart med en hastighet menneskeheten aldri tidligere har erfart. Ikke før vi er ferdig med den industrielle revolusjon 3.0 er vi på full fart inn i industri 4.0.

Digitalisering er en forutsetning for en bedrifts konkurransedyktighet på kort sikt, men ikke tilstrekkelig. Alt som kan outsources, som ikke er din virksomhets kjerneverdier, må digitaliseres og settes bort til de som kan de bedre enn deg.

For å være konkurransedyktig i årene som kommer er dette likevel ikke tilstrekkelig. Du må gjennom en fullstendig digital transformasjon.

Har du et digitalt veikart for din virksomhet?

Kunstig intelligens sniker seg umerkelig inn i vår hverdag og jobb. Utviklingen skjer så gradvis at revolusjon kanskje er misvisende. Vi er utsatt for en teknologisk evolusjon. I det neste 10-året vil mengden data tilgjengelig for AI eksplodere.

Dette gir store muligheter for de som forstår verdien av data samlet inn fra hele sin verdikjede. Snart kan du kjøpe AI-systemer som “hyllevare”.

Hele din verdikjede og alt du gjør som skiller deg fra konkurrentene og faktisk gjør at kundene velger deg, må digitaliseres. Har du store datasett vil AI-systemer, brukt riktig, hjelpe deg til å bygge konkurransekraft. Absolutt alle bransjer blir berørt. Konkurrenter kan dukke opp fra sidelinjen. Konkurrenter som tar i bruk disruptive, nye teknologier og setter disse sammen på helt nye måter.

Les mer i artikkelen “Digitalisering: Hvor digitalt moden er din virksomhet?

 

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN