Digital score for Norge i verdenstoppen – sakker akterut

Norge er helt i toppen med digital score som nasjon, knapt slått av Sør Korea og Danmark. Det er likevel for tidlig å slå seg på brystet: Måler vi digital score på en innovasjonsakse med gjennomføringskraft er vi en kategori vi bør være bekymret for: Vi sakker akterut.

Land som Kina, Dubai, Malaysia og Saudi Arabia har en digital score som overgår Norge og andre vestlige land.

Nå er jeg sjeleglad for at jeg lever i et demokrati som Norge. Vi tar oss tid til høringer og utreder og deltar i og utvikler standarder og respekterer internasjonale avtaler. Det tar tid, men alle blir hørt.

Er vår dårlige digitale score så bekymringsfull at vi må justere beslutningsmodellene våre for å henge med på teknologiutviklingen?

International Digital Economy and Society Index (I-DESI)

Indeksen viser hvordan EU (og Norge) er rangert sammenlignet med 17 land utenfor Europa.

Den digitale score på 73.0 er basert på en indeks som måler hvor digitalt samfunnet er og vurderer landets digitale økonomi langs en rekke detaljerte områder.

Den måler ytelse i fem dimensjoner eller politikkområder: Grad av internett-tilkobling, menneskelig kapital (digitale ferdigheter), faktisk bruk av internett av landets innbyggere og integrering av teknologi i næringslivet og det offentlige samt digitale offentlige tjenester.

Norge i toppen av digitale nasjoner

Denne rapporten veier en rekke faktorer som frem til og med 2016 i sum gir en gjennomsnittlig digital score for Norge på 73, rett bak de 4 ledende EU-landene og Sør-Korea helt på toppen.

For 2017 har vi rykket frem sammenlignet med andre EU-land, kun forbigått av Danmark.

Årsaken til økt digital score er utbredelsen av internett, fast og mobil tilkobling. Norge rykker frem som digital nasjon

Last ned hele rapporten her: Study: International Digital Economy and Society Index 2018

Digital score og evolusjon: Hvordan ser fremtiden ut?

Hvordan står det til i Norge når vi tar med faktorer som innovasjonsgrad, rammebetingelser for teknologi og nasjonal digital strategi?

Digital Planets DEI 17 er en evaluering av digital utvikling i 60 land med til sammen 170 indikatorer som rangerer landene på en akse for digital evolusjon. 

Som det fremgår av oversikten er norges digitale score fortsatt helt i toppen.

Vi er imidlertid i en bekymringsfull kvadrant, stall out – vi faller fra.

Indeksen vurderer nasjonenes «digitale evolusjon» og ser på investeringer, innovasjon og politiske prioriteringer.

Rapporten analyserer også risikoene som skapes av vår fortsatte avhengighet av digital teknologi. Mot dette formål dekker studien et sentralt spørsmål om «digital tillit.»

Faktorene som vurderes er foruten digital tillit, det digitale miljøet for hvert land, kvaliteten på brukernes opplevelse, holdninger til de viktigste nasjonale institusjonene og organisasjoner og brukernes atferd i den digitale verdenen.

Kilde: The Fletcher School, Tufts University

LAST NED hele rapporten for å forstå digital score «How Competitiveness and Trust in Digital Economies Vary Across the World«

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

AI kommer til å være blant de viktigste driverne i Norges teknologiutvikling i årene som kommer og avgjørende for vår fremtidige digitale score.

Teknologirådet med mange var bekymret da regjeringen uttrykte manglende interesse for en egen strategi for AI, fordi «vi har jo en digital strategi«.

Heldigvis snudde Erna Solberg og innså at nasjonen Norge ikke bare kunne «nøye seg med en digital strategi», men innså at området krever en egen strategi. Se pressemeldingen om kunstig intelligens fra Regjeringen.

Norge deltar som det eneste ikke-medlemmet av EU i gruppen som utarbeider etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året og er ment som veiledning for næringsliv og offentlige etater. Senere kan vi se at elementer fra dette arbeidet kan innarbeides som en del av lovverket, som for GDPR.

LES: Du kan lese mer om foreløpige resultater i artikkelen «Europeiske etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens«

 

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

Jan Sollid Storehaug med 9 konkrete råd til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Send this to a friend