Er din neste bil selvkjørende?

Når kommer selvkjørende biler på norske veier?

Autonom kjøreteknologi utvikles med stormsteg og legger til rette for at selvkjørende biler blir tilgjengelig for oss alle. Forbedrede sensorer, kameraer og V2X-kommunikasjon (vehicle-to-everything) hjelper bilindustrien å utikle selvkjørende biler på tredje nivå av kjøreautomatisering, som definert av SAE (Society of Automotive Engineers’).

SAE har definert seks nivåer for kjøreautomatisering, der nivå null er minimal automasjon og nivå fem er full autonomi med selvkjørende biler som takler alle tenkelige forhold og situasjoner.

Utvikling av ny teknologi gjør selvkjørende biler stadig tryggere i trafikken og enklere for andre bilister å froholde seg til. At vi nå beveger oss mot nivå tre på SAEs skala for kjøreautomatisering er ganske revolusjonerende. Det er nemlig det første nivået der selvkjørende biler er så autonome at bilistene ikke lenger trenger å se på veien (under gode kjøreforhold).

Hastighet opp til 110 km/t

Dagens teknologi i selvkjørende biler er godt egnet til å navigere trafikkork i lav hastighet. Regjeringen vurderer også å tillate selvkjøring i hastigheter på opptil 110 km/t (70 mph) i høyre felt på motorveier, med biler som automatisk blir liggende i kjørefelt og bremser ned for kjøretøy foran.

Et spørsmål som må avklares er om det er sjåføren som skal holdes juridisk ansvarlig for bilen ved uhell, eller om bilen vil bli definert som en selvkjørende, automatisert kjøretøy. For det er risiko. Teknologien kan enda ikke stoles på 100 %. Kritikerne påpeker også at dette er en bransje under massivt økonomisk press og spør hvorfor de skal ta på seg en ny enorm forsikringsrisiko?

Selvkjørende biler uten passasjerer

Bilen R2 fra Nuro  har ingen sjåfør eller passasjer ombord. National Highway Traffic Safety Administration (NHTS) i USA har nå gjort et unntak for disse kjøretøyene med lavere sikkerhetskrav enn de som i dag gjelder for selvkjørende biler. 

Nuro Vehicle at Proving Grounds

Forrige modell har vært gjennom en prøveperiode med vareleveranser i Scottsdale, AZ og for Domino’s i HoustonSiden bilene ikke frakter mennesker, har produsenten lenge jobbet for å få forenklet regelverket. 

De første versjonene av den nye modellen, R2 blir nå utplassert i Houston. I løpet av de neste to årene vil selskapet produsere 5.000 nye biler.

Selvkjørende biler er lettere fordi unødvendig utstyr tas bort

I bilene er det tatt bort mye utstyr som før var nødvendig også for selvkjørende biler.  Alphabet’s Waymo og GM har lenge argumentert med at ratt ikke behøves i denne type biler.  Nå har de vunnet frem. En beslutning som bransjen mener vil sette fart i utviklingen av lignende konsepter,  

Ved å ta bort førersete, ratt, speil, musikkanlegg og vinduer som kan åpnes reduseres også vekten.

Selskapet mener de nye reglene vil gi fart på utviklingen av selvkjørende biler fra mange produsenter som har jobbet med lignende konsepter.

For R2 er det gjort unntak for eksisterende regelverk. NHTS i USA forbereder nå et eget regelverk som skal gjelde for alle selvkjørende biler uten passasjerer

Waymos selvkjørende biler passert 16 millioner kilometer på egenhånd

Googles selvkjørende biler (gjennom datterselskapet Waymo) annonserte en ny milepæl på TechCrunch Sessions: Mobilitet med 10 milliarder miles (ca 16 milliarder km) kjørt i simulering. I den virkelige verden har bilene allerede passert imponerende 16 millioner kilometer.

For Waymos AI er selvsagt kjøring i den virkelige verden vesentlig for sikkerhet, men simulert kjøring er også av stor betydning.

Waymo er langt foran de andre selskapene når det gjelder faktisk kjøring i den fysiske verden. Simulering, på den annen side, blir enda mer effektiv nå den kunstige intelligensen kan ta med læring fra den dysiske verden. Derfor legger Waymo stor vekt på å kjøre dette sammen i tospann.

Det handler om skalering, fortalte CTO og VP Dmitri Dolgov under presentasjonen.

Jo mer avansert ditt autonome system er, jo større avstander du kjører i den fysiske verden, jo mer egnet blir systemet til å håndtere spesielle situasjoner. Programvaren må kunne håndtere alle mulige scenarioer og simulering er viktig for å finne de ekstreme tilfellene.

Waymo er kjent for å ha en annerledes tilnæring til bruk av teknologi og fokus på sikkerhet, enn kanskje enda mer kjente Elon Musk og hans Tesla.

740.000 helt selvkjørende biler på veiene i 2023

Selv om flere enn 50 selskaper jobber med teknologier for å gjøre autonome kjøretøyer sikre, er det med unntak av Googles Waymo få helt selvkjørende biler på veiene. Analyseselskapet Gartner mener imidlertid at vi vil se 740.000 helt selvkjørende biler på veiene i 2023.

Antall biler som kan kjøre uten menneskelig overvåkning øker år for år. I 2019 var det over 330.000 biler som har nødvendig utstyr og “evner” til å kjøre helt på egenhånd. Veksten skjer første og fremst i USA og kina, men også i Euopa.

Teknologien er der, men det regulatoriske rammeverket mangler. I dag er det ingen land med et regelverk som lar autonome kjøretøyer operere lovlig. Manglende regelverk er den største hindringen. En annen utfordring, som med det meste av nye teknologier, er vår skepsis.

Tør du sette deg i en bil som kjører helt på egenhånd?

Lykkes vi med dette vil selvkjørende biler snu opp/ned på en rekke bransjer. Nye tjenester vil bli utviklet og helt nye bransjer vil oppstå. Kanskje aller viktigst, vi vil kunne spare hundretusener av menneskeliv og alvorlig skader i trafikken som skjer i dag som følge av menneskelige feilvurderinger.

LES: “Gartner Forecasts More Than 740,000 Autonomous-Ready Vehicles to Be Added to Global Market in 2023

467 selvkjørende biler på veiene i USA i 2018

I California, USA har til sammen 28 bilprodusenter hatt 467 biler for testkjøring på vanlige veier. Til sammen 3.277.000 kilometer er kjørt. Det interessante er å se hvor mange kilometer som kan kjøres, før sjåføren må gripe inn.

Ikke overraskende var det Goolgles Waymo som lå på toppen i 2018, med 17.950 kilometer.

Som du ser på oversikten, er ikke Tesla med.

Antall kilometer kjørt selvkjørende bil Jan Sollid StorehaugDe som kjører Tesla har over lang tid lært opp Elon Musks kunstige intelligens. Skjer det en uvanlig hendelse, registreres denne i skyen og kunnskapen er øyeblikkelig tilgjengelig for alle bilene.

Den enkelte Tesla-eier må samtykke til å dele informasjonen, men de fleste gjør dette. Tesla sier de ikke registrerer noe som kan knyttes opp til den enkelte personlig.

Bilene registrerer alt som skjer og trener spesielt på vanskelig situasjoner i trafikkbildet.

Elon Musk lover gratis selvkjørende biler med robot-taxi

Elon Musk er kjent for å love mer enn han kan holde – i alle fall på kort sikt. Samtidig kan han vise til imponerende resultater i sine mange prosjekter.Tesla lover selvkjørende biler og robottaxier.

For nordmenn er Tesla kanskje hans mest kjente. Nå lover han mer enn 1 million selvkjørende robotaxier på veiene – i løpet av 2020!

Musk vil oppgradere din Tesla så du kan sende den ut som selvkjørende taxi når du selv ikke bruker den. Du vil tjene mer på bilen enn den koster deg i anskaffelse og driftskostnader, hevder han.

Musk blir møtt med stor skepsis.

Tesla har ikke en gang avklart grunnleggende spørsmål som pris, forsikringer, regulatoriske begrensninger og ansvarsforhold, sies det.

Helt selvkjørende biler kjører som taxi i Phoenix i Arizona, USA.

Tillatelser er gitt fra amerikanske myndigheter. Foreløpig får bilene kjøre i et begrenset geografisk område. Tjenesten er kun tilgjengelig for et utvalgt antall av Waymos kunder. (Waymo er eid av Alphabeth/Google). De har deltatt i et prøveprosjekt og får nå anledning til å bestille selvkjørende taxi via en app.

I bilen sitter det en representant fra selskapet, ikke for å kjøre, men å tilby assistanse til passasjerene.

Snart vil 20.000 selvkjørende biler være på veiene

Google har som vanlig ambisiøse planer. Så mange som 20.000 elektriske SUV er bestilt og under levering fra Jaguar.

Bilene blir utstyrt med selvkjørende teknologi og når flåten er utplassert innen 2020 vil så mye som 1 million reiser leveres daglig.

Waymo's fully autonomous driving technology is here

Få oppfinnelser har endret våre hverdagsliv enn bilen og flyet. Overgangen fra hest til biler og fly har på under 50 år forandret våre liv på en måte som ville vært vanskelig å forstå for tidligere generasjoner. Vi har hatt en enestående velstandsutvikling takket være dramatisk forbedring i hvordan vi transporterer mennesker og varer over korte og lange distanser

Hva om tusenvis av dødsfall kunne vært unngått?

Med eksisterende teknologi kunne bilene grepet inn og unngått trafikkulykker som skyldes menneskelig feil. tesla slipper gradvis ny funksjonalitet frem til bilen er helt selvkjørende. Mange mener bilene allerede er helt selvkjørende, men at programvaren enda ikke er sluppet.

Vil myndighetene bli tvunget til å fremskynde lovverk som slipper selvkjørende biler på veiene? Rett og slett fordi det vil være uansvarlig å la menneskelige sjåfører drepe og skade så mange mennesker i trafikken? Ulykker som kunne vært unngått om AI hadde kjørt?

Vil Elon Musk si til myndighetene at “se her, alle dødsfallene som kunne vært unngått om AI hadde styrt!”. Vil dette være argumentet på vektskålen som fremskynder selvkjørende biler?

EU-direktivet for selvkjørende biler bestemmer hva vi kan gjøre i Norge, i syv forskjellige nivåer. Tesla vil gi oss bil som tilsvarer nivå 5, altså at bilen kjører helt på egenhånd.

Prisene faller – snart kjører du gratis

Kostnadene til maskinvaren faller i pris. Den største kostnaden er batterier. Prisene faller fra å utgjøre over halvparten av bilens pris til under 20 % i 2025.

Selvkjørende biler faller i pris Jan Sollid Storehaug

Overgangen til autonome – selvkjørende – kjøretøy vil skape like store omveltninger i våre liv og sannsynligvis gi samme impuls til verdiskapning i hele verden.

Fremtiden er lys på mange måter, men samtidig er mange skeptiske til droner, selvkjørende biler og for ikke å snakke om selvkjørende fly. Tør du sitte ombord i et fly uten pilot?

Mange mener også at det er langt frem før vi ser selvkjørende biler på norske veier. Selvkjørende biler vil uansett bli introdusert gradvis.

Selv om nær 50 % av alt nybilsalget i Norge i dag er elektriske biler, utgjør de enda noen få prosent av den samlede bilparken.

Slik vil det også bli med selvkjørende biler. Vi vil få et blandet trafikkbilde med selvkjørende og vanlige biler.

La din Tesla kjøre som taxi mens du sover

Tenk deg en fremtid ikke så langt unna hvor Tesla lanserer et “Uber-konsept” hvor du via appen melder deg inn i en selvkjørende Taxi-pool. Når du ikke bruker din bil, sender du den ut i trafikken som Taxi. Ville du synes det var greit at andre bruker bilen din når du ikke trenger den?

I dag er familiens største kapitalgjenstand etter bolig gjerne en eller ofte flere biler. De blir brukt forsvinnende liten del av tiden. De fleste oss har et bilhold som bare er utgifter. Bilen står parkert mesteparten av døgnet. Med en slik løsning vil kostnaden til bilhold være en brøkdel av hva det er i dag.

Det vil også være en impuls som vil kunne motvirke skepsisen mot selvkjørende biler.

Tony Seba, forfatteren av Clean Disruption of Energy and Transportation mener at alle biler som selges innen 2025 vil være elektriske.

Fall i priser og kostnader ved transport

Det forventes at selvkjørende, elektrisk biler vil falle i pris, og langt færre av oss vil eie biler, men leie transporttjenester ved behov. De få av oss som selv ønsker å eie bilen vil gjøre dette med et ganske så annerledes regnestykke enn hva som er tilfelle i dag.

Kostnaden ved å leie bil som en tjeneste vil være en tiendedel av kostnadene vi i dag har med å eie en bil.

En bransje er moden for total disrupsjon når ny teknologi enten er 10 ganger bedre eller like god til en tiendedel av prisen.

Vi har flere eksempler på dette gjennom vår nære historie. Helt fra bilen som erstattet hesten på noen få år, via strøm som ble innlagt i hus og fabrikker og i nyere tid hvordan PCén erstattet de store, dyre minidatamaskinene og bragte datamaskiner til “alle. Internett snudde opp ned på hvordan vi kommuniserer og gjør forretninger i nyere tid. På 10 år har smarttelefonen erstattet så mange som 40 fysiske produkter, samlet i en liten håndholdt datamaskin som vi alle er avhengig av.

Sniker selvkjørende biler seg snart inn på det norske markedet?

Hvem hadde trodd for bare noen få år siden at nær 50 % av nybilsalget i Norge skulle være elektiske biler?

Selvsagt er dette et særnorsk fenomen fordi myndighetene unnlater å skattelegge elektriske biler. Det viser imidlertid at økonomiske incentiver er en sterk motivasjon forutsatt at bilene ellers er like gode eller bedre enn bensin/dieselbiler. Det samme resonnementet gjelder også for markeder hvor prisen enda ikke er et hovedargument.

De store produsentene har alle ambisiøse programmer for å gjøre bilene elektriske. Etterhvert som masseproduksjon gir stordriftsfordeler vil bilene falle dramatisk i pris. Rett og slett fordi de er enklere og billigere å produsere. Og bransjen angripes fra andre aktører enn de tradisjonelle produsentene. Hvem hadde få få år siden trodd at Google, Uber og kanskje Apple skulle utfordre bilindustrien?

CEU Kevin Clark i Aptiv Inc har som ambisjon om å kutte kostnadene for å gjøre biler selvkjørende biler med mer enn 90 % til ca 5.000 dollar innen 2025, melder REUTERS

Kostnadene vil falle fort som følge av teknologiutviklingen og høyere volum. En fortsatt forbedring i batteriteknologi vil drive kostnadene videre ned. Bransjen har mye å hente i kostnadseffektivitet simpelthen fordi en elektrisk bil og motor er mye enklere enn tradisjonelle bensin/dieselmotorer.

LES OGSÅ: Historisk bilsalg: Annen hver nybil er nå elektrisk

Når vi tenker transport på en helt ny måte og tenker på dette levert som en tjeneste vil det dukke opp kreative nye ideer og bransjer vi i dag ikke kan forestille oss.

Vil ny teknologi sikre fortsatt fall i batteripriser?

Elon Musk er i følge Reuters bekymret for tilgangen til råstoffer for produksjon av batterier. Spesielt gjelder dette råstoffer som litium, kobber og nikkel.

Tesla er en av verdens største forbrukere av batterier, og disse råstoffene er hovedkomponentene i det etter hvert kjente litium-ion-batteriet.

Den største kostnaden er batterier. Prisene faller fra å utgjøre over halvparten av bilens pris til under 20 % i 2025.

Skal prisene fortsette å falle må det enten oppdages nye forekomster eller ny batteriteknologi utvikles.

Les også Tesla bekymret for framtidas batteritilgang

Priser på batterier faller og påvirker priser på selvkjørende biler.

Bransjer forsvinner og nye oppstår

Elektriske og etterhvert selvkjørende biler vil snu opp ned for bransjer som i dag er vant til å betjenes den gamle bilparken. Hva skal bilforhandlere gjøre når bilen kjører hjem til deg og den kjøpes på nett? Kanskje testet med VR, eller om du vil “prøvesitte” så kommer den hjem til deg?

Hva med serviceverksteder som får langt færre biler å reparere?  Ulykkestallene går kraftig ned, så hva skal forsikringsselskapene gjøre for å erstatte en av sine største melkekuer?

Hva med parkeringsselskaper? Vi får langt færre biler og de er på veien hele tiden når de ikke står på en ladestasjon.

Hva skal vi gjøre med alle arealene som i dag opptas av parkeringsplasser? Hvem skal anlegge parkanlegg eller tenke helt nytt i bysentrum som i dag er fylt opp med parkeringsplasser?

På enda lenger sikt kan dette også få konsekvenser for veiutbyggingen. Selvkjørende biler trenger ikke så brede veier.

Hva skjer med prisene på eiendom i sentrale strøk når folk ikke lenger synes det gjør noe å pendle en time eller to eller lenger når du kan bruke tiden i bilen til jobb eller andre aktiviteter?

Og ikke minst: Hva skal vi bruke tiden i bilen på når vi ikke lenger trenger å fokusere på trafikk og egen kjøring? Hvilke nye tjenester vil dukke opp som følge av all denne frigjorte tiden?

Da har vi enda ikke begynt å diskutere droner. Uber sier de skal ha en kommersiell tjeneste klar innen 5 år. Hvor mye av varetransporten vil skje med droneleveranser? Når får vi droner for persontrafikk?

LES OGSÅ: Finland tester pakkelevering med drone

En stor “hjerne” – koblet sammen i skyen

Tenk på selvkjørende biler med hver sin “hjerne” som er koblet sammen med alle de andre bilene. Bilene vil være koblet sammen i skyen og automatisk oppdatere hverandre på trafikkbildet. De vil lære av hverandre og utveksle erfaringer.

Ser du etter en inspirerende, lærerik og underholdende foredragsholder til ditt neste arrangement?

Les mer om Jan Sollid Storehaug og foredrag og eksempler på foredrag jeg holder her

Uavhengig av om du selv eier en selvkjørende bil vil nettverket kjenne deg igjen. Setter du deg inn i en selvkjørende taxi eller låner naboens bil, vil bilen automatisk kjenne deg igjen og kjenne dine preferanser. Bilsetet justeres slik du foretrekker og din favorittkanal på din strømmetjeneste spiller av din musikk eller film – eller henter frem ditt favorittspill. Eller henter frem akkurat det du jobbet med sist du var koblet til nett.

I en selvkjørende bil kan du bruke tiden din til akkurat hva du vil. Slappe av eller jobbe i stedet for å bruke tiden på å kjøre. Kø? Med selvkjørende biler blir trafikkaviklingen langt mer effektiv. Er det likevel kø, slipper du å irritere deg – du bruker din tid som du vil.

Tillit til teknologien er største utfordring

Waymo lanserer selvkjørende taxi med “Vi bygger verdens mest erfarne sjåfører!”

På snaue 10 år siden Google lanserte sitt prosjekt med selvkjørende biler har de tilbakelagt mer en 16 millioner kilometer, så godt som uten uhell.

Den største utfordringen med selvkjørende biler er ikke teknologien, men at vi mennesker får tillit til at det virker. Selv om det dør millioner på veiene i dag som følge av menneskelige feilvurderinger leser vi knapt nyheter som handler om trafikkuhell. Tenk så mange mennesker som blir kvestet i trafikken? Når en selvkjørende bil dreper et menneske i trafikken blir det nyhet over hele verden.

Et av de fremste argumentene for selvkjørende biler er trafikksikkerhet. De fleste trafikkuhell skjer i dag som følge av menneskelige feilvurderinger, uvettig kjøring eller kjøring i rus.

Sikkerhet er et av de viktigste argumentene for selvkjørende biler

Selv om selvkjørend biler i testing har tilbakelagt millioner av kilometer er det få – faktisk bare ett kjent – fatale uhell med selvkjørende biler. Det var en selvkjørende Volvo i  regi av Uber som drepte 49 år gamle Elaine Herzberg i Arizona da hun skulle krysse gaten.

Største hindring for selvkjørende biler i dag er hverken teknologi eller myndighetenes regulering, men vår tillit til bilen. Ikke bare deg i bilen men alle andre på veien. Derfor vil innføring av selvkjørende biler skje gradvis.

Bilprodusentene bruker i dag maskinlæring for simulerer og testing av sikkerhet. Etterhvert som det blir flere biler på veiene vil simulering erstattes med faktiske erfaringer som utveksles mellom bilene, ikke bare en produsent – men sannsynligvis i et gigantisk nettverk som alle vil hente læring fra.

Det er også en rekke teknologiske utfordringer som krever samarbeide mellom bilprodusentene. For å lykkes med sammenkobling av alle biler på tvers av produsenter må det utformes et universelt AI-språk. All interaksjon mellom sjåfør, bil og omgivelser må skje gjennom et felles, uniformt språk for AI i selvkjørende biler – uavhengig av hvem som er produsent. Når selvkjørende biler blir introdusert vil bilen sannsynligvis sjekke din valgte rute se om det er trafikkuhell eller andre hindringer før den tillater deg å kjøre i selvkjørende modus.

Frykten for selvkjørende biler Jan Sollid Storehaug

Da bilen ble introdusert i Storbritannia ble det lovfestet at en mann skulle gå foran bilen med et rødt flagg og den kunne ikke kjøre fortere enn 14 km. i timen.

Selvkjørende biler, busser og lastebiler i Norge

Autonome – selvkjørende – kjøretøy er naturligvis mye mer enn personbiler. De finnes i mange utgaver og størrelser. Små og store busser og lastebiler vil forandre måten vi tenker transport på veien.

Volvo Trucks har nettopp inngått en avtale med Brønnøy Kalk AS.

Lastebiler fra Volvo vil frakte stein fra en åpen gruve i Velfjord i Nordland til en havn fem kilometer unna. Volvo får betalt per tonn kalkstein som blir levert. Det er et eksempel på hvordan Volvo selger en transporttjeneste ved bruk av selvkjørende lastebiler. 

Volvo Trucks - Our first commercial autonomous transport solution

Selvkjørende lastebiler også på offentlige veier

 Nå kjører en helt elektrisk, selvkjørende lastebil fra Volvo i containerhavner. DFDS er kanskje mest kjent for persontrafikk på sine mange passasjerbåter, men er også en av Europas største integrerte shipping- og logistikknettverk. 

Det ligger store potensielle kostnadsbesparelser ved bruk av teknologien, men også lavere støy og vesentlig mindre utslipp.

Varetransporten skjer på forhåndsdefinerte ruter og foreløpig på lukkede områder. Volvo har allerede satt opp definert rute på offentlig vei, men infrastrukturen er enda ikke helt på plass.

Volvo's Self Driving Truck / Volvo Vera Self-Driving Electric Truck

Enda er det noen år frem i tid før du vil se bilene på vanlige veier.

Vil vi først se selvkjørende lastebiler for transport av varer mellom leveransesentra, f.eks i Gøteborg og Oslo?

Kommer vi til å sette av felt på motorveien til selvkjørende lastebiler og deretter gradvis introdusere biler for persontrafikk? 

Svenske Einride har siden 2016 utviklet den selvkjørende elektriske lastebilen “T-Pod”. 

Coca-Cola står klare til å slippe en flåte av disse bilene i Jordbro i Sverige

Lastebilen kjører helt uten sjåfør, selv om det fremdeles bilen kan fjernstyres og eksterne drivere kan ta kontrollen om nødvendig. Takket være Erichssons 5G-nett er fjernstyringen svært så presis.

T-Pods er utstyrt med 200 kWh batterier som gir en rekkevidde på 200 kilometer på en ladning. Bilene vil frakte varer fra to lager, operert av Coca Cola og distributøren Axfood, rett utenfor Stockholm. Lastebilene vil kjøre på lukket område, men slippes også på offentlig vei. 

Forutsatt at pilottesten er vellykket er planen å skalere dette over hele Sverige for levering av Coca-Cola-produkter. 

Det svenske oppstartsselskapet hentet akkurat 25 millioner USD for å finansiere videre ekspansjon. Ambisjonen er også å komme i gang i USA.

Motivet for Coca Cola  er selvsagt økonomi, men også å bygge bærekraftige distribusjonskjeder, fri fra utslipp.

Remote operating an Einride Autonomous Truck in Sweden over 5G connectivity in Barcelona.

Ruter med selvkjørende minibusser I Oslo

Aftenposten melder at Ruter har inngått avtale om leie av opptil 50 selvkjørende busser.

De første kommer allerede i vinter. Det morsomme er jo at bilene – som da de erstattet hesten – også er utstyrt med samme fartsbegrensning. Riktignok ingen mann med rødt flagg foran, men en “vert” som sitter i bilen for å betjene eller berolige eventuelle bekymrede passasjerer.

Selvkjørende biler og busser fra Rter Jan Sollid StorehaugEndre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter forteller til Aftenposten at dette i første omgang er et prøveprosjekt over tre år. Kontrakten er å regne som en stor milepæl i for å få selvkjørende busser til Oslo-området. Ruter ønsker å utvikle tilbudet underveis i prøveperioden og lære mest mulig. Målet er at bussene skal være en del av Ruters tilbud om noen år.

Ny teknologi møter alltid motstand.

Innvendingene mot selvkjørende kjøretøyer er mange. “Det kan umulig gå i Norge med de værforholdene vi har her”, “Vi har for krevende veier”. “Det kan umulig være trygt”. “Jeg vil aldri stole på en datamaskin bak rattet på min bil”. Listen kan gjøres mye lengre.

Slik er det gjerne med innføring av ny teknologi. Spørsmålet er om selvkjørende biler er en disruptiv innovasjon vi bør ta i mot med åpne armer eller ikke? Skepsisen og innvendingene er mange. Når nytteverdien eller økonomiske besparelser når et vippepunkt, blir teknologien allment tatt i bruk.

Innovatørene og de ivrigste teknologiinteressentene vil stå først i køen.

Som med Waymo/Googles prosjekt med selvkjørende biler som taxi i Arizona vil kun noen få slippes til. Jeg spår at mange vil stå i kø. Når fordelene i form av innsparinger og trafikksikkerhet blir åpenbare, vil “alle” ha selvkjørende biler.

Det kan skje fortere enn du kanskje tror.

Skepsisen til selvkjørende biler er på vei ned

I følge Deloitte er folk over hele verden mindre skeptisk til selvkjørende biler- Underlig nok er skepsisen størst i teknologilandet Japan. Selv i Japan og i resten av landene som ble undersøkt, er skepsisen imidlertid fallende.

Skepsisen til selvkjørende biler er på vei ned Jan Sollid Storehaug

Stopper selvkjørende biler i regnvær?

Etter den storstilte lanseringen av selvkjørende taxier ble det helt stille. Ingen tweets eller posting i sosiale medier. Hvem skulle tro at en såpass begivenhet blant utvalgte presumtivt teknologi-interesserte passasjerer ikke ville bli kringkastet i sosiale medier? Noe som gikk galt? Eller er det rett og slett Google / Waymo som har gitt passasjerene munnkurv?

Et unntak er Shawn Metz, 30 år gammel HR manager fra Arizona som ble invitert som en av brukerne av tjenesten. Han har publisert en rekke historier på Instagram og YouTube hvor han deler sine erfaringer med selvkjørende taxier.

Riding a Waymo self-driving taxi

Shawn Metz er en av 400 utvalgte som i Phoenix fikk anledning til å teste det Waymo kaller betaversjonen av sine selvkjørende taxier.

Waymo vil ikke dele hvor mange passasjerer som bruker tjenesten siden lansering eller nøyaktig hvor de kan eller faktisk kjører. De vil heller ikke fortelle når de planlegger å fjerne den menneskelige assistenten bak rattet og la bilene kjøre helt selvkjørende. Som vanlig fra Google er det stort hemmelighold, så passasjerene har også signert på kontrakter hvor de må godta taushet rundt sine erfaringer.

Shawn Metz deler sin erfaring med selvkjørende biler

Leter du etter en inspirerende foredragsholder til ditt neste arrangement?

Ring meg på 97512077 eller les mer om mine foredrag her

Shawn Metz forteller til The Verge at han bruker tjenesten 6-8 ganger i uken til og fra butikken, restauranter eller ut til steder hvor det er begrenset med parkeringsplasser. Waymo er for han et alternativ til Uber, men priset ganske likt.

I følge en rapport fra “The Information” er det fortsatt utfordringer som må løses før bilene kan kjøre helt av seg selv. Et uoversiktlig trafikkbilde møtes med defensiv kjøring slik at sjåføren tar over. Været er også et problem. Metz forteller at han har erfart at sjåføren tar over i regnvær, uten at det gjør han mindre begeistret. Ulykker med selvkjørende biler får store medieoppslag, så det er ikke rart at Waymo prioriterer sikkerhet foran alt.

Et stykke igjen til bilene går helt av seg selv med andre ord. Og kanskje langt frem til sludd og smale veier i Norge?

Mange mener det er langt frem til vi ser selvkjørende biler på veiene i Norge. Google med Waymo og en rekke aktører mener imidlertid alvor.

LES OGSÅ: Waymo plans to open a self-driving car factory in Michigan

Waymo har ambisiøse planer. I følge Techcrunch vil det snart åpnes en fabrikk i Michigan som utelukkende skal produsere selvkjørende biler., inkludert Jaguar I-PACE og Chrysler Pacifica Hybrid minivan. Fabrikken skal stå klar allerede i midten av dette året og klarghjjøres for poruksjon av Nivå 4 selvkjørende biler.

Waymo har varslet at 20.000 selvkjørende Jaguarer skal på veiene i løpet av de neste to årene. Det er også inngått avtale med Chrysler for levering av 62.000 minvans.

Vil du vite hvem som er de ledende teknologene du bør følge om du er opptatt av kunstig intelligens? I Norge og internasjonalt? Les artikkelen «Topp-10 listen med folk du bør følge om kunstig intelligens i 2019»

Konkurrerende teknologier og mange aktører som må lykkes

Som med all ny teknologi er skepsisen fortsatt stor.

Teknologien er også kompleks og det er mange ulike teknologier som må spille på lag før vi aksepterer at selvkjørende biler er et bedre alternativ til menneskelige sjåfører.

Løsninger som benyttes bygger gjerne på kjente prinsipper og eksisterende teknologi. Mange oppfinnsomme startups kombinerer eksisterende teknologi og tilfører ny viten etter hvert som datamengden tilgjengelig er økende.

Her er noen av selskapene som jobber med løsninger som skal til for å få selvkjørende biler på veiene:

Det er mange leverandører og teknologier som spiller på lag for å få selvkjørende biler på veien Jan Sollid Storehaug

Hva tenker du? Er din neste bil en bil du leier eller kjøper? Er den elektrisk og kanskje selvkjørende?

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN