Slik ser verden ut i 2030

Topp 10 disruptive teknologier

Er du beredt til å takle disruptiv teknolog og den 4. industrielle revolusjon? Disruptive teknologier kjennetegnes ved at de sniker seg ubemerket inn i våre liv. Før vi vet ordet av det har disruptiv innovasjon forandret måten vi jobber, lever, og fungerer i samfunnet.

Tenk bare på hvordan smarttelefonen har forandret hvordan vi organiserer våre liv. Det starter sånn ca. i 2007, da den første iPhonen kom på markedet. Deretter har smartelfonene effektivt reorganisert alles hverdager. Slik er det med mange disruptive teknologier, men ikke alle.

Hva er disruptiv innovasjon?

Disruptiv innavsjon er teknologi som faser ut eksisterende virkemåter til fordel for nye og mer funksjonelle løsninger. I forretningssammenheng vil dette si betydlig endring av måten bedrifter opererer og forholder seg til sine kunder. Det innebærer som regel stor reorganisering og medfører radikal effektivisering.

Begrepet «disruptive innovation» ble innført av professor Clayton M. Christensen i 1997 da han lanserte boken «The Inventor’s Dilemma». Disruptiv teknologi omtaler som oftest omveltningen av bedrifter, men begrepet beskriver godt hvordan ny teknologi innvaderer våre liv på en stadig mer sømløs måte.

Som sagt, er det ikke alltid at disruptiv innovasjon er like sømløs, og det er da den kan bli frustrerende. De fleste av oss har vel kommet med noen kraftuttrykk når nye digitale løsninger tar over livene våre, men vi klarer som regel å tilpasse oss.

Slik er det i foretningsverdenen også. Små bedrifter tjener som regel stort på disruptiv teknologi fordi de biter i det sure eplet og tilpasser seg. Store bedrifter, derimot, har ofte snublet på grunn av disruptiv innovasjon fordi de ignorerer forandringene og plutselig blir akterutseilt.

Derfor er det uhyre viktig å følge med på utvikling av ny teknologi og vurdere hva som er av betydning for deg, ditt liv og din virksomhet.

Store endringer innen 2025

I følge World Economic Forum vil vi innen 2025 med stor sannsynlighet se:

 • 1 av 10 personer gå rundt med internettilkoblede klær
 • De første 3D-printed bilene (selvkjørende eller elektrisk)
 • Mange med mobil implantert i kroppen
 • Den første 3D-printede leveren transplantert
 • De første landene som tar i bruk skatteinnkreving ved bruk av blockchain
 • Den første kunstige intelligensen som er utnevnt som fullverdig styremedlem
 • At folk flest er tilkoblet internett 24/7

Kundenes forventninger vil i 2025 være skyhøye til personlig 1:1 service. De dyktigste bedriftene vil være i stand til å forutsi sine kunders behov før de selv kjenner de.

59 % av dagens bedrifter er ikke forberedt på disruptive teknologier

Likevel er det i følge WEF slik at 59 % av dagens bedrifter som ikke er forberedt på endringene som kommer med nye disruptive teknologier. Jobber du i en bransje som ikke har tatt inn over seg digitalisering, kunstig intelligens og den 4. Industrielle revolusjon?

Disruptive teknologier vil endre verden de neste 5 til 10 årene, forteller World Economic Forum i sin rapport “The top 10 emerging technologies for 2019”.

I rapporten går de gjennom de 10 viktigste teknologiene som har potensiale til å påvirke den globale sosiale og økonomiske verdensordning radikalt.

Hva er topp ti disruptive teknologier Jan Sollid StorehaugTeknologier som har kraft i seg til å  finne løsninger på alle utfordringene verden står overfor i dag, sier Jeremy Jurgens, sjefsteknolog ved World Economic Forum. Listen over disruptive topp-10 teknologier viser det raske tempoet i menneskelig innovasjon og gir et innblikk i hva en bærekraftig og inkluderende fremtid vil se ut, mener han.

Dette inkluderer grep som er nødvendige for å finne løsninger på alt fra utfordringer med inntektsutjevning til den globale klimakrisen.

Det er ikke nok å presentere løfterike teknologier med store muligheter for verden. Teknologiene må også være skalerbare og disruptive. De må også vise muligheter som er attraktive for såvel investorer som forskere.

Topp 10 disruptive teknologier

Topp 10 disruptive teknologier World Economic Forum

 

Last ned

1 Biologisk nedbrytbar plast

Vi vil se biologisk nedbrytbar plast som har de samme nyttige egenskaper som vanlig plast – uten skade for miljøet.

Mindre enn 15% av verdens plast gjenvinnes. Resten blir brent, kastet i naturen eller deponert på søppelplasser. Ny teknologi bruker cellulose eller lignin fra planteavfall.

2. Sosiale roboter

Morgendagens roboter vil utdanne oss i alle faser av livet og hjelpe til å ta vare på den eldre generasjonen. Vi ser allerede nå hvordan hvor AI-styrte assistenter kan tolke tale og bevegelser, gjenkjenne stemmer, ansikter og følelser.

Sosiale roboter vil bli en del av vår hverdag og kan være disruptive innen hels og eldreomsorg, spår WEC.

3. Metalinser

Fremskritt i fysikk og disruptiv ny teknologi vil gi miniatyriserte, lettere alternativer til etablerte linser, kalt metalinser.

Disse små, tynne, flate linsene vil gi verden nye verktøy for bruk i i sensorer og innen medisinske apparater. Disse har til nå vært begrenset av tradisjonelle teknikker til å behandle glass i linser vi i dag bruker i for eksempel mobiltelefoner.

4. Ny behandlingsform for kreft

Intrinsically disordered proteins” er proteiner som kan forårsake kreft og andre sykdommer. I motsetning til konvensjonelle proteiner mangler de en fast form og struktur, slik at når de endres gjør det de vanskelig å behandle.

Forskere funnet en måte å hindre proteinenes formskifte lenge nok til at behandlingen virker bedre. Dette er løfterikt for helt nye behandlingsformer for kreftsykdommer.

5. Smartere gjødsel

Små forbedringer i utviklingen av kunstgjødsel har fokusert på deres evne til å langsomt frigjøre næringsstoffer når det trengs.

Moderne kunstgjødsel inneholder ammoniakk, nitrogen/urea og potash-krystaller som skader miljøet.

Ny teknologi vil gi gjødsel som bruker mer økologiske kilder til nitrogen, og mikroorganismer som forbedrer næringsopptaket til planter.

6. Telekonferanser med fysisk berøring

Morgendagens møter vil skje med bruk av en blanding av utvidet virkelighet (AR) og virtuell virkelighet (AR). Hastigheten på det nye  5G-nettet og nye avanserte sensorer åpner for helt nye muligheter.

I løpet av de kommende årene vil du kunne gjennomføre videokonferanser der du ikke bare føler at du er i samme rom som de andre deltakerne, du vil faktisk føle deltakernes berøring.

Ser du etter en inspirerende foredragsholder som kan gi deg et innblikk i hvordan hvordan verden kan se ut i 2030? Se eksempler på foredrag fra Jan Sollid Storehaug her.

Det åpner for mange nye muligheter. En lege vil for eksempel kunne jobbe med pasienter fra en annen lokasjon og fremstå som om han/hun er i samme rom.

7. Avansert sporing av matvarer

Det antas at så mye som 600 millioner mennesker spiser bedervet mat hvert år. For å unngå helseskader er det avgjørende å finne kilden til forurensningen så snart som mulig.

Det som pleide å ta dager eller uker å spore, kan nå spores i løpet av minutter, ved hjelp av disruptiv blockchain-teknologi. Ny teknologi vil overvåke hvert trinn i produksjon av en matvare gjennom produksjonskjeden.

Små sensorer som følger spesifikke matvarer vil indikere når maten er i ferd med å bli dårlig, og redusere behovet for å kaste hele partier når en utløpsdato er nådd.

8. Sikrere atomkraftverk

Fremmed for mange i oljenasjonen Norge, så er det slik at det finnes 450 atomkraftverk i verden som produserer så mye som 11 % av all elektrisitet.

Sikre atomkraftverk drives som kjent med nullutslipp og er ikke forurensende for miljøet, men utgjør en sikkerhetsrisiko som ikke kan oversees.

Utslipp som følge av uhell kan representere katastrofal skade på miljøet.

Ser du etter en inspirerende foredragsholder som kan snakke om hvordan ny teknologi påvirker våre barn, oss selv på jobb og privat og samfunnet? Les mer om Jan Sollid Storehaug og foredrag jeg holder her.

Ny disruptiv brenselsteknologi har gitt nye fremskritt som vil hindre utslipp ved overoppheting og gjør at verden kan se med større interesse på atomkraft som et alternativ for utslippsfri energiproduksjon.

9. DNA – datalagring

Ny teknologi bruker DNA-basert datalagring som et lav-energi-alternativ til harddisker med stor kapasitet. Et estimat antyder at verdens data i ett år vil kunne lagres på en kube av DNA som måler bare en kvadratmeter.

Våre eksisterende datalagringssystemer bruker enorme mengder energi og kan ikke holde tritt med de enorme – og stadig økende – mengder data vi produserer.

Med disruptiv gjennombrudd i DNA-basert datalagring kan vi håndtere eksplosjonen i verdens datamengder uten behov for tilsvarende energimengder.

10. Lagring av fornybare energi

Energien vi får fra sol eller vind blir i dag stort sett brukt når den produseres.

Lagring av energi fra fornybare energikilder har lenge vært er en stor utfordring og må løses, om fornybar energi skal dominere verdens energiforbruk.

I det kommende tiåret venter WEC at en videreutvikling av litiumionbatterier vil sette oss i stand til å lagre opptil åtte timers energi. Lenge nok til å tillate solenergi som genererer strøm til å møte toppene i elektrisitetsetterspørselen.

Hvordan påvirker disruptive teknologier din bransje?

I en oversiktlig analyse «Moving Forward» går Panasonic gjennom ti teknologiområder og viser hvordan 5 sektorer allerede har implementert, tenker å gjøre det og kanskje viktigst – analyserer hvor kritisk nye teknologier er for bransjen. 

Jobber du i energisektoren, er du entreprenør, i produksjon, logistikk eller i mat, hotell og restaurantnæringen? Da bør du ta en sjekk på hvordan det står til med din strategi for disse teknologiene:

Topp 10-listen teknologier – Panasonic

 1.  3D-printing
 2. Kunstig intelligens
 3. Avanserte nye materialer
 4. Autonome kjøretøy
 5. Skytjenester
 6. IOT – tingenes internett
 7. Mobil
 8. Robot
 9. Fornybar energi
 10. Datalagring

Les hele artikkelen her “Can you afford not to adopt these technologies?”

Utdanning du bør ta

Enten du studerer eller er i jobb er det nødvendig med ny kunnskap for å forstå hvordan ny disruptiv teknologi påvirker våre liv, privat og på jobb. Bør vi finne en bedre tilnærming på hvordan vi selv lærer? Tenke utdanning på en ny måte?  Les gjerne mer om fremtidens jobber og kompetansen du bør skaffe deg i artikkelen ” Livslang læring: Fremtidens jobber og kompetansen du bør skaffe deg

Mange disruptive teknologier har sitt gjennombrudd akkurat nå. Hva gjør innovatørene? Hvordan posisjonerer næringslivet seg? Hvilke muligheter ser du? Hvordan skal du forholde deg til at så mange teknologier gjensidig griper inn i hverandre? Les gjerne også artikkelen «De 9 viktigste teknologiene som forandrer din jobb»

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN