Hva slags ferdigheter og kunnskaper må du ha for fremtidens jobber?

Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

Hvilke nye ferdigheter kreves for morgendagens arbeidsmarked?

Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som fundamentalt vil endre måten vi lever, jobber og forholder oss til hverandre på. For mange er utviklingen skremmende. For andre byr den på helt nye muligheter.

Morgendagens arbeidsmarked med automatisering og kunstig intelligens stiller nye krav til deg, i en hastighet mange ikke er forberedt på.

Enten du er leder, ansatt eller driver din egen virksomhet så er vi på vei inn i en verden full nye muligheter. Men også trusler for de som ikke evner å følge med utviklingen og omstille seg.

Den gode nyheten er at verktøykassa blir enklere å bruke, rimeligere å anskaffe og i mange tilfeller aldeles gratis. 

Alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Det betyr lavere priser og større tilgjengelighet, i Norge så vel som for flere og flere talenter i hele verden.

Har du en god idé er terskelen for å realisere den på arbeidsplassen eller i din egen startup, lavere enn noensinne.

Den viktigste drivkraften i endringene som kommer er kunstig intelligens (AI).

Les mer og se listen over de topp-10 ferdighetene du bør satse på i konkurransen med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens driver frem nye, disruptive teknologier som hver for seg og sammen vil snu opp ned på bransje etter bransje. Kan det digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Ja, da vil det utvikles tjenester som gjør nettopp dette. 

Hvilke ferdigheter trenger du for å være forberedt?

Om du og din virksomhet ikke forstår hva som skjer, så kan du være trygg på at en av dine konkurrenter vil gjøre det. Det er ikke nødvendigvis en av dine kjente konkurrenter i din bransje.

Konkurrentene kan være en av de store plattformeierene eller en av deres hundretusener av partnere som bruker deres tjenester. Det kan like godt være en startup som kommer inn fra sidelinjen og som, fri fra gamle systemer og tankesett, tar i bruk nye teknologier på en helt ny måte og presenterer nye løsninger. 

Du må selv ta ansvar for nye ferdigheter på din egen arbeidsplass.

Utfordringene er ikke bare et lederansvar. Du må selv ta ansvar for å forstå hva som skjer. Risikoen for at din jobb automatiseres helt og forsvinner innen 2030 er 6 %. Sannsynligheten for at din jobb er borte eller vesentlig endret er 33 %. Tar du sjansen på å sitte stille i båten? Hvilke ferdigheter bør du skaffe deg?

LES OGSÅ: Fremtidens jobber og kompetansen du bør skaffe deg

Listen over hva maskiner kan gjøre vokser

På en rekke områder overgår maskiner allerede mennesker. Listen blir lengre og lengre, uke for uke.

Maskinene erobrer nye ferdigheter som tidligere kun kunne utføres av mennesker. Noen oppgaver forsvinner helt. Andre oppgaver løses bedre av maskinene, så vi får frigjort tid til å gjøre det bare mennesker kan gjøre. Ferdigheter som  forsterkes av kunstig intelligens.

Se bare hvor nyttig verktøy vår smarttelefon har blitt, bare de siste få årene. Den fungerer for mange som en forlengelse av seg selv. “Alt” er tilgjengelig av informasjon med et tastetrykk og de fleste oppgaver du før måtte ha en datamaskin for å utføre, løser du nå med din håndholdte superdatamaskin. 

Snart vil du gjøre det samme med din stemme, verifisert med ditt ansikt og sett med utvidet virkelighet. Det skjer ikke gjennom din smarttelefon, men gjennom dine smartbriller og om ikke veldig lenge, kontaktlinser.

Smartere verktøy, kobler deg enda nærmere en digital verden. En verden som er i ferd med å bli en eneste stor datamaskin hvor alle kan vite alt om alle og alle ting, i sanntid.

Kan det digitaliseres, vil det bli digitalisert, automatisert og selvbetjent.

Årsaken til at vi har sett så store fremskritt bare de siste 2-3 årene innen kunstig intelligens er en eksponensiell utvikling i regnekraft og mengden data tilgjengelig. 

Så mye som 90 % av alle data i menneskehetens historie er samlet inn og gjort tilgjengelig bare det siste året.

Vi har så vidt sett begynnelsen på dataeksplosjonen. Nye, rimeligere og mindre energikrevende sensorer, maskiner med datasyn og tingenes internett vil skape en formidabel vekst av helt nye data. Data som er mat for kunstig intelligens.

Barn lærer nye ferdigheter bedre enn selv det mest avanserte AI-systemet

Om du viser et bilde av en elefant til en 3-åring vil barnet umiddelbart kjenne igjen andre bilder av elefanter. Det kan et AI-system også gjøre, men det må regne seg frem til riktig resultat hver gang. Selv det mest avanserte AI-systemet tar også ofte feil. Feil vi mennesker umiddelbart ser. Maskinene har nemlig  ikke reflekser og minne som oss, og kan ikke lære på samme måte som vi mennesker.

Nå forsøker forskere å lære av hvordan barn lærer og vil gi maskinene samme evne til å forstå verden.

I morgen vil smartere algoritmer, nevrale nettverk og helt nye teknikker for avanserte AI-systemer skape maskiner som husker og har refleksjoner som oss mennesker. De vil se og forstå den fysiske verden som oss.

Sensorer med sanser som overgår mennesker

Vi har allerede maskiner med ferdigheter som langt overgår mennesker. De kan se, føle, høre, lukte, smake og kjenne igjen ansikter bedre enn oss. Sensorer kan registrere kjemikalier i luften rundt oss som vi mennesker ikke kan. Sensorer kan registrere lyd som vi ikke hører og se farger vi ikke kan se. 

Sensorer tas snart i bruk på alt nytt utstyr og etterhvert det meste vi omgir oss med av fysiske objekter. De blir så rimelige, små og lite energikrevende at de blir brukt overalt, også på gammelt utstyr. 

Kunstig intelligens som forstår hva vi sier og gir oss råd

I en fremtid ikke langt unna vil AI-drevne personlige assistenter forstå hva vi sier. Nylig lanserte Google sin tolketjeneste som simultanoversetter 44 språk. Norsk er på listen over språk som kan oversettes. Kunstig intelligens vil gradvis snike seg inn i alle tjenester vi bruker og forsterke våre evner og sette oss i stand til å jobbe mer effektivt. Siste eksempel er tekstbehandleren Word fra Microsoft som nå vil foreslå ord og setninger etterhvert som du skriver.

LES OGSÅ: Microsoft Word to soon bring predictive text for users on Windows

Kunstig intelligens kan ikke bare oversette språk, de forstår bedre og bedre kontekst i tekst og kan også produsere helt nytt innhold, selv poesi og noveller. Open AIs GPT-3 er et nevralt nettverk med en språkmodell som er trent på enorme datasett. Får den får litt tekst, genererer den forslag til tekst som følger etter.

Nå kan AI skrive nær sagt hva som helst av høy kvalitet med kun noen få setninger som input.. Sjekk f.eks verktøyet copy.ai som jeg for tiden tester.

Prøv kunstig intelligens i praksis

Nå kan AI skrive nær sagt hva som helst av høy kvalitet med kun noen få setninger som input. Sjekk f.eks verktøyet copy.ai som jeg for tiden tester.

AI som kunstnere

Ja, selv musikk og kunst lages nå av kunstig intelligens. Kunstig intelligens lærer av hva som er mest populært innen musikk og skaper ny musikk og video basert på analyse av hundretusener av Spotify og Youtubevideoer. Det eksperimenteres også med AI som lærer av å se på videoer av ballett og dans og analyserer koreografien, for så å foreslå neste steg.

I artikkelen «Savner du The Beatles? – AI med nytt album» skrev jeg om hvordan Open AIs GPT-3 skriver tekst og lager bilder, ja selv kode og ny musikk i alle mulige sjangre.

Jeg har lenge stått på venteliste for å få tilgang til DALL-E-2. Nå er tjenesten åpen for alle.

Og det er flere enn jeg som blir imponert, for å si det forsiktig. Kunstig intelligens med sjokkerer verden med å lage “kunst” som vinner prestisjefylte konkurranser i konkurranse med menneskelige kunstnere, f.eks bildet “Théâtre D’opéra Spatial”.

AI vinner konkurranse med bildet Théâtre D’opéra SpatialLes mer her: An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren’t Happy

Det er nå et vell av tjenester med enkle brukergrensesnitt som tilbyr tekstgenerering og som lager bilder i alle mulige varianter. Jeg har lekt meg med ulike tjenester som bygger på GPT-3 og DALL-E 2. Om du er Macbruker, kan du også laste ned og kjøre programvaren aldeles gratis med en enkel installer.

Last ned og prøv Diffusion Bee her

Og ja – jeg får bakoversveis av hvor lett det er og hvilke resultater som skapes. Se noen av bildene “mine” i artikkelen DreamStudio har funnet ny versjon av Munchs «Skrik»

Er AI kreativ?

Det som er ganske så sikkert er at utviklingen skjer i et rasende tempo og AI erobrer stadig nye områder hvor vi mennesker til nå har vært enerådende. Vil kunstig intelligens noen gang kunne overgå oss? Kan kunstig intelligens noen gang møte mennesker på et område som vi i dag er overlegne? Kan AI bli kreativ – og skape kunst?

Selv om det er mange synpunkter på AI og kreativitet, mener jeg at kortsvaret på det (enda) er et rungende nei.

Jeg mener også at spørsmålet om maskiner er eller kan være bevisste, fortsatt er et like rungende nei. Hva som skjer i morgen, er et annet spørsmål.

Kunstig intelligens er “kreativ” på vegne av menneskeheten med utganspunkt i de samlede data som kunstnere legger ut åpent på nettet.

Enn så lenge er AI nok en samling av nyttige verktøy som vi kan bruke for å effektivsere vår hverdag og jobb. For deg som vil være fremoverlent for morgendagens arbeidsmarked, gjelder det å holde seg oppdatert og ta i bruk de nyttigste verktøyene. Gjør du det, vil du være attraktiv i arbeidsmarkedet. Bryr du deg ikke, vil andre ta jobben, rett og slett fordi de er mer effektive for arbeidsgiver.

Les også: «Kan kunstig intelligens være kreativ?»

Google brain

Et eksempel på et slikt verktøy er Google Brain – den neste generasjonen i AI-språkmodeller med massive en milliard-milliard-parametre.

Ser du etter en foredragsholder som kan snakke om hvordan nye teknologier og kunstig intelligens påvirker våre barn og våre liv, privat og på jobb? Les mer om Jan Sollid Storehaug og foredrag jeg holder her

Om ikke lenge vil AI kunne brukes som støtte innen høyst menneskelige ferdigheter som psykologi. AI kan som din terapeut like godt eller bedre tolke ansiktsuttrykk, stemmeleie og kroppsspråk og sammenligne disse med hundretusener av andre i lignende situasjon.

Maskiner som beveger seg bedre enn mennesker

Boston Dynamics roboter løper raskere, hopper og beveger seg i terrenget på måter som overgår våre evner. Droner og selvstyrte kjøretøy vil transportere oss og varer vi trenger med langt mindre risiko for ulykker enn om det sitter et menneske bak rattet.

Jeg har fulgt utviklingen av Spot Mini fra Boston Dynamics over flere år, fra et rent forskningsprosjekt til et ferdig produkt. De hundretalls av robotene som er tatt i bruk har vært levert til nøye utvalgte kunder. Roboten har ikke vært alminnelig til salgs før helt nylig.

Nå er den kommersielt tilgjengelig for alle som har råd.

No Time to Dance | Boston Dynamics

No Time to Dance | Boston Dynamics

Les mer og se flere videoer om hva robotene fra Boston Dynamics kan gjøre i artikkelen “Til salgs: Se siste video med robothunden Spot Mini

Vil maskinene ta over alle våre ferdigheter?

2 milliarder arbeidsplasser forsvinner innen 2030, mener den kjente futuristen Thomas Frey. Andre undersøkelser viser ikke fullt så voldsomme tall, men faktum er at mange arbeidsplasser forsvinner i et rasende tempo.

World Economic Forum mener på den annen side at mange jobber forsvinner, men at netto tilvekst vil bli så mange som 58 millioner nye jobber.

Etter at PC’en ble introdusert på begynnelsen at 80-tallet oppsto det så mange som 1.500 helt nye jobbtitler. Stillinger som ikke eksisterte før verden tok i bruk den nye personlige datamaskinen. Hvilke nye jobber vil oppstå med nye disruptive teknologier? Hvilke nye jobber vil AI skape?

Hva er riktig? Sannheten er at vi ikke vet

Vi kan imidlertid være sikre på at nye jobber kommer og at innholdet i eksisterende jobber vil blir endret vesentlig. 

Pandemien fremskynder endringene

I sin siste rapport, The future of Jobs 2020, analyserer World Economic Forum også hva pandemien betyr for fremtidens jobber.

I artikkelen “Hva betyr Covid-19 for fremtidens jobber?” diskuterer jeg 8 trender for det nye arbeidslivet og nærmere om hva pandemien vil bety. World Economic Forum anslår at 85 millioner jobber vil forsvinne helt innen 2025. Av bestående jobber vil 97 millioner få nye roller som er mer tilpasset den nye arbeidsdelingen mellom mennesker, maskiner og algoritmer.

Last ned:  THE FUTURE OF JOBS REPORT 2020

Nye ferdigheter i intelligensrevolusjonen

Teknologi har alltid blitt tatt i bruk for å løse oppgaver bedre enn hva vi mennesker er i stand til. I den industrielle revolusjonen erstattet maskinkraft menneskenes fysiske arbeide. Med internett og informasjonsrevolusjonen ble menneskehetens kunnskap tilgjengelig i et stort globalt nettverk. 

Vår velferdsutvikling henger nøye sammen med at vi har overlatt til maskinene å gjøre det vi selv gjerne kan unngå og rykke oppover i verdikjeden. 

Nå erobrer kunstig intelligens også områder som vi mennesker har vært alene om å beherske. AI får kognitive ferdigheter.

Hvordan skal du møte en verden hvor kunstig intelligens vil ta over flere og flere av de oppgavene mennesker til nå har vært alene om å kunne utføre? Den ene gode nyheten er at det enda er mye maskinene ikke vil kunne ta over, i alle fall på kort sikt. Brukt riktig vil AI-systemer forsterke dine beste egenskaper og frigjøre tid for deg til å bli enda bedre til å gjøre det du er god på.

Skal du lykkes i morgendagens arbeidsmarked bør du bli enda bedre på det maskinene ikke kan gjøre.

Kan kunstig intelligens være kreativ?

Utviklingen skjer i et rasende tempo og AI erobrer stadig nye områder hvor vi mennesker til nå har vært enerådende. Vil kunstig intelligens noen gang kunne overgå oss? Kan kunstig intelligens noen gang møte mennesker på et område som vi i dag er overlegne? Kan AI bli kreativ – og skape kunst? Les gjerne artikkelen “Kan kunstig intelligens være kreativ?” for en oppdatering på hvor langt AI har kommet.

I min liste over de 10 viktigste ferdighetene du bør bli bedre på handler de siste to om teknologiforståelse. De åtte første på listen er det jeg mener er kjerneverdier i det som kjennetegner oss som mennesker.

Ferdigheter som maskinene enda, kanskje aldri, vil kunne gjøre bedre enn oss. 

Topp 10 listen over nye ferdigheter i den nye verden

  1. Tilpasningsevne og fleksibilitet

  2. Kreativitet – evnen til å gjøre fantastiske feil

  3. Kritisk tenkning

  4. Emosjonell IQ

  5. Samarbeid på tvers av generasjonen

  6. Global kulturforståelse

  7. Ledelse gjennom inspirasjon

  8. Overblikk og beslutningsevne

  9. Teknologiforståelse og innsikt i nye disruptive teknologier

  10. Digitale ferdigheter og evne til å forstå verdien av og bruken av data

1. Tilpasningsevne og fleksibilitet

I en verden som endres hurtigere enn noensinne vil ferdigheter som gir deg evnen til å kunne tilpasse seg hurtig være en avgjørende egenskap for alle nivåer i organisasjonen. Prøv mye, feil fort og “kill your darlings”. Du må ha evnen til å tilegne deg nye kunnskaper og vilje til å investere i kontinuerlig kompetanseoppgradering. Du må ha en organisasjon som motiverer ansatte til å lære nye ferdigheter kontinuerlig.  

Ser du etter en ny jobb? Har du lært et fag eller tatt en universitetsutdanning?

I morgendagens arbeidsmarked er det mindre aktuelt å spørre etter hvilken utdanning du tok og hva du har lært, men hva du kan i dag og hvor fort du kan tilegne deg nye ferdigheter. 

Du må utvikle nye ferdigheter og fullt ut forstå hva nye teknologier får av betydning for dine eksisterende ferdigheter. Du må ha vilje til og evne til å tilpasse ny viten for å skaffe deg oppdaterte ferdigheter.

Aldri før har motstand mot endringer vært så farlig som i dag. Nå må du simpelthen ha folk som elsker forandring og som er hyperfleksible i bruk av alt som er nytt og som kanskje kan brukes!  

2. Kreativitet – ferdigheter til å gjøre fantastiske feil

En av mennesket fremste egenskaper er vår evne til å forestille oss ting. Og nei, androider drømmer enda ikke om elektriske sauer, som i den berømte boken fra forfatteren Philip K. Dick.

Fantasi, drømmer, evnen til å skape helt nye ting og konsepter er blant de fremste egenskapene som skiller oss fra kunstig intelligens.

Evolusjonen har bragt oss frem til hvor vi er i dag, takket blant annet vår evne til å forestille oss hva som kan skje i fremtiden. I motsetning til maskiner er vi i stand til å finne opp helt nye konsepter og se kombinasjoner av muligheter og nye løsninger på problemer som i dag ikke finnes i dag.

3. Kritisk tenkning

I en verden hvor vi bombarderes med nyheter fra utallige kilder er det viktigere enn noensinne å sortere hva som er viktig og ikke minst riktig. Vi er utsatt for algoritmer i alle digitale flater. Algoritmer som styrer hva slags innhold du blir presentert. Målrettet markedsføring som tilpasser innholdet etter hva slags spor du legger igjen på internett. Falske nyheter som fremstår som troverdige. 

Den som evner å sortere og finne troverdige kilder til vesentlig informasjon som er avgjørende for virksomhetens konkurransekraft, vil fremstå som vinnere i morgendagens arbeidsmarked. 

En av de viktigste ferdighetene i årene som kommer er kritisk tenkning og evnen til å skaffe seg overblikk og sortere ut hva som er uvesentlig og hva som er viktig og riktig.

4. Emosjonell IQ

Empati, emosjonell IQ og evnen til å lese andre mennesker er ferdigheter dagens AI-systemer ikke evner å gjøre så godt som mennesker. Det litt udefinerte begrepet intuisjon er vår evne til å ta inn sanseinntrykk og prosessere dette til en fornemmelse av hva som er riktig og galt. 

Dette klarer vi ikke å programmere en datamaskin til å gjøre, simpelthen fordi vi ikke helt forstår hvordan dette skjer i vår egen hjerne. Banalt som det kanskje høres ut, så kan du i konkurranse med kunstig intelligens trene dine evner til å lese andre mennesker og til å sette deg inn i hvordan andre har det. 

Øv deg på å lytte. Øv deg på å forstå hva din samtalepartner egentlig tenker. Da vil du ha ferdigheter som langt overgår dagens og morgendagens AI-systemer. 

5. Samarbeid på tvers av generasjonene

Min kone og jeg har til sammen 5 barn i alderen 9 til 20 år. Vår familie er alle utsatt for teknologier som har påvirket oss på ulike måter gjennom vår oppvekst og liv.

Min far fikk sin første jobb i Luftforsvaret og bygde hele sin karriere der. Min generasjon bytter jobb 3-4 ganger i løpet av sin karriere. Den generasjonen som kommer nå, vet at om jeg ikke trives de første månedene på jobb, så planlegger jeg allerede min neste jobb. 

Teknologier som har vært introdusert i vår levetid har formet våre verdisyn, ferdigheter og holdninger til bruk av teknologi. Hver og en av oss møter andre med ulike forventninger. Min generasjon vokste opp med idealisme som overskrift, min kone med materialisme og vår eldste sønn med globalisme som den viktigste verdibærer. 

Familen Storehaug er utsatt for teknologi på ulik vekst gjennom sine liv
Fra venstre Kristian (23), Bente (29 1/2), Sofie (19), Karen (16), Ferdinand (19), Aleksander (12) og meg (62)

Barna i midten vokste opp i en verden hvor sosiale medier eksploderte. Samfunnsånden er individualisme. De representerte en generasjon som ofte blir kalt “meg-meg-meg”-generasjonen. For mange handler det om å vise seg frem og få tilbakemeldinger i sosiale medier. Generasjonen er preget av en utålmodighet som vi ikke kjenner igjen i generasjonene foran.

For å lykkes i morgendagens arbeidsmarked må du forstå hvilke holdninger og ferdigheter som preger de ulike generasjonene og hvordan du kan lede og samarbeide på tvers av generasjonene.  

6. Global kulturforståelse

For bare få tiår siden var vår verden svært så lokal. Vi handlet med mennesker i vår nærhet og internasjonal kontakt begrenset seg til flyreiser og telefonsamtaler. 

Nå snakker vi med alle. Det spiller ingen rolle om dine kollegaer sitter i New York eller Tokyo. Vi leier inn programmere fra Bangladesh og handler med AliBaba fra Kina. 

Verden er global. Vi kjøper, leier og selger varer og tjenester fra alle, uansett nasjonalitet. Skal du lykkes i morgendagens arbeidsmarked må du evne å kommunisere på tvers av språk, nasjonaliteter og kulturer. Verktøykassen gir deg mulighet til å kommunisere på alle språk, men ikke evnen til å forstå hvilken kultur den du har dialog med kommer fra.

Sett deg inn i dine kunder og leverandørers verden, enten den er digital eller lokal. Hva som fungerer på norsk i Norge har sjeldent fungert i andre land og kulturer. 

Innen 2025 vil 4 milliarder nye mennesker være på nett. Hvem er de, og hva kan de tilby som nytt marked og som nye leverandører?

Digital, global kulturforståelse blir et av de viktigste konkurransefortrinn i et globalt marked.

7. Ledelse gjennom inspirasjon

“Meg-meg”-generasjonen har vokst opp i en verden hvor alt skjer fort – i alle kanaler. De preges av utålmodighet, men også en evne til å ta til seg og handle raskt på tvers av alle sanseinntrykk. De multitasker. 

Det fascinerende er at denne generasjonens viktigste verdier er etikk og bærekraft. Se bare på Greta Thunberg og hennes kamp for klimaet. 

Den generasjonen som nå blir krevende kunder og som kommer inn i arbeidslivet lar seg lede gjennom inspirasjon

Paret med utålmodighet og digitale ferdigheter er det en generasjon som stiller nye krav.

Skal du lykkes i morgendagens arbeidsmarked må du trene dine evner til å inspirere dine kollegaer, men også dine kunder og leverandører. Du må forstå generasjonene foran deg og hvilke ferdigheter de har, og hvilke krav de stiller til sin arbeidsplass, som din nye kollega og som krevende kunde.  

Forstår du dette, har du evner som ingen AI-systemer kan overgå, uansett hvor mye data som er tilgjengelig.

8. Overblikk og beslutningsevne

En av våre fremste ferdigheter er evnen til å skaffe oss overblikk og evnen til å ta beslutninger.

Vi har til sammen 5 barn og arrangert mange barnebursdager. Jeg stopper likevel aldri å bli overrasket over hvilket kaos og støynivå det er hver eneste gang.

Vår yngste sønns kontaktlærer møter hver dag vår 9 år gamle gutt sammen med nesten 30 medelever. Han må øyeblikkelig skaffe seg et overblikk over situasjonen i klasserommet. Han bruker intuisjon og alle sine ferdigheter og kjenner stemningen i klasserommet på kroppen, øyeblikkelig. 

Han må bruke alle sine ferdigheter til å holde ro, gi lynraske korrigeringer av uromomenter. Han evner å skape samspill mellom elevene, griper inn fysisk og mentalt og organisere oppgavene. Han må kontinuerlig jobbe med motivasjon. Han har forståelse for hver enkelts situasjon og viser empati og forståelse for hver enkelt elev i klasserommet.

Vår sønns kontaktlærer er en god metafor for evner som selv det beste AI-systemet ikke kan konkurrere med. 

Det samme overblikket og evnen til å skjære gjennom og ta beslutninger der og da er ferdigheter som vil være avgjørende i morgendagens globale verden. Enten det er som leder for dine kollegaer eller beslutninger for dine kunder eller leverandører. 

9. Digitale ferdigheter og evne til å forstå verdien av og bruken av data

Datamengden tilgjengelig eksploderer og vi vil være i stand til å innhente data fra alle punkter i virksomhetens virksomheten verdikjede. En av de viktigste ferdighetene i årene som kommer vil være evnen til å lese data.

Du må kunne forstå hvordan du kan hente data fra nye kilder, hvordan disse kan tolkes og se hvordan data kan “oversettes” slik at du skaper ny innsikt. 

Ser du etter en inspirerende foredragsholder som kan gi deg et overblikk over hva som skjer fremover? Se eksempler på foredrag jeg holder her

Med sensorer og IoT kan du få tilgang til data fra hele virksomhetens verdikjede. Du må evne å samle inn og sortere data fra alle kilder. Data fra all din virksomhets interaksjon med nye og eksisterende kunder i alle kanaler og alle virksomhetens eksisterende og nye systemer. Lykkes du med dette, har du et skattkammer. Desto større virksomhet, desto mer data. Dette er kanskje det fremste konkurransefortrinnet for eksisterende virksomheter.

Lønnsom bruk av AI krevde gjerne mange årsverk og betydelig internkompetanse. Nå kan du teste avanserte AI-systemer i skyen og kjøpe den kompetansen du trenger. Har du mye data, kan du skaffe deg verdifull, ny innsikt. Gå for de prosjektene med størst verdipotensiale. Prøv mye, ofte, feil fort og kast de prosjektene som ikke er lønnsomme.

Er du en starup og vil angripe en bransje? Ja, da vet du at terskelen for å komme i gang aldri har vært lavere. Har du en løsning på et problem for en million mennesker? Da kan du sette opp en virksomhet helt fra bunnen av i skyen og kjøpe tenester etter behov. Selv de mest avanserte AI-systemer kan kjøpes som en tjeneste og betjenes uten særlig forkunnskaper. Som startup er du fri fra gammel teknologi og gammelt tankesett. Det du mangler av data kan du kompensere med en startups evne til å handle raskt. Du kan se muligheter med nye teknologier som etablerte, konservative bransjer kanskje ikke ser, og snu deg fort etter hva markedet faktisk etterspør.

10. Teknologiforståelse og innsikt i nye disruptive teknologier

Har du og dine kollegaer oversikt over nye disruptive teknologier som vil snu opp/ned på konkurransebildet i årene som kommer? Har du tanker for hvordan teknologier som f.eks ansiktsgjenkjenning, stemmestyring, blockchain, AR/VR og 3D-printing vil få av betydning for ditt konkurransebilde?

Har du spurt deg selv hva slags forventninger den nye digitale generasjonen vil ha til din virksomhet som arbeidsplass og fremtidig kunde? 

Hva vil selvstyrte roboter, droner, biler – ja, alt som kan fly eller kjøre av seg selv få av betydning for din virksomhet? Hvordan vil dine eksisterende konkurrenter ta dette i bruk? Hvordan kan helt nye aktører komme inn fra sidelinjen og ta i bruk disse teknologiene som hver for seg eller sammen skaper helt nye disruptive løsninger?

Tør å disrupte din egen virksomhet! Skap innovasjon på nye måter. Ta med deg team på tvers av eksisterende organisasjonsstrukturer, inviter med leverandører og andre som kan se på din bransje med et nytt blikk. Uansett hvor stor din virksomhet er, har du garantert ikke de beste folkene. Den gode nyheten er at du lett kan finne de. De finnes på internett og kan tilføre din virksomhet ny kompetanse, enten de sitter i Bangladesh, New York eller Sør-Korea.

Hvor godt rustet er din virksomhet for endringene som kommer? Les artikkelen “Digitalisering: Hvor digital er din virksomhet?”

AI vil forsterke våre ferdigheter og gjøre oss til enda bedre mennesker

I den kommende intelligensrevolusjonen vil AI forsterke oss som mennesker. Vi vil se på teknologien som en nyttig utvidelse av oss selv.

Det er langt frem før vi, som Elon Musk mener vi bør gjøre – kobler oss fysisk til AI. Vi vil overlate alt som kan gjøres bedre av maskinene til maskiner og frigjøre tid. 

Tid vi kan bruke til å gjøre mer av det vi ønsker, bli mer enda mer og bedre mennesker i møte med andre mennesker. 

Skal du lykkes med dette må du ta ansvar for din egen kompetanseoppgradering. Du må skaffe deg et overblikk over de viktigste teknologiene og forstå hvordan du kan oppgradere deg gjennom ny læring.

Nye teknologier, Nye utfordringer, Ny kompetanse

Se gjerne mitt foredrag om vår digitale fremtid og livslang læring som jeg holdt for Oracle.

Jan har en evne til å underholde publikum gjennom sine foredrag så du nesten skulle ønske du jobbet med han. Han deler villig vekk trender, sine egne erfaringer og gode tips. Jan er strukturert og godt forberedt- kommer tidlig, tester utstyr og utfordrer også oss til å bruke ny teknologi. Ofte har jeg oppkevd etter foredrag – been there done that. Jan derimot evner å gjøre et varig inntrykk på deltakerne- og det er jo akkurat det du ønsker. Får vi mennesker til å gå ut av rommet med å være nysgjerrig på mer kunnskap, ønske om å endre og lære. Ja da har du lykkes- og her er Jan en god bidragsyter.

Stine Fjell,  Oracle

Vil du ha et oppdatert foredrag tilpasset din bedrift og dine ansatte? Ring meg gjerne på 97512077 for en hyggelig prat!

Fremtiden kommer fortere enn du tror! Jan Sollid Storehaug for Oracle

Les mer om samlingen og se paneldebatt med Anders Fremming Anderssen, i Kompetanse NorgeTrond Myhrvold, partner i AssesitTore Karlsen, partner i PWC Consulting og Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk her

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN