Digital kommunikasjon for iKuben

For næringsklyngen NCE iKuben ble jeg booket for å lede 3 halvdags samlinger med overskrift «digital kommunikasjon».

Næringsklyngen NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. De har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

I samlingene ga jeg et overblikk over utfordringer med kommunikasjon i digitale flater. Samlingene var dels lagt opp som forelesning, dels praktiske oppgaver og diskusjoner i gruppen. Vi diskuterte blant annet digital markedsføring og bruk av LinkedIn.

Les mer om NCE iKuben her

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jan Sollid Storehaug med Linus Gunterberg og Stine Fjell i Oracle frokostmøteLedersamling Jan Sollid Storehaug for Fjellinjen
Send this to a friend