Yrkesveiledere i Romerrike

«Hvilke råd skal vi gi til elever og foreldre i valg av utdanning?»

Hvordan påvirker teknologiutviklingen utdanning og yrkesvalg? I dette 1 1/2 times foredraget gikk jeg gjennom de viktigste endringene som skjer og hvilken betydning det får for yrkesvalg og utdanning. Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover?

Hva slags råd skal yrkesveiledere gi når når World Economic Forum mener at så mange som 6 – 33 % av eksisterende arbeidsplasser blir automatisert bort eller vesentlig endret innen 2030? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Veldig bra foredrag for skolerådgivere! Tor Øyvind Hansen

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Styreutvikling Romerike Jan Sollid Storehaug frokostmøteJan Sollid STorehaug holdt foredrag på salgs og markedskonferansen 2019
Send this to a friend