Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.

Mitt innlegg het «Vår digitaliserte verden» hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.

Jeg gikk blant annet gjennom nye sikkerhetsutfordringer og eksplosjonen av sensorer som blir brukt over alt og hvordan det vil påvirke oss i jobb og privat i årene som kommer.

“Engasjerende og tankevekkende foredrag om digitalisering, med muligheter og fallgruver.”

Bård Hofstad, Bane Nor

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jan Sollid Storehaug med innlegg for Innovasjon Norge
Send this to a friend