Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.

Mitt innlegg het «Vår digitaliserte verden» hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.

Jeg gikk blant annet gjennom nye sikkerhetsutfordringer og eksplosjonen av sensorer som blir brukt over alt og hvordan det vil påvirke oss i jobb og privat i årene som kommer.

“Engasjerende og tankevekkende foredrag om digitalisering, med muligheter og fallgruver.” Bård Hofstad, Bane Nor

 

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

bergen-business-expo Posti Messaging

Send this to a friend