Minervaprosjektet i Skatteetaten

«Slik blir din digitale fremtid»

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene»

Minervaprosjektet i Skatteetaten skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Skatteetaten skal etablere en ny plattform for informasjon og analyse, med nye verktøy som tilrettelegger for at etaten skal kunne jobbe risiko- og kunnskapsbasert. God informasjonsforvaltning bidrar til bedre utnyttelse av data, slik at vi kan påvirke etterlevelse i større grad.

Sammen med berørte miljøer skal prosjektet bidra med å utforme nye arbeidsprosesser, og innføre dem på en god måte. Minerva-plattformen skal erstatte deler av dagens datavarehus, som skal fases ut på sikt.

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

Juristkongressen 2018

Send this to a friend