Plenumsforedrag på Juristkongressen

«Kunstig intelligens»

På årets Juristkongress holdt jeg et plenumforedrag om kunstig intelligens.

Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge.

Kongressen har to hovedformål: Å begeistre og å utfordre.

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget. Dette berører alle sektorer i samfunnet.

«Suveren formidler og foreleser. Høyt faglig nivå. Anbefales på det sterkeste!»

Trond Egil Hustad Jakobsen, Juristforbundet

Besøk nettstedet her: Juristforbundets Juristkongress 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Ledersamling Jan Sollid Storehaug for Fjellinjen Jan Sollid Storehaug med The furture of AI Whats next
Send this to a friend