Plenumsforedrag på Juristkongressen

«Kunstig intelligens»

På årets Juristkongress holdt jeg et plenumforedrag om kunstig intelligens.

Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge.

Kongressen har to hovedformål: Å begeistre og å utfordre.

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget. Dette berører alle sektorer i samfunnet.

Suveren formidler og foreleser. Høyt faglig nivå. Anbefales på det sterkeste! Trond Egil Hustad Jakobsen, Juristforbundet

Besøk nettstedet her: Juristforbundets Juristkongress 

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

Ledersamling Jan Sollid Storehaug for Fjellinjen Jan Sollid Storehaug med The furture of AI Whats next
Send this to a friend