NTNU TEFT- Fremtidens kunder i finansnæringen

I samarbeid med Sparebanken Møre arrangerte NTNU Teft-seminar hvor jeg holdt et 2 timers innlegg om Fremtidens kunder i finansnæringen med fokus på nye teknologier som forandrer kjøpsadferd og nye krav til måten vi jobber fremover.

TEFT-lab er et knutepunkt for forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Her utforskes mulighetene det teknologiske skiftet byr på, med aktiv deltakelse i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi.

«Jeg er imponert over dagens foredrag med Jan Sollid Storehaug på NTNU i Ålesund. Hans tidligere erfaringer ga budskapet ekstra kredibilitet og innsikt. Raus og åpen foredragsholder. Du vil garantert få mange gode diskusjoner med Storehaug.»

Tove M. Bjørkavåg Sparebanken Møre

Les mer om TEFT-lab her.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Jan Sollid Storehaug under åpningen av GP Huset i HaldenJan Arve Aarseth Jan Sollid Storehaug HR-dagen
Send this to a friend