For Oracle formiddagsseminar for HR

Oracle  arrangerte frokostmøte for kunder med overskrift “Hvordan kan du skape morgendagens arbeidsstyrke nå?” Jeg holdt et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse” hvor jeg diskuterte hvordan nye teknologier utfordrer oss på tvers av generasjonene i fremtidens arbeidsliv. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

«Dagens tips til alle styrer, ledergrupper og tillitsvalgte og du som ønsket å ta ansvar for egen læring – book tid med denne mannen idag».

Stine Fjell, Oracle

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Jan Sollid Storehaug foredrag for Skatteetaten MinervaprosjektJan Sollid Storehaug ledet samlinger på iKuben i Molde
Send this to a friend