Sergel Norge

«Kunstig Intelligens – vår tids atombombe?»

I mitt foredrag diskuterte jeg hvorfor Elon Musk advarer mot kunstig intelligens. Kunstig intelligens kan i verste fall kan bli menneskehetens undergang. Er dette fremtidsscenarioer som kun hører hjemme i science fictionlitteraturen eller noe vi bør ta på alvor? Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent.

Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens på nivå med mennesket. Blir denne selvbevisst vil resultatet bli en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne. En verden hvor Homo Sapiens ikke lenger er i førersetet. Skal vi overleve må vi simpelthen koble vår hjerne til kunstig intelligens: «If you can´t beat them, join them»

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Stavanger Business Expo Jan Sollid Storehaug for Næringslivets Sikkerhetsråd
Send this to a friend