HR-dagen Columbi Micro i Ålesund

Digitalisering er en forutsetning, men ikke nok ikke nok for å være konkurransedyktig i møte med nye, disruptive teknologier: For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg holdt et 1 ½ times innlegg med fokus på digitalisering.

«Vi synes Jan presenterte sine betraktninger rundt viktigheten av å ta i bruk digitalisering svært godt, slik at budskapet fikk en meget troverdig vinkling. Våre deltagere var meget fornøyd».

Jens Erik Mjølnerød, Adm.dir Columbi Micro

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Foredrag for NTNU TEFT-seminar Sparebanken Møre Jan Sollid StorehaugJan Sollid Storehaug med innlegg om veferdsteknologi under seniorfestivalen
Send this to a friend