Kunstig intelligens har stadig større betydning for hver enkelt av oss i vår hverdag, på jobb og privat

Ti berømte sitater om kunstig intelligens

Kunstig intelligens har stadig større betydning for hver enkelt av oss i vår hverdag, på jobb og privat. Diskusjonene pågår om hvor viktig, farlig eller ikke AI er som teknologi.

Synspunktene til kjente forskere og personligheter i denne bransjen utfordrer ofte disse diskusjonene og mener de ofte er overdrevne og at mange misforstår hva AI kan og ikke kan gjøre.

Ledende skikkelser i AI-miljøet har ofte skapt store overskrifter, og til og med forårsaket panikk.

I denne artikkelen gjennomgås noen av sitatene, f.eks ett av Ray Kurzweil, som mener at AI vil passere menneskelig intelligens allerede i 2029.

LES: TEN FAMOUS QUOTES ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Kan kunstig intelligens bli selvbevisst?

Om Kurzweil har rett, vil kunstig intelligens være like god eller bedre enn oss til å løse alle oppgaver om snaue ni år. Betyr dette at kunstig intelligens vil overgå oss på alle områder, også i kreativitet? Kan AI bli kreativ – og på egenhånd skape kunst?

Det som er skremmende i dette perspektivet, er hvorvidt en eksponensiell teknologiutvikling vil skape en kunstig superintelligens. En AI som overgår oss mennesker på en måte vi ikke er i stand til å forestille oss.

Fra et filosofisk perspektiv blir det neste spørsmålet om vi får bevisste maskiner? Og hva slags bevissthet blir dette? Skeptikerne mener at selv en generell kunstig intelligens som er like intelligent som mennesket er for komplisert. Det vil derfor aldri bli skapt, hevdes det fra mange hold.

Farlig, mener blant andre Elon Musk. Han hevder at den eneste måten vi kan overleve kunstig superintelligens er å koble oss til den.

Med selskapet Neuralink er han godt i gang. Sjekk Elon Musks Neuralink chip koblet til levende gris. Om du vil holde deg oppdatert på utviklingen som skjer innen kunstig intelligens, anbefaler jeg deg å følge AI-toppene.

Hva tror du? Har vi grunn til å frykte utviklingen innen kunstig intelligens? Er AI bare nok et verktøy i vår verktøykasse?

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.