AI lærer av seg selv ved å scanne internett

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsider.

Diffbot tar en annen tilnærming enn GPT-3 fra Open AI. Den bygger en AI som leser hver enkelt side på alt som er tilgjengelig på nettet, på flere språk, og trekker ut så mange fakta fra disse sidene som mulig.

I likhet med GPT-3 lærer Diffbots system å støvsuge store mengder tekst som blir funnet på nettet.

I stedet for å bruke disse dataene til å trene en språkmodell, gjør Diffbot det den leser til en serie med tredelte «factoids» som forholder seg til en ting til en annen: emne, verb, objekt.

LES: THIS KNOW-IT-ALL AI LEARNS BY READING THE ENTIRE WEB NONSTOP

OpenAIs GPT-3, sjokkerte verden – men bruker til sammenligning snaue 175 milliarder parametere.

Hvordan vil denne teknologien stå seg mot Google AI – som har 6 ganger flere parametre enn open AIs GPT-3?

FØLG AI-TOPPENE

Om du vil holde deg oppdatert på utviklingen som skjer innen kunstig intelligens, anbefaler jeg deg også å følge AI-toppene.

Se også min artikkel om AI-trender og kunstig intelligens i 2020 og min samling av de beste artiklene om kunstig intelligens i 2020.

DIGITAL TRANSFORMASJON

Sjekk gjerne også min leseliste for digital transformasjon. Der ser du bøker jeg har lest som jeg anbefaler. Du finner også et forslag til et opplæringsprogram og noen kilder til hvordan jeg selv holder meg oppdatert.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Unlike most AI systems which are designed for one use-case, the API today provides a general-purpose “text in, text out” interface, allowing users to try it on virtually any English language taskBokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter.
Send this to a friend