0

Landskapsbilder fra steder som ikke finnes

AI-systemet til Stable Diffusion er nå lansert og åpen for alle som vil eksperimentere ved å bruke AI til å lage landskapsbilder fra ikke-eksisterende steder. Snart kan du skrive "Gi meg et [...]

0

Kan kunstig intelligens være levende?

Kvier du deg for å slå av strømmen på en robot eller slå av en kunstig intelligensalgoritme? Ikke for øyeblikket. Men hva vil du tenke om dette når datamaskinene våre blir like smarte – eller [...]

0

Nevrale nettverk er ikke veien til selvbevisst AI

Hvordan har mennesket utviklet selvbevissthet? Hva vil det kreves for en maskin å gjøre det samme? I avhandlingen diskuteres sentrale menneskelige verdier som ikke finnes i en maskin: [...]

0

Din sjef vil bli automatisert (bort)

Ifølge Gartner vil hovedtyngden av lederens oppgaver – manuelle oppgaver, skjemaer, oppdatering av informasjon og godkjenning av arbeidsoppgaver – forsvinne. PwC har vist frem en [...]

0

AI – hva er definisjonen av et menneske?

Bokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter. Sentrert i en fremtidig verden der virtuelle verdener og generalisert AI har blitt vanlig, er boken et godt [...]

0

AI lærer av seg selv ved å scanne internett

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsider. Diffbot tar en annen tilnærming enn GPT-3 fra Open AI. Den bygger en AI som leser hver enkelt side på alt [...]

0

OpenAI tilbyr API

Unlike most AI systems which are designed for one use-case, the API today provides a general-purpose “text in, text out” interface, allowing users to try it on virtually any English language [...]

0

AI vil dominere: myndigetene må sikre etisk utvikling

Science fiction-forfatteren Isaac Asimov spådde i romanen «I, Robot» i 1950 at roboter og kunstig intelligens ville bli utestengt fra jorden i år 2030. Spådommene er erstattet av store [...]

0

Intelligence of Things (AIoT)

«Tingenes internett» er ganske så upresist: Hvilke ting? Og hva har tingene med internett å gjøre? I morgen vil vi omtale tingenes internett (IoT) «Internet of things» som tingenes intelligens [...]

1

6G vil gi oss AI over alt

Mens fokus i hele verden er å distribuere og forbedre ytelsen til 5G-nettverk, jobber små grupper med telekomingeniører for å etablere og forstå hva 6G-nettverket vil bety et tiår frem.

page 1 of 2