Landskapsbilder fra steder som ikke finnes

Disse fantastiske naturbildene eksisterer ikke

AI-systemet til Stable Diffusion er nå lansert og åpen for alle som vil eksperimentere ved å bruke AI til å lage landskapsbilder fra ikke-eksisterende steder. Snart kan du skrive “Gi meg et bilde av et fjelllandskap med frossen elv i et snødekt land i solnedgang” og AI lager kunstneriske bilder for deg.

Kan kunstig intelligens være levende?

Kvier du deg for å slå av strømmen på en robot eller slå av en kunstig intelligensalgoritme?

Kvier du deg for å slå av strømmen på en robot eller slå av en kunstig intelligensalgoritme? Ikke for øyeblikket. Men hva vil du tenke om dette når datamaskinene våre blir like smarte – eller smartere – enn oss?

Filosof Borna Jalšenjak fra Luxembourg School of Business har tenkt på det.

Nevrale nettverk er ikke veien til selvbevisst AI

Hvordan har mennesket utviklet selvbevissthet? Hva vil det kreves for en maskin å gjøre det samme?

Hvordan har mennesket utviklet selvbevissthet? Hva vil det kreves for en maskin å gjøre det samme?

I avhandlingen diskuteres sentrale menneskelige verdier som ikke finnes i en maskin: følelser, verdier og sosialt fellesskap.

Din sjef vil bli automatisert (bort)

Ifølge Gartner vil hovedtyngden av lederens oppgaver – manuelle oppgaver, skjemaer, oppdatering av informasjon og godkjenning av arbeidsoppgaver – forsvinne.

Ifølge Gartner vil hovedtyngden av lederens oppgaver – manuelle oppgaver, skjemaer, oppdatering av informasjon og godkjenning av arbeidsoppgaver – forsvinne.

PwC har vist frem en prosessautomatiseringsapp som arkiverer fakturaer og skannede uttalelser på få sekunder, en jobb som for et menneske ville tatt timer å utføre.

AI – hva er definisjonen av et menneske?

Bokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter.

Bokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter.

Sentrert i en fremtidig verden der virtuelle verdener og generalisert AI har blitt vanlig, er boken et godt eksempel på spekulativ fiksjon som tvinger oss til å konfrontere alle slags grunnleggende spørsmål.

AI lærer av seg selv ved å scanne internett

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsider

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsider.

Diffbot tar en annen tilnærming enn GPT-3 fra Open AI. Den bygger en AI som leser hver enkelt side på alt som er tilgjengelig på nettet, på flere språk, og trekker ut så mange fakta fra disse sidene som mulig.

OpenAI tilbyr API

Unlike most AI systems which are designed for one use-case, the API today provides a general-purpose “text in, text out” interface, allowing users to try it on virtually any English language task

Unlike most AI systems which are designed for one use-case, the API today provides a general-purpose “text in, text out” interface, allowing users to try it on virtually any English language task…. Given any text prompt, the API will return a text completion, attempting to match the pattern you gave it.

AI vil dominere: myndigetene må sikre etisk utvikling

Science fiction-forfatteren Isaac Asimov spådde i romanen «I, Robot» i 1950 at roboter og kunstig intelligens ville bli utestengt fra jorden i år 2030.

Science fiction-forfatteren Isaac Asimov spådde i romanen «I, Robot» i 1950 at roboter og kunstig intelligens ville bli utestengt fra jorden i år 2030.

Spådommene er erstattet av store fremskritt innen AI, og dette vil sannsynligvis fortsette inn i det neste tiåret.

Intelligence of Things (AIoT)

«Tingenes internett» er ganske så upresist: Hvilke ting? Og hva har tingene med internett å gjøre?

«Tingenes internett» er ganske så upresist: Hvilke ting? Og hva har tingene med internett å gjøre?

I morgen vil vi omtale tingenes internett (IoT) «Internet of things» som tingenes intelligens (AIoT) «Intelligence of Things».

6G vil gi oss AI over alt

Mens fokus i hele verden er å distribuere og forbedre ytelsen til 5G-nettverk, jobber små grupper med telekomingeniører for å etablere og forstå hva 6G-nettverket vil bety et tiår frem.

Mens fokus i hele verden er å distribuere og forbedre ytelsen til 5G-nettverk, jobber små grupper med telekomingeniører for å etablere og forstå hva 6G-nettverket vil bety et tiår frem.