Intelligence of Things (AIoT)

«Tingenes internett» er ganske så upresist: Hvilke ting? Og hva har tingene med internett å gjøre?

I morgen vil vi omtale tingenes internett (IoT) «Internet of things» som tingenes intelligens (AIoT) «Intelligence of Things».

Les mer om hva dette vil bety og hvordan bransjer vi bli endret i tiåret som kommer.

LES: FORGET THE INTERNET OF THINGS. HERE’S WHAT IOT REALLY STANDS FOR

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Mens fokus i hele verden er å distribuere og forbedre ytelsen til 5G-nettverk, jobber små grupper med telekomingeniører for å etablere og forstå hva 6G-nettverket vil bety et tiår frem.Science fiction-forfatteren Isaac Asimov spådde i romanen «I, Robot» i 1950 at roboter og kunstig intelligens ville bli utestengt fra jorden i år 2030.
Send this to a friend