AI – hva er definisjonen av et menneske?

Bokklubben i TechCrunch ser på Ted Chiangs livssyklus av programvareobjekter.

Sentrert i en fremtidig verden der virtuelle verdener og generalisert AI har blitt vanlig, er boken et godt eksempel på spekulativ fiksjon som tvinger oss til å konfrontere alle slags grunnleggende spørsmål.

LES: BOKOMTALE: WITH THE DEVELOPMENT OF GENERALIZED AI, WHAT’S THE MEANING OF A PERSON?

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Diffbot bruker bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling på milliarder nettsiderIfølge Gartner vil hovedtyngden av lederens oppgaver – manuelle oppgaver, skjemaer, oppdatering av informasjon og godkjenning av arbeidsoppgaver – forsvinne.
Send this to a friend