Den store forskjellen mellom ChatGPT 4.0 og "o" for omni

9 tips til bedre resultater med ChatGPT 4.o

Nå kan du bruke ChatGPT 4.0 gratis, men fortsatt er det slik at betalversjonen (Plus) av ChatGPT til 20 USD per måned gir deg et vesentlig bedre verktøy. I denne artikkelen vil jeg se nærmere på de største forskjellene mellom ChatGPT 4.0 og den nyeste versjonen, ChatGPT 4.o (omni).

Hvis du er nysgjerrig på hva som gjør denne oppdateringen så spesiell, og hvordan den kan komme deg til nytte, så er du på rett sted. Først forklarer jeg de 5 største fortrinnene med ChatGPT 4.o, deretter avslører jeg mine 9 beste tips for å få bedre svar med denne språkmodellen.

Om du har liten eller ingen erfaring med språkmodeller eller ChatGPT fra tidligere, anbefaler jeg deg å lese denne artikkelen først: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

1. GPT os fremste fortrinn: Forbedret multimodal forståelse

En av de mest spennende forbedringene i ChatGPT 4.o (omni) er dens evne til å forstå og kombinere flere typer informasjon samtidig. Mens 4.0-versjonen primært jobbet med tekst, kan 4.o (omni) analysere både tekst, bilder, lyd og til og med video. Dette gjør at modellen kan gi mer omfattende og kontekstuelle svar. Den forstår video, bilder og lyd. Så snart funksjonaliteten er tilgjengelig i Norge (det fases ut til brukere gradvis) vil du kunne holde opp telefonen og vise den hvor du er og ta diskusjonene med det som utgangspunkt.

Eksempel:

 • ChatGPT 4.0: “Kan du forklare dette bildet?” – Modellen kan ikke behandle bilder.
 • ChatGPT 4.o (omni): “Dette bildet viser en solnedgang over en fjord. Fargene i himmelen antyder at bildet er tatt sent på ettermiddagen.”

Les også: Endringsledelse: Slik skapes godt arbeidsmiljø mellom ansatte og AI

2. Økt presisjon og nøyaktighet i svarene

Med ChatGPT 4.o (omni) har presisjonen og nøyaktigheten blitt vesentlig forbedret. Modellen er nå i stand til å håndtere mer komplekse forespørsler og gi enda mer nøyaktige svar. Dette får du igjen for om du jobber med tekniske kompliserte tekster eller vitenskapelige emner.

Eksempel:

 • ChatGPT 4.0: “Hva er kvantefysikk?” – “Kvantefysikk er studiet av partikler på et veldig lite nivå.”
 • ChatGPT 4.o (omni): “Kvantefysikk er en gren av fysikken som studerer atferden til subatomære partikler. Den beskriver fenomener som superposisjon og kvantesammenfiltring, som ikke kan forklares av klassisk fysikk.”

Les også: AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens

3. Omni “husker bedre” – kontekst bevares i lange samtaler

En annen viktig forbedring er modellens evne til å bevare kontekst i lengre samtaler. Dette betyr at ChatGPT 4.o (omni) kan huske og referere til tidligere deler av samtalen mer effektivt, noe som gjør dialogen mer sammenhengende og meningsfull. Du har historikken for hver enkelt samtale og kan hoppe inn i de ulike diskusjonene du har hatt og begynne der du stoppet sist. Omni husker hva dere snakket om.

Eksempel:

 • ChatGPT 4.0: Kan miste sammenhengen i lengre samtaler.
 • ChatGPT 4.o (omni): “Som vi diskuterte tidligere om fornybar energi, la oss nå se på hvordan vindkraft kan implementeres i byer.”

Les også: AI og bærekraft – Er kunstig intelligens miljøets redning?

4. Økt kreativitet og mer variert respons

ChatGPT 4.o (omni) har også blitt mer kreativ og kan gi mer varierte og innovative svar. Dette er spesielt nyttig for oppgaver som krever kreativ tenkning. ChatGPT har alltid vært best til idémyldring. Nå skriver den historier eller for eksempel en markedsføringsstrategi enda bedre.

Eksempel:

 • ChatGPT 4.0: “Kan du gi meg noen ideer til en bursdagssang?” – “Her er noen ideer til hvordan du kan strukturere sangen…”
 • ChatGPT 4.o (omni): “Her er noen ideer til en bursdagssang: 1. En morsom rap om bursdagsbarnet, 2. En rolig ballade som hyller vennskapet deres, 3. En energisk poplåt som får alle til å danse.”

Les også: Smartere salgsstrategi og markedsføring med kunstig intelligens (AI)

5. Forbedret feilhåndtering og selvkorrigering

ChatGPT 4.o (omni) er bedre i stand til å håndtere feil og korrigere seg selv. Tidligere kunne modellen noen ganger gi feil svar uten å “forstå” at den hadde gjort det, men nå kan den selv oppdage og rette opp feil mer effektivt underveis i samtalen på basis av hva du sier i løpet av samtalen.

Eksempel:

 • ChatGPT 4.0: Kan gi feil informasjon uten korreksjon.
 • ChatGPT 4.o (omni): “Jeg ser at jeg kanskje misforsto spørsmålet ditt. La meg prøve igjen:…”

Les også: Teambuilding for fremtiden: Slik forbereder du dine ansatte på teknologiske skifter

9 tips for å få bedre svar av ChatGPT 4.o

For å virkelig dra nytte av ChatGPT GPT-4.o (omni), er det noen tips og triks du bør vite om. La oss gå gjennom dem sammen!

1. Kjenn til modellens kapasiteter og begrensninger

Før vi går videre, er det viktig at du forstår hva ChatGPT GPT-4.o (omni) faktisk kan gjøre. Modellen er som du sikkert kjenner til, trent på et bredt spekter av tekster fra internett. Det er viktig å huske at den ikke vet nøyaktig hvilke dokumenter den har lært fra. Det betyr at den kan generere tekst som virker veldig menneskelig, ekte og den kan dekke nesten hva det skal være av mange emner, men den har ikke alltid den nyeste informasjonen eller innsikt i svært spesifikke emner.

Jeg må derfor minne om at selv om den er online, så kan du ikke forvente sanntidsoppdateringer av tekster den returnerer til deg eller dyp spesialisert kunnskap. ChatGPT 4.o – Omni er som forgjengeren, best til å generere ideer, skrive utkast eller få en generell forståelse av et emne.

2. Formuler klare og spesifikke spørsmål

Jeg har erfart at kvaliteten på svarene du får, henger tett sammen med hvor klart og spesifikt spørsmålet ditt er. Desto mer detaljerte og presise spørsmål, desto bedre kan modellen gi deg mer nøyaktige og relevante svar.

Eksempel:

 • Upresist spørsmål: “Hva vet du om vin?”
 • Bedre spørsmål: “Kan du forklare forskjellen mellom rødvin og hvitvin med hensyn til produksjonsprosess og smakskarakteristikker?”

Tips: Jo mer kontekst og detaljer du gir, desto bedre blir svaret. Tenk gjennom hva du vil vite, og formuler spørsmålet ditt deretter.

3. Bruk strukturerte spørsmål

Noen ganger trenger du svar som er godt organiserte og enkle å lese. Ved å strukturere spørsmålene dine, kan du hjelpe ChatGPT med å gi mer lesbare og sammenhengende svar.

Eksempel:

 • Generelt spørsmål: “Hvordan kan jeg starte en bedrift?”
 • Bedre spørsmål: “Kan du gi en steg-for-steg-guide til å starte en bedrift, inkludert planlegging, finansiering og markedsføring?”

Tips: Bruk gjerne punktlister eller nummererte lister i spørsmålene dine for å få strukturerte svar.

4. Iterativ presisering

Ofte, eller i alle fall noen ganger, får du ikke det svaret du ønsker på første forsøk. Det må du regne med. Derfor er det viktig å stille oppfølgingsspørsmål eller be om nærmere avklaringer. Akkurat som du ville gjort med et menneske som ikke svarer godt nok eller klart på et spørsmål du stiller. Ved å gjøre dette kan du finjustere svaret til du får akkurat det du trenger.

Eksempel:

 • Første spørsmål: “Hva er kunstig intelligens?”
 • Oppfølgingsspørsmål: “Kan du utdype hvordan kunstig intelligens brukes i helsevesenet?”

Tips: Del opp komplekse spørsmål i enklere deler og juster etter behov for å få bedre svar.

5. Juster temperatur- og maksimalt antall tegn i svaret

Visste du at du kan justere innstillingene for hvordan ChatGPT svarer? Temperaturen kontrollerer hvor “kreativ” modellen er, mens maksimal tegninnstilling bestemmer hvor langt svaret skal være.

Tips: For faktiske og konsise svar, bruk en lavere temperatur. For kreative oppgaver, som historiefortelling eller idémyldring, kan en høyere temperatur være fordelaktig. Juster maksimal tegninnstilling for å sikre at svarene verken er for korte eller for lange.

Temperatur er en parameter som styrer kreativiteten i svarene. En lav temperatur (nær 0) gir mer konsistente og deterministiske svar, mens en høy temperatur (nær 1) gir mer varierte og kreative svar.

Eksempel:

 • Du kan angi ønsket temperatur i spørsmålet ditt. For eksempel: “Gi meg et svar med temperatur 0,3” eller “Kan du være mer kreativ med en temperatur på 0,7?”
 • Hvis du ønsker et kort og konsist svar med en temperatur på 0,2, kan du si: “Kan du gi meg et kort og konsist svar (temp 0,2) under 100 tegn?”

6. Bruk kontekstuell hukommelse

Hvis du har en lengre samtale med ChatGPT, kan det være nyttig å gi kontekst fra tidligere interaksjoner. Dette hjelper modellen med å holde sammenhengen i samtalen.

Eksempel:

 • Fortsettende spørsmål: “Basert på vår forrige diskusjon om bærekraftig teknologi, kan du forklare hvordan solenergi kan brukes i bymiljøer?”

Tips: Referer til tidligere interaksjoner for å bygge en sammenhengende samtale.

7. Inkluder eksempler og analogier

Jeg har funnet ut at det ofte hjelper å inkludere eksempler eller analogier når du ber om forklaringer. Dette gjør svaret mer relaterbart og lettere å forstå.

Eksempel:

 • Spørsmål med eksempel: “Forklar hvordan et datanettverk fungerer ved å bruke en analogi med postvesenet.”

Tips: Bruk eksempler eller analogier i spørsmålene dine til ChatGPT 4.o Omni for å få mer forståelige svar.

8. Eksperimenter med forskjellige spørsmål

Noen ganger kan små endringer i formuleringen av spørsmålet gi betydelig bedre svar. Prøv derfor gjerne forskjellige måter å stille spørsmålet på.

Eksempel:

 • Første forsøk: “Hva er fordelene med yoga?”
 • Alternativt spørsmål: “Kan du liste de fysiske og mentale helsefordelene ved å praktisere yoga regelmessig?”

Tips: Omformuler spørsmålene dine hvis det første svaret ikke er tilfredsstillende. Små variasjoner kan føre til bedre resultater.

9. Bruk tilbakemeldinger for å gjøre teksten bedre i neste runde

Til slutt, husk å gi tilbakemelding på svarene du får. Dette kan hjelpe med å forbedre fremtidige interaksjoner. Fortell hva som fungerte bra og hva som kunne vært bedre.

Tips: Når du bruker plattformer som ChatGPT GPT-4.o (omni) som tillater tilbakemelding på svar, ta deg tid til å vurdere svarene. Dette kan hjelpe med å forbedre modellens ytelse helt spesifikt for deg og dine behov over tid.

Les også: Norges beste digitalbyråer ifølge ChatGPT

Oppsummering

Å samhandle med ChatGPT GPT-4.o (omni) gir deg langt bedre resultater om du bruker de rette strategiene. Ved å forstå modellens kapasitet og begrensninger, stille klare og spesifikke spørsmål, og bruke iterativ forbedring, kan du betydelig forbedre kvaliteten på svarene.

Justering av innstillinger som temperatur og maksimal tegn, bruk av kontekstuell hukommelse, og inkludering av eksempler og analogier kan ytterligere forbedre interaksjonene. Eksperimentering med forskjellige spørsmål og tilbakemeldinger fullfører sirkelen, og sikrer kontinuerlig forbedring.

Nøkkelen til å låse opp det fulle potensialet i hvordan du bruker dette verktøyet ligger i hvordan du kommuniserer med det. Med disse tipsene kan du gjøre interaksjonene dine mer effektive, nøyaktige, men også hyggeligere. Litt som du bygger en relasjon med en ny kollega på jobben!

Etterhvert som tjenestene blir sluppet, også i Norge vil du kunne interagere med ChatGPT 4.o som om du snakker med en svært kunnskapsrikt kollega eller rådgiver om nær sagt hva som helts.

Se presentasjonen fra OpenAI for å få et glimt av din fremtid, – og den er rett rundt hjørnet!

Introducing GPT-4o

LES OGSÅ:

Meta AI’s image generation is unlike anything ChatGPT can do

GPT-4 is 82% more persuasive than humans, and AIs can now read emotions

AI now surpasses humans in almost all performance benchmarks

Forget Chatbots. AI Agents Are the Future

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN