Blockchain for nybegynnere forklart på norsk

Blockchain for nybegynnere

Blockchainteknologien har potensiale til å endre verden på samme måte som da internett ble allment tatt i bruk for vel 30 år siden. 

De bedriftene som den gang nølte, eller ikke forsto hvordan de kunne ta i bruk internett i sin virksomhet, møtte fort tøff konkurranse.

Mange av de er ikke blant oss lenger.

Er blockchain neste gamechanger?

Bruk av blokkjeder vil snart bli like praktisk anvendelig som dagens bruk av skytjenester – som de fleste i dag bruker med største selvfølgelighet.

I denne artikkelen vil jeg forklare hvorfor blockchain-teknologien er knyttet tett opp til krypto, men også hvorfor teknologien representerer så mye mer.

Jeg vil også fortelle mer om historien frem til i dag, forklare hvordan teknologien fungerer, hvorfor teknologien vil snu opp/ned på verdikjeder som vi kjenner i dag og til slutt gi 5  eksempler på praktisk bruk.

Blockchain-teknologien har revolusjonert måten vi utfører transaksjoner på nettet. Som nybegynner kan det være en utfordring å forstå hvordan denne teknologien fungerer og hvordan den kan brukes i praksis. Men med litt innsikt i grunnleggende begreper og prinsipper kan man få en bedre forståelse av hva blockchain er og hva den kan brukes til.

Desentralisering

En av de mest grunnleggende egenskapene ved blockchain er desentralisering.

Dette betyr at det ikke finnes noen sentral autoritet som kontrollerer transaksjonene.

I stedet er alle transaksjoner lagret på et nettverk av datamaskiner som kjører blockchain-programvaren. Dette gjør at transaksjoner kan utføres på en trygg og sikker måte uten behov for en mellommann.

Transparent og uforanderlig

En annen viktig egenskap ved blockchain er at den er transparent og uforanderlig.

Hver eneste transaksjon som utføres på blockchain-nettverket blir registrert i en blokk.

Hver blokk er koblet sammen i en kjede, og denne kjeden kan ikke endres uten at man endrer alle blokkene som kommer etter den.

Dette gjør at transaksjoner på blockchain-nettverket er svært vanskelige å forfalske eller manipulere.

Blokkjeder – Mer enn døråpner for kryptovaluta

Ikke gå i den fella at du tenker på blockchain som synonym med kryptovaluta, som er noe du ikke vil ha noe å gjøre med, eller ikke helt forstår vitsen med.

Den tette integrasjonen av blockchain og kryptovalutateknologi har ført til mange blockchain-relaterte innovasjoner. Og ja, blokkjeder ble funnet opp for å sikre trygg overføring av kryptovaluta på nett. I dag er det så mye mer.

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er det viktigste stikkordet for hvorfor teknologien også baner vei for neste generasjon av internett.

Det viktigste og mest løfterike resultatet av anvendt blokkjede-teknologi er løftet om å gi deg som bruker kontroll og sikkerhet over dine data, og en desentralisert tilgang på en måte du ikke har i dag.

I stedet for å være avhengig av ulike tjenesteleverandører for å lagre informasjon sikkert, kan du med blockchain selv bestemme når og hvor mye av dine data som skal deles.

Blockchain er like revolusjonerende som internett

Ingenting var sikkert på det internett vi vokste opp med. Fra første dag startet ulovlig deling av media og man kunne aldri være sikker på hvem som sto bak sider på nettet.

I dag flommer nettet over av falske identiteter og falske nyheter fra usikre kilder. Det var og er fortsatt på mange måter som i den ville vesten.

Lovløshet får sjeldent  konsekvenser på internett, svært ofte fordi vi ikke aner hvem som står bak.

Det skulle ta mer enn 20 år før digital lovlydighet lar seg verfifisere med sikkerhet. 

Takket være blockchain kan du nemlig stole på  transaksjoner på internett uten å behøve å stole på eller kjenne avsender eller avtalepartner.

Det høres kanskje litt voldsomt å påstå at blokkjeder vil endre verden, men tenk på hva det vil bety?

Ser du etter en foredragsholder som kan fortelle mer om din digitale fremtid på ditt neste arrangement? Sjekk noen av mine referanser her.

Trygg overføring av informasjon. Sikre overføring av penger. Slutt på hacking. stjålne identiteter og ulovlig nedlastning.

Smarte kontrakter som automatisk gjennomføres etter på forhånd avtalte kriterier, og mye, mye mer.

Med total digital sikkerhet åpnes det for neste steg i digitaliseringen av samfunnet som vil endre våre liv på nett, på jobb og privat. 

Er blockchain en disruptiv teknologi?

Til tross for sitt store potensiale, blir ikke blockchain ansett som disruptiv.

I stedet blir det sett på som løsningen på et problem som til nå har hindret digital transformasjon siden internettets morgen.

Blokkjeder ble først og fremst utviklet for finansielle transaksjoner.

Teknologien har imidlertid potensiale til å sikre oppfølging og bekreftelse av på forhånd avtalte regler for overførsel av all slags digital informasjon som krever dette.

Som nybegynner kan det være lurt å utforske ulike blockchain-prosjekter og kryptovalutaer for å få en bedre forståelse av hvordan denne teknologien fungerer i praksis.

Ethereum, Bitcoin og Ripple er noen av de mest populære kryptovalutaene som bruker blockchain-teknologien. Disse kryptovalutaene kan brukes til å kjøpe og selge varer og tjenester på nettet, og de kan også brukes til å investere i ulike blockchain-prosjekter.

I sum kan man si at blockchain-teknologien har potensial til å forandre måten vi utfører transaksjoner og samhandler på nettet.

Metaverse, WEB3 og blockchain

Å forstå blockchain i kontekst med metaverse skaper ofte forvirring. Blokkjedeteknologier som kryptovaluta-tokens og NFT-er er alle en del av konstruksjonen til våre nye digitale  verden. Og ja, bruk av blokkjeder vil være et sentralt komponent i fremtidens “nye internett”.

Alle disse begrepen kan virke avskrekkende for de fleste som aldri har kjøpt kryptovalutaer eller NFT-er eller spilt blockchain-drevne spill.

LES MER i artikkelen Metavers – allerede et utdatert begrep?

Blockchain sikrer trygg kommunikasjon på internett.

Et av de første eksemplene på dette kom da meklere av kryptovaluta innførte bruk av smartkontrakter. Disse kontraktene tillater automatisk overføring og oppdatering av blokkjeden når visse vilkår og betingelser blir oppfylt.

Det vil med andre ord si at pengesummer kan utbetales og verdifull informasjon kan frigis uten at mennesker er involvert.

Til å begynne med ble dette brukt til automatisering av kryptovaluta-transaksjoner. 

Smartkontrakter vil få stor betydning i morgendagens samfunn. En smartkontrakt sikrer at kun du alene kan gi tilgang til din egen informasjon, som f.eks kortinfo.

Blockchain og smartkontrakter kan være slutten på nettsvindel.

Med full implementering av blockchain vil digitaliserte bedrifter kunne effektivisere en rekke prosesser.

Blokkjeder er nøkkelen til iverksettelse av fullstendig digitale forretningsforløp, inkludert raskere levering av produkter og tjenester.

Er Blockchain noe for din virksomhet?

LES OGSÅ: A Practical Framework for Business Leaders fra World Economic Forum hvor denne oversikten er hentet fra:

Hvordan Blockchain vil forandre verden Jan Sollid Storehaug

Hvorfor er blokkjeder så viktig for vårt digitale samfunn?

Total digital sikkerhet legger til rette for større digital samfunnsintegrasjon enn noen gang før.

Grensene for hva vi kan gjøre hjemmefra, eller via mobile enheter blir radikalt utvidet. Snart kan vi stemme til stortingsvalg, kjøpe ny bolig og overføre penger til hele verden fra vår egen telefon.

Alt dette er takket være blokkjede-teknologi. 

Gjennomsiktlige transaksjoner

Blockchain er viktig fordi det tillater oss å dele informasjon og overføre digitale verdier uten mellommenn, som f.eks en bank.

Det høres kanskje ut som en mulighet til å skjule transaksjoner som ikke tåler dagens lys, men det er ikke tilfelle. Et kjennetegn med transaksjoner i en blokkjede, er nemlig at transaksjonen er gjennomsiktigDet vil si at du kan overføre verdier, men du kan aldri skjule at det er gjort.

Det er et av de viktigste poengene med transaksjoner i en blokkjede.  Ditt digitale fingeravtrykk blir satt på alle transaksjoner.

Selv om en transaksjon utføres på et lukket nettverk, vil du alltid etterlate deg digitale spor.

GDPR må omskrives

Blokkjedens potensiale for den digitale samfunnsutviklingen er stort, men det oppstår en rekke spørsmål som må løses.

Med et gjennomsiktig finansielt system kan vi for eksempel få et kraftig våpen mot korrupsjon. Det er imidlertidig hindringer på veien. Personvern er en av disse.

En av årsakene til at samfunnsintegrasjon av blockchain-teknologien lar vente på seg er at den butter imot nåværende lover om personvern.

GDPR må antakelig omskrives eller endres før blokkjeder kan utnyttes til sitt fulle potensiale. 

Med blockchain fullt integrert i samfunnet vil for eksempel stortingsvalg kunne gjennomføres hjemmefra.

Hvorfor trekker jeg frem dette eksemplet? Fordi det vil sannsynligvis får flere sofaslitere til å avgi sin stemme når det kan skje enklere, sikkert og hjemmefra.

Om alle kan stemme hjemmefra med et tastetrykk på telefonen vil det sannsynligvis få stor betydning for valgdeltakelsen og derved styrke demokratiet. Stemmene til de stille massene blir hørt.

Poenget er at selv om blockchain-teknologien er utfordrende å integrere i samfunnet, så har teknologien stor endringskraft til et mer deltakende og effektivt samfunn.

Hvem fant opp blockchain?

Oftest hører vi om en mann ved navn Satoshi Nakamoto som oftest nevnes som oppfinneren av både blockchain og bitcoin. Det er imidlertid høyst usikkert hvem denne mannen er.

Sannsynligvis er det et pseudonym som benyttes av en eller flere personer som sto bak utvikling av blokkjede-teknologien. 

Det vi kan slå fast med sikkerhet, er at blockchain ble oppfunnet i forbindelse med utviklingen av bitcoin for å sikre trygg overføring av kryptovaluta.

Hva er blockchain-transaksjoner?

Blockchain-transaksjoner er kjernen i blokkjede-teknologien. Enkelt sagt er det en mulighet til å sikre informasjonsflyt mellom to eller flere parter som ikke er avhengig av å stole på hverandre. 

Både avsender og mottaker har til enhver tid oversikt over alle transaksjoner via en delt informasjonskilde.

All flyt av informasjon eller verdier merkes med digitale signaturer og lagres i en database som inneholder hele transaksjonshistorien. 

Denne transaksjonshistorien er bygget opp av en rekke blokker, eller en blokkjede. Hver eneste transaksjon loggføres på en ny blokk som så legges til kjeden.

Hver blokk i en blokkjede inneholder ett firedelt datasett:

1) Kopi av dataene på foregående blokk.

2) Data generert av datautvinnere som har verifisert kildens gyldighet.

3) Metadata om tid, sted og mengde.

4) Digitale signaturer eller fingeravtrykk.

Hvordan fungerer blockchain-teknologi?

Blockchain benytter kompleks kryptografi til å identifisere hver minste endring av data eller transaksjon.

Disse endringene knyttes til hver enkelt bruker med såkalte «hash pointers». Enkelt sagt er dette som ditt eget digitale fingeravtrykk.

Blockchain er delt informasjon mellom to eller flere individer. Alle brukerne har en kildefil som endres hver gang noen foretar handlinger.

Om du sender en bitcoin, vil alles kildefil oppdateres med info om sendingen, og hvor den ble sendt.

Dataene blir kodet og sendt i lukkede nettverk. Hver eneste endring i kildefilen er linket til den forrige. Alle med tilgang har altså full innsikt i hva de andre brukerne i nettverket har foretatt seg.

Derfor er det umulig å endre informasjon uten at alle vet hva som er gjort. 

Om det skulle oppstå tvister kan alle sjekke de historiske oppdateringene og få alle fakta på bordet.

Det er derfor umulig for hackere å bryte seg inn og manipulere blokkjeder, fordi både eldre blokker og andre brukeres kildefiler forblir uforandret.

Delt informasjon lagres på tusenvis av datamaskiner til enhver tid. Hver maskin har sin egen kopi av kildefilen som aldri kan endres uten innsyn fordi det finnes talløse løpende oppdaterte kopier. 

Slik forebygges det mot misbruk, hacking og uautorisert endring av informasjon i blokkjeden.

Om noen skulle prøve seg på å endre info uten autorisasjon, vil alarmer gå av over hele nettverket.

Blockchain som gamechanger

I det mange karakteriserer som «hype» finnes det faktisk hundrevis om ikke tusenvis av blockchainprosjekter spredt over en rekke bransjer.

Ikke uventet er det innen finansnæringen vi ser fleste initiativer, men mange mener at blockchainteknologien viser konturene av en helt måte å bruke internett.

Et internett som på alvor blir desentralisert og «demokratisert» hvor transaksjonene går direkte mellom brukerne uten tredjepartsverifisering.

Hele vår samfunnsstruktur bygger på verifisering fra de gamle institusjonene, ikke bare statlige registre, men banker, finansnæringen, forsikring og rettsvesen som sådan, for å nevne noen.

Med riktig bruk av blockchain kan verifisering av transaksjoner skje direkte mellom partene, lynkjapt og sikkert.

Hele verdikjeder rykkes opp og helt nye verdikjeder skapes.

Med smarte kontrakter kan hele forløp programmeres slik at kompliserte transaksjoner skjer lynkjapt og nesten uten kostnader.

Et eksempel på praktisk bruk av blockchain er i Finland, hvor de hopper over banken.

Blockchainteknologi brukes til å gi flyktninger sikker ID og mulighet for å motta penger og betale regninger.

Finland is giving refugees bank cards that use blockchain technology

Blockchain – internett v. 2.0

Blockchain handler om skalerbar digital tillit – verifisert. IDC hevdet at så mange som 25 % av de største selskapene tok i bruk blockchainteknologi som et av sine viktigste fundament i 2021.

Undersøkelser gjort av Blockdata viser at så mange som 88 av de 100 største selskapene i USA var engasjert i prosjekter med blockchainteknologi.

 5 eksempler på bruk av blokkjeder

Fem eksempler på bruksområder for blokkjedeteknologi inkluderer (1) finansielle tjenester, (2) forsyningskjedestyring, (3) identitetsstyring, (4) helsetjenester og (5) digital annonsering.

Innen identitetsadministrasjon tilbyr blokkjedeteknologi bedre personvern og sikkerhet, mer effektivitet og tilgjengelighet, og bedre brukerkontroll over personlige data.

I helsevesenet har blokkjedeteknologi et stort potensiale for nye løsninger med sikker håndtering av desentralisert datalagring og deling av pasientdata.

Dette vil gi økt effektivitet og store kostnadsbesparelser gjennom bedre datahåndtering og samarbeid for deg og til den enkelte pasients beste.

Til slutt, også for digital markedsføring har blokkjedeteknologi potensiale til større effektivitet og kostnadsbesparelser, forbedret brukeropplevelse og bedret personvern, og i sum større avkastning for annonsører.

1. Blockchain-teknologi revolusjonerer finansnæringen.

Blant de fremste eksempler på bedrifter som har mye å tjene på implementering av blockchain-teknologi finner du banker og andre finansielle institusjoner. 

Teknologien brukes i dag til å tilby desentraliserte finansielle tjenester som kryptovalutaer og digitale lommebøker, men også desentraliserte børser og P2P-utlån.

Finansnæringen har lenge vært sentralisert, med store banker og andre store institusjoner som dominerer sektoren.

Blockchain-teknologi viser vei til  nye desentraliserte finansielle tjenester og med disse nye aktører som angriper de store etablerte institusjonene.

Med desentraliserte løsninger hvor behovet for mellomledd er fjernet, har det åpnet seg nye muligheter for både forbrukere og bedrifter til å få tilgang til raskere, sikrere og mer kostnadseffektive finansielle tjenester.

Desentraliserte digitale valutaer og lommebøker, børser og peer-to-peer utlånsplattformer er bare noen av applikasjonene til blockchain-teknologi som har dukket opp de siste årene.

Finansielle transaksjoner blir aldri det samme igjen

Teknologien endrer måten folk foretar betalinger, handler og får tilgang til kreditt, slik at de som kan ha blitt ekskludert fra tradisjonelle bankttjenester, får tilgang til disse uten høye kostnader eller lange behandlingstider.

Med blockchain kan etablerte og nye aktører tilby raskere, billigere og sikrere transaksjoner.

Kryptovalutaer og digitale lommebøker er et eksempel på dette, hvor du kan gjøre raske, sikre og kostnadseffektive transaksjoner uten å trenge en mellommann. Desentraliserte handelsbørser, bygget på Ethereum-nettverket, blir også stadig mer populære.

Disse gjør det mulig for brukere å handle kryptovaluta direkte med hverandre, i et system uten sentralemellommenn.

P2P utlån og lån er et annet område der blockchain-teknologi har stort potensiale. Desentraliserte plattformer gjør det mulig for låntakere å få tilgang til lån uten behov for en bank eller institusjon, noe igjen reduserer kostnadene og fremskynder låneprosessen.

Videre åpner teknologien tilgang til kreditt og finansielle tjenester for de som kan ha blitt ekskludert fra tradisjonell bank på grunn av mangel på kreditthistorie eller andre faktorer.

Takket være blockchain-teknologi er finansnæringen på randen av en revolusjon – en som lover mer sikkerhet, høyere effektivitet, hastighet, lavere kostnader og større tilgang til kreditt til bedrifter og individer som i dag er avskåret fra dette.

2. Styring av forsyningskjeder

Med blockchain kan du få forbedret gjennomsiktighet og sporbarhet i en foryningskjede, ettersom hver transaksjon og bevegelse av varer registreres på en sikker og gjennomsiktig måte.

Åpenhet og sporbarhet gir bedre samarbeid mellom aktørene gjennom datadeling og automatiserte prosesser.

I en blokkjede registreres hver transaksjon og bevegelse av varer sikkert og gjennomsiktig. Dette gir deg en fullstendig og uforanderlig oversikt over produktets reise fra produksjon til forbruk.

Smarte kontrakter kan også gjennomføre automatisk forhåndsbestemte avtaler mellom kjøpere og selgere, noe som igjen reduserer risikoen for menneskelige feil.

Videre forenkles datadeling når alle parter får tilgang til den samme informasjonen.

Denne økte synligheten gjør det enklere for bedrifter å samarbeide og forbedre effektiviteten i forsyningskjeden.

Dette kan føre til forbedret produktkvalitet og sikkerhet, samt reduserte kostnader og forbedrede leveringstider.

3. Identitetsstyring

Identitetsforvaltning er en kritisk komponent i det moderne samfunnet, og sikrer at enkeltpersoner og organisasjoner opprettholder sikkerheten til personopplysninger.

Blockchain-teknologi har potensial til å omforme hvordan vi håndterer identitetsadministrasjon i vår digitale tidsalder.

Ved å lære mer om mulighetene, kan vi utstyre oss med kunnskapen og ferdighetene som trengs for å bygge en sikker og privat online identitet.

Tradisjonelt har identitetsadministrasjon vært avhengig av sentraliserte systemer som er sårbare for nettangrep og ikke opprettholder brukernes personvern.

Heldigvis tilbyr blockchain-teknologi et innovativt alternativ.

Bruk av blokkjeder revolusjonerer måten vi håndterer identitet på.

Med tradisjonelle metoder for identitetsforvaltning lagres personopplysninger i sentraliserte systemer hvor de er sårbare for cyberangrep.

Blokkjeder lar oss lage desentraliserte identitetsverifiseringssystemer der enkeltpersoner kan ha full kontroll over sine egne data.

Blockchain-basert identitetsadministrasjon gir økt personvern og sikkerhet ved å holde data distribuert og sikkert.

Automatiserte prosesser for identitetsverifisering og autentisering reduserer tiden og ressursene som trengs for manuelle prosedyrer, noe som igjen fører til forbedret effektivitet og tilgjengelighet for brukerne.

I tillegg tillater denne typen system brukere å ha bedre kontroll over personlige opplysninger.

Blockchain-basert identitetsadministrasjon gir mange fordeler i forhold til tradisjonelle metoder.

Data lagres sikkert og kan ikke endres uten autorisasjon.

I tillegg er det automatiserte prosesser for identitetsbekreftelse og autentisering, noe som forbedrer effektiviteten og tilgjengeligheten. Til slutt opprettholder enkeltpersoner enekontroll over sine personlige data, noe som gir bedre beskyttelse av personlig informasjon, samt større autonomi i hvordan dataene brukes.

4. Effektivisering og sikring av helsetjenester

Blockchain-teknologi har potensial til å revolusjonere helsevesenet. En av de viktigste fordelene er sikker, desentralisert datalagring og deling.

Ved bruk av blokkjede kan medisinske journaler og annen sensitiv informasjon lagres på en måte som er både sikker og manipulasjonssikker, og gir bedre beskyttelse av pasientenes personvern.

Vårt helsevesen sliter med ineffektive prosesser og høye kostnader ofte knyttet til datasikkerhet og personvern.

Bruk av blokkjeder gjennom desentralisert datalagring og deling vil gi større  effektivitet gjennom automatiserte prosesser som igjen vil gi store kostnadsbesparelser.

I tillegg tilbyr blokkjedeteknologi en sikker plattform for helsepersonell til å samarbeide og dele data.

Pasientjournaler kan lagres sikkert og deles på en distribuert måte. Med blockchain-teknologi kan man enklere spore medisinske forsyninger, administrere kliniske studier og effektivisere tilgang på pasientdata.

Sikker og desentralisert datalagring og deling

En av de viktigste fordelene med blokkjedeteknologi er dens evne til å tilby sikker og desentralisert datalagring og deling. Dette betyr at data lagres på tvers av flere noder i stedet for i ett enkelt sentralstyrt system.

Dette gjør det mye vanskeligere for ondsinnede aktører å få tilgang til sensitiv informasjon, da de trenger å få kontroll over alle nodene. Dette er i praksis umulig.

I tillegg gir blockchain-teknologi et revisjonsspor som kan brukes til å spore endringer og verifisere dataintegritet.

Dette gjør det lettere å holde oversikt over helsejournaler, medisinske forsyningskjeder og kliniske studier, samt oppfylle forsikringskrav.

Pasientjournaler

Ved å bruke blokkjede kan pasienter kontrollere sine egne helsedata, slik at de enkelt kan få tilgang til og dele dem med de man ønsker skal ha tilgang. Helsepersonell får tilgang til hele historien til en pasient, testrapporter, behandlingshistorikk og andre sensitive data.

Medisinske forsyningskjeder

Blokkjedeteknologi kan brukes til å skape sikre og transparente medisinske forsyningskjeder.

Teknologiens desentraliserte natur sikrer at alle deltakere har tilgang til den samme informasjonen, noe som igjen gir større overvåking og sporbarhet.

I tillegg kan blokkjededrevne systemer gi en uforanderlig oversikt over de enkelte komponenter som inngår i legemidlers s opprinnelse.

Det vil forhindre at falske legemidler kommer inn på markedet og sikre at medisiner er trygge og effektive.

Ved å bruke blokkjedeteknologi kan helseaktører sikre at medisinske forsyninger er autentiske, trygge og at de kan spores gjennom hele livssyklusen.

Kliniske studier

Blokkjeder gir forbedret sikkerhet, personvern og integrering av helsedata som kommer alle pasienter og helsepersonell i helsevesenet til gode.

Blokkjedeteknologi kan brukes til trygg lagring og deling av data relatert til kliniske studier.

Det gir en sikker, gjennomsiktig og desentralisert måte å spore data fra kliniske forsøk, sikrer nøyaktighet og reduserer risikoen for juks.

Medisinske journaler kan deles med autoriserte parter, for eksempel leger eller forskningsteam.

Dette sikrer at pasienter får kontroll over sine egne data og bidrar til å sikre bedre personvern og sikkerhet.

5. Blockchain-teknologi forvandler det digitale markedsføringslandskapet

Den desentraliserte og sikre naturen til blockchain gjør den til en ideell plattform for digital annonsering og gir selskaper enestående nivåer av åpenhet og nøyaktighet.

Med blockchain kan digitale markedsførere enkelt spore kundeadferd og preferanser, analysere data i sanntid og lage tilpassede kampanjer.

Selskaper som IBM, Coca-Cola, Walmart og Microsoft bruker blockchain for å forbedre sin digitale markedsføringsinnsats.

Microsoft presenterte nylig planer om å utnytte blockchain for innholdsautentisering og distribusjon.

Det er også mange andre brukstilfeller for teknologien, for eksempel betalingsbehandling og smarte kontrakter.

IBM bruker teknologien til å øke effektiviteten i sitt forsyningskjedestyringssystem, mens Coca-Cola utnytter blockchain for å spore kundeadferd og trender.

Walmart bruker blockchain for å effektivisere matforsyningskjeden ved å spore opprinnelsen og bevegelsen av varer fra leverandør til butikk. Microsoft bruker teknologien til å forbedre personvernet og sikkerheten for sine kunder.

Dette er bare noen av de mange måtene selskaper utnytter kraften i blockchain for digital markedsføring.

Ved å forstå hvordan man implementerer blockchain-baserte løsninger i sin digitale markedsføringsstrategi, kan bedrifter dra nytte av økt åpenhet, nøyaktighet og oppnå kostnadsbesparelser.

Til syvende og sist vil bruk av blokkjeder utfordre digital markedsføring på helt nye måter.

Markedsførere som gjør seg kjent med det grunnleggende om bruk av blokkjeder, er bedre posisjonert for å kapitalisere på disse endringene.

Facebooks Libra

Facebook lanserte sitt Libra-prosjekt i 2019 for å tilby rimelige finansielle tjenester til brukerne.

Libra-prosjektet var basert på blokkjede-teknologi for å opprette en desentralisert betalingsinfrastruktur som tillot en rask og sikker overføring av Libra-kryptovalutaen.

Imidlertid støtte prosjektet på store juridiske problemer og er inntil videre lagt på is.

LES OGSÅ: Facebooks kryptovaluta Libra – hva betyr det for deg?

Libra-prosjektet bygger på en egen blokkjede som kalles “Libra blockchain”, som er utviklet spesielt for å håndtere transaksjoner av Libra-kryptovalutaen.

Denne blokkjeden var bygget på en invitasjonbasert blokkjede (forklart lenger ned i artikkelen), som betyr at bare enkelte autoriserte noder (som kjører spesiell programvare og verifiserer transaksjoner) kan delta i nettverket.

Facebooks libra er skrinlagt enn så lengeI tillegg til blokkjeden, var planen at Libra-prosjektet også skulle inneholde en egen lommebok-app som ville gjøre det mulig for brukere å lagre, sende og motta Libra-kryptovalutaen.

Denne appen vil gi brukerne full kontroll over sin egen kryptovaluta, og var planlagt integrert med Facebook og andre partnere i prosjektet.

Prosjektets visjon fortalte noe om hva som kunne skje om en av de store plattformeierne engasjerte seg i bruk av teknologien.

Les mer om status for prosjektet hos Corporate Finance Institute

Heldigvis eller dessverre, alt etter som man ser det, ble prosjektet stoppet.

The internet of Blockchain – prosjekter på tvers av bransjer

Blockchain som gamechanger vil forandre verden Jan Sollid Storehaug

Forskjellen på private, invitasjonsbaserte og offentlige blokkjeder

Uansett val av løsning, er målet å bygge systemer hvor forbrukere og bedrifter kan tillate seg å være likegyldige til hvor informasjonen lagres.

Mens brukstilfeller for offentlige blokkkjeder, som for eksempel Bitcoin og Ethereum, er overalt, er semiprivate eller invitasjonbaserte blokkjeder mindre utbredt.

Federated Blockchains, på norsk “invitasjonsbasert blokkjede” også kjent som Consortium Blockchains, er en type blockchain-nettverk som styres av en forhåndsvalgt gruppe noder.

I motsetning til en tradisjonelt offentlig blokkjede, der hvem som helst kan bli med i nettverket og bli en node, begrenser invitasjonsbasert blokkjeder deltakelsen til kun inviterte deltakere.

Prinsippet med sentraliseringen av kontroll, avviker fra “tradisjonell organisering”, men gjør slike blokkjeder mer egnet for bedriftsapplikasjoner enn deres offentlige “kolleger”.

Portvoktere

I sin enkleste form består en forent blokkjede av et sett med noder som har nådd konsensus om en bestemt protokoll og blitt enige om å jobbe sammen for å opprettholde sikkerheten og integriteten til nettverket.

Disse nodene blir referert til som ‘portvoktere’, og deres primære ansvar er å forhindre at uautoriserte transaksjoner kommer inn i nettverket.

Ved å håndheve reglene i nettverket, kan disse portvokterne sikre nøyaktigheten og fullstendigheten av alle transaksjoner.

Invitasjonsbaserte blokkjeder gir flere fordeler, inkludert skalerbarhet, raskere transaksjonshastigheter, forbedret personvern og forbedret datasikkerhet.

I tillegg er konsortier skjermet fra eksterne ondsinnede aktører, da portvakter aktivt kan overvåke og avvise mistenkelig aktivitet.

Av disse grunnene ser mange bedrifter og organisasjoner på invitasjonsbasert blokkjeder som en mer egnet løsning for morgendagen.

Invitasjonsbaserte blokkjeder har potensialet til å gjøre teknologien anvendelig for alle.

Om utviklingen av denne typen blockchain går i riktig retning, vil den snart bli svært vanlig og tilgjengelig for alle.

Valg av offentlige, private eller federated blockchains må baseres på selskapets spesifikke behov.

Private blokkjeder kontrolleres av en enkelt gruppe som gir bestemte tillatelser til bestemte brukere.

Enterprise selskaper som holder sensitiv informasjon de bare vil at en bestemt gruppe skal ha ansvaret for, velger gjerne private blokkjeder. Mindre bedrifter som trenger mange deltakere på lik fot bør undersøke nærmere hvordan en invitasjonsbasert blokkjeder kan dekke behovet.

Blockchain i morgendagens smartsamfunn

Blokkjeder vil strømlinjeforme mange prosesser i morgendagens smarte samfunn, men det er bare et av mange smarte verktøy i den digitale verktøykassa.

LES OGSÅ også: Digital transformasjon er mer enn digitalisering

Som bedriftseier bør du vurdere hvordan du best kan samkjøre blockchainteknologi med din eksisterende strategi. 

Tilrettelegg foretaket for bruk av blokkjeder før du investerer i produkter og tjenester som benytter seg av denne teknologien. Da står du bedre rustet for å sikre en sømløs digital transformasjon og forberede virksomheten din for en sikker drift inn i fremtiden. 

Men det stopper ikke der. Regjeringer og kommuner, biblioteker og museer, forsikringsselskaper og sykehus vil alle forbedre sine digitale tjenester  med implementering av blockchain-teknologi. Morgendagens digitale samfunn vil være sikrere, mer effektiv og uavhengig av fordyrende mellommenn til alles fordel.

Kilder

IBM: What are smart contracts on blockchain?

Joseph J. Bambara & Paul R. Allen: Blockchain A Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology Solutions

MDPI: Beyond Bitcoin: A Critical Look at Blockchain-Based Systems

MDPI: Supply Chain Disruption Risk Management with Blockchain

MIT: What problems will you solve with blockchain?

MIT Sloan: Is Blockchain a Disruptive or a Sustaining Innovation? 

National Institute of Standards and Technology: Blockchain Technology Overview

Peer-to-Peer Networking and Applications Journal: Blockchain smart contracts: Applications, challenges, and future trends

TechTarget: 10 examples of smart contracts on blockchain

 

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN