facebooks kryptovaluta libra

Facebooks kryptovaluta Libra – hva betyr det for deg?

Facebook har varslet at de lanserer sin egen kryptovaluta med navnet “Libra”. Det betyr at du snart kan gjøre direktebetalinger til hvem som helst i hele verden. Betalingen kan skje  i på alle Facebooks tjenester inkludert Messenger og WhatsApp.

Har du en konto vil du kunne handle på nettet og betale for tjenester og fysiske varer som og dagligvarer og restauranter.

Tviler du på om dette er noe for deg og din virksomhet?

Kryptovalutaer har for mange et frynsete rykte, blant annet på grunn av store kurssvingninger. Facebook har bekreftet at Libra vil være en “stablecoin” slik at verdien er knyttet til faste, ordinære valutaer. Slik vil den være mindre utsatt for fluktuasjoner enn annen valuta.

Bruker du kryptovaluta i dine transaksjoner, overføres verdier direkte mellom deg og din motpart. Overføringen skjer så godt som umiddelbart og det er lave transaksjonskostnader.

Med Facebooks suverent ledende posisjon i verden med 2.3 milliarder brukere åpner dette for helt nye muligheter – og konkurranse. Både for deg som kunde og for deg som bedrift med internasjonale ambisjoner.

Facebook vil gi fra seg kontrollen av Libra

I følge NASDAQ vurderer Facebook å gi fra seg kontrollen på sin kryptovaluta til en ekstern uavhengig organisasjon.

Facebook har dialog med et dusinvis av finansinstitusjoner og teknologibedrifter for å få disse med i en stiftelse i Sveits som vil styre valutaen.

Dette gjøres for å berolige nasjonale myndigheter og er et viktig skritt på veien mot å etablere en stabil, global valuta.

Det er ventet at Facebook vil møte store regulatoriske utfordringer. Vil myndigheter se på Libra som en valuta eller et verdipapir? Hva med skattebestemmelser?

Brukerne av Libra må dokumentere sin identitet. For at Facebook lykkes med dette må selskapet etterleve nasjonale krav om å “kjenne din kunde”. Det ventes at Facebook vil ha strenge krav til identitet og fokus på sikkerhet for å unngå risiko for svindel og misbruk.  

Og utfordringene stopper ikke der. Det reises mange spørsmål om personvern og rapportering av aktiva og skatt på tvers av landegrensene. Myndighetene vil se med stor interesse på data fra Libra fordi alle transaksjoner vil kunne spores.

Blir du betalt for å ta i bruk Libra?

For å få fart på bruken av Libra er det ikke usannsynlig at Facebook vil betale deg for å bruke den, enten subsidiere i starten eller betale renter på innskudd.

I en tid med lave renter og sågar en potensiell negativ rente på ordinære valutaer vil dette kunne gi rask vekst i bruk og implementering av Libra.

Ny giv for utviklingsland

Facebook vil introdusere Libra i utviklingsland hvor banksektoren og sentralbanken er svake.

Med Libra vil land som sliter med hyperinflasjon og dårlig utbygde finanstjenester få tilgang til en stabil valuta som kan brukes overalt.

Ser du etter en foredragsholder som kan snakke om hvordan nye teknologier påvirker våre barn og våre liv, privat og på jobb? Les mer om Jan Sollid Storehaug og foredrag jeg holder her

Når innbyggerne i utviklingslandene får tilgang til en global valuta som er enkel i bruk vil det kunne forbedre livet til mange mennesker i land som sliter med svake eller så godt som ikke-eksisterende banktjenester.

Er Libra en virkelig kryptovaluta?

Det avhenger av hvordan du definerer kryptovalutaer. Libra kjøres på blockchain, men er likevel organisert annerledes enn for eksempel Bitcoin.

Libra er ikke er digital valuta verdi med varierende verdi, den er designet for å opprettholde en stabil verdi. Verdien er avhengig av verdiutviklingen på de valutaene eller bankinnskuddene den er knyttet til.

Bitcoins nettverk er offentlig, åpent tilgjengelig som betyr at alle med en internettforbindelse og en datamaskin kan kjøre koden. Alle kan delta i å validere nye transaksjoner og “mine” nye mynter ved å legge til nye transaksjoner i kjeden.

Bitcoin nettverket sikrer transaksjonene ikke kan manipuleres. Libras nettverk kjører med bestemte noder som validerer. Facebook har inngått avtale med dusinvis av selskaper. Blant mange finner du kjente størrelser som Mastercard, Visa, PayPal, Spotify, eBay, Uber, Lyft og det argentinske e-handelsselskapet MercadoLibre – for å delta i nettverket som validerer transaksjoner.

Hver av disse deltakerne har investert rundt 10 millioner dollar i prosjektet.

Bruk av teknologier som blockchain og kunstig intelligens reiser en hel rekke nye problemstillinger. Ikke bare spørsmål om teknikk, sikkerhet og personvern, men også etiske problemstillinger som du kan lese mer om i artikkelen “Europeiske etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Flere finansinstitusjoner blir invitert inn i nettverket som noder

Facebook vil at noder som validerer Libra skal øke fra fra 28 til 100 ved det tidspunktet Libra lanserer for fullt i 2020

Inntekter for Facebook og deltakere vil sannsynligvis hentes ved transaksjonsgebyrer. Hvis Libra lykkes og får millioner av brukere, vil dette booste Facebooks merkevare, og gi nye forretningsmuligheter for selskapene som deltar i nettverket.

I et globalt perspektiv kan Libra gi en kickstart til utviklingsland som sliter med en dårlig utbygd finanssektor og svake sentralbanker.

Utfordring for verdens banksystem?

Kritikerne hevder at Facebooks Libra utfordrer det internasjonale banksystemet. Organisasjoner som representerer verdens sentralbanker vil sannsynligvis ikke sitte stille i båten

Libra kan bli en viktig impuls for bruk av digitale valutaer i verdenshandelen. Når plattformeierne som Facebook, Amazon og Alibaba for alvor engasjerer seg i finansielle tjenester kan det for oss som brukere øke hastigheten på transaksjoner og betyr betydelig kutt i kostnader.

Kritikerne er bekymret for at dette kan svekke tilliten til nasjonale banker som enda ikke har kommet helt på plass etter etter finanskrisen i 2008.

The Bank for International Settlements (BIS) ser fordeler med digitale valutaer. De er likevel bekymret for at disse med de store plattformeierne utenfor dagens finansielle system kan redusere konkurransen og mener det er personvernutfordringer som må adresseres.

De ønsker de store aktørene velkommen med nye finansielle tjenester og mener gevinsten kan være stor, men risikoen må begrenses, sier Hyun Song Shin, forskningssjef ved BIS.

Facebook-gründer advarer mot Libra

Chris Hughes, en av Facebooks gründere, gikk også nylig ut og advarte mot Libra. Han mener at Libra brukt på i feil hender kan være direkte skadelig.

Hughes er leder av Economic Security Project, en kampanje mot fattigdomsbekjempelse. Han hevder at selv om Libra lykkes beskjedent, vil mye av kontrollen på nasjonenes pengepolitikk flyttes fra sentralbankene til disse private selskapene. Om globale regulatorer ikke handler rast, kan det veldig snart være for sent, mener han.

The Bank of England ønsker på den annen side digitale valutaer velkommen. De mener at Libra og andre digitale valutaer ikke utvikler seg selv. Verden må fokusere på tett regulering av alle digitale initiativ fra privat sektor.

Med velfungerende digitale valutaer vil vi se en rekke nye tjenester som kan kjøpes internasjonalt og fremme konkurransen. Eksempler utenfor direkte betalinger er forsikringsordninger, helsetjenester og direkte lån og innskudd mellom parter uavhengig av eksisterende institusjoner. Dette vil kunne gi en viktig impuls til land hvor infrastrukturen er svak, men mobilbruk er høy og stigende.

Libra er ved sin spede begynnelse. Lykkes Facebook med prosjektet, kan Libra gi nye muligheter og samtidig representere nok en utfordring for banker og finansinstitusjoner i Norge.

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN