VI kan stoppe aldring hos mus, men kan vi også gjøre det hos mennesker?

Kan vi stoppe aldring? Nå kan vi reprogrammere aldringsprosessen

Wolf Reik var ikke ute etter å stoppe aldring, men så oppdaget han at hudceller kan reprogrammeres til å bli 30 år yngre.

Nå jobber Wolf Reik (director på Cambridge Institute of Science) på Altos Labs sammen med verdens beste forskere som jobber med aldringsprosessen.

Strengt tatt jobber ikke Reik og forskerne på Altos Labs med å stoppe aldring, men det stopper ikke verdens rikeste menn fra å investere milliarder på forskningen.

I Silicon Valley ser de nemlig på aldring som en knekkbar kode.  

Altos Labs forsker først og fremst på å kurere aldersrelaterte sykdommer som kreft, Alzheimers og demens. Resultatene til Reik og co vekker imidlertid stor oppsikt, ikke minst fordi mektige menn med mye penger tror at bioteknologien til Altos Labs kan stoppe aldring.

Hvordan kan bioteknologi stoppe aldringsprosessen?

Koden til DNA kalles et genom. Epigenomer er forandringer langs genomet som avhenger av alder, miljø og celletype. Anfektede epigenomer og gradvis reduksjon av cellefunksjoner er tegn på alderdom. Dette kan nye funn innen bioteknologien tilbakestille.

Tilbakestilling av epigenomer ble oppdaget under et eksperiment på reprogrammering av hudceller. Det er en kjent prosess som benyttes for å sette hjerne-, hjerte- og muskel-celler m.m. tilbake til stamcellestadiet.

Plutselig en dag oppdaget Reik at en endret detalj i prosessen tilbakestilte hudcellenes funksjon med 30 år. Enda mer spennende var det at epigenomer reagerte tilsvarende og ble 30 år «yngre».

Nå jobber Reik og teamet på Altos Labs med å utvikle bioteknologi som skal stoppe eller reversere sykdommene som tar livet av de fleste av oss. Mange, inkludert meg, tror at denne forskningen er et av de viktigste stegene mot å stoppe aldring.

På enda lengre sikt er kanskje også aldersreversering innen rekkevidde, og da begynner det å bli svært så interessant. 

Skriv deg på mitt nyhetsbrev og få med deg mine kommende artikler om spennende teknologiske nyvinninger.

Millardinvestering på forskning som skal bremse aldring

Reik ble raskt sponset av Jeff Bezos (Amazon) med milliarder av kroner. Det var ikke første gangen at teknologimilliardærer som Bezos, Larry Ellison (Oracle), Sergei Brin og Larry Page (Google) investerte vanvittige summer på å stoppe aldring.

Wolf Reik (Foto: Altos Labs)
Wolf Reik (Foto: Altos Labs)

I 2006 donerte Peter Thiel (Paypal) 38 millioner kroner til Methuselah Foundation der målet er å gjøre 90 til det nye 50 innen 2030.

Jeg humret da jeg leste dette, fordi mitt motto de senere år har vært at “100 er det nye 60”, så da er jeg kanskje enda litt mer optimistisk. 

LES OGSÅ: Udødelighet: Satser 3 milliarder dollar på ny startup

Thiel har uttalt at døden er et løsbart problem; fysiske problemer kan fikses på samme vis som programvarefeil.

Thiel er riktignok en av de mer eksentriske blant investorene i antialdring, men han er ikke alene om å ville stoppe aldringsprosessen.

Er aldring en sykdom?

Mange med han, også nasjonale helsemyndigheter, har begynt å spørre seg selv om vi ikke må se på aldring som en sykdom.

I stedet for å pøse ut milliarder på forskning på hvordan vi kan lindre effektene av de vanligste sykdommene vi dør av, bør vi heller investere i å finne årsakene til at de oppstår. Enkelt forklart, – hvordan kan vi bremse aldring som er den egentlige årsaken til at sykdommer oppstår?

Methuselah Foundation arbeider blant annet med utvikling av regenerativ medisin. Piller som utvikles for å stoppe aldring har fått mye oppmerksomhet.

Nye medisiner kan stoppe aldring, hevder amerikanske forskere

Kroppen bekjemper alder på sin egen måte. Over tid vil gjentatt celledeling forverre cellenes funksjon.

For å forhindre kreft, stopper kroppen celledelingen til utslitte celler.

Disse cellene legges i «dvale», men de tar opp unødvendig plass og kan avgi skadelige stoffer. 

Her kommer såkalte senolytiske og senostatiske medisiner inn i bildet. Senolytiske medisiner angriper og eliminerer slitne celler i dvale.

Senostatiske medisiner modulerer slitne celler slik at de ikke skal forårsake aldersrelaterte sykdommer.

Unity Biotechnology utvikler piller mot senesente celler.

Slitne celler i dvale kan forhindre at friske celler slipper til og får tatt tak i kroppens lidelser. Dette mener forskerne er den fremste årsaken til aldring, da det svekker vårt naturlige immunforsvar.

Bezos og Thiel bidrar også til denne forskningen ved å sponse Unity Biotechnology som utvikler senolytiske legemidler.

Så langt har medisinene vist seg å redusere utslitte celler, men forskerne er forsiktige siden de enda ikke vet nok om bivirkningene.

Harvard-professor sverger til det senostatiske legemiddelet metformin

David Sinclair har vakt oppsikt med sin pillediett. Det ryktes på et tidspunkt at Sinclair tok en daglig cocktail bestående av mer enn 100 piller.

I 2022 har han redusert antallet, men metformin forblir en fast del av dietten til forfatteren av boken Lifespan.

Sinclair hevder at vi kan bremse aldring, først og fremst med riktig livsstil, deretter bioteknologi og medisinsk terapi. 

Jeg oppdaget Sinclair i starten på min interesse for dette feltet. Hans bok “Lifespan” var en øyeåpner for meg – og resulterte konkret i at jeg, til tross for at jeg ikke har diabetes, fikk overtalt min fastlege til å gi meg resept på Metformin. 

LES OGSÅ: Lifespan: Når aldring er en sykdom vi kan helbrede

Forsøk har deretter vist at metformin forlenger levetiden til mus med 38 prosent.

Da forskerne undersøkte bivirkningene av metformin hos diabetespasienter, oppdaget de også at diabetikerne levde 15 prosent lengre enn friske personer fra sammenlignbare grupper.

Du kan lese mer om Metformin i min artikkel “Antialdring: Blir Metformin og Rapamycin offisielle legemidler?

Sinclair er på mange måter en frivillig forsøkskanin på medisiner som utsetter aldring.

I 2022 har han oppgradert pillecocktailen med medisiner fra Methuselah Foundations som fostret verdens eldste mus.

Den ble 4.5 år, noe som tilsvarer 180 menneskeår.

Stoppe aldring – er det menneskehetens undergang?

Jeff Bezos, Peter Thiel, David Sinclair og Wolf Reik har en ting til felles, de ser på aldring som en sykdom. Spørsmålet er om vi trenger en kur?

De sier at målet ikke er å finne ungdomskilden, men å sikre en sunn og smertefri alderdom for alle.

At aldring utsettes som en bivirkning av dette formålet er ikke til å unngå. Men hvilken effekter har alle disse friske eldre herrene  på verdenssamfunnet når det anslås at vi kommer til å bli 9.7 milliarder innen 2050?

Sinclair vier et helt kapittel i sin bok til dette temeaet og er ganske så ovebevisende i sin argumentasjon om at det ikke er en trussel, men et gode for hele menneskeheten.

Skal de friske og sunne herrene  jobbe seg gjennom pensjonstilværelsen? Slik har det allerede blitt i Japan, der eldrebølgen er et massivt sosialt problem.

I 2035 anslås det å være flere aldrende innbyggere i USA enn ungdom, en trend som sprer seg i flere land i hele verden, også i Norge.

Samtidig er det vanskelig å avvise forskning som forsøker å sikre at min egen alderdom skal bli med god helse.

At Bezos og hans likesinnede motiveres av selviske årsaker får så være, konsekvensene må vi leve med uansett om vi liker det eller ikke.

Som selverklært teknologioptimist kan jeg ikke annet enn å heie på teknologien.

Ja, vi står overfor store utfordringer, men det nytter ikke å snu. Vi kommer aldri tilbake til slik ting var, særlig ikke med tilbakestilte celler.  

Avbrutt tilbakestilling av celler kan stoppe aldring 

Det var en tilfeldig stopp i nullstilling av celler som ga Wolf Reik bakoversveis.

Avbrutt konvertering av aldrende celler til stamceller hadde en forbløffende effekt.

I stedet for å nullstille cellene ble cellefunksjonen 30 år tilbakestilt.

Aldrende celler med tapt funksjon, eller celler som kroppen har satt i dvale, kan med andre ord reprogrammeres. I stedet for å svekke immunsystemet, eller ta opp plassen til nye celler, kan de igjen fungere like optimalt som for 30 år siden.

Det kan bety at cellene som har delt seg i kroppen min i de siste 30 årene, kopienes kopierte kopier, kan få ungdommens vitalitet tilbake.

Stamcelle-forskere har tenkt i lignende baner tidligere, og tilbakestilt celler til embryonal-stadium, med vekslende hell.

Den japanske stamcelleforskeren og Nobel prisvinner Shinja Yamanaka “for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent”, lykkes med tilbakestilling av celler og vekst av nye organer i laboratoriet.

Da samme prosess ble forsøkt på levende dyr viste den seg å være kreftfremkallende.

Vi kan stoppe aldring hos mus  – hva med mennesker?

Reik fikk hakeslipp fordi prosessen ikke fremkalte kreft da den ble avbrutt før tiden.

Oppdagelsen tillot han å utsette aldring av dyr uten at de ble kreftsyke.

Med forsiktig modulering, klarer altså forskerne å stoppe aldring.

Så vi kan allerede i dag stoppe og reversere aldringen hos mus, men må ikke glemme at menneskets biologi er mer kompleks enn forsøksmus.

Funnet ga likevel Altos Labs spennende ideer. For øyeblikket utvikler de medisiner for å revitalisere celler i dvale uten å fremkalle kreft.

Med Bezos i ryggen jobber de med å kurere mange aldersrelaterte sykdommer, inkludert alderen selv.

Så ja, – jeg tror fullt og fast på at 100 blir det nye 60!

Så gjelder det å henge inn der med en livsstil og ta de grepene som skal tas for å få nytte alle de gjennombruddene vi vil se de neste 10-20 år!

Kilder & Referanser:

AtlasBioMed: The Facts on Age Reversal Technology: Can Science Stop Aging?

Big Think: Anti-aging isn’t a scam, but immortality almost certainly is

Bloomberg: Researchers Say They’ve Reversed Ageing in Human Cells by 30 Years

eLife: Multi-omic rejuvenation of human cells by maturation phase transient reprogramming

The Guardian: If they could turn back time: how tech billionaires are trying to reverse the aging process

Michigan Health Lab: A New Drug Slows Aging in Mice. What About Us?

National Center for Biotechnology Information: Senolytics and Senostatics: A Two-Pronged Approach to Target Cellular Senescence for Delaying Aging and Age-Related Diseases

PR Newswire: Altos Labs launches with the goal to transform medicine through cellular rejuvenation programming

Science Focus: Anti-ageing pills are real, and some of us are taking them without knowing it

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN