Øyescanning kan avdekke hjerteinfarkt

Øyescanning kan avsløre din risiko for hjerteinfakt

Øyescanning kan ved bruk av kunstig intelligens (AI) forutsi om du vil få et hjerteinfarkt i løpet av det kommende året. 

Dette forteller forskere ved University of Leeds, som har utviklet et svært lovende AI-system. Med en enkel øyescanning vil systemet med opp til 80 % nøyaktighet finne pasienter med risiko for hjerteinfarkt, og om de sannsynligvis vil erfare dette i løpet av de neste 12 månedene.

Øyescanning er et vindu til din helse

Hjerte- og karsykdommer, inkludert hjerteinfarkt, er den vanligste årsak til tidlig død. Hjerteinfarkt resulterer i kronisk dårlig helse og store helseproblemer, skriver professor Alex Frangiuniversitetets nettsider.

Nå har vi et verktøy med øyescanning og AI som åpner muligheten for å revolusjonere screening av hjertesykdom. Netthinneskanninger er relativt billige og brukes rutinemessig av mange optikere.

Med automatisert screening kan pasienter som har høy risiko for å bli syke bli henvist til hjertespesialister.

Netthinnen avslører røde flagg

Øyescanning av netthinnen, en liten membran på baksiden av øyet som inneholder lysfølsomme celler, avdekker endringer i de små blodårene. Disse kan antyde vaskulær sykdom, inkludert hjerteproblemer.

AI-systemet bruker dyp læring, og lærer av data fra mer enn 5000 øyeskanninger. Dyp læring er en læreprosess innen kunstig intelligens som trener opp dype kunstige nevrale nettverk. Dette er en sentral metode innen maskinlæring – hvor prinsippet er at datamaskiner tilegner seg kunnskap om noe den ikke “vet” eller “kan” fra før.

Dataene som brukes til læringen kommer fra rutinemessige øyescanning under besøk hos optikere eller øyeklinikker.

Data som brukes i forskningen er innhentet fra UK Biobank, som sporer helsen til en halv million voksne i Storbrittannia.

LES OGSÅ: Predicting myocardial infarction through retinal scans and minimal personal information

AI-systemet vil gi muligheter til å starte forebyggende behandling tidligere og dermed forhindre hjerte- og karsykdommer for personer som deltar på rutinemessig øyescreening.

Forskerne har identifisert koblinger mellom patologi i netthinnen og endringer i pasientens hjerte. Når systemet først lærte av bildemønstre, kan AI estimere størrelsen og pumpeeffektiviteten til venstre ventrikkel fra netthinneskanninger alene. Venstre ventrikkel er et av hjertets fire kamre. En forstørret ventrikkel kan øke risikoen for hjertesykdom.

Brukes ikke i Norge

Jeg tok en prat med en av Norges mest anerkjente optometrister Ingebret Mojord, som skriver fagartikler for  bemannings & rekrutteringsbyrået Optoteam.

Optometrist Ingebret Mojord
Optometrist Ingebret Mojord

Ingebret forteller at han ikke kjenner til at noen i Norge i dag benytter kunstiog intelligens (AI) til å bedømme systemiske eller okulere tilstander.

I USA er AI-verktøy foreløpig kun FDA-godkjent (U.S. Food and Drug Administration) til å screene for øyeforandring som følge av diabetes.

Kostbart instrument

Et annet instrument – en OCT, er standard hos alle øyeleger og etterhvert hos mange optikere i Norge. Det koster fra 500 000 NOK og oppover.

Øyebunnsscanning benytter infrarødt lys og tar fra ca 50.000 scan/sekund til 120.000/sekund. Det er rapportert at det kan konstrueres OCT-scannere med opptil 300 000/sekund. Da ser du helt inn i en celle, forteller Ingebet.

Instrumentet kan også dokumentere blodgjennomstrømningen i mikroårene i netthinnen som ikke kan sees ved et øyebunnsscan.

Direkte kobling fra nevrologien i hjernen til øyet

Det er direkte kobling fra nevrologien i hjernen og til øyet og derfor vil en måling av nervetrådene og nervecellene i øyets netthinne gi informasjon om «nervene» i hjernen.

Det er for eksempel dokumentert at Alzheimers sykdom kan påvises 15 år før symptomene vises.

Med et AI-system vil et kamera med god oppløsning tar en scan av øyets netthinne. Det sendes til en datamaskin som har blitt opplært til å «tenke selvstendig» og gjør en analyse ikke noe menneske klarer å se idag.

Blodkarene i netthinnen er de eneste blodkarene i kroppene som er lett tilgjengelig, da de kan observeres gjennom øyets pupille. De er direkte koblet til hovedpulsåren og derfor hjertet. Blodkarene kan også reflektere blod-gjennomstrømningen i hjernen.

Siden disse blodkarene reflekterer blodkarene ellers i øvre del av kroppen, kan de også idag, ofte, gi et hint om blodkarenes tilstand.

Når informasjon kobles til en computer som læres opp til å tolke informasjon, kommer mye mere informasjon påplass. Alder, kjønn, blodtrykk, røykestatus. Det er også doikumentert at hjertets funksjon kan undersøkes ved å se på netthinnens blodkar.

LES OGSÅ: Ingebret Mojords artikler hos Optoteam

De fleste mener at AI kan finne fram til de fleste netthinnesykdommer, avslutter Ingebret.

Vil øyescanning kunne predikere din levetid?

Øynene kan avsløre ikke bare potensiell sykdom, men i en fremtid ikke langt unna, også sannsynligheten for hvor lang tid du har igjen. I en studie gjort av Centre for Eye Research Australia  avdekkes en sammenheng mellom biologisk aldring av netthinnen og dødelighet.

De med en netthinne som var “eldre” enn deres faktiske alder hadde opptil 67 % større sannsynlighet for å dø i løpet av det neste tiåret.

LES OGSÅ: Window to the grave: Simple eye test could reveal how long you have left to live

I dag avleses informasjon fra ditt øye ved hjelp av  MR (magnetisk resonansavbildning) eller ekkokardiografi av hjertet. Disse testene er kostbare og er ofte bare tilgjengelige på sykehus.

AI-systemer som er under utvikling, vil i årene som kommer hjelpe oss til å avdekke de komplekse mønstrene som finnes i naturen. I dette eksempelet det intrikate mønsteret av endringer i netthinnen knyttet til endringer i hjertet.

Bruk av slik teknologi kan få stor betydning for land som er underfinansiert og har svake screeningsprogrammer for hjerte- og karsykdommer.

Zhe Zheng, visedirektør for National Center for Cardiovascular Disease in Beijing, Kina forteller i en artikkel i European Heart Journal at de med en enkel tekning med bruk av en selfie kan oppdage hjertesykdommer.

Med denne teknologien kan vi om kort tid avdekke hjertesykdom bare ved å be pasientene om å ta selfies før de besøker  en klinikk.

LES OGSÅ: Oppdag hjertesykdommer med en selfie

Antialdring

Min visjon er at vi om kort tid vil kunne forutsi helseproblemer er ved bruk av kunstig intelligens. Vi er på vei inn i en fremtid hvor vi ikke, som nå, oppsøker hjelp etter at vi har oppdaget symptomer og får behandling for sykdommer som har oppstått. Ved hjelp av kroppsnær teknologi, avlesning av vårt DNA og biometriske verdier, vil vi komme sykdommer i forkjøpet og kan iverksette tiltak før de oppstår.

Et annet spennende felt, er antialdring som medisinsk fagfelt. Ikke bare vil vi bremse aldringen, men vi vil også kunne reversere den.

For godt til å være sant? Når grunnleggeren av Amazon, multimilliardær Jeff Bezos får med seg nobelprisvinnere og investorer og satser svimlende 3 milliarder dollar, tror jeg feltet vil se mange gjennombrudd i kommende 5-10 år.

LES OGSÅ: Udødelighet: Satser 3 milliarder dollar på ny startup

Disruptive nye teknologier, drevet frem av kunstig intelligens og nye forskningsresultater vil gi oss nye verktøy til å ikke bare leve lenger, men leve et langt liv med god helse.

 

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.