Neuralink og Elon Musk er klar for kliniske tester

Er Neuralink og Elon Musk klare til å koble mennesker direkte til AI?

Elon Musk og Neuralink er blant flere bedrifter over hele verden som jobber for å lage grensesnitt som knytter en datamaskin direkte til hjernen din. Det hårete målet på lang sikt er å lage et fullstendig grensesnitt mellom menneske og maskin, slik at du kan koble deg direkte til kunstig intelligens.

Nå er Neuralink klar til å starte kliniske tester på mennesker.  (Se video fra demonstrasjonen lenger ned)

Neuralink har tidligere demonstrert hvordan deres chip kan kobles direkte i hjernen til en makakeape og en gris.

Musks kortsiktige mål med implantatene med kunstig intelligens er å gjøre det mulig for mennesker lammelser å kunne bruke en smarttelefon med tanker raskere enn noen som bruker tomler.

Kritikerne er skeptiske og mener at Neuralink kan være potensielt farlig – ikke nødvendigvis bare medisinsk, men også etisk

“Vi håper å ha vår teknologi testet i våre første mennesker med alvorlige ryggmargsskader neste år, i påvente av FDA (Food and Drug Administration) godkjenning,” fortalte Musk til Wall Street Journals ECO Council Summit. (Se video under.)

Under utvikling siden 2016

I kjernen av teknologien innebærer dette å implantere små elektroder i hjernen, som deretter kan brukes til å lese og skrive informasjon direkte til og fra nevrale celler.

Dette direkte hjerne-datamaskin-grensesnittet (BCI) vil gjøre det mulig for mennesker å kontrollere maskiner, få tilgang til informasjon og kommunisere med hverandre uten eksterne enheter eller fysisk inndata.

Mulighetene for en slik teknologi er enorme. For eksempel vil mennesker med lammelser kunne få tilbake kontrollen over kroppsdeler, eller kontrollere mekaniske proteser, bare ved å tenke på det.

Nevrodegenerative sykdommer som ALS eller Parkinsons kan dra nytte av forbedret kommunikasjon og kontroll av kroppen.

Teknologien vil kunne få stor betydning på hvordan vi lærer, når du kan laste ned informasjon direkte inn til hjernen i stedet for å bruke timer på å studere.

Store utfordringer

Til tross for sitt utrolige potensial, er utviklingen av Neuralink ikke uten utfordringer.

En stor hindring er selve inngrepet med dagens teknologi, Nå kreves implantering av elektroder direkte i hjernen. Dette reiser bekymringer om sikkerheten til slike implantater, så vel som etiske spørsmål om potensialet for misbruk eller misbruk av teknologien.

I tillegg er det spørsmål om hvordan hjernen vil tilpasse seg elektrodene og om hjernens plastisitet kan utnyttes for å optimalisere grensesnittet.

Elon Musk og hans team hos Neuralink jobber for å løse dette og har gjort betydelige fremskritt de siste årene.

Stadig mer sofistikerte prototyper og  vellykkede eksperimenter er gjennomført på dyr.

I august 2020 demonstrerte Neuralink en fungerende prototype av enheten i en gris, og viste frem evnen til å lese nevrale signaler i sanntid

Neste ut er frivillige mennesker

Nyheten ble avslørt gjennom en stillingsannonse  hvor Neuralink søker å rekrutterer en klinisk forsøksleder som skal utføre tester av teknologien på mennesker.

Neurlink søker en Clinical Trial Director med oppgave å bygge opp et team med som skal lede utprøvingen og ha kontakt med myndigheter for nødvendige godkjenninger.

“Som direktør for kliniske utprøvinger vil du jobbe tett med noen av de mest innovative legene og toppingeniørene, i tillegg til å jobbe med Neuralinks første kliniske testdeltakere,” fremgår det av annonsen.

Les mer om historien til kunstig intelligens og hva som skjer med AI akkurat nå.

Siste oppdatering fra 2023

The 2023 Neuralink Update Is Here!

 

Full kroppsfunksjonalitet

“Jeg tror vi har en sjanse med Neuralink til å gjenopprette full kroppsfunksjonalitet til folk som har en ryggmargsskade. Neuralink fungerer bra i aper, og vi gjør mye testing som bekrefter at det er trygt og pålitelig og at Neuralink-enheten kan fjernes.”

Enheten blir implantert i flukt med hodeskallen og vil lades trådløst, slik at du ser og føler deg helt normal.

Fremgangen vil akselerere når vi har teknologien implantert hos mennesker, fortalte Musk i intervjuet. Det er nemlig vanskelig å ha nyanserte samtaler med aper (…)

Neuralink har tidligere gitt ut en video av en ape som spilte videospillet Pong kun ved å bruke tankestyring.

Som en Fitbit i din hjerne

Neuralink har tidligere demonstrert hva som kan bli mulig med en gris utstyrt med selskapets chip. Grisen ved navn Gertrude, registrerte signaler fra et område av hjernen knyttet til trynet. Hun hadde hatt implantatet operert inn i vel to måneder på det tidspunktet demonstrasjonen ble vist.

Da grisens snute berørte ting, indikerte en rekke prikker og en rekke lyder når nevroner i hennes hjerne ble avfyrt. Snuten ble brukt fordi grisen har store deler av hjernen koblet til snuten, som et for grisen viktig sanseinstrument.

Designet på Neuralink-enheten har endret seg siden den først ble tatt i bruk.

Derfor er selve enheten vanskelig å se på grisen. Den er nå myntformet, plassert i flukt med hodeskallen. Dette i motsetning til tidligere versjoner som var en liten enhet som lå rett ved øret.

Det er “som en Fitbit i hodeskallen din med små ledninger,” forteller Musk under demonstrasjonen. Enheten kan kobles til en smarttelefonapp via Bluetooth.

Den er enda ikke testet på mennesker. En nyhet er at US Food and Drug Administration har merket teknologien som et gjennombruddkonsept, et program som gjør det mulig for Neuralink å få tilbakemelding fra myndighetene gjennom hele utviklingsprosessen, sa Musk i presentasjonen.

Et annet fokusområde for Neuralink-teamet er utviklingen av avanserte kirurgiske teknikker for å implantere elektrodene trygt og effektivt.

De arbeider også med et robotassistert kirurgisystem som kan sette inn de små elektrodene i hjernen med minimal skade på omkringliggende vev.

Dette systemet har potensial til å redusere risikoene forbundet med implanteringsprosedyren betydelig og gjøre det mer tilgjengelig for et bredere spekter av pasienter.

Utfordring å få til enheter som tåler tilkobling

Neuralink jobber med en teknologi som sikrer at innoperert chips kan vare i flere tiår i et etsende miljø som hjernen.

Elon Musks ambisjon er å bidra til å løse et hvilket som helst nevrologisk problem, fra hukommelsestap til hjerneslag til avhengighet. Et annet bruksområde er å overvåke brukernes helse og advare dem om de er i ferd med å få et hjerteinfarkt.

Han mener implantatprosessen for enheten vil være så enkel og sikker at det kan gjøres uten anestesi på under en time.

'Tesla as the World’s Biggest Robot Company:' Elon Musk on AI and U.S. Innovation | WSJ

Ikke alle er imponert

For mange ser det ut til at demonstrasjonen har reist langt flere spørsmål enn den klarte å svare på.

John Krakauer, vitenskapelig leder ved MindMaze og professor i nevrologi ved Johns Hopkins University nevner i følge Futurism en spesifikk bekymring: Enheten vi så, ble plassert over et enkelt sensorimotorisk område. Kan en Neuralink-enhet virkelig gi tilgang til hele hjernen?

Om vi vil lese tanker i stedet for bevegelser, forutsatt at vi kjente det nevrale grunnlag, hvor skal chipen opereres inn, spør han.  Og hvor mange trenger vi? Hvordan kan man unngå å ha hodebunnen fylt med chipper?

Trådløs overføring er bra, men ikke nok

1024 kanaler ikke så imponerende i disse dager, selv om elektronikken for å videreformidle dem trådløst er topp moderne, og robotimplantasjonen er fin, kommenterer Andrew Jackson, professor i nevrale grensesnitt ved Newcastle University. Den største utfordringen er hva du gjør med alle dataene.

Demonstrasjonene var faktisk ganske overveldende i denne forbindelse, og viste ikke noe som ikke har blitt gjort før, seir Jackson i følge Futurism

LES OGSÅ: THERE WAS A HUGE PROBLEM WITH NEURALINK’S DEMO

For å overleve AI må vi koble oss til

Mye må på plass før den store ambisjonen – på et tjue års perspektiv – at teknologien skal kunne brukes for  å koble oss til AI.

Musk har i en rekke intervjuer uttrykt stor bekymring for at kunstig intelligens utenfor kontroll kan bli menneskehetens undergang. Den eneste måten å unngå dette på, er å koble oss til, mener han. Lykkes vi med dette, vil mennesket bli utstyrt med superintelligens. Vi blir menneske v. 2.0 – en “ny” art og noe helt annet enn det vi er i dag.

Som med enhver banebrytende teknologi, reiser utviklingen av Neuralink viktige etiske og samfunnsmessige spørsmål. Det er bekymringer rundt personvern, ettersom teknologien potensielt kan brukes til å overvåke eller til og med manipulere folks tanker og handlinger. Det er også risikoen for å skape en digital kløft mellom de som har tilgang til teknologien og de som ikke har det, noe som potensielt kan forverre eksisterende sosiale ulikheter. Disse problemene må nøye vurderes og adresseres etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg og nærmer seg mainstream-adoptering.

Robot gjør inngrepet

Implantatet er på størrelse med diameteren til en smartklokke. En robot ville bli brukt til å sette inn implantatet og koble  elektroder til hjernen.

Teknologien Neuralink utvikler er ikke først og fremst ment for å skape en supermenneskelig cyborg. På kort sikt har målet vært å hjelpe folk med å å behandle skader og traumer og fokuset er medisinske anvendelser.

Det ultimate målet er å utvide den menneskelige hjernes kapasitet ved å koble den til en kunstig intelligens. Musk mener vi allerede er godt på vei i måten vi bruker teknologien i dag. Hva ville vi vært uten smarttelefoner i dag, spør han? Smarttelefonen er en forlenget del av vår egen bevissthet og forsterker vår mentale kapasitet på en måte som ikke var mulig bare for ti år siden.

Et naturlig neste skritt er å koble oss direkte til den superdatamaskinen verden er i ferd med å bli.

Først om 20-25 år vil teknologien kunne brukes til å skape et symbiotisk forhold mellom AI og menneskeheten.

Lær mer om kunstig intelligens i mitt innlegg om definisjonene på ulike typer AI.

Lovet prototype klar innen 2021

På under ett år vil dette gjøres på frivillige, fortalte Musk i intervjuet med Joe Rogan. Med Neuralink Implants vil du f.eks kunne strømme musikk direkte inn i hjernen din og frigjøre hormoner som serotonin på kommando, forteller Elon Musk i intervjuet.

Musk er kjent for store ambisjoner og også for å love at ting går fortere enn det viser seg mulig i praksis. Men at hans satser og legger penger inn i sine ambisjoner, kan ingen ta fra han.

Joe Rogan Experience #1470 - Elon Musk

Se også Neurlalinks lanseringsvideo her

I en fremtid ikke langt unna er vi kanskje der at AI koble seg til din hjerne og styre dine tanker og følelser?

Helt nye utfordringer med personvern og sikkerhet

Om du er bekymret for privatliv og personvern har du grunn til å bekymre deg. Implantater som kobles til din hjerne – eller for den saks skyld alle kroppsnære teknologier er som all teknologi risikoutsatt for angrep fra hackere.

Tenk et scenario hvor hackere får tilgang til din hukommelse? Eller kontroll over implantat som ikke bare registrerer data, men også fungerer som aktuator i din kropp. I intervjuet under tar Dr. Balasubramanium fra Waterford Institute of Technology opp spørsmålet om hvordan Neuralink, eller lignende teknologier kan skape helt nye  sikkerhetsproblemer. Hva om en slik kobling kan slette eller endre minnet dett? Og ikke bare forberede ferdighetene dine, men også endre eller gjøre de mindre egnede?

Avslutningsvis er Neuralink en revolusjonerende teknologi med potensial til å transformere hvordan vi samhandler med maskiner, får tilgang til informasjon og kommuniserer med hverandre.

Selv om det er betydelige utfordringer å overvinne, både når det gjelder teknologien selv og de etiske spørsmålene den reiser, er fremdriften som Elon Musk og hans team har gjort så langt lovende.

Etter hvert som Neuralink fortsetter å utvikle seg, har det potensial til å omforme ikke bare vårt forhold til teknologi, men også selve grunnlaget for menneskelig samfunn.

LES: Musk’s Neuralink Could Lead To Hackers Erasing Memories, Researchers Warn

Alterego leser dine tanker i dag

Tror du fortsatt det er science fiction og noe som i verste / beste fall ligger tiår frem i tid?

MIT har allerede en fungerende hjerneleser som bruker maskinlæring til å tolke dine tanker. Signalene oversettes til ord som igjen gir funksjonelle kommandoer du kan bruke til å styre dine omgivelser. Systemet heter Alterego og er utviklet av MIT Media Lab. Det kan så langt tolke 100 ord.  Utviklerne  har som ambisjon at systemet skal være i stand til å lese hele samtaler.

AlterEgo: Interfacing with devices through silent speech

Hva tenker du? Villle du la deg koble til en superdatamaskin og få superintelligens?

Europa er en miniputt i AI-racet hvor kineserne og USA totalt dominerer.

Heldigvis lytter verden til Europa. I California innarbeides et lovverk som er inspirert av EUs GDPR. De store aktørene, blant annet Facebook sier de vil implementere retningslinjene for alle brukerne over hele verden, uavhengig av den enkelte nasjons lovverk.

GDPR kan tøyle kinesernes avveining av felleskapets beste før den enkelte innbyggers rettigheter.

Les mer om “EUs High-Level Expert Group on AI (AI HLEG)” som ble etablert i juni 2018. De la nylig frem forslag til etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens som du kan lese mer om her.

LES MER:

  1. Wired – “Elon Musk’s Neuralink Is Impressive Tech, Wrapped in Musk Hype”.  Detaljert oversikt over teknologien og dens potensielle anvendelser.
  2. BBC News – “Neuralink: Elon Musk unveils pig with chip in its brain” Oppdatering om Neuralinks progresjon og fremvisning av teknologien i en gris.
  3. Forbes – “Elon Musk’s Neuralink Is Hype, But It’s Still Important” Hvorfor Neuralink er viktig, selv om det kanskje er hypet opp.
  4. The Guardian – “Elon Musk unveils pig with chip in its brain” Demonstrasjon av en gris med Neuralink-chip implantert i hjernen.
  5. Nature – “Elon Musk’s Neuralink offers a glimpse of future brain-machine interfaces” Vitenskapelig vurdering av Neuralinks teknologi og utfordringene og potensialet for fremtidig utvikling.
Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN