De 15 viktigste ferdigheten som etterspørres i følge LinkedIn

LinkedIn: De 15 mest etterspurte ferdighetene

LinkedIn har laget en liste over de mest etterspurte kvalifikasjonene i jobbmarkedet i 2020. I 2019 toppet skytjenester, kunstig intelligens og analytisk resonnement listen over de mest etterspurte “harde” ferdighetene. Du finner de på listen også for 2020,  men blockchain – et tema som ikke en gang var på listen i fjor, topper listen over mest etterspurte harde ferdigheter for 2020.

LinkedIn bruker data fra mer enn 660 millioner personer i sitt nettverk og mer enn 20 millioner stillingsannonser for å rangere hvilke ferdigheter det er mest etterspørsel etter.

Du finner de 15 harde og myke ferdighetene som er oppført nedenfor, samt online kurs du kan ta for å bygge din egen kompetanse.

Lønn, tilbud og etterspørsel

Det kan være vanskelig å se hvilke egenskaper selskaper prioriterer, og hva som gjør at en CV skiller seg ut for rekrutterere.  For å finne hva som er mest etterspurt,  fokuserer LinkedIn derfor på ferdigheter som er etterspurt i forhold til hva som finnes tilgjengelig.Ferdigheter mest etterspurt i 2020 i følge LinkedIn

Etterspørselen ble målt ved å identifisere ferdigheter som er oppført på LinkedInprofilene til de som blir ansatt til de høyeste lønningene.

Kun byer med mer enn 100.000 LinkedIn-medlemmer var inkludert i vurderingen, ifølge LinkedIn.

Forstå hva som skjer og posisjoner deg

Rekrutterere følger kontinuerlig med på den stadig skiftende blandingen av ferdigheter som er mest verdsatt av næringslivet. Å forstå hva disse ferdighetene er på et tidlig tidspunkt vil gi deg et konkurransefortrinn i morgen. Mens myke ferdigheter har en tendens til å endres gradvis, utvikler de mest ettertraktede harde ferdighetene seg ganske så mye raskere, preget i stor grad av den nådeløse transformasjonen som skjer som følge av disruptive nye teknologier.

Emosjonell intelligens

Uansett om du har spesifikke harde ferdigheter vil de fleste arbeidsgivere gjerne også ønske at du har en passende blanding av myke ferdigheter. Den mest etterspurte myke egenskapene er kreativitet, som også var på listen i 2018 og 2019. Vær også oppmerksom på emosjonell intelligens, som er ny på listen for 2020.

Hva med jobber på lang sikt?

Livslang læring og behovet for en personlig strategi for din egen kompetanseutvikling er viktigere enn noensinne. Vi lever under  en teknologisk revolusjon som fundamentalt vil endre måten vi lever, jobber og forholder oss til hverandre på.

Kunstig intelligens

For mange er utviklingen skremmende. For andre byr den på helt nye muligheter. Den viktigste drivkraften er kunstig intelligens (AI).

Kunstig intelligens driver frem nye, disruptive teknologier som hver for seg og sammen vil snu opp ned på bransje etter bransje. Kan det digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes? Ja, da vil det utvikles tjenester som gjør nettopp dette.

LES OGSÅ: Ferdigheter for morgendagens arbeidsmarked

 

Kurs du kan ta for å lære mer om Blockchain

 • Blockchain Basics,  LinkedIn Learning

 • Blockchain Basics,  Coursera

 • Blockchain Specialization,  Coursera

 • Bitcoin and Cryptocurrency Technologies,  Coursera

 • Blockchain: Foundations and Use Cases, Coursera

 • Professional Certificate in Blockchain Fundamentals, edX

 • Blockchain for Business, edX

 • FinTech, edX

 • Developing Blockchain-Based Identity Applications,  edX

 • Blockchain and Bitcoin Fundamentals, Udemy

 • Blockchain A-Z: Learn How To Build Your First Blockchain, Udemy

 • Ethereum and Solidity: The Complete Developer’s Guide, Udemy

World Economic Forum samlet liste over kurs

World Economic Forum har samlet en god oversikt over kurs og utdanning du kan ta innen alle områder som er nevnt in denne artikkelen.

Listen foran er hentet fra denne artikkelen.

 

 

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN