Eksempler på kunstig intelligens i hverdagen

Eksempler på kunstig intelligens i hverdagen

Det er ikke vanskelig å finne kunstig intelligenseksempler fra hverdagen. Se bare på telefonen du holder i hånden.

Kunstig intelligens (AI) tyder dine nettvaner og tilpasser algoritmene til Google, Facebook, YouTube og Instagram, til forenkling og forargelse. 

Hva er egentlig kunstig intelligens? Les gjerne min artikkel om definisjonen på kunstig intelligens.

Kunstig intelligens (AI)  påvirker våre liv i langt større grad enn som så. Under panseret på det norske samfunn brukes kunstig intelligens mye mer enn du kanskje er klar over.

Vi snakker om intens automatisering og endret informasjonsflyt i både privat og offentlig sektor.

Eksempler på utstrakt bruk av kunstig intelligens finner vi blant annet hos de fleste sikkerhets- og helsetjenester. Ikke minst brukes AI til behandling av store mengder data hos landets største banker og Norske myndigheter.

Hvilke andre eksempler på kunstig intelligens finner vi i hverdagen? I denne artikkelen vil jeg ta en nærmere kikk under panseret på AI-bruken i det norske samfunnsmaskineriet.

 Gi bedriften en peptalk! Bestill foredrag om «fremtidens teknologi» her!

 Innhold:

  1. Hvilke typer kunstig intelligens ser vi eksempler på i Norge?
  2. Kunstig intelligenseksempler og nasjonal strategi
  3. Maskinlæring – eksempler
  4. Automatisering – eksempler
  5. E-helse – eksempler
  6. Robotikk – eksempler

Kunstig intelligens er ingensteds og overalt

Kunstig intelligens er for mange enda et moteord. Mange mener at ingen enda har funnet opp «ekte AI». Vi har utviklet maskiner og programmer som kan jobbe selvstendig med veldig innfløkte oppgaver.

Men ingen kunstig intelligens kan resonnere som mennesker, enn så lenge.

Når det er sagt, så benyttes uttrykket «kunstig intelligens» til å omtale talløse avanserte dataoperasjoner i norsk hverdagsliv. La oss kjapt gå igjennom de mest utbredte typene av kunstig intelligens.

Hvor blir det av kunstig intelligens på nivå med menneskelig intelligens? Les min artikkel om hva som skjer med kunstig intelligens

Hvilke typer kunstig intelligens ser vi eksempler på i Norge?

1. Maskinlæring

Maskinlæring er som ordet tilsier, dataprogrammer som lærer og utvikler seg selv. Enkelt sagt, dreier det seg om databehandling og tilpassing av algoritmer innenfor et gitt rammeverk.

Dersom maskinlæringen behandler store datamengder med mange ukjente variabler kalles det deep learning, eller på norsk – “dyp læring”.  Dyp læring er det nærmeste vi har kommet “ekte” kunstig intelligens.  

Merk at maskinlæring er hjernebarken til alle kunstige intelligenseksempler jeg tar for meg her. Ingen av de neste tre AI-typene hadde vært mulig å utvikle uten maskinlæring, men for diskusjonens skyld tar jeg for meg følgende eksempler:

2. Automatisering

Automatisering i Norsk arbeidsliv handler som oftest om bruk av maskinlæring for å effektivisere drift. Målet er gjerne å frigi arbeidskraft til mer konstruktivt arbeid mens vi overlater enklere oppgaver til maskiner og programmer.

Automatisering skaper store muligheter for nye aktører, men byr samtidig på utfordringer for etablerte bedrifter som tvinges til å tenke i nye baner. Les mer om dette på min artikkelside. Les gjerne mine artikler om digitalisering og digital transformasjon.

3. E-helse

AI i E-helse handler i stor grad om tolking av store mengder data på kort tid. Poenget er ikke her nødvendigvis å frigi arbeidskraft, men å produsere så nøyaktige diagnoser så fort som overhodet mulig.

Chatbots og analyseprogrammer kan evaluere pasienters svar og bilder raskere enn mennesker. I tillegg kan maskiner overvåke og forutse komplikasjoner mer nøyaktig på grunn av datamengdene som trengs å sammenlignes.

Les ett eksempel  e-helse i min artikkel om øyeskanning med AI for å avsløre risiko for hjerteinfarkt

En av mine kunder, det norske selskapet AMS og deres eClinic bruker en avansert symptomsjekker som stiller deg spørsmål på samme måte som din lege ville gjort. 

4.Robotikk

 Selv om  robotikk også lener seg på maskinlæring, så skiller denne typen kunstig intelligens seg fra de andre eksemplene. Så langt har jeg  kun diskutert AI i digital form. Robotikk gir maskinlæring en fysisk tilstedeværelse.

 Det er denne blandingen av robotikk og ekte AI som går igjen i sci-filmer som Blade Runner, Short Circuit, Wall-E og Interstellar. Det er som sagt en stund før maskiner blir selvbevisste, – om det noen gang vil skje, men kunstig intelligenseksempler finnes det nok av.

 Les mer om roboter i min artikkel «Når robotikk tar over for evolusjon»

 Vi skal nå kikke nærmere på hvordan fire typer kunstig intelligens brukes i norsk samfunn.

 Kunstig intelligens-eksempler og nasjonal strategi 

I Norge har regjeringen utarbeidet en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Der legges det stor vekt på at AI-utvikling skal ivareta sikkerhet, integritet, etikk, personvern, menneskerettigheter og demokrati.

Last ned regjeringens strategi for kunstig intelligens
Klikk på bildet for å laste ned

Når det gjelder bruk av kunstig intelligens skal den Norske stat – via institusjoner som NAV, Skatteetaten og DNB – bidra til effektivisering av prosesser gi bedre hjelp til hver enkelt bruker, optimalisere ressursbruk og fremme flerspråklig kommunikasjon.

 Hva har så dette å si for utvikling og bruk av maskinlæring i Norge?

På papiret tilsier det at bruken skal være utilslørt og tilgjengelig for alle å se. I realiteten er på langt nær all bruk av kunstig intelligens allmenn kjent.  

 1. Maskinlæring – eksempler 

Jeg starter opplistingen av kunstig intelligens-eksempler med noen relativt opplagte bruksområder for maskinlæring.

Likevel er det ikke sikkert du har tenkt på at dette er eksempler på bruk av AI i hverdagen.

Strømmetjenester

Hver gang Netflix foreslår en ny film, Spotify foreslår en ny artist, eller Steam foreslår et nytt spill, så er det maskinlæring inne i bildet.

Med læring fra filmene, musikken og spillene du har sett, hørt og spilt blir det kalkulert hva mer du kan like.

Online shopping

Maskinlæring står bak forslagene du får til å kjøpe klær og helseprodukter når du besøker sosiale medier.

Algoritmene til Google og Facebook lager en profil basert på dine brukervaner som benyttes til å komme med kjøpsforslag.

Ansiktsgjenkjenning

Låser du opp telefonen med et smil til kameraet? Har ditt ansikt blitt gjenkjent av Facebook og ledet til en tag-forespørsel?

Igjen er maskinlæring inne i bildet. Den samme teknologien fokuserer linsen på ansikter når du knipser bilder.

Cybersikkerhet

Ansiktsgjenkjenning styrker sikkerhet ved innlogging.

Maskinlæring er også nyttig til å analysere datastrømmer, finne uregelmessigheter, spore kilder og sette en stopper for fremtidige cyberangrep for tyveri av passord og kredittkortdata.

Språkbehandling

Google translate er langt fra perfekt, men det er likevel spennende å tenke på hva den slags maskinlæring har å si for global kommunikasjon.

Maskinen min er til tider språkforvirret, men når vi snakker samme språk kommer den med gode skrivetips.

Les mer i min artikkel: Google AI – 6 ganger større enn open AIs GPT-3

2. Automatisering – eksempler

 Automatisering høres kanskje ut som jobbkutt, men i de fleste tilfeller er hensikten å frigi tid til å ta del i mer konstruktivt eller meningsfullt arbeid.

Flere og flere bedrifter begynner å forstå verdien av dette og tar sikte mot restrukturering og digital transformasjon.

I fabrikken

Samlebåndet var langt fra kunstig intelligens, men ideen vedvarer.

Dagens samlebåndproduksjoner lærer av sine feil, setter sammen produkter/varer på rekordtid, vedlikeholder seg selv og foreslår når du bør oppgradere utstyret.

Lagerarbeid

Det er ikke bare fabrikkarbeid som kan effektiviseres med AI, se bare på Amazons bruk av roboter.

I sin egen lille verden er disse krabatene smarte nok til å plassere og plukke varer, samt pakke og klargjøre dem for postsending.

Juristisk bistand

AI har ikke fordommer mot etnisitet, religion eller kjønn, men hva om algoritmen ble skrevet av en fordomsfull programmerer? AI-bruk i juss er spennende, men enn så lenge egnes det best til å spore paragrafer i lovverket på rekordtid.

Finansiell rådgiving

Norges største banker er leder an AI-bruk og byr på mange kunstig intelligens-eksempler fra hverdagen.

Blant annet benytter de seg av chatbots for å automatisere samtaler og effektivisere bankens kundeservice.

I landbruket

Høyteknologisk landbruk omvelter matindustrien, ikke minst på grunn av Innendørs plantevekst. En av mine samarbeidspartnere, Vertical Farms Ltd jobber med spennende løsninger for vertikalt landbruk med automatisering av planteoppskrifer og AI-kontrollert næringstilførsel, belysning, irrigasjon og ventilasjon.

 3. E-helse – eksempler

Kan vi stole på helsesjekken til en chatbot? Spørsmålet er vel heller om vi kan stole på rådene til overarbeidet helsepersonell og vente i eviglange køer nårhelsen står på spill?

Helsevesenet byr på mange av de beste kunstig intelligens-eksemplene fra hverdagen.

AI kan forutse sykdom

Kunstig intelligens kan redde liv lenge før pasienter finner veien til et legesenter.

Mange av oss har smartklokker som måler hjerterytme, aktivitetsnivå og søvnrytme, noe som eksempelvis kan avsløre hjerteproblemer helt i startfasen.  

Online symptomsjekk

Den første samtalen med en sykepleier eller lege kan effektiviseres vesentlig om pasienten allerede har fortalt en chatbot hva som er problemet.

Slik kan ventelister og behandlingstider kortes ned.

IoMT (Internet of Medical Things)

Helsevesener over hele verden kommuniserer stadig bedre.

AI kan nå sammenligne symptomer og sykdommer fra enorme databaser og tilby nettbasert hjelp til pasienter slik at mange aldri behøver å oppsøke helsesentre.

LES OGSÅ:: Lær deg først som sist: AIoT–Artificial Intelligence of Things

 Analyse av medisinske bilder

Det sier seg nesten selv at en maskin er bedre egnet til å oppdage detaljforskjeller mellom utallige røntgenbilder eller timevis med tarmvideoer i jakt på polypper.

Bruk av kunstig intelligens har radikalt effektivisert slike prosesser i de siste årene.

Utvikling av medisiner

Medisinutvikling er en langdryg prosess der kun et fåtall medisiner blir godkjent for salg.

Ved hjelp av kunstig intelligens har forskningsprosessene blitt strømlinjeformet den siste tiden, noe som gjør at medisiner utvikles raskere til lavere kostnader.

Kirurgiske inngrep

Høres det risikabelt ut å la en AI-styrt robot utføre en operasjon? Hva med å slippe til en lege som bare sov to timer sist natt?

AI-roboter bistår allerede i operasjoner slik at kirurgene kan rette fokus mot de mest komplekse oppgavene.

4. Robotikk – eksempler

 Vi kan ikke snakke om kunstig intelligens-eksempler uten å komme inn på roboter.

Jeg har har allerede vært inne på logistikk- og kirurgrobotikk, men det finnes mange flere eksempler på samkjøring av kunstig intelligens og robotikk.

Selvkjørende biler

Google, Tesla, Uber og en rekke andre store selskaper satser stort på førerløse biler utstyrt med kunstig intelligens.

Så langt har vi sett en håndfull selvkjørende busser i Norge, men bilene kommer så snart teknologien tillater, og det blir ikke lenge til.

LES OGSÅ: Selvkjørende biler uten passasjerer 

Droner

Det har vært mye snakk om fraktdroner, men flyvende roboter kan brukes til langt mer enn postsending.

I Norge benyttes droner av forsvaret, politiet og til å kartlegge skogsområder, telle dyrebestander og overvåke lukkede områder.

 Landbruksroboter

Det er ikke bare vertikalt landbruk som benytter kunstig intelligens, vi finner også eksempler i tradisjonelt landbruk.

Sprøyteroboter, for eksempel, kan skille mellom ugress og plantevekst, og minimerer dermed bruk av kjemikalier. 

Servitørroboter

Servitør-roboter er ikke veldig utbredt her til lands enda, men de finnes, og fler vil de bli. De er kanskje litt trege, men de trenger aldri pause, blir aldri syke, og det er langt mindre gjennomflyt av robotansatte enn andre servitører.

LES OGSÅ: Google robot lærer hvordan den skal ta i mot bestillinger

Kundeservice

Jeg har allerede vært inne på chatbots i bankvesenet og legeindustrien, men de fortjener mer oppmerksomhet.

Vi har nemlig kommet til et vendepunkt, der chatbots forvandles fra et verktøy som er mest til irritasjon til å bli våre beste hjelpere i hverdagen.

Chatbots har lenge vært i utvikling, men først i disse dager har AI-teknologen blitt bra nok til at de kan bistå kunder med overmåte service og effektivitet.

Umiddelbar hjelp 24/7, automatisk bestilling og reduserte kostnader er bare noen av fordelene.

 

Kilder & Referanser:

Army Technology: AI in the sky: can drone surveillance technology replace CCTV?

Brookings: How artificial intelligence is transforming the world

Business News Daily: How Artificial Intelligence Will Transform Businesses

European Parliament: What is artificial intelligence, and how is it used?

Forskning.no: Nå inntar robotene norske grønnsakåkre

FutureLearn: What is AI used for?

IT Chronicles: Where is Artificial Intelligence Used Today?

ITProPortal: 12 examples of artificial intelligence in everyday life

National Library of Medicine: Precision Medicine, AI, and the Future of Personalized Health Care

PWC: No longer science fiction, AI and robotics are transforming healthcare

TechTarget: What is artificial intelligence (AI)?

Western Governors University: What is AI technology, and how is it used?

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN