Får vi droner for person- og varetrafikk i Norge?

Vil vi se droner for persontrafikk allerede i 2023? EU har varslet felleseuropeisk regelverk for varetransport allerede i 2021 og persontrafikk i 2023.

5G-nettet og IOT gjør at NASA´s system for trafikkontroll kan bringe droner i trafikkrommet over oss tidligere enn du kanskje tror?

Amazon Prime Air feilet, men Wings kommer

Det er nå 6 år siden Jeff Bezos erklærte at kunder av Amazon Prime Air skulle få sine bestillinger levert på døren innen en halv time. Der Amazon ikke har lykkes, har Googles Wings nå gjennomført mer enn 5.000 leveranser direkte til sine kunder.

Aner vi en fremtid hvor droner blir brukt til alle slags leveranser, ikke bare i vanskelig tilgjengelige områder?

Wings har brukt syv år på å bygge et energieffektivt, raskt, pålitelig og sikkert droneleveringssystem som fungerer.

Mer enn 80.000 etapper er gjennomført med Wings droner på tre kontinenter. Wing opererer  i byene Canberra og Logan i Australia, Helsingfors i Finland og Christiansburg i USA.

Leveransene inkluderer alt fra smultringer og verktøy til Walgreens dagligvarer og FedEx-pakker.

En viktig milepel var da Wing fikk godkjenning fra Federal Aviation Administration som det første droneselskapet i USA som et sertifisert flyselskap. Det gjør at Wing nå kan ta seg betalt for sine tjenester.

Flyr utenfor operatørens synsfelt

Tillatelsen er viktig fordi den gir anledning til å fly lovlig utenfor droneoperatørens synsfelt. Droneleveranser blir dermed aktuell som tjeneste for mange flere kunder.

Wing bygger et helt nytt leveransekonsept som lar droner plukke opp og levere til hvor som helst. Kan du se for deg droner som leverer hjem til deg?

Uber sier de skal ha sitt flygende Taxi-konsept klart for testing allerede i 2020

Når Audi og verdens største helikopterprodusent AIRBUS går sammen om persondroner begynner det å bli spennende.

Uber satser på å beholde sin posisjon med innovative løsninger og hevder deres dronekonsept er klart for kommersialisering i 2025. Vi har hørt om droner for passasjerer fra mange hold. På Uber Elevate summit i Los Angeles var 700 aktører fra industrien og myndighetene samlet for å høre at Uber mener alvor. Hva tror du? Kommer vi til å se Uber-droner i lufta i Norge?

Regjeringen med etterlengtet dronestrategi

Fem overordnede mål, og 25 initiativ for hvordan norske myndigheter skal legge til rette for økt bruk av droner.

Norge er i en unik posisjon med mye luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse i norsk dronebransje. Solvik Olsen sier at Norge har potensial for å bli et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi. Du kan laste ned regjeringens strategidokumentet her

Amazon i gang med droneleveranser i USA og Finland

Når ser vi det i Norge? I et prøveprosjekt vil Amazon levere varm mat og varer til våre naboer i Finland – landet med de mange innsjøene, ideelt for dronetransport.

Amazon debuterte med sin nyeste leveringsdrone på sin re: MARS konferanse i Las Vegas.

Amazon for har som mål å kunne levere innen en dag til sine Prime-kunder og sier at dronesatsningen er viktig for å nå denne ambisjonen.

Dronene kan frakte pakker på inntil 2.5 kilo til kunder innen en halv time og kan fly opp til 24 kilometer.

Selskapet investerer tungt i kunstig intelligens for å sikre at droner navigerer trygt til sine destinasjoner og slipper pakker trygt til kundene.

Utfordringene er å unngå telefonledninger, mennesker, eiendom og dyr på bakken. Dette krever at sensorer og antikollisjonssystemer fungerer prikkfritt.

Droner er utslippsfrie og bidrar til Amazons ambisjon om å gjøre halvparten av sine forsendelser utslippsfrie innen 2030 og etterhvert utvide dette til alle sine forsendelser.

Selvkjørende biler, busser og andre transportmidler – til og med en selvkjørende bar, er fremtiden, mener mange. Det vil forandre verden like fundamentalt som da vi gikk over fra hest til motor, mener mange.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Norge med ny dronestrategiDroner kan plante milliarder trær og redde planeten fra avskoging
Send this to a friend