Plenumsforedrag på Juristkongressen

Jan Sollid Storehaug Keynote speaker Juristkongressen 2018

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.

Seniorestivalen Lier kommune – om velferdsteknologi

Jan Sollid Storehaug med innlegg om veferdsteknologi under seniorfestivalen

Frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterte for 11. gang til markering av den internasjonale eldredagen i Lier. Under overskriften «Et godt liv – livet ut» var det foredrag, underholdning og stands om seniorhelse og livsmestring.

NTNU TEFT- Fremtidens kunder i finansnæringen

Foredrag for NTNU TEFT-seminar Sparebanken Møre Jan Sollid Storehaug

I samarbeid med Sparebanken Møre arrangerte NTNU Teft-seminar hvor jeg holdt et 2 timers innlegg om Fremtidens kunder i finansnæringen.
Mitt innlegg ble holdt med fokus på nye teknologier som forandrer kjøpsadferd og nye krav til måten vi jobber fremover.

Kreditorforeningens Fagseminar i Praha

Jan Sollid Storehaug foredrag for Kreditorforeningen

Under Kreditorforeningens fagseminar 2019 holdt jeg to innlegg, “Slik blir din digitale fremtid” og “Kunstig intelligens, menneske vs maskin”.
Jeg snakket om de viktigste teknologitrendene og hva som skjer fremover som får størst betydning for deg på jobb og privat med en egen sesjon for AI.

Bergen Business Expo

bergen-business-expo

BERGEN BUSINESS EXPO samler ledere fra næringslivet og offentlig sektor til en dag med tettpakket program og lokale utstillere.
Mitt innlegg var om “De 7 viktigste teknologiene som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer”.

Salgs og Markedskonferansen

Jan Sollid STorehaug holdt foredrag på salgs og markedskonferansen 2019

På Salgs og Markedskonferansen 2019 samles salgs og markedssjefer som er opptatt av moderne salgsledelse. Seminaret gikk over to dager med et tettpakket program for praktisk læring, ny teknologi og de siste verktøyene. Seminaret arrangeres av Nordic Management Institute og arrangeres på Color Line.

Oslo Big Data

Oslo BIG DATA Jan Sollid Storehaug

Som Keynote Speaker på Oslo Big Data holdt jeg innlegget “Hyper Connected” på engelsk.

Jeg gikk gjennom nye teknologier i årene som kommer, sensorer og nye sikkerhetsutfordringer vi utfordres på.

Arrangementet er internasjonalt og hadde mer enn 1.000 deltakere.

Oslo Business Expo

Oslo Business Expo

Oslo Business Expo er et arrangement for ledere og beslutningstagere i bedrifter i utvikling. Paralellt med en større utstilling arrangeres det en konferanse i 2 spor med inspirerende og nyttige foredrag og praktiske workshops.

Romsdalskonferansen

Jan Sollid Storehaug om innovasjon Romsdalskonferansen 2018

Jan Sollid Storehaug snakker om entreprenørskap og innovasjon i fremtidens delingsøkonomi hvor det meste blir gratis på Romsdalskonferansen 2018. Romsdalskonferansen er  er regionens største møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten årlig samlet over 200 næringslivsledere og andre fra Molderegionen. .