Renhold, robotikk og IoT – Digitalisering av renholdsbransjen

Renhold, robotikk og IoT – Digitalisering av renholdsbransjen

Renhold og robotikk skaper synergier, men er renholdsbransjen klar for digitalisering? Hvem som henger med når renholdsindustrien styres av roboter og IoT gjenstår å se.

Alle bransjer som kan ta i bruk robotikk og IoT som en del av sin digitale transformasjon vil se store effektivitets og kostnadsbesparelser. Utfordringen er riktig timing. Er du for tidlig ute, kaster du penger ut av vinduet på løsninger som ikke fungerer. Er du for sent ute, vil dine konkurrenter ta gevinstene på din bekostning.

Det er blodig alvor for de fleste bransjer og det går fortere enn du kanskje er klar over? Så brutalt det enn høres ut, så er uttrykket «vinn eller forsvinn» enda mer relevant i en tid med eksponensiell teknologiutvikling.

I denne artikkelen tar jeg for meg renholdsbransjen. Enten du er kunde, leverandør eller i en helt annen bransje, kan du få inspirasjon til hvordan din bransje vil utfordres og hvordan du selv kan ta i bruk nye muligheter.

Roboter i renholdsbransjen er langt mer enn robotstøvsugere og automatiske vindusvaskere. Vi snakker om roboter som kan desinfisere store lokaler og vaske enorme gulvflater på kort tid.

Roboter former fremtidens renhold

Antallet roboter i renholdsbransjen forventes å øke med 46 prosent i året frem til 2030. Det betyr ikke at renholdspersonalet blir arbeidsløse, bare mer effektive.

De nye teamene består av folk og roboter og tilpasser renhold til nye markedsbehov.

I det siste har roboter for gulvvask blitt utviklet med stormsteg, mye på grunn av økt behov for raskt renhold i forbindelse med pandemien.

Flyplasser, sykehus, kjøpesentre, og eventlokaler har allerede opplevd effektivisert gulvvask ved bruk av roboter.

I likhet med mange bransjer, må renholdsindustrien ta sikte på digital transformasjon. Det vil si at folk må belage seg på å takle nye arbeidsoppgaver.

Det betyr også at innovative renholdsfirmaer styrker sin posisjon i markedet og tilpasser seg fremtidens behov.

Les min artikkel «Hva er digital transformasjon?» for å finne ut mer om hvordan din bedrift kan tilpasse seg fremtidens markedsbehov.

Hvor stor markedsandel tar robotene?

Ifølge U.S. Bureau of Labor koster det en bedrift 310.000 kroner i året å ha en renholdsarbeider i arbeid. En robot som utfører samme jobb, er en engangsutgift på rundt regnet 260.000 kroner

I 2021 ble den globale markedsverdien for roboter i renholdsbransjen estimert til å være 37,5 milliarder kroner. Markedet forventes å vokse med 22,3 prosent fra 2022 til 2030. 

Økende arbeidskostnader har fått mange amerikanske renholdsfirmaer til å investere i robotikk.

I dag investeres det mest i industrielle roboter, men i løpet av de neste årene forventes salget av roboter som samarbeider med mennesker å ta seg kraftig opp.

Robotene som revolusjonerer renholdsbransjen

I Kina vokser markedet for industrielle roboter jevnt med 10 prosent i året, noe som igjen har effektivisert mange industrier.

Inaktiv arbeidstid blant arbeidere har blitt redusert med så mye som 80 prosent. Dette har igjen ledet til halverte produksjonskostnader.   

Med robotenes inntog antas all industriell produktivitet å effektiviseres med 30 prosent frem mot 2030, og renholdsindustrien vil ta del i dette.

Samtidig er det viktig å være klar over at ulike typer industrirenhold har ulikt behov.

Roboter som vasker store flater er allerede meget effektive. Renholdsbedrifter som opererer mest i mindre lokaler med mye kriker og kroker må derimot smøre seg med tålmodighet i påvente av at robotteknologien utvikles med enda smartere roboter.

Hvorvidt din bedrift bør satse på robotikk i dag er et viktig vurderingsspørsmål. Roboter er på full vei inn i renholdsbransjen, og om ikke du er blant de første, kan du være trygg på at dine konkurrenter vil utnytte mulighetene.

Før eller siden må enhver bedrift moderniseres.

IoT effektiviserer renholdsindustrien

IoT (Internet of Things – tingenes internett) effektiviserer renholdsbransjen med syvmilssteg om dagen. Ved bruk av sensorer og smart programvare får renholdsbedrifter full oversikt over egne oppgaver og kundenes behov.

Ikke før du har satt deg inn i hva IoT kan bety for din berdift, må du forstå Artificial intellligence of things (AIoT). Det kan best forklares som en kombinasjon av kunstig intelligens og tingenes internett.

Sensorer overvåker alt fra gulvvaskende og støvsugende robothjelpere til nivåene på såpedispensere, papirmatere, søppelkasser og kjemiske avfallscontainere.

Slik slipper du å sjekke dette i tide og utider, samtidig som vi skjermes for bakterier.

Sensorenes data lagres i skyen og kan sjekkes online via apper og programvare.

I tillegg til å effektivisere daglig renhold, kan sensordataene analyseres for å sette opp statistikk over produktivitet, ryddighet og kundenes tilfredshet.

En rapport fra den amerikanske renholdsbransjen viste at renholdsbedrifter som aktivt økte ytelsen med dataanalyse var 23 prosent mer effektive og ryddige enn andre bedrifter.

De samme bedriftene hadde konsekvent mer fornøyde kunder enn konkurrentene.

Fordeler med digitalisering av renholdsbransjen

Ethvert renholdsfirma kan utnytte IoT og smart datafangst til sin fordel. Ikke bare økes ytelsen, men arbeidet blir mer forutsigbart.

Dette gir renholdsbedrifter bedre kontroll over finanser, medarbeidere, arbeidsoppgaver og kundebehov.

IoT samkjørt med robotikk resulterer i utstrakt automatisering i renholdsbransjen. Gulvvask, skrubbing, desinfisering, overvåking av rengjørings-, tømmings- og påfyllingsbehov er bare noen oppgaver som kan automatiseres.

Vi snakker ikke bare om effektivisering av renhold, men beskyttelse av personell fra potensielt smittefarlige arbeidsoppgaver.

Når robotenes innsats kombineres med menneskelig innsikt blir problemløsning og kundeservice vesentlig forbedret.

Deloitte kaller dette superteam i sin artikkel om kunstig intelligens (AI) som din neste samarbeidspartner.

I renholdsbransjen består lagarbeidet av at roboter tar enkle oppgaver, mens renholdspersonell tar styringen, overvåker og vasker der robotene ikke strekker til.

Utfordringer med digitalisering av renholdsbransjen

Til tross for alle mulighetene roboter, IoT, og digitalisering av renholdsbransjen byr på, så kommer dette med visse utfordringer.

Det betyr for eksempel at renholdsindustrien blir langt mer konkurranseutsatt. Mye handler derfor om å satse på rett teknologi til rett tid.

Innkjøp av ny teknologi kan være kostbart, spesielt med tanke på at mye av denne teknologien må oppdateres med jevne mellomrom.

Det må derfor vurderes nøye om  din bedrift vil tjene på å anskaffe roboter eller ikke. Og ikke minst, på hvilket tidspunkt anskaffelsene bør skje.

IoT er derimot et lettere valg.

Riktignok kan sensorer og datautstyr være kostbart i anskaffelse, men valg av riktig programvare er avgjørende.

Det vil ikke ta lang tid før effektiviteten økes ved bruk av IoT, mens innkjøp av roboter i tillegg krever etablering av funksjonelle rutiner.

Renholdsroboter har fremdeles sine begrensninger. Om de settes til å vaske feil type arbeidsområder, kan de bli til mer bry enn nyttige.

LES OGSÅ: Til salgs: Se siste video med robothunden Spot Mini

Robot-menneske-teams har vist seg å være en god løsning, der begge løfter hverandres prestasjoner.

Hva har renholdsindustrien å tjene på robotenes inntog?

Robotikk i renholdsbransjen er et viktig steg mot digital transformasjon. Repetitive og lite motiverende arbeidsoppgaver skiftes ut med spennende og meningsfylte jobber.

Omskolering må som oftest til, men belønningen er styrket merkevare og motiverte medarbeidere.

LES OGSÅ: Leseliste digital transformasjon

Teknologisk satsning i renholdsbransjen er også effektivt i markedsføringsøyemed. Vi snakker tross alt om en industri som sjeldent beskrives som trendy eller fremtidsrettet, men det kan fort endre seg.

Roboter i renholdsbransjen fremmer effektivitet samtidig som de bygger  bedriftens rennomé.

De gir et inntrykk av modernitet, kvalitet, sikkerhet, trygghet og ikke minst en bærekraftig utvikling.

Roboter har eksempelvis vist seg å være mer nøyaktige og effektive enn mennesker når det kommer til kildesortering. Det har også vist seg at roboter bruker mindre strøm enn maskinene som renholdsarbeidere i dag bruker for å utføre den samme jobben. 

Hvordan forberede ditt renholdsfirma for fremtiden

Et av de første stegene mot digital transformasjon i renholdsbransjen er å forberede dine medarbeidere på overgangen.

Forklar at digitalisering må til for at bedriften skal holde seg konkurransedyktig, og ikke minst ivareta arbeidsplassene.

Jeg er konferansier på Ren Fordels Årskonferanse 2022, – en fullspekket dag med spennende innlegg, faglige utfordringer og bransjetreff.  Ren Fordel er norges viktigste bransjeorganisasjon, som jobber for å løfte kvaliteten og anseelsen til Norges mest samfunnskritiske bransje.Les mer og meld deg på her.

Det handler om å skape en god samarbeidsmentalitet; at hele bedriften er innstilt på å samarbeide med roboter. Deretter er det viktig å planlegge investeringer på kort og lang sikt. Hva skal satses på, og når skal ny teknologi implementeres.

Den raske veksten i bruk av robotikk i renholdsbransjen skaper også grobunn for nye robotprodusenter.

Velg derfor din leverandør med omhu.

Studér nøye hva de står for, hvor godt de blir mottatt i bransjen, og hvilke resultater de kan vise til.

Se på valget av robot som et jobbintervju; du skal ansette en ny medarbeider. Det du ser etter er et ressurssterkt “individ” som drar sin del av lasset. Hver bedrift har sine rutiner og kjerneoppgaver. Velg en teknologi som best tjener din bedrif.  

10 nye teknologier for moderne renhold    

Jeg har snakket mye om roboter og IoT, men det er mange flere teknologier som forandrer dagens renholdsbransje. Her er 10 teknologier å merke seg som moderniserer renholdsindustrien.

1. Robotikk

Gulvrensende roboter er bare starten. Så snart teknologien tillater det vil vegger, vinduer, tak og luft renses av roboter.

For ikke å snakke om satsningen på robotikk som skal rense verdenshavene, stoppe karbonutslipp, og ivareta økosystemer. 

2. IoT (Tingenes Internett)

IoT strømlinjeformer mer enn bare renholdsbransjen, det skaper bedre flyt i samfunnet rundt oss.

Flyplasser og arenaer har for lengst tatt i bruk IoT for renhold med stor suksess. Bare tenk på tiden som spares på å installere en sensorer på såpedispensere.

Det er mye sjekking av tomme plastdispensere r som kan sløyfes. 

3. AI

Utvikling av kunstig intelligens (AI), og spesielt maskinlæring gjør at vaskeroboter fungerer bedre og bedre for hver generasjon som utvikles.

Bedre AI resulterer i roboter som lærer bedre og utfører sine oppgaver desto bedre. Snart vil de kunne ta over vask av trange lokaler uten å sette seg fast i hver krik og krok.

4. Droner

Droner kan desinfisere 2136 kvadratmeter i timen. Igjen har flyplasser og arenaer sett sitt snitt til å utnytte ny teknologi til å gjøre store områder bakteriefrie på rekordtid.

Etter hvert som teknologien utvikles vil dronene også kunne fly over mindre lokaler slik som kontorer, sykehuskorridorer og klasserom.

5. Nanoteknologi

Her er det snakk om spesialisert renhold så klart, men det har siden 2013 blitt utviklet roboter for å rense elver og sjøer.

I tillegg utvikles det nå nanoroboter som kan rense store forurensede vannmasser for arsenikk og andre giftstoffer. 

6. UV Desinfeksjon

UV-lys i store nok doser tar knekken på bakterier og virus.

Det har blitt brukt til å rense vann og luft i mange år, men sikker bruk krever tilretteleggelse av lokaler.

I tillegg fungerer UV-desinfeksjon kun dersom alle flater er rene for smuss og lignende. For øyeblikket forskes det på trygg bruk av UV for allment bruk.

7. Elektrostatisk rens

Salget av elektrostatiske sprøyter eksploderte under korona-pandemien.

Disse sprøytene kan brukes på alle slags rene flater og gir en jevnere desinfeksjon enn andre sprøyter.

På grunn av den elektriske ladningen, blir sprayen mer kontrollert og mindre kjemikalier går til spille. 

8. Selvrensende flater

Bakteriers levetid avhenger av type flate de befinner seg på.

Sølv dreper bakterier på fire timer. Stål kan holde dem i live opptil tre døgn.

På Universitet i Birmingham utvikler de et materiale som tar knekken på bakterier på minutter. De kaller det Nitropep og ser for seg at det klistres på alt fra handlevogner til medisinske verktøy.

9. Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens er en egenskap som tilføres rene flater ved å spraye eller vaske dem med antimikrobielt middel.

Når midlet tørker får flaten et beskyttende lag som stopper bakterier og hindrer muggdannelse.

Utviklingen av antimikrobielle midler tok seg kraftig opp under pandemien, og fortsatte videre deretter.

10. Programvare og apper for renholdsbransjen 

Det er utviklet en rekke programmer og apper spesielt rettet mot renholdsbransjen.

Slik effektiviseres renhold med overvåking og loggføring av arbeid, strømlinjeført booking, og måling av resultater.

Dette leder til mindre feilmarginer og svinn, og bedre kommunikasjon mellom renholdsbedriften og deres kunder.

Noen Kilder

Buildings: The Next Cleaning Revolution: Autonomous Mobile Robot Scrubbers

CMM: Cleaning Technology Trends Roundup

Earth.org: How Robots Will Help the UN Reach Its Sustainability Goals

EE Times: Top 6 New Cleaning Technologies Implemented During the Pandemic

FM House: How the Cleaning Industry is approaching Innovation

FM Innovators: Humans + Robots: The Way Forward for the Cleaning Industry?

Grand View Research: Cleaning Robot Market Size, Share & Trends Analysis Report…

Journal of Physics: The integration and development trend of China’s 5G technology and smart cleaning 

Materials Today: Smart, clean surfaces

Tennant: The Robotics Revolution and Your Cleaning Business

ToolSense: Digitalization in the Cleaning Industry

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN