helesteknologi - investering for fremtiden

Etter pandemien: Helseteknologi som investering

De neste årene tror jeg at helseteknologi vil utpeke seg som en spennende investeringsmulighet. Investorer som tradisjonelt har valgt å investere i olje, eiendom og reiseliv får nå opp øynene for disrupsjonen som skjer i måten vi løser helseutfordringer.

Diskusjonene om pandemiens langtidsvirkninger har startet. Det vil bli spesielt interessant å se hvilken effekt den vil ha på måten vi bruker digitale helseløsninger.

Når vi er tilbake i en slags hverdag vil effekten av pandemien ha ført til svært interessante endringer for oss alle.

Trender viser at flere vil etterspørre digitale tjenester nå som de har fått en smakebit av dem på grunn av pandemien.

En undersøkelse gjennomført av amerikanske McKinsey viser at 76 % ville vurdere å benytte seg av digitale legetimer. Det gjenspeiles også i faktiske tall for bruk.

Ny teknologi – forbedring av eksisterende

Vi kan forvente at det vil komme mange innovative løsninger innen helseteknologi, og at mange av dagens løsninger vil forbedres.

Et eksempel på dette er Google som med prosjekt Starline har utviklet en helt ny teknologi som innebærer at du via en skjerm kan møte din lege eller annet helsepersonell som om de er i samme rom som deg (med en glassplate i mellom).

Ganske så likt dagens situasjon i den den fysiske verden med smittverntilpasset pleksiglass.  I en fremtid ikke langt unna vil en løsning som denne bringe oss sammen på tvers av avstander som om vi er i samme rom.

Hurtig implementering av 5G-nettet og til og med 6G-nettet som er under utvikling, vil muliggjøre presisjonsstyring av avansert medisinsk utstyr fra spesialisert helsepersonell uten at de selv vil være til stede.

Fallende priser på hardware og stadig bedre AI-systemer vil bringe din “huslege” og legekontoret “hjem til deg”. Utstyret blir så anvendelig og rimelig i anskaffelse at du ikke lenger trenger å oppsøke legen fysisk.

Helseteknologi kan bli den nye oljen.

Det skjer hele tiden nyvinninger på feltet, og nye, spennende områder vokser frem. Spesielt spennende er feltet for genetikk og personlig tilpasset medisin.

Innovasjon vil på sikt kunne hjelpe helsevesenet som ligger med brukket rygg under presset fra livsstilssykdommer og en kommende eldrebølge.

Med stadig med forbrukerrettede tjenester og bevisste innbyggere gir dette området store muligheter for innovasjon og verdiskaping.

Siden begynnelsen av 2021 har jeg engasjert meg i selskapet eClinic – et norsk selskap med store ambisjoner.

Les mer på eClinics nettsider om om hvorfor Investering i helseteknologi er en investering i fremtiden

 

 

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN