Webinar: Livslang læring med Jan Sollid Storehaug og Silvjia Seres

Arbeid er det viktigste for samfunnets verdiskaping og det er viktig at folk jobber mest mulig og lengt mulig for å sikre en bærekraftig utvikling. Også for hver enkelt av oss, er arbeid verdifullt.

Blir 100 det nye 60?

Hør mer om eksponensielle teknologier som vil forandre måten vi jobber og lever i årene som kommer.

Utviklingen skjer i et rasende tempo, også innen helse. Må vi forberede oss på å være yrkesaktive mye lenger enn vi kanskje har tenkt?

Hvilke krav stiller morgendagens jobber til din kompetanse? Hvordan kan du best oppgradere deg og dine kollegaer?

Det store spørsmålet er hvordan digitaliseringen endrer arbeidslivet. Hvordan kan teknologi og mennesker sammen sikre høy sysselsetting og et godt og langt arbeidsliv?

Se opptaket av webinaret «Livslang læring: Seniorene i det digitale arbeidslivet» – med Silvija Seres og Jan Sollid Storehaug» arrangert av Senter for seniorpolitikk og Polyteknisk Forening. Etter våre to innlegg avslutter vi webinaret med en diskusjon mellom Silvija og meg.

LAST NED: Du kan laste ned mine slides med linker til verktøy jeg selv bruker her

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Fra digitalisering til digital transformasjon
Send this to a friend