Slik gjennomfører du en vellykket workshop

Workshop – slik lykkes du med en vellykket samling

Workshop kan være et krevende arrangement å gjennomføre og ikke minst følge opp i etterkant. 

Har du deltatt i en workshop hvor du opplevde at det var stor entusiasme, gode diskusjoner og at motivasjonen var på topp når dagen var over? Noen uker senere lurer du på hva som skjedde med alle de gode poengene som ble diskutert?

Forberedelser og oppfølging av workshop er avgjørende for suksess

En god Workshop blir nemlig enda bedre om du forbereder deg godt og har klart for deg hvem som deltar, god innsikt i problemstillingene det skal jobbes med og hvilke mål som er satt for en vellykket gjennomføring.

Glem ikke at en workshop er en del av en pågående prosess. Skal du være sikker på at du har gjennomført en vellykket workshop bør du ha en oppfølgingsplan for å fortsette diskusjonen. Lag et spørreskjema slik at deltakere kan dele sine meninger. Sørg for å kommunisere grundig i etterkant hvilke beslutninger som faktisk ble tatt og hvem som fikk ansvaret for å følge opp disse.

Ta gjerne i mot forslag til nye temaer til neste workshop. Slik holder du dialogen gående og motivasjonen oppe. Oppgaver som skal utføres følges gjerne bedre opp når deltakerne ser sin plass i diskusjonen som ble holdt og prosessen videre.

Tenk på gjennomføring av en workshop i tre faser.

  1. Forberedelse og agenda
  2. Gjennomføring av workshop
  3. Oppfølging av resultater

Alle tre faser er like viktige for suksess.

Rom og agenda

Sørg også for at du har møterom som egner seg. Undersøkelser viser at engasjerte mennesker som kan reise seg opp og bevege seg rundt er mer kreative. Det kan høres banalt ut, men samme undersøkelse viser at lyse, åpne rom med stor takhøyde også kan gi synlig effekt på resultatet.

Unngå at du som leder, eller andre i ledelsen tar ordet først. La andre deltakere starte med å fortelle hvilke forventninger de har til dagen. Når de har ordet, må de gjerne kort kunne fortelle om de har ideer de har ønske om å diskutere. I stedet for at du som leder eller andre ledere kommer med innvendinger underveis, utnevn en annen person med mindre autoritet som “djevelens advokat” og åpne for humoristisk kritikk.

I sin bok Creative Conspiracy: The New Rules of Breakthrough Collaboration forteller Leigh Thompson at konkret brainstormin bør begrenses til sesjoner på maksimalt 15 minutter. Momentum for å komme med gode idéer tenderer til å gå kraftig ned etter et slikt tidsrom.

Vit hvem som deltar. Husk det er forskjell på hva slags type deltakelse du kan forvente fra introverte vs ekstroverte personligheter. En teknikk som kan lokke frem de mer beskjedne deltakerne er skriftlig brainstorming.

Ikke vær redd for kaos! Uansett hvor strukturert du gjør sesjonen er jo litt av poenget med en workshop at du får frem nye sider ved deltakerne. La det gjerne bli litt “show” ved å la mest ekstroverte grupperes sammen stående i en interaktiv, animert høylytt diskusjon, mens du som leder spiller inn momenter og spørsmål fra sidelinjen.

Gode verktøy til forberedelse og oppfølging

Bruk noen av verktøyene jeg anbefaler til å følge opp og kommunisére resultatene slik at deltakerne ser konkrete resultater av arbeidet.

Om din workshop inneholder flere ulike sesjoner og du gjør forberedelser i samarbeide med andre kan det være nyttig med et verktøy for agenda-planlegging. Med SessionLab får du også tilgang til et stort idé-bibliotek hvor du kan hente inspirasjon til gjennomføring av din workshop.

Innsamling av informasjon

Enklere verktøy som jeg har god erfaring med til å samle inn og organisere informasjon før, under og etter en workshop er gratisverktøyet Google forms. Et godt betalt alternativ er også SurveyMonkey.

For de som ikke er kjent med “Google universet” vil jeg også anbefale Google Docs. Det er godt egnet til utvikling av tekst med flere deltakere i sanntid og gir god oversikt over tidligere versjoner og endringer som foreslås av flere deltakere. Med Google drive får du også enkel lagring og fildeling og kan også samarbeide og dele andre filtyper som regneark og presentasjoner.

Verktøy for oppfølging

I stedet for å bruke gode gamle PostIt som idédrodlingsverktøy kan du bruke online tavler som f.eks Miro. For å tildele, organisere og følge oppgaver som dukker opp underveis i etterkant av gjennomført workshop kan jeg anbefale verktøyet Trello.

Har du deltakere på din workshop som deltar online vil jeg anbefale AppearIn som et godt alternativ til Skype. 

Er du førstegangsgründer og har en oppstartsbedrift i magen? ta gjerne kontakt med meg på jan@storehaug.no eller ring meg på 97512077 om du vi slå av en prat. Uansett hvilken forretningsidé du har, så øker du sjansene om du har en digital strategi fra dag én og er god på nett. Sjekk gjerne ut nyttige guider du kan laste ned her

Se gjerne mitt foredrag om digital markedsføring

Jan Sollid Storehaug Digital Markedsføring 29 oktober 2018

Klikk her for å laste ned din kopi av foredraget (slides) om digital markedsføring

Gratis verktøy og guider

Her finner du gratis E-bøker og guider samt en samling av nyttige verktøy du kan ha utbytte av. Du kan teste nettsidene dine og finne ut om nettsiden din er rask nok, tilpasset SEO og mobil og verktøy for å kjøre analyser eller undersøke nøkkelord.

Du finner også e-bøker og guider om alt du trenger å vite om digital markedsføring. Alt kan lastes ned gratis.

Klikk her for å finne gratis nyttige verktøy og ressurser for digital markedsføring  

Om du mener alvor med digital markedsføring vil jeg også anbefale deg å lese denne artikkelen som utdyper det jeg gikk gjennom under mitt foredrag:

Slik lykkes du med digital markedsføring

Andre artikler jeg anbefaler:

 

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN