Antialdring og aldersreversering

Antialdring: Blir Metformin og Rapamycin offisielle legemidler?

Antialdring som medisinsk fagfelt vil i det kommende tiåret se store gjennombrudd som følge av disruptive teknologier og nye forskningsresultater. I kampen mot Covid19 har forskere over hele verden gjort nye oppdagelser som kan få stor betydning for antialdring fremover.   

Sykdommer som de fleste av oss til slutt dør av, kamuflert som “naturlige årsaker” kan bekjempes eller i det minste utsettes. Det betyr lengre levealder, men aller viktigst – god helse i våre siste år.

Professor David Sinclair som leder The Sinclair Lab på Harvard har i mer enn 3o år jobbet for å få verden til å se på aldring som en sykdom. Han mener vi bør fokusere på å finne årsakene til aldring i stedet for å reparere skadene som følger av at vi eldes.

Omdiskutert som han er, vinner likevel David Sinclair frem hos et stadig økende antall forskere og ikke minst nasjonale helsemyndigheter rundt om i verden.

Antialdring i Storbrittannia – først ut i Europa?

I en omfattende rapport til parlamentet foreslås større investeringer i antialdring. Ikke bare kan liv forlenges med fem år med en satsning på antialdring hevdes det, men avslutningen på livet vil skje med bedre helse. Når myndigheten for alvor får opp øynene for hvor store kostnader som kan spares med tiltak for antialdring, vil det gi økt motivering for å iverksette tiltak.

LES OGSÅ: The economic value of targeting aging

Aldring er så langt kjent for å være forårsaket av ni biologiske mekanismer, gjerne kalt “aldringens kjennetegn”. For å forhindre aldring i våre vev, celler og molekyler, må vi være i stand til å bremse eller forhindre at disse kjennetegnene på aldring finner sted.

I USA er American Federation for Aging Research i gang med en serie med omfattende, kliniske studier av Metformin ved 14 ledende forskningsinstitusjoner over hele USA.

3000 individer i alderen 65-79 deltar i undersøkelsen som strekker seg over 6 år. Målet er å bevise at aldring kan behandles. Fokus er på:

  • Demens
  • Alzheimer
  • Kreft
  • Hjertesykdommer
  • Diabetes

Håpet er at slike behandlinger enten vil forkorte sykdomsperioden vi opplever på slutten av livet og forlenge vår totale levetid samtidig som en sykdomsperiode er mindre krevende.

Det er mange behandlinger, som undersøkes, men to tilnærminger er spesielt lovende for antialdring og utviklingen av aldersrelatert sykdom.  Studier viser at Metformin kan påvirke metabolske og cellulære prosesser som er assosiert med utvikling av aldersrelaterte tilstander. Metformin, Rapamycin og andre legemidler under utvikling forventes å forsinke utbruddet av disse store sykdommene som vi gjerne dør av eller med.

Antialdringsmedikamentet Rapamycin forlenger levetiden til mus med rundt 15 %

Rapamycin ble utviklet som et immunsuppressivt middel. Når det tas i lave doser, har det vist seg å forlenge levetiden til mus med rundt 15 % og dessuten bremse  flere aldersrelaterte endringer, f.eks  stive ledd, og lever- og hjertedegenerasjon. Dyreforsøk har også vist forsinket utvikling av Alzheimers og Huntingtons sykdom. Hos eldre mennesker forbedrer Rapamycin immunfunksjonen og vaksinasjonsresponsen dramatisk.

Rapamycin bremser aldring ved å hemme proteinet mTOR, som regulerer prosessen med proteinproduksjon i cellene slik at celler resirkulerer skadede proteiner i stedet for å la disse bygge seg opp. Normalt lar mTOR disse skadede proteincellene bygge seg opp igjen fordi det krever mindre energi for cellene å fortsette å bygge nytt protein fremfor resirkulering av de gamle. Opphopningen av proteiner i cellene kan bety at celler ikke fungerer så godt som de burde. Hemming av mTOR kan gjøre det mulig for celler å fortsette å fungere ordentlig.

Antialdring bremser utvikling av kreft og diabetes

To av de aldersrelaterte sykdommene mange blir rammet av, er diabetes type 2 og kreft.

Metformin brukes i dag til å behandle type 2-diabetes. Forskere har dokumentert at pasienter som tok Metformin har lavere dødelighet og sykdom enn de som ikke gjorde det – uavhengig av diabetes.

Metformin reduserer oksidativt stress og betennelse i kroppen

Funn dokumenterer at Metformin er effektiv i antialdring ved å øke cellulær regenerering og dessuten reduseret cellulær alder ved å redusere både oksidativt stress og betennelse.

Over 100 studier registrert på ClinicalTrials.gov følger for tiden også opp sterke bevis på metformins beskyttende effekt mot kreft.

Data fra en rekke studier utført på celler, dyr og mennesker viser at metformin virker ved å undertrykke betennelsen forårsaket av senescent celler.

LES MER: Anti-ageing treatments: these two drug types are being investigated

En celle eldes som et resultat av stress – som skader vårt DNA. Disse cellene slutter deretter å dele seg som et forsvar – men den kontinuerlige betennelsen de forårsaker utløser kronisk og destruktiv ombygging av vev. Siden disse cellene bygges opp i kroppens vev, forårsaker eller forverrer de sykdommer og problemer med alder

Antialdring og min erfaring med Metformin

Om du har interesse for disse temaene anbefaler jeg deg å som meg å følge David Sinclair på Twitter.  Han har også nylig startet en podcast “Lifespan with Dr. David Sinclair“.

“Antialdringsbransjen” er full av heksedoktorer og sjamaner som kommer med de utroligste påstander. De selges kosttskudd av ymse kvalitet i en millardindustri som lover gull og grønne skoger og nærmest evig liv om rådene og akkurat det siste tilskuddet inntas.

Min skepsis var og er stor, men da jeg for noen år siden oppdaget professor Sinclair ble min nysgjerrighet vekket. Jeg leste alle hans innlegg og hans siste bok “Lifespan. Why We Age and Why We Don´t Have To

Boken var tung å komme i gang med, særlig de innledende avsnittene med mange medisinske termer som for meg var ukjente. Ettehvert blir den lett og faktisk ganske så undeholdende, særlig ved annen gangs gjennomlesning. Nå har jeg den også som lydbok og forstår stadig mer av hans argumentasjon ettersom jeg har forfulgt mange spor på den veien han har inspirert  meg.

Kan Metformin bremse aldringen?
Illustrasjon: RO-Healthguide

Det første jeg sjekket ut ved å ettergå andre seriøse kilder og forskningsfunn var medikamentet Metformin. Jeg har ikke diabetes og siden Metformin er reseptbelagt var det ikke uten videre enkelt å få min lege til å gi meg resept.

Han var imidlertid åpen for å lese de samme forskningsrapportene jeg ønsket å ovebevis han med.

Resultatet var en takk fra legen om at jeg oppdaterte han og resept til meg.

Jeg har gått på Metformin i mer enn et år uten noen registrerte bivirkninger av noe slag. Dette er selvsagt individuelt og jeg tenker at alt som har virkning også kan ha negative effekter. Derfor er dette ingen anbefaling til deg, du må selv sjekke ut din egen situasjon i dialog med din fastlege. Jeg tar selv 500 mg morgen og kveld.

LES MER OM METFORMIN HER: Will Metformin Become the First Anti-Aging Drug? 

Den umiddelbare målte effekten for meg er et stabilt blodsukker målt gjennom døgnet, vektreduksjon og opplevd mer energi.

Den langsiktige effekten og oppsummering av funn kan du lese mer om hos Sinclair, men også i artikkelen Metformin for anti-aging: does it work?

Jeg satser på at Sinclair er på rett spor med antialdring

I min alder tenker jeg, hva har jeg å tape? Mange av funnene som Sinclair viser til er resultater fra forskning på dyr. Det som virker på en mus eller vår nærmeste slektning, virker kanskje ikke på mennesker? Sinclair mener de grunnleggende aldringsmekanismene er rotfestet i naturen, fra vår alles felles opphav. Det som virker på dyr, vill mest sannsynlig også virke på mennesker, hevder han.

Mye tyder på at han har rett, men han møter fortsatt skepsis og stor motstand.

Eksperimenter på medikamenter for antialdring kan av etiske årsaker ikke alltid etterprøves hos mennesker. Nå er det riktignok en rekke Fase – II og III kliniske studier på medikamenter som har antialdringsmål. Jeg tror vi i løpet av de neste 10-20 årene ikke bare vil se aldersbremsing, men også medikamenter som vil evne å reversere aldringen.

Høres antialdring og aldersreversinger søkt ut?

Forskere fra Technion-Israel Institute of Technology har funnet en måte å forynge aldringsprosessen til kroppens immunsystem.
Utgangspunktet var å forstå hvorfor den eldre befolkningen er mer utsatt for alvorlige tilfeller av COVID-19 og hvorfor vaksinene ser ut til å være mindre effektive og avta raskere.

Nå mener de israelske forskerne at de kan ha funnet en viktig mekanisme som kan reversere aldring i våre celler.

LES OGSÅ: Lifespan: Når aldring er en sykdom vi kan helbrede

Se også fra Sinclairs nettside:

How to Slow Aging (and even reverse it)

Hva tenker du? Er vi på vei inn i en fremtid hvor vi ikke bare kan bremse aldringen, men også reversere den?

Vil du vite mer om hva jeg gjør og hvilke tilskudd jeg tar ut over Metformin som ledd i min egen antialdring? Send meg en epost på jan@storehaug.no så skal jeg dele med deg min høyst personlige liste!

 

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN