Hvordan er verden i 2040?

Debatt på Teknologiporten NTNTU Jan Sollid Storehaug

Hva mener Eirik Norman Hansen, professor Morten Goodwin og August Winther om hvordan verden ser ut i 2040? Teknologiporten på NTNU inviterte oss til den times debatt. Hør mer om hvilke fantastiske muligheter vi står foran og samtidig noen spørsmål som enda er uavklart.