All kunstig intelligens er psykopater Jan Sollid Storehaug

Alle kunstige intelligenser er psykopater

Det er stor enighet om hva kunstig intelligens er og kan brukes til i dag. Forskere klarer likevel ikke å enes om definisjonen av hva intelligens faktisk er.

Vi forstår heller ikke hvordan bevissthet oppsto i mennesket og hva som skjer i hjernen som gjør oss bevisste.

Det de fleste av oss tror, er at evolusjonen har gjort utvalg basert på to enkle mål: replisering av oss selv og overlevelse frem til vi lykkes å få avkom.

Naturen har hatt ulike strategier for å lykkes med dette og skapt mange arter på veien. Den mest avanserte er mennesket.

Maskiner uten mål og mening

Våre mål og motivasjon er varianter av denne strategien. En maskin har ingen mål eller motivasjon, annet enn den vi koder inn fra start. Empati og evnen til å forstå omgivelsene i kontekst er to av ferdigheter som til nå har vært umulig å kode inn i en maskin.

En selvkjørende bil som tar seg frem langs motorveien og styrer gjennom trafikken, har mindre forståelse for hva som kan forårsake en ulykke enn et barn som har lært å gå. 

Forskere ved MIT trente AI som forklarer en enkel virtuell verden fylt med noen få gjenstander i bevegelse.

De stilte deretter systemet forskjellige spørsmål. Som forventet returnerte systemet det riktige svaret på spørsmål om gjenkjenning, for eksempel “Hvilken farge er dette objektet?”, Omtrent 90% av tiden. Når systemet ble gitt mer komplekse spørsmål som innebar å forstå årsak og virkning, falt ytelsen til bare 10%.

Farlig begrensning

Å forstå hvordan ting samhandler er ikke bare et interessant forskningsspørsmål. Det er en farlig begrensning som finnes i alle AI-systemer.

De som ikke bekymrer seg for kunstig intelligens argumenterer gjerne med at ny teknologi lages med de beste intensjoner og til nytte for alle mennesker.

Vi kan ikke laste maskinene, – de bryr seg ikke, simpelthen fordi de ikke evner. De er “psykopater”.

Om vi leser hva som kjennetegner en menneskelig psykopat så ser vi (det motsatte) av egenskaper som vil gjerne vil beskrive som et velfungerende menneske.

Det er egenskaper som det enda, om noen sinne, vil være mulig å replisere i en maskin. En maskin har ikke det moralske kompass som evolusjonen, historien og samfunnet rundt har utviklet hver og en av oss til som individer.

Maskinene handler logisk etter forutsigbare mønstre, mye likt en fullblods psykopat uten empati eller evne til å forstå andre mennesker i kontekst.

LES OGSÅ: ALL AI’S ARE PSYCHOPATHS

Maskiner som dreper

Bruk av kunstig intelligens i forsvarsindustrien er et skremmende eksempel på hvor feil i denne vurderingen kan bære helt galt av sted.

Droner, selvkjørende drapsmaskiner og raketter styres nå i økende grad av kunstig intelligens. Dette er roboter som tar selvstendige beslutninger om mål og hvem som skal drepes.

Kunstig intelligens har ingen empati eller moralsk kompass. Den har kode, enn så lenge laget av mennesker.

Les artikkelen “Når roboter bestemmer seg for å drepe” og se videoen som viser et scenario som viser hvordan eksisterende teknologier kan brukes til et terrorangrep.

Hva skjer om maskinene blir selvbevisste?

De fleste ledende AI-folk mener det er et spørsmål om tid før vi utvikler en kunstig intelligens som er like god til å løse oppgaver som mennesker.

Spørsmålet er om denne også vil utvikle selvbevissthet? En selvbevisst psykopat? Eller en som med de beste intensjoner vil gjøre alt som er mulig i tråd med universelle, moralske mål?

Leser du Hararis bøker forstår du bedre hvorfor dette ikke finnes.

Forfatteren Yuval Noah Harari setter oss mennesker i et historisk perspektiv og peker på fremtidsscenarioer som til dels er skremmende, men også løfterikt. Som med det meste er det enda vi som er i førersetet. Vi må forstå hvor vi kommer fra om vi skal påvirke hvordan vi vil at verden skal se ut i morgen. Jeg oppdaget han med boken Sapiens – En kort historie om menneskeheten, deretter «Homo Deus», omtalt som to av dette tiårets viktigste bøker. Den siste boken, “21 tanker for det 21. århundre” diskuterer en rekke etiske dilemmaer og gir et tildels skremmende perspektiv på hvor galt det kan gå, om vi ikke følger med i timen.

Hva slags bevissthet ?

Tilkoblet internett vil en selvbevisst AI ha tilgang på all verdens informasjon med en kapasitet som overgår mennesket på en måte vi ikke kan forestille oss.

I det øyeblikket den blir seg selv bevisst vil den øyeblikkelig skape en oppgradert versjon av seg selv som igjen vil skape en forbedret versjon helt til den når eventuelle fysiske begrensninger.

Intelligenseksplosjon

Verdens ledende AI-forskere er på mange måter delt i to leire. De som mener dette aldri vil skje, og andre, med Elon Musk blant de fremste. De mener kunstig intelligens i verste fall kan bli menneskehetens undergang og at AI uten kontroll er en trussel større enn atombomben.

Elon Musk mener det haster og at vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent.

Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens som blir selvbevisst. Det vil resultere i en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne.

LES OGSÅ: Kan maskiner bli selvbevisste?

 

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN