Europeiske etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Kina har alle dataene, USA alle pengene – Hvor er EU?

Europa må passe på at bærekraftig AI utvikles med fokus på etikk og menneskerettighter, sier danske Margrethe Vestager.

Hun leder EUs kommisjonen for digitale Europa.

Vestager har lovet etiske for kunstig intelligens (AI) i løpet av sine første 100 dager av sitt mandat. EU kan ikke være ledende innen AI uten etiske retningslinjer.

Kunstige intelligens må tjene mennesker. Det er en annen type AI enn den man ser i USA og Kina, mener hun. De nye reglene vil bygge videre på EUs omdømme som verdens fremste teknologivakthund og regulator for personvern.

Det er denne holdningen som skiller Europa fra andre deler av verden, mener Vestager. Hun lover samtidig at Brussel vil være veldig forsiktig med ikke å overregulere med regler som kan bremse innovasjonen.

LES OGSÅ: Vestager promises Europe will go its own way on artificial intelligence rules

EUs High-Level Expert Group on AI (AI HLEG) ble etablert i juni 2018 og har lagt frem forslag til etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens.

GDPR kan tøyle kinesernes avveining av felleskapets beste før den enkelte innbyggers rettigheter.

Verden lytter til Europa. I California innarbeides et lovverk som er inspirert av EUs GDPR. De store aktørene, blant annet Facebook sier de vil implementere retningslinjene for alle brukerne over hele verden, uavhengig av den enkelte nasjons lovverk.

Europa er en miniputt i AI-racet hvor kineserne og USA totalt dominerer.

Men vi er opptatt av personvern og etikk. Derfor er det av stor interesse når EU utvikler et regelverk for å bidra til fortsatt utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Målet er forsvarlige etiske og juridiske rammer.

Pilotfase frem til sommeren 2019

Pilotfasen er ment for at statlige aktører og næringslivet skal kunne teste hvordan retningslinjene kan brukes i praksis.

 • Kunstig intelligens skal støtte våre frie handlinger og valg og sikre våre fundamentale rettigheter
 • AI må ikke begrense eller villede oss i vår selvbestemmelse.
 • AI må være robust og sikker
 • Vi må ha full kontroll over våre egne data. Data som omhandler privatpersoner skal ikke brukes til å skade eller diskriminere.
 • Algoritmenes behandling av data må være sporbare og kunne etterprøves.
 • Kunstig intelligens bør ta hensyn til hele spekteret av våre evner, ferdigheter og behov
 • AI må virke til det beste for samfunn og miljø.
 • Kunstig intelligens må brukes for å fremme positiv sosial endring og fremme bærekraft og økologisk ansvarlighet.
 • Mekanismer må sikre ansvarlighet og pålitelighet for AI-systemer.

Ekspertgruppen som har utviklet retningslinjene består av 52 eksperter, blant dem Ieva Martinkenaite, VP i Telenor Resarch.

Hovedtrekkene i rapporten på engelsk slik den er gjengitt i pressmeldingen finner du i sin helhet her

Ser du etter en foredragsholder som kan holde spennende og lærerike foredrag om ny teknologi som får betydning for din bransje?

Se eksempler på foredrag jeg holder her.

Artificial intelligence: Commission takes forward its work on ethics guidelines

The Commission is taking a three-step approach: setting-out the key requirements for trustworthy AI, launching a large scale pilot phase for feedback from stakeholders, and working on international consensus building for human-centric AI.

Seven essentials for achieving trustworthy AI

Trustworthy AI should respect all applicable laws and regulations, as well as a series of requirements; specific assessment lists aim to help verify the application of each of the key requirements:

 • Human agency and oversight: AI systems should enable equitable societies by supporting human agency and fundamental rights, and not decrease, limit or misguide human autonomy.
 • Robustness and safety: Trustworthy AI requires algorithms to be secure, reliable and robust enough to deal with errors or inconsistencies during all life cycle phases of AI systems.
 • Privacy and data governance: Citizens should have full control over their own data, while data concerning them will not be used to harm or discriminate against them.
 • Transparency: The traceability of AI systems should be ensured.
 • Diversity, non-discrimination and fairness: AI systems should consider the whole range of human abilities, skills and requirements, and ensure accessibility.
 • Societal and environmental well-being: AI systems should be used to enhance positive social change and enhance sustainability and ecological responsibility.
 • Accountability: Mechanisms should be put in place to ensure responsibility and accountability for AI systems and their outcomes.

Large-scale pilot with partners

In summer 2019, the Commission will launch a pilot phase involving a wide range of stakeholders. Already today, companies, public administrations and organisations can sign up to the European AI Alliance and receive a notification when the pilot starts. In addition, members of the AI high-level expert group will help present and explain the guidelines to relevant stakeholders in Member States.

Building international consensus for human-centric AI

The Commission wants to bring this approach to AI ethics to the global stage because technologies, data and algorithms know no borders. To this end, the Commission will strengthen cooperation with like-minded partners such as Japan, Canada or Singapore and continue to play an active role in international discussions and initiatives including the G7 and G20. The pilot phase will also involve companies from other countries and international organisations.

Her kan du laste ned hele dokumentet «Ethics guidelines for trustworthy AI«

Recommended Posts

Legg inn kommentar

Start typing and press Enter to search

Falske nyheter, ansikter og videoer Jan Sollid Storehaug Når AI komponerer musikk Jan Sollid Storehaug

Send this to a friend