Hva skjer når drapsdroner blir utstyrt med kunstig intelligens og tar selvstendige beslutninger? Jan Sollid Storehaug

Drapsdroner, en soldat – 130 droner i sverm

Drapsdroner er i ferd med å automatisere krigføringen. Nå har det amerikanske forsvaret en droneteknologi som  lar en enkelt person kontrollere 130 droner for militære operasjoner.

Bak prosjektet står Raytheon, som samarbeider med Defence Advanced Research Projects Agency

Tenologien går under navnet “Offensive Swarm-Enabled Tactics” (OFFSET), og er bygget rundt 130 fysiske droner samt 30 simulerte droner. Programvaren og maskinvaren som lar en operatør kommandere en sverm med “minimal trening.” Veien er kort til å utstyre disse dronene med våpen så de i effekt blir en sverm av drapsdroner.

“Å kontrollere en dronesverm endrer måten en operatør eller en gruppe operatører tenker på dronene,” forteller Shane Clark, prosjektleder av OFFSET ved Raytheon, i følge The Byte

De som ikke bekymrer seg for kunstig intelligens bruker gjerne argumentet om at ny teknologi lages med de beste intensjoner og til nytte for alle mennesker.

Fremskrittene som følger utbyggingen av 5G-nettet åpner for mange spennende sivile bruksmål for droner. Teknologien utvikles med lettere, mer effektive og rimeligere droner til mange formål. Eksempelvis kan droner hjelpe oss med utplanting i stor skala i utilgjengelige områder til å levere pakker, personer og f.eks hjerestartere i akutte situasjoner hvor ambulaser ikke når frem.

Men, som med det meste av ny teknologi, er forsvarsindustrien ofte lengs fremme i utviklingn.

Forsvarsindustrien er nær ferdigstillelse av roboter som tar selvstendige beslutninger om mål og hvem som skal drepes.

I denne skrekkvideoen vises et scenario som viser hvordan eksisterende teknologier kan brukes til et terrorangrep ved hjelp av drapsdroner.

MICRO DRONES KILLER ARMS ROBOTS - AUTONOMOUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WARNING !!

Det som er mest skremmende med denne filmen er at selv om den er fiksjon er alle elementene som benyttes faktisk teknologier som finnes og er i bruk i dag.

Forsvarsindustrien langt fremme med drapsdroner styrt av AI

I krig er man alltid uenig i hvem som er “the bad guys”. Nå er forsvarsindustrien nær ferdigstillelse av drapsdroner som tar selvstendige beslutninger om mål og hvem som skal drepes.

Droner er i dag brukt av det amerikanske forsvaret, men de blir fortsatt styrt av mennesker. De som styrer dronene har etiske, legale og operasjonelle rammeverk de må forholde seg til. Beslutningene blir tatt av mennesker.

Hva skjer når drapsdroner blir utstyrt med kunstig intelligens og tar selvstendige beslutninger? Argumenter som benyttes for kunstig intelligens er blant annet at beslutningene vil være fullstendig “objektive” og at belastningen som droneoperatørene i dag blir utsatt for gjennom sine valg blir eliminert (…) De blir nemlig traumatisert når dronene ender opp med å drepe ikke bare målet, men også sivile, hevdes det.

Vil vi virkelig ha en verden hvor kunstig intelligens tar beslutninger om hvem som skal drepes?

En kunstig intelligens er selvsagt ikke “objektiv”. Alt starter med en kode og etiske og legale rammeverk forsvinner selvsagt ikke om det er en algoritme som konkluderer. Som videoen over viser er det også et skremmende perspektiv om teknologien havner på gale hender.

Heldigvis er det motkrefter. 3.100 Google-ansatte signerte et åpent brev hvor de protesterte mot et kontroversielt Pentagonprogram “Project Maven”. Avtalen mellom Google og Pentagon gikk ut på å bruke AI til overvåkning og analyse av droneopptak for å skille mellom mennesker og for eksempel kjøretøy på bakken.

Ansatte i Google mente at dette prosjektet strider mot Googles verdisyn “Don´t be evil”

En annen frykt er at Google vil integrere innsamlede personlige data med forsvarets innsamlede data som vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter og at dette er en fundamental trussel mot allmennhetens tillit til Google

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN