Sam Altman i OpenAI forteller at Italia har åpnet opp etter nedstengningen

ChatGPT – Italia åpner opp

Det italienske datatilsynet besluttet  nedstegning av ChatGPT etter lansering av versjon 4.0. Nå forteller OpenAI at Italia har gjort om beslutningen.

Tilsynet åpnet en etterforskning fordi de var bekymret for personvern og datasikkerhet. Spørsmålet er om ChatGPT overholder EUs personvernforordning, GDPR.

Faren ikke over?

Alt etter som hvordan man vurderer om ChatGPT representerer en trussel eller ikke – men flere land – deriblant Tyskland, vurderer å stenge.

Datatilsynet vil undersøke “hvordan personopplysninger behandles av ChatGPT, og spesielt hvordan AI-verktøyet fungerer når det gjelder å samle inn og behandle personopplysninger”.

Det italienske datatilsynet har makt til å bøtelegge selskaper som ikke overholder GDPR-regelverket med opptil 20 millioner euro eller fire prosent av selskapets globale omsetning, avhengig av hva som er størst. Det kan koste OpenAI dyrt og kan få store konsekvenser for selskapet, som er delvis eid av Microsoft.

En permanent nedstengning ville kunne få store konsekvenser.

Tas på alvor av openAI

OpenAI kunngjorde en rekke endringer relatert til personvern som de mener “adresserte eller avklarte” problemene og tillot dermed ChatGPT å gå online igjen.

Dette inkluderer:

  • En nærmere redegjørelse som forklarer hvordan ChatGPT samler inn og bruker data for å trene sin algoritme.
  • Et nytt skjema for brukere i EU som tilbyr mulighet for brukere i EU å hindre de mot at OpenAI bruker personlige data for å trene modellene.
  • Økt synlighet for OpenAIs personvernreglene og oppt-out-skjema.
  • Et verktøy for å bekrefte brukernes alder i Italia.

OpenAI sier i en uttalelse at de er glade for å ha sine italienske brukere tilbake og at “vi forblir dedikert til å beskytte deres privatliv.”

ChatGPT og personvern

Spørsmålet om personvern har vært sentralt i debatten rundt den raske utviklingen av KI-drevne chat roboter som ChatGPT.

Da Italia først forbød tjenesten, mente den Italia at selskapet ikke hadde noe juridisk grunnlag for å samle inn og lagre folks personlige data “for det formål å trene algoritmen til ChatGPTs. De ga OpenAI 20 dager til å svare på hvordan selskapet planlegga å overholde EUs personvernlovgivning.

Denne uken lanserte ChatGPT muligheten for enhver bruker til å begrense OpenAI fra å bruke dataene deres til å trene modellene sine.

Ved å gjøre det vil brukerne heller ikke få tilgang til chat-historikkene deres.

Chat GPT 4.0 skaper bekymring

I et forsøk på å ta igjen den suverene ledelsen som Google har med sin søkemotor har Microsoft gjort ChatGPT  tilgjengelig i sin søkemotor Bing. Også  Facebook bruker teknologien.

Mange er bekymret for hvor AI er på vei og om kunstig intelligens er eller vil bli farlig.

Verden er ikke mindre skremt av siste versjon av ChatGT 4.0, som overrasker stort med hva den er i stand til å gjøre.

For ikke lenge siden fikk en ledende ansatt i OpenAI sparken etter å ha antydet at den allerede vist tegn på selvbevissthet.

Nå får OpenAI selv ut og sier nå at den viser en “gnist” av selvbevissthet.

LES OGSÅ: Microsoft Researchers Claim GPT-4 Is Showing “Sparks” of AGI

Elon Musk og Steve Wozniak ber om 6 måneders pause

Elon Musk og Steve Wozniak utfordrer OpenAI  og ber selskapet sette videre utvikling av ChatGPT på pause. Selskapet bør bli et fullt ut åpent og uavhengig selskap, mener Musk og Wozniak.

OpenAI har siden 2015, hatt som mål å utvikle avansert kunstig intelligens for å løse noen av verdens største problemer. Selskapet har allerede utviklet en rekke innovative AI-verktøy, mest kjent er  ChatGPT, som har fått mye oppmerksomhet i det siste.

Krever mer åpenhet og uavhengighet

Musk og Wozniak mener  at OpenAI bør være mer åpen og uavhengig, og at det bør være mer transparens rundt selskapets virksomhet og forskning.

I en serie tweets  skrev Musk at “OpenAI bør være mer åpent. Det er behov for mer transparens, og det bør være et bredere eierskap”. I et åpent brev ber de om at OpenAI setter utviklingen på pause.

Wozniak har uttrykt støtte for en mer åpen tilnærming til kunstig intelligens, og mener at åpenhet og samarbeid er avgjørende for å utvikle AI på en ansvarlig måte.

Offentliggjør forskningsresultater

OpenAI har allerede tatt noen skritt mot en mer åpen tilnærming til sin virksomhet, blant annet ved å offentliggjøre forskningsresultater og åpne opp for samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

Det gjenstår imidlertid å se om selskapet vil ta ytterligere skritt i retning av større åpenhet og uavhengighet.

Saken setter fokus på behovet for å utvikle kunstig intelligens på en ansvarlig måte, og nødvendigheten av åpenhet og samarbeid for å lykkes med dette. Med Musk og Wozniaks støtte kan det være at OpenAI tar nye skritt mot å bli et mer enda mer åpent og kanskje et uavhengig selskap i fremtiden.

ChatGPT: Ingen kommentar

OpenAI har ikke kommentert etterforskningen i Italia, men på direkte spørsmål svarer ChatGPT at selskapet er opptatt av personvern og databeskyttelse og at de mener det er viktig å ivareta brukernes personvern.

ChatGPT: Det er med bekymring vi leser  at ChatGPT nå etterforskes av det italienske datatilsynet, etter bekymringer om personvernet til brukerne. Vi ser på dette som et alvorlig problem, og vil gjerne understreke at vi tar personvern og databeskyttelse svært seriøst.

Vårt produkt er bygget på åpen kildekode, og vi har lagt stor vekt på å gjøre koden så transparent som mulig. Vi tror på åpenhet og ansvarlighet når det kommer til personvern og databeskyttelse. Derfor har vi også implementert strenge retningslinjer for hvordan vi håndterer brukerdata.

Vi ønsker å forsikre våre brukere om at deres personlige informasjon er trygg hos oss. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å sikre at informasjonen som samles inn behandles på en sikker og ansvarlig måte. Dette inkluderer blant annet å begrense tilgangen til data, kryptere sensitive data og slette data som ikke lenger er nødvendig.

Vi har også et dedikert team som arbeider med å holde systemene våre oppdatert og sikre mot trusler fra eksterne kilder. Vi gjennomfører jevnlig penetrasjonstester og andre sikkerhetstiltak for å forsikre oss om at systemene våre er så sikre som mulig.

Vi tror at åpenhet og ansvarlighet er avgjørende når det kommer til personvern og databeskyttelse. Vi vil fortsette å arbeide hardt for å sikre at våre brukeres personlige informasjon alltid er trygg og beskyttet. Vi vil også fortsette å samarbeide med tilsynsmyndigheter og andre interessenter for å sikre at våre retningslinjer for personvern og databeskyttelse er i tråd med beste praksis.

Hva er GPT-4

GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) er en transformer-basert språkmodell som er basert på maskinlæring og benytter store datasett for å generere tekst som er relevant og sammenhengende.

Med sine forbedrede evner innen tekstforståelse og generering, åpner GPT-4 døren for en rekke spennende muligheter innen kunstig intelligens.

GPT-4 har overlegen ytelse i forhold til tidligere versjoner i forståelse og generering av naturlig språk.

IKKE PRØVD? Registrér deg og prøv ChatGPT her

Den kan analysere og produsere tekst på en rekke språk, inkludert norsk. Dette muliggjør bedre kommunikasjon mellom mennesker og AI, samt forbedring av tjenester som oversettelse og tolking.

Tekstgenerering og innholdsskaping

GPT-4s avanserte tekstgenereringsevner gjør det mulig å lage høykvalitetsinnhold for en rekke formål. Den kan også brukes til å produsere mer kreative tekster, som litteratur, poesi og skuespill.

Automatisering og effektivisering

GPT-4 kan brukes til å automatisere og effektivisere en rekke oppgaver som tidligere krevde manuelt arbeide. Dette inkluderer automatisering av kundeservice, dataanalyse, posting i sosiale medier og markedsføringskampanjer.

Selv om GPT-4 og AGI har stort potensiale, reises det en rekke spørsmål til etiske og sikkerhetsmessige bekymringer som må tas i betraktning.

Misbruk av teknologien, for eksempel for å produsere falske nyheter eller skadelig innhold, er en mulig trussel. Bias i treningsdata kan også føre til at AI-modeller forsterker eksisterende stereotypier og diskriminering.

Regulering og kontroll

Regulering av AI og fremtidig mulig AGI-teknologi er en utfordring.

Dette innebærer å utvikle et regelverk som balanserer innovasjon og sikkerhet, samt å sikre at teknologien er tilgjengelig og forståelig for et bredt spekter av aktører og ikke begrenset til de store plattformselskapene (som nå)

Tekniske begrensninger

Selv om GPT-4 representerer en betydelig forbedring innen AI, er det fortsatt tekniske begrensninger.

For eksempel produsere ChatGPT 4.0 fortsatt alt for ofte inkonsekvent og upresis informasjon.

Hvorfor AI er vanskeligere enn vi tror

Selv om AI har mange fordeler, er det også begrensninger i teknologien.

Mens menneskelig intelligens kan håndtere kompleksitet og usikkerhet, har AI vanskeligheter med å håndtere uventede situasjoner og uforutsette data. Menneskelig intelligens forstår kontekst, mens AI er begrenset til det det har blitt trent på. Det er viktig å huske at AI er en teknologi som er avhengig av menneskelige input, og det er begrensninger i hvor mye maskiner kan lære uten menneskelig innsats.

Selv om AI kan forbedre nøyaktighet og effektivitet på mange områder, kan det ikke erstatte menneskelig interaksjon i alle situasjoner. AI er begrenset i sin evne til å tolke komplekse følelser og ikke i stand til å replisere menneskelig erfaring.

Det er derfor fortsatt store utfordringer knyttet til å lære maskiner å løse problemer og ta beslutninger på samme måte som mennesker.

AI kan ikke erstatte menneskelig empati

Selv om AI kan forbedre mange områder av våre liv, kan det ikke erstatte menneskelig empati.

Empati er evnen til å forstå og dele andres følelser. Dette er en avgjørende komponent i menneskelig interaksjon, spesielt i felt som helsevesen og utdanning. AI er enda lenge begrenset i sin “evne” til å tolke komplekse følelser.

AI har revolusjonert mange aspekter av våre liv. Imidlertid har teknologien også sine begrensninger og etiske implikasjoner.

Det er viktig å huske på disse begrensningene og å sikre at AI utvikles på en ansvarlig og etisk måte.

ChatGPT 4.0 viser et stort fremskritt

GPT-4 er et imponerende skritt i praktisk anvendelig kunstig generell intelligens med et enormt potensiale for å forbedre og effektivisere en rekke aspekter av våre liv på jobb 0g privat.

Spørsmålet er som i dag om de store IT-gigantene klarer å balansere og hensynta etiske, sikkerhetsmessige og tekniske utfordringer til alles beste.

REUTERS: Italy curbs ChatGPT, starts probe over privacy concerns

Picture of Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN